Zo creëer je een solide ESG-strategie

 • Jean Pierre van Tiggelen
 • Solutions
 • Cybersecurity and Risk
 • 2023
15 maart 2023

Creëer Je Een Solide ESG-Strategie

ESG-kwesties (milieu, maatschappij en bestuur) zijn de afgelopen jaren in alle sectoren een topprioriteit geworden. Om dit in perspectief te plaatsen: het aantal zoekopdrachten op internet naar de term ESG is sinds 2019 vervijfvoudigd. Deze toenemende verwachtingen van klanten en aandeelhouders verplicht bedrijven om hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid inzichtelijk te maken, want anders zetten ze hun reputatie op het spel.

Op dit moment zijn de Scandinavische landen het verst gevorderd met het stellen van ESG-eisen. Andere landen beginnen in te zien dat het noodzakelijk is hiermee aan de slag te gaan.

Naast de toenemende verwachtingen van klanten en aandeelhouders zijn er ook nieuwe eisen van de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die ervoor zorgen dat openbaarmaking snel wettelijk verplicht wordt. Daarnaast hebben de EU-wetgevers recentelijk overeenstemming bereikt over het invoeren van 's werelds eerste CO2-heffing- een duidelijke richtlijn voor bedrijven om hun milieunormen te verhogen.

Vanuit een groeiende sociale en wettelijke druk moeten organisaties snel grip krijgen op wat hun ESG-doelstellingen zijn en hoe ze die kunnen bereiken. Dit vereist inzicht, en is afhankelijk van de beschikbaarheid van technologie die toegang biedt tot de juiste informatie en het beheer ervan mogelijk maakt. Dus hoe kunnen digitale oplossingen helpen?

De onderling samenhangende uitdagingen van ESG


In het kader van de toenemende wettelijke verantwoordelijkheden rondom ESG is risicobeheer misschien wel de grootste zorg voor bedrijven.

Wanneer bewijs van compliance en vooruitgang ten aanzien van ESG-criteria door banken als voorwaarde worden gesteld voor verdere financiering - en door aandeelhouders voor meer investeringen - kunnen bedrijven het zich niet veroorloven om bepaalde informatie niet boven tafel te krijgen.

Bedrijven hebben steeds meer inzicht nodig om hun huidige prestaties en toekomstige vooruitgang op het gebied van ESG te identificeren en te meten. Op die manier weten ze niet alleen of en wanneer ze worden blootgesteld, maar kunnen ze hier ook snel actie op ondernemen, nieuwe mogelijkheden voor verbetering identificeren en hierover rapporteren aan stakeholders en regelgevende instanties. Als dat inzicht ontbreekt, kan dat niet alleen voor reputatieschade zorgen, maar ook ernstige financiële gevolgen hebben.

Naast risico's is ESG ook onlosmakelijk verbonden met een reeks andere belangrijke maatschappelijke onderwerpen waar bedrijven rekening mee moeten houden.

Zo is personeelsverloop momenteel een grote zorg voor organisaties: nu de samenleving als geheel veel meer waarde hecht aan duurzaamheid, zijn werknemers op zoek naar een hoger doel en willen zij hun eigen waarden terugzien in het werk dat zij doen. Als gevolg hiervan zal het voor bedrijven belangrijker worden om aan te kunnentonen dat zij voldoen aan ESG-verplichtingen om ook in de toekomst talent te kunnen aantrekken en behouden.

Iets soortgelijks geldt zaken zoals operational efficiency. Naarmate het digitale landschap zich sneller ontwikkelt, moeten bedrijven gelijke tred houden om concurrerend te blijven en zich aan te kunnen passen aan economische ontwrichting. Dit zal afhangen van het inzetten van de juiste technologie voor het optimaliseren van processen, het verbinden van silo’s en uiteindelijk het verbeteren van de operational efficiency.

Het feit dat verschillende factoren een rol spelen in het ESG-landschap betekent dat het voldoen aan de verwachtingen voor veel bedrijven een arbeidsintensief proces wordt, met meerdere spreadsheets, e-mails vol met gegevens uit verschillende bronnen, softwaretools in silo's en nog veel meer. Dit kan veel tijd, geld en resources kosten.

Daarom is het van groot belang dat je ESG op de juiste manier in de praktijk brengt. Een top-down benadering is essentieel: als een bedrijf verandering wil stimuleren, moet het topmanagement een sleutelrol spelen. Gesprekken moeten natuurlijk op ieder niveau plaatsvinden, maar ze moeten beginnen op directieniveau, want alleen steun vanuit de top van een bedrijf kan veranderingen in de hele organisatie in gang zetten.

Zodra dit bereikt is, wordt het tijd om na te denken over de uitvoering.

Technologie inzetten voor ESG-strategie


Zoals gezegd moeten bedrijven zichzelf verantwoordelijk houden door te rapporteren over duurzaamheid, en er tegelijkertijd voor zorgen dat zij nieuwe risico's identificeren naarmate de regelgeving verandert. Dit vereist in de praktijk een volledig data-gedreven aanpak. Om effectieve toegang tot de vereiste gegevens te garanderen, moeten organisaties over zowel de juiste technologie als het juiste platform beschikken.

ServiceNow ESG Management integreert naadloos met bestaande processen om precies dát mogelijk te maken. Dat doet het door het samenvoegen en valideren van data te automatiseren om het verzamelen ervan te stroomlijnen. Dankzij dit proces wordt informatie ook visueel vereenvoudigd, zodat rapportages nauwkeuriger worden en voortdurend kunnen worden getoetst aan belangrijke regelgeving.

Natuurlijk moeten de gerapporteerde gegevens een doel dienen, en dat is waar het platform helpt: bij het bepalen van de strategie. Bedrijven kunnen hun ESG-doelstellingen en de voorwaarden voor succes definiëren, en tegelijkertijd de voortgang van het process monitoren om volledige duidelijkheid binnen de organisatie te verkrijgen. Wanneer nieuwe eisen van kracht worden, kunnen deze in kaart worden gebracht volgens het profiel van de risicoregelgeving op het gebied waar het bedrijf actief is.

In feite levert ServiceNow de tools om te meten, te verzamelen, in realtime te rapporteren en de strategie vorm te geven. Organisaties hebben een proactieve aanpak nodig om zich aan te passen aan het steeds veranderende regelgevingslandschap, en het volledig visualiseren van ESG-roadmaps staat daarbij centraal.

Klaar voor de toekomst van ESG


Het delen van gegevens met toezichthouders, stakeholders en klanten is voor veel bedrijven niet langer slechts een optie. Het is van cruciaal belang dat ze nu al op een zeer transparante manier gaan werken. Bij het meten van compliance gaat het niet alleen om het op een gestructureerde manier verzamelen van gegevens, maar ook om het in realtime rapporteren over die gegevens.

Daarom zijn digitale platforms zoals ServiceNow zo belangrijk voor het creëren van solide ESG-strategieën. Het gebruik van technologie om informatie te beheren, te visualiseren en te rapporteren in lijn met duidelijke doelstellingen waarborgt de veerkracht van de organisatie en laat zien dat het bedrijf zich inzet voor duurzaamheid.

Lees meer over hoe ServiceNow kan helpen met uw ESG-straategie.


© 2023 ServiceNow, Inc. Alle rechten voorbehouden. ServiceNow, het ServiceNow-logo, Now en alle overige ServiceNow-merken zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van ServiceNow, Inc., in de Verenigde Staten en/of andere landen. De andere bedrijfsnamen, productnamen en logo's kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waaraan zij gelieerd zijn.

Thema's

 • Vancouver release: the Now Platform
  Now Platform
  Vancouver release van het Now Platform: GenAI, security en flexibiliteit
  De Vancouver release van het Now Platform biedt innovatie, GenAI, security en flexibiliteit voor efficiëntie, procesoptimalisatie en kostenverlaging.
 • Productiebescherming
  Productie
  Bescherming van productie in turbulente tijden
  Ontdek hier hoe de productie door kan blijven gaan ondanks toenemende budgetvereisten, inflatie, cyberrisico's en onderbrekingen in de supply chain. Ontdek het hier.
 • Technologische risico's: vingers op een grafiek op een tabletscherm
  Financiële dienstverlening
  Omgaan met technologische risico's
  Risico's zijn verweven met het bankwezen. De manier waarop een financiële instelling omgaat met technologische risico's beïnvloedt het concurrentievermogen. Meer informatie.

Trends & onderzoek

 • ESG-technologie resultaten boekt
  Cybersecurity and Risk
  Uit onderzoek blijkt dat ESG-technologie resultaten boekt
 • Digitale innovatie voor macro-onzekerheid
  AI en automatisering
  Uit onderzoek blijkt dat digitale innovatie het antwoord is op macro-onzekerheid
 • Coronavirus – Spieren leren gebruiken waarvan we niet wisten dat we ze hadden
  Crisismanagement
  Coronavirus – Spieren leren gebruiken waarvan we niet wisten dat we ze hadden

Jaar