Omgaan met technologische risico's

 • Financiële dienstverlening
 • Solutions
 • 2023
 • Simon Cox
12 september 2023

Technologische risico's: vingers op een grafiek op een tabletscherm

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Workflow.

Risico's en het bankwezen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is de taal en de ziel van banken. Het zit verweven in het DNA van de branche, het is de kern van zijn bestaan.

De grootste risico's waarmee banken tegenwoordig te maken hebben, liggen op het gebied van technologie. Of het nu gaat om een gerenommeerde bank die een digitale transformatie ondergaat of een fintech die in de cloud ontstaan is, de manier waarop een instelling omgaat met technologische risico's beïnvloedt het concurrentievermogen op de markt.

Mijn team bij ServiceNow en ik hadden als doel om de manier waarop banken omgaan met technologiegerelateerde risico's te onderzoeken. We wilden ons verdiepen in onderwerpen als compliance, veerkracht en toekomstgerichtheid. Daarom hebben we 750 bankmanagers over de hele wereld over dit onderwerp ondervraagd en hebben we onlangs een rapport uitgebracht met de bevindingen.

Aangezien ik 25 jaar als technologieleider in de financiële dienstverlening heb gewerkt, ben ik goed bekend met de immense en toenemende druk waarmee banken te maken hebben. Na het bekijken van de resultaten van onze enquête was ik echter zowel verrast als gerustgesteld.

Knappe koppen denken hetzelfde


Uit de enquête bleek dat banken technologische risico's op vergelijkbare manieren aanpakken. Ze geven er prioriteit aan hun gegevens te kunnen vertrouwen. Velen boekten al aanzienlijke vooruitgang op het gebied van gegevensbeheer, governance en technologie en zijn van plan de komende paar jaar in ieder geval in deze gebieden te blijven investeren.

Dit zou ons allemaal vertrouwen moeten geven. Het bankwezen is onderling zeer afhankelijk, en de grootste banken zijn vaak een kritiek onderdeel van de nationale infrastructuur. Banken moeten allemaal dezelfde taal spreken en op dezelfde manier te werk gaan om in geval van problemen een domino-effect te voorkomen.

Tegelijkertijd moeten de banken die minder zijn ontwikkeld op het gebied van technologisch risicobeheer collectief nog een flinke inhaalslag maken. De meeste banken die in ons onderzoek als 'beginners' worden aangemerkt, richten zich op zowel cyberbeveiliging, als compliance, IT-activiteiten en cloudmigratie. Ondertussen hebben de 'leiders' de aandacht verlegd naar prioriteiten als het invoeren van innovatieve en veiligere bedrijfsmodellen, producten en services. Naarmate het innovatietempo versnelt, zal het voor beginners echter steeds moeilijker worden om de kloof met de marktleiders in de bankwereld te dichten. Wat mij bij mijn volgende punt brengt: het is tijd om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan.

De afgelopen jaren stonden in het teken van een wereldwijde pandemie, waardoor risicoplanning op de langere termijn naar de achtergrond verdween. Inmiddels beschikken we over de capaciteit om er opnieuw prioriteit aan te geven, vooral nu financiële regelgevende instanties over de hele wereld steeds actiever worden.

En ondertussen worden banken geconfronteerd met steeds meer en ernstigere risico's, niet in de laatste plaats als gevolg van nieuwe technologieën zoals cryptovaluta en AI die de dynamiek en het landschap van de branche radicaal veranderen.

Toch was slechts 64% van de ondervraagde bankmanagers het ermee eens dat het technologisch risicobeheer en de veerkracht moeten worden verbeterd als gevolg van deze versnelde digitale innovatie. Dit cijfer is veel lager dan het zou moeten zijn. Naarmate banken digitaliseren en transformeren, veranderen de gegevensstromen, evenals de manier waarop mensen omgaan met technologie en gegevens. Hierdoor verschuift de manier waarop risico's worden beoordeeld en beheerd.

Tegelijkertijd was slechts 45% het ermee eens dat IT-, risico- en cyberbeveiligingsfuncties goed moeten samenwerken om technologierisico's effectief te kunnen beheren. Zowel in mijn tijd in het bankwezen als in mijn werk met klanten van ServiceNow heb ik met eigen ogen gezien welke ongelooflijke voordelen er ontstaan als je afdelingsoverschrijdende silo's doorbreekt en processen en tools invoert die samenwerking en democratisering van informatie mogelijk maken.

Tijd voor actie


Ik wil er bij bankmanagers op aandringen hun standpunten op deze gebieden te heroverwegen. In mijn ogen moeten leidinggevenden anticiperen op acties van regelgevende instanties en zich richten op het ontwikkelen van fundamentele mogelijkheden voor risicobeheer. Dit betekent dat op de volgende gebieden actie moet worden ondernomen:

 • Organisatie en cultuur: Omarm een sterke risico-inventarisatie en sterk beheer in de hele onderneming, zodat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor risicobeheer. Gedeeld toezicht zorgt voor een betere risicohouding en helpt werknemers zich meer betrokken en gesteund te voelen.
 • Proces en integratie: Zorg overal voor een consistente aanpak van risico's. Gebruik integratie om risicokaders te codificeren en de adoptie te vereenvoudigen. Door deze werkwijzen wordt het bovendien eenvoudiger om kaders naar behoefte te schalen en uit te breiden.
 • Governance: Zorg ervoor dat technologische risico's op directieniveau besproken worden en niet alleen door de CIO worden beheerd, en dat het wordt geïntegreerd met een bredere visie op bedrijfsrisico's. Onderzoek hoe nieuwe benaderingen voor het delen van gegevens en interne rapportage deze werkzaamheden kunnen ondersteunen.
 • Gegevens: En nu we het toch hebben over gegevens en rapportage: het is belangrijk om bronnen van waarheid voor risicoposities te identificeren en hierop te leren vertrouwen. Het is lastig om strategische, effectieve gesprekken te voeren over technologische risico's als je geen gemeenschappelijke interfaces hebt om toegang te krijgen tot belangrijke gegevens.
 • Eén uniform risicoplatform: Onder deze interfaces moet zich een uniform platform bevinden waarop beleidsregels, risico's en controles worden gehost en waarop bedrijfsbrede gegevensbronnen kunnen worden samengevoegd om realtime intelligente weergaven van de risico's en veerkracht van je organisatie mogelijk te maken.

Risico is altijd een belangrijke drijfveer voor verandering geweest in het bankwezen. Toch worden risico's op dit moment van transformerende technologische veranderingen niet zo assertief aangepakt als zou moeten om de branche in staat te stellen dreigingen en wettelijke vereisten voor te blijven.

Uit ons onderzoek blijkt echter dat, ook al moeten individuele banken nog veel werk verzetten, de bankgemeenschap als geheel op één lijn moet zitten om ervoor te zorgen dat het systeem veerkrachtig blijft en het publiek erin blijft vertrouwen.

Ontdek hoe banken risico's kunnen omzetten in voordelen in ons e-book: Risico- en compliance-activiteiten in het bankwezen toekomstgericht maken.

 

© 2023 ServiceNow, Inc. Alle rechten voorbehouden. ServiceNow, het ServiceNow-logo, Now en alle overige ServiceNow-merken zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van ServiceNow, Inc., in de Verenigde Staten en/of andere landen. De andere bedrijfsnamen, productnamen en logo's kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waaraan zij gelieerd zijn.

Thema's

 • Vancouver release: the Now Platform
  Now Platform
  Vancouver-release van het Now Platform: GenAI, beveiliging en flexibiliteit
  De Vancouver-release van het Now Platform biedt innovatie, GenAI, beveiliging en flexibiliteit voor efficiëntie, procesoptimalisatie en kostenverlaging.
 • Productiebescherming
  Productie
  Bescherming van productie in turbulente tijden
  Ontdek hier hoe de productie door kan blijven gaan ondanks toenemende budgetvereisten, inflatie, cyberrisico's en onderbrekingen in de supply chain. Ontdek het hier.
 • Technologische risico's: vingers op een grafiek op een tabletscherm
  Financiële dienstverlening
  Omgaan met technologische risico's
  Risico's zijn verweven met het bankwezen. De manier waarop een financiële instelling omgaat met technologische risico's beïnvloedt het concurrentievermogen. Meer informatie.

Trends & onderzoek

 • ESG-technologie resultaten boekt
  Cybersecurity and Risk
  Uit onderzoek blijkt dat ESG-technologie resultaten boekt
 • Digitale innovatie voor macro-onzekerheid
  AI en automatisering
  Uit onderzoek blijkt dat digitale innovatie het antwoord is op macro-onzekerheid
 • Coronavirus – Spieren leren gebruiken waarvan we niet wisten dat we ze hadden
  Crisismanagement
  Coronavirus – Spieren leren gebruiken waarvan we niet wisten dat we ze hadden

Jaar