Investeren in een betere wereld: De principes van ESG uitgelegd

 • ServiceNow Blog
 • Solutions
 • Cybersecurity and Risk
 • 2023
15 mei 2023

De principes van ESG uitgelegd

De wereld staat voor enorme uitdagingen. Onderwerpen als klimaatverandering, sociale ongelijkheid en vergrijzing motiveren organisaties om op een maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen.

De vraag is alleen: wanneer kan een bedrijf daadwerkelijk zeggen iets goeds te doen voor de planeet en de mensen die erop wonen? Om daar antwoord op te krijgen, moet er een analyse worden gemaakt van de manier waarop Environmental, Social en Governance (ESG) kwesties worden meegenomen in de bedrijfsvoering. In dit artikel wordt uitgelegd wat de principes van ESG inhouden en waarom ze zo waardevol zijn.

De drie principes van ESG

 

ESG is een maatstaf die aangeeft hoe maatschappelijk verantwoord een bedrijf opereert. Duurzaam ondernemen heeft volgens de ESG-principes niet alleen te maken met het milieu (Environment), maar ook met maatschappelijke (Social) aspecten en het bestuur (Governance).

Organisaties die hun ESG-status willen controleren of verbeteren, kunnen een analyse laten uitvoeren door een bedrijf dat zich specialiseert in duurzaamheid en het automatiseren van bedrijfsprocessen. Met geavanceerde software wordt relevante data verzameld, wat een goed beeld geeft van de stand van zaken.

Na deze nulmeting kunnen bedrijven verbeteringen implementeren en hun voortgang bijhouden in hun ESG-softwaresysteem. Vervolgens kunnen er ook door onafhankelijke ESG Rating Agencies scores worden toegekend. Hoe hoger de ESG-score van een organisatie, hoe duurzamer deze opereert.

Een van de grootste uitdagingen voor bedrijven die hun ESG-score omhoog willen krijgen, is het in kaart brengen van de daadwerkelijke betekenis van deze termen. Milieu, maatschappij en bestuur zijn tenslotte nogal brede begrippen. Wat maakt een bedrijf milieu- of maatschappelijk verantwoord? Een toelichting:

Environmental (Milieu)

Het eerste principe van ESG draait om alle maatregelen die een bedrijf wel of juist niet treft om de ecologische voetafdruk te verminderen. Onderwerpen zoals afvalbeheer, ontbossing, CO2-uitstoot en andere broeikasgassen, water-, energie- en stroomverbruik en klimaatverandering staan hierin centraal.

Naast het minimaliseren van schade kunnen bedrijven ook actief bijdragen aan herstel. Door bijvoorbeeld groene energie op te wekken, zorgt een organisatie voor een flinke stijging van de ESG-score.

Social (Maatschappij)

De manier waarop een bedrijf direct of indirect omgaat met mensen, vormt de tweede belangrijke ESG-bouwsteen. Zo worden de arbeidsomstandigheden van alle betrokken medewerkers onder de loep genomen en is er aandacht voor de manier waarop een organisatie omgaat met privacyregels.

Andere belangrijke onderwerpen op dit vlak zijn gelijkheid, diversiteit en veiligheid. Bedrijven die een ESG-analyse ondergaan, worden ook onderzocht op de manier waarop ze omgaan met mensenrechten en kinderarbeid.

Governance (Bestuur)

Beleidsvormen op gebieden als financiën en bestuur zeggen veel over de duurzaamheid van een bedrijf. Wat wordt er gedaan om corruptie te voorkomen en zijn er in het verleden schandalen geweest? Dergelijke vragen worden tijdens een ESG-analyse onderzocht.

Daarnaast staan onderwerpen zoals wet- en regelgeving, corporate governance en loonstructuren centraal. Ook wordt er gekeken naar de mate van diversiteit in het bestuur. Hoe diverser de raad van bestuur is, hoe gunstiger de ESG-score.

Waarom een hoge ESG-score waardevol is


Concreet kan een hoge ESG-score bedrijven onder andere het volgende opleveren:

Een betere reputatie

Organisaties met een hoge ESG-score doen iets goeds voor de wereld en krijgen daardoor bijna automatisch een aantrekkelijke reputatie. Die goede reputatie trekt zowel investeerders als consumenten aan.

Minder operationele risico’s

Duurzame bedrijven zijn minder kwetsbaar voor de constant veranderende wet- en regelgeving dan bedrijven met een lage score. Dat levert juridische voordelen op die heel wat operationele risico’s wegnemen.

Meer winst

ESG-bedrijven maken gemiddeld evenveel winst als bedrijven met een lage score, of zelfs meer. Uit een onderzoek van NYU Stern School of Business (bron in het Engels) bleek dat er in 58% van de onderzochte gevallen een positief verband was tussen goede ESG-scores en hogere winstmarges. In 8% van de gevallen was er een negatief verband en bij de overige bedrijven werd geen verschil geconstateerd.

Een beter werkgeversmerk

Een beleid gericht op ESG heeft een positieve invloed op het werkgeversmerk en de bedrijfscultuur, wat het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers vereenvoudigt. Volgens Forbes (bron in het Engels) baseerde 44% van de millennials en 49% van de Gen Z’ers hun keuze voor een werkgever de afgelopen jaren deels op de manier waarop een organisatie met klimaatverandering en sociale gelijkheid omgaat.

Steeds meer bedrijven zijn bezig met het mobiliseren van een ESG-strategie, omdat het ze veel kan opleveren. Bedrijven met hoge ESG-scores profileren zich op een positieve manier naar de buitenwereld en kunnen daarnaast rekenen op meer investeerders. Zij vragen steeds vaker gegevens op bij dataleveranciers die ESG-scores toekennen, en nemen de resultaten mee in hun overwegingen.

Het woord ‘duurzaamheid’ hangt samen met begrippen als ‘lange levensduur’ en ‘gezondheid’. En dat is precies wat veel beleggers aanspreekt: geen snelle winst, maar langdurig rendement.

Een goede ESG-analyse maken


Het opzetten van een goed ESG-programma kost tijd. Als er in uw organisatie nog weinig aandacht is voor ESG, kunt u het beste een meting laten uitvoeren door een bedrijf met ESG Reporting Software. Eerst wordt dan in kaart gebracht welke onderdelen moeten worden onderzocht. Vervolgens worden daaruit zoveel mogelijk kwantificeerbare gegevens gehaald, die daarna worden vergeleken met de datastromen van vergelijkbare bedrijven. Dan krijgt uw organisatie scores op verschillende onderdelen en kunt u zien wat de sterke en zwakke plekken zijn.

Een eerste ESG-analyse is pas het begin. Op basis van de waardevolle inzichten die tijdens de analyse zijn verkregen, is het de bedoeling dat u als bedrijf een ESG-beleid opstelt. Stap voor stap neemt u risico’s weg en implementeert u verbeteringen waarmee u uiteindelijk op zowel economisch en ecologisch als sociaal vlak een positieve impact maakt.

Ontdek nu hoe ServiceNow organisaties helpt met het activeren van hun ESG.

© 2023 ServiceNow, Inc. Alle rechten voorbehouden. ServiceNow, het ServiceNow-logo, Now en alle overige ServiceNow-merken zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van ServiceNow, Inc., in de Verenigde Staten en/of andere landen. De andere bedrijfsnamen, productnamen en logo's kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waaraan zij gelieerd zijn.

Thema's

 • 4 takeaways van Knowledge 2023
  Events
  4 takeaways van Knowledge 2023
  Knowledge 2023 is voorbij, maar de impact van onze belangrijkste gebruikersconferentie is nog steeds voelbaar. Dit zijn vier belangrijkste takeaways.
 • Customer intimacy: Wat is het en waarom is het belangrijk?
  Klantervaring
  Customer intimacy: Wat is het en waarom is het belangrijk?
  Steeds meer organisaties zetten in op customer intimacy, omdat zij daarmee de klantloyaliteit en hun positie ten opzichte van de concurrentie kunnen versterken.
 • De veranderende rol van AI in kennisbeheer
  AI en automatisering
  De veranderende rol van AI in kennisbeheer
  AI-gestuurde chatbottechnologie verandert de omgang met toepassingen. AI in kennisbeheer beïnvloedt het maken, beheren en weergeven van content.

Trends & onderzoek

 • Digitale innovatie voor macro-onzekerheid
  AI en automatisering
  Uit onderzoek blijkt dat digitale innovatie het antwoord is op macro-onzekerheid
 • Coronavirus – Spieren leren gebruiken waarvan we niet wisten dat we ze hadden
  Crisismanagement
  Coronavirus – Spieren leren gebruiken waarvan we niet wisten dat we ze hadden
 • Flexibiliteit van de organisatie: wanneer een kans een noodzaak wordt
  Cybersecurity and Risk
  Flexibiliteit van de organisatie: wanneer een kans een noodzaak wordt

Jaar