Bescherming van productie in turbulente tijden

 • Solutions
 • 2023
 • Productie
 • Ben Barker
18 september 2023

Productiebescherming

Productie is het kloppende hart van de maakindustrie. Als de productie vertraging oploopt of stopt, kunnen fabrikanten mogelijk niet voldoen aan de belangrijkste eisen van klanten, inkomsten op korte termijn mislopen en hun toekomstige bestellingen in gevaar brengen. Onderzoek in de sector toont aan dat dit een reëel probleem is, waarbij productiestilstand een kostenpost van meer dan 300.000 dollar per uur kan worden, volgens Information Technology Intelligence Consulting.

Hoe kan een productieproces continu en consistent blijven werken in het licht van onvoorspelbare marktwerkingen, zoals toenemende budgetvereisten, inflatie, cyberrisico's, hogere arbeidskosten en onderbrekingen in de supply chain?

Een recent onderzoek van ServiceNow en Dynata definieert de toekomstbestendige fabrikant en onthult dat zij de mogelijkheden hebben om meer flexibiliteit op te bouwen en de efficiëntie te verhogen in de volledige value chain.

Een betrouwbare, datagestuurde value chain


Productie wordt gevoed door een gezonde value chain. Toch meldt 67% van de respondenten een hoog risico op een onderbreking in hun value chain in de komende 12 tot 18 maanden.

Het beheren van risico's in de value chain vereist een nauwkeurig inzicht in de afhankelijkheden . Wanneer zich onvoorziene storingen voordoen, moeten fabrikanten grote hoeveelheden leveranciersdata analyseren. Maar onnauwkeurige of dubbele gegevens, handmatige processen en silo-based systemen staan snelle en betrouwbare maatregelen in de weg.

’Uit het onderzoek blijkt dat fabrikanten die investeren in het koppelen van data en inzichten in meerdere systemen, zoals ERP (Enterprise Resource Planning) en CRM (Customer Relationship Management), vooruitgang boeken en minder risico’s lopen.

Door hyperautomation te gebruiken om de efficiëntie te verhogen, kunnen fabrikanten het risico en de compliance van leveranciers beter beoordelen, hun onboarding versnellen en beter samenwerken om verstoringen te beheersen.

Digitale vaardigheden om het productieproces aan te sturen


Fabrieksmedewerkers zijn een integraal onderdeel van de productie. Uit het onderzoek blijkt dat gebrek aan kennis, vaardigheden en talent een van de grootste uitdagingen is op de fabrieksvloer.

Door stijgende arbeidskosten en een tekort aan personeel zijn er onvoldoende gekwalificeerde werknemers om de productie draaiende te houden. Oudere werknemers gaan met pensioen en nieuwkomers op de arbeidsmarkt verwachten digitaal te kunnen werken.

Een digitale strategie kan fabrikanten helpen bij het overbruggen van tekorten aan talent en arbeidskrachten. Uit het onderzoek blijkt dat fabrikanten die de grootste vooruitgang boeken in het digitaal faciliteren van fabrieksmedewerkers:

 • Sneller expertise opdoen met digitale tools die bijdragen aan probleemoplossing, training en bijscholing;
 • Een kennisbank implementeren om best practices te delen tussen werknemers en fabrieken;
 • Taken digitaal beheren om stapsgewijze processen met elkaar te verbinden.

Deze voorlopers maken ook meer gebruik van procesautomatisering, kennisbeheer, AI en machine learning.
 

Een stevig fundament


Door de samenkomst van onbeveiligde operationele technologie (OT) met IT-systemen en netwerken behoren fabrikanten volgens de IBM Security X-Force Threat Intelligence Index 2023 tot de meest door ransomware-aanvalen getroffen sectoren. 64% van de respondenten uit het ServiceNow/Dynata-onderzoek geeft aan dat ze de komende twee jaar te maken krijgen met een hoog tot zeer hoog OT-risico.

Het onderzoek toont aan dat minder dan de helft (35%) van de fabrikanten een realtime en nauwkeurig beeld heeft van hun OT-kwetsbaarheden. Om de OT-beveiliging te verbeteren, zijn fabrikanten:

 • End-to-end OT-servicebeheer en change management aan het implementeren of automatiseren;
 • De zichtbaarheid/inventaris van alle OT- en IT-assets aan het vergroten;
 • De gezamenlijke governance van OT- en IT-beveiliging aan het verbeteren.

Fabrikanten beheren OT en IT vaak afzonderlijk, maar OT- en IT-teams zouden moeten samenwerken. Eén enkel handelingsysteem kan helpen bij het in kaart brengen van de contextuele afhankelijkheden en kwetsbaarheden tussen OT en IT, apparaten, applicatie-infrastructuur en integraties met externe partijen die een organisatie kwetsbaar maken. Zodra risico's zijn geïdentificeerd, kunnen ze proactief worden opgelost.

Samenwerking binnen de hele value chain


Slechts 39% van de ondervraagde fabrikanten beschouwt zichzelf als digitaal ontwikkeld. Dit betekent  dat ze een geïntegreerde aanpak hebben voor digitale transformatie die verbonden is met de hele value chain. Deze fabrikanten geven aan dat ze de traditionele silo's binnen hun organisatie afbreken.

Ze melden ook een grotere vooruitgang in het verbeteren van de beveiliging van OT-assets, het verlagen van het risico binnen de supply chain door samen te werken met leveranciers en het digitaal faciliteren van fabrieksmedewerkers.

De som van de totale value chain van een fabrikant is groter dan de afzonderlijke delen. Ja, fabrikanten kunnen de klantervaring bepalen. Ze kunnen de productie in de fabriek beheren. En ze kunnen ook productinnovatie en productengineering stimuleren om de productie efficiënt te houden.

Eén uniform digitaal platform kan inzichten met elkaar verbinden en actie in de value chain stimuleren, waardoor het hele proces wordt gestroomlijnd.

Ontdek meer over toekomstbestendige productie. Bekijk hoe fabrikanten het potentieel van digitale transformatie in de value chain kunnen benutten in het volledige onderzoeksrapport van ServiceNow/Dynata.


© 2023 ServiceNow, Inc. Alle rechten voorbehouden. ServiceNow, het ServiceNow-logo, Now en alle overige ServiceNow-merken zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van ServiceNow, Inc., in de Verenigde Staten en/of andere landen. De andere bedrijfsnamen, productnamen en logo's kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waaraan zij gelieerd zijn.
 

Thema's

 • Vancouver release: the Now Platform
  Now Platform
  Vancouver-release van het Now Platform: GenAI, beveiliging en flexibiliteit
  De Vancouver-release van het Now Platform biedt innovatie, GenAI, beveiliging en flexibiliteit voor efficiëntie, procesoptimalisatie en kostenverlaging.
 • Productiebescherming
  Productie
  Bescherming van productie in turbulente tijden
  Ontdek hier hoe de productie door kan blijven gaan ondanks toenemende budgetvereisten, inflatie, cyberrisico's en onderbrekingen in de supply chain. Ontdek het hier.
 • Technologische risico's: vingers op een grafiek op een tabletscherm
  Financiële dienstverlening
  Omgaan met technologische risico's
  Risico's zijn verweven met het bankwezen. De manier waarop een financiële instelling omgaat met technologische risico's beïnvloedt het concurrentievermogen. Meer informatie.

Trends & onderzoek

 • ESG-technologie resultaten boekt
  Cybersecurity and Risk
  Uit onderzoek blijkt dat ESG-technologie resultaten boekt
 • Digitale innovatie voor macro-onzekerheid
  AI en automatisering
  Uit onderzoek blijkt dat digitale innovatie het antwoord is op macro-onzekerheid
 • Coronavirus – Spieren leren gebruiken waarvan we niet wisten dat we ze hadden
  Crisismanagement
  Coronavirus – Spieren leren gebruiken waarvan we niet wisten dat we ze hadden

Jaar