De onmisbare rol van gegevens in een sterke ESG-strategie

 • Solutions
 • Cybersecurity and Risk
 • 2023
 • Cathy Mauzaize
30 augustus 2023

Die versteckte Bedeutung von Daten für eine erfolgreiche ESG-Strategie

Van het Green Economy-plan van de Franse overheid tot hogere boetes voor milieuovertredingen door Nederlandse bedrijven, in de media komen veel berichten voorbij die ons het belang van ESG doen inzien. Kortom, ESG is een zakelijke vereiste die organisaties serieus moeten nemen.

Wanneer ik met leiders in de EMEA-regio spreek, hoor ik voortdurend hoeveel belang ze aan ESG hechten. Ook uit een wereldwijd onderzoek dat ServiceNow in samenwerking met ThoughtLab heeft uitgevoerd onder 1000 C-suite leidinggevenden kwam duidelijk naar voren dat ESG hoger op de agenda komt te staan. De ESG-strategie is de op een na belangrijkste prioriteit voor leiders in EMEA (33%), op een gedeelde tweede plaats met de maximalisatie van de winst (33%), op de eerste plaats staat de versnelling van digitale transformatie (40%).

Dit is het meest prominent in Frankrijk, waar de helft (50%) van de respondenten beweert dat ESG de grootste strategische prioriteit heeft, terwijl Nederland (35%) en het Verenigd Koninkrijk (35%) daar vlak achter zitten. In de EMEA-regio is gemiddeld 21% van de leidinggevenden van plan de investeringen in ESG aanzienlijk te verhogen. In Frankrijk en Ierland ligt dit percentage zelfs op 29%.

Maar er zijn nog steeds veel obstakels, zo blijkt uit de gesprekken die ik heb met klanten en potentiële klanten. Organisaties worden vaak gehinderd door slechte zichtbaarheid, onduidelijke cijfers en niet-optimale rapportagemogelijkheden. Dit is zelfs zo sterk dat slechts 11% van de bestuurders in de EMEA-regio denkt dat binnen hun organisatie ESG-gegevens volledig traceerbaar en bruikbaar zijn. En dat is een probleem.

Belanghebbenden, toezichthouders, werknemers en consumenten in de EMEA-regio eisen allemaal actie op het gebied van ESG. Bovendien komt er meer bij kijken dan het simpelweg bespreken van de acties die zijn ondernomen. Om werkelijk aan de eisen te voldoen, moeten organisaties concrete, tastbare resultaten laten zien. Willen organisaties die resultaten behalen, dan moeten ze begrijpen dat er in hun strategieën vaak een schakel ontbreekt: gegevens.
 

Transparantie en informatie zijn de drijvende kracht achter ESG


Druk van regelgeving en consumenteneisen rondom ESG-acties dwingt organisaties ertoe om concrete cijfers bij te houden en te meten. De noodzaak om succesvolle resultaten aan te kunnen tonen wordt steeds sterker. Meer dan de helft (52%) van de leidinggevenden in de EMEA-regio stelt dat ze met betrekking tot ESG-kwesties een grote regeldruk ervaren. In Zweden is dit percentage zelfs 62%. Het negeren van de vraag naar zichtbaarheid en transparantie met betrekking tot ESG is een luxe die zakelijk leiders zich gewoonweg niet kunnen veroorloven.

Het implementeren van een totaalstrategie die met succes kan worden bijgehouden en gemeten, kost echter meer dan alleen tijd en geld. Het vereist gegevens en informatie van een hoog niveau. Zonder toegang tot de juiste gegevens kan het veel lastiger zijn om succesvolle ESG-resultaten te behalen, ongeacht hoeveel tijd, budget en energie je erin steekt.

Voor veel organisaties blijft de toegang tot deze gegevens een probleem. Uit onderzoek blijkt zelfs dat slechts 11% van de leidinggevenden in de EMEA-regio ervan overtuigd is dat binnen hun organisatie ESG-gegevens volledig beschikbaar, traceerbaar en bruikbaar zijn voor besluitvorming. Dit percentage varieert van land tot land, met het hoogste percentage in Frankrijk en Duitsland (13%) en het laagste in Ierland (6%).

Het is duidelijk dat organisaties in meerdere regio’s binnen de EMEA-regio obstakels ondervinden op het gebied van het bijhouden en meten van ESG-prestaties. Het VK en Nederland lijken het beste met deze obstakels om te kunnen gaan, waar respectievelijk 35% en 31% van de leidinggevenden beweert dat hun organisaties zich momenteel in de geavanceerde rapportagefases bevinden.

Daarentegen lopen andere landen in de regio achter. In zowel Spanje als Duitsland beweert slechts 18% van de leidinggevenden dat ze geavanceerde rapportagefases hebben bereikt.

De juiste gegevens gebruiken voor een sterkere ESG-strategie


Vaak zijn gegevens verspreid over meerdere complexe technologieën en platforms, waardoor het moeilijk is om een compleet 360-graden overzicht te krijgen van alles wat er op specifieke momenten gebeurt. Ook zien we vaak dat organisaties niet in staat zijn om het werkelijke potentieel van gegevens te benutten, omdat deze opgesloten zitten in onoverzichtelijke of verouderde systemen.

Zakelijk leiders zouden hun systemen zoveel mogelijk moeten moderniseren. Dit kan helpen om processen radicaal te veranderen, alle activiteiten samen te brengen en de zichtbaarheid te vergroten, terwijl tegelijkertijd de efficiëntie over de hele linie wordt verbeterd.

Zodra deze informatie beschikbaar is voor organisaties, is het belangrijk om na te denken over het beheer ervan. Het opslaan en analyseren van gegevens is vaak een arbeidsintensief, tijdrovend en complex proces. Edua Dickerson, vice president of ESG and finance strategy bij ServiceNow, legt het perfect uit:

"Bedrijven leggen hun ESG-gerelateerde gegevens vaak vast in allerlei verschillende spreadsheets en e-mails. Als voormalig auditor kan ik zeggen dat het handmatig invoeren van gegevens in silogebaseerde softwaretools eentonig, moeizaam en foutgevoelig werk is. Het leidt vaak tot wijdverspreide problemen op het gebied van de integriteit en controleerbaarheid van gegevens, en het vastleggen en bewaren van kennis. "

In het huidige economische landschap moeten middelen waar mogelijk worden beschermd en zijn arbeidsintensieve handmatige processen voor de meeste bedrijven gewoonweg niet haalbaar. In plaats daarvan moeten zakelijk leiders nadenken over hoe ze het beste gebruik kunnen maken van geautomatiseerde workflows of hyperautomatisering, vooral als het gaat om het invoeren van de hoeveelheid gegevens die nodig is voor succesvolle ESG-rapportage.

De langetermijnvisie voor ESG


Het opzetten van een concrete ESG-strategie is beter haalbaar, en in veel gevallen zelfs eenvoudiger, wanneer zakelijk leiders gegevens als een integraal onderdeel van het proces beschouwen. Keith Pearson, global head of financial services bij ServiceNow, legt uit:

"Zonder een holistisch overzicht van alle gegevens die binnen het hele bedrijf bestaan, inclusief onze klanten en leveranciers, zullen we nooit begrijpen in welke mate we blootstaan aan ESG-risico's. Dat betekent ook dat we die risico's niet goed kunnen beperken. Maar zodra dit beeld helder is, zullen we altijd precies weten wat er gaande is, wat we precies moeten veranderen en kunnen we het onmiddellijk rapporteren."

Organisaties zouden moeten investeren in technologie waarmee teams de zichtbaarheid kunnen vergroten en waarmee ze toegang krijgen tot voorheen onbenutte ESG-gegevens die gebruikt kunnen worden om beter onderbouwde bedrijfsbeslissingen te nemen. Voor de bedrijven die dat doen ligt er een mooie kans om de volledige controle over hun ESG-strategie te nemen en hier een succesverhaal van te maken.

Eén enkel serverplatform dat processen kan stroomlijnen, is een geweldige start. Het Now Platform is ontworpen met het oog op eenvoud, met één plaats waar alles samenkomt, waardoor de zichtbaarheid voor alle activiteiten wordt vergroot. Dit stelt organisaties in staat om nu en in de toekomst een succesvolle ESG-strategie uit te voeren.

Ontdek hoe ServiceNow uw ESG-strategie kan versnellen.

 

© 2023 ServiceNow, Inc. Alle rechten voorbehouden. ServiceNow, het ServiceNow-logo, Now en alle overige ServiceNow-merken zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van ServiceNow, Inc., in de Verenigde Staten en/of andere landen. De andere bedrijfsnamen, productnamen en logo's kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waaraan zij gelieerd zijn.

Thema's

 • Vancouver release: the Now Platform
  Now Platform
  Vancouver-release van het Now Platform: GenAI, beveiliging en flexibiliteit
  De Vancouver-release van het Now Platform biedt innovatie, GenAI, beveiliging en flexibiliteit voor efficiëntie, procesoptimalisatie en kostenverlaging.
 • Productiebescherming
  Productie
  Bescherming van productie in turbulente tijden
  Ontdek hier hoe de productie door kan blijven gaan ondanks toenemende budgetvereisten, inflatie, cyberrisico's en onderbrekingen in de supply chain. Ontdek het hier.
 • Technologische risico's: vingers op een grafiek op een tabletscherm
  Financiële dienstverlening
  Omgaan met technologische risico's
  Risico's zijn verweven met het bankwezen. De manier waarop een financiële instelling omgaat met technologische risico's beïnvloedt het concurrentievermogen. Meer informatie.

Trends & onderzoek

 • ESG-technologie resultaten boekt
  Cybersecurity and Risk
  Uit onderzoek blijkt dat ESG-technologie resultaten boekt
 • Digitale innovatie voor macro-onzekerheid
  AI en automatisering
  Uit onderzoek blijkt dat digitale innovatie het antwoord is op macro-onzekerheid
 • Coronavirus – Spieren leren gebruiken waarvan we niet wisten dat we ze hadden
  Crisismanagement
  Coronavirus – Spieren leren gebruiken waarvan we niet wisten dat we ze hadden

Jaar