Created with Sketch.

Recovery Email

Your account give you access to even more premium content, don't lose access to it. Provide a recovery email below.
  • Secondary E-mail

Waarom we ons toeleggen op AVG-naleving

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie heeft alles te maken met de bescherming van de gegevens en privacy van burgers en inwoners. De AVG zet algemene privacyvereisten uiteen voor het beheer en de bescherming van persoonsgegevens waarbij de individuele keuze wordt gerespecteerd, ongeacht waar de gegevens worden verzonden, verwerkt of opgeslagen.

ServiceNow is van mening dat de AVG essentieel is voor het versterken van wetgeving inzake gegevensbescherming en individuele privacyrechten in de Europese Unie. Daarom hebben we nieuwe ontwikkelingen op het gebied van servicelevering aangekondigd waarmee onze klanten kunnen verzoeken om hun in de EU gehoste gegevens altijd uitsluitend binnen de EU te laten verwerken.

Dankzij onze integere benadering van privacy, beveiliging en compliance hebben we een van de meest uitgebreide complianceportfolio's in de branche. Wij voldoen aan deze belangrijke normen: ISO 27001, ISO/IEC 27018, SSAE SOC 1 Type 2 en SOC 2 Type, FedRAMP en meer.

 

Vertrouwen – Gebouwd op een veilige en beschermde cloud die voldoet aan regelgeving

Terwijl u zich voorbereidt op de naleving van de AVG, kunt u het volgende nog van ons verwachten:

  • U behoudt de controle. Wanneer u uw gegevens toevertrouwt aan de ServiceNow-cloud, blijft u de enige eigenaar. U behoudt de rechten en titel van en het belang in de gegevens die u opslaat in onze cloudservices. U kunt gebruikmaken van de functies die inherent zijn aan het Now Platform® om te voldoen aan uw AVG-verplichtingen met betrekking tot verwijdering, rectificatie en overdracht van persoonsgegevens, toegang tot deze gegevens en bezwaar tegen verwerking ervan.

  • U hebt volledig zicht. De ServiceNow-cloud beschermt uw gegevens tegen ongepaste toegang of ongepast gebruik door onbevoegde personen met robuuste maatregelen, waaronder het beperken van toegang voor personeel en onderaannemers van ServiceNow. In aanvulling op deze toezegginen bieden wij u de mogelijkheid om te controleren hoe gegevens worden beheerd en wie toegang heeft tot welke gegevens binnen uw organisatie.

    Onze datacenters van wereldklasse zijn gecertificeerd volgens internationaal erkende beveiligingsnormen, worden beschermd door 24-uurs fysieke bewaking en worden continu bewaakt met strikte toegangscontrole. Onze single-tenant architectuur houdt uw gegevens logisch geïsoleerd van de gegevens van andere klanten.

    Het beveiligen van onze cloudinfrastructuur is slechts een onderdeel van een uitgebreide beveiligingsstrategie. Elke cloudservice heeft ingebouwde beveiligingsfuncties om u te helpen uw gegevens te beveiligen, waaronder field-level encryption, encryption in transit, uitgebreid rolgebaseerd toegangsbeheer, toepassingsbereik, toegang- en transactielogging en -bewaking, en ondersteuning voor multi-factor authentication.

  • Wij streven naar een snelle reactie. ServiceNow heeft robuuste responsprocessen voor beveiligingsincidenten en verbindt zich er contractueel toe onze klanten op de hoogte te stellen in overeenstemming met de AVG. Met actieve bedreigingsintelligentie en geavanceerde machine learning-mogelijkheden hoeft ons beveiligingsteam niet te wachten tot een incident zich voordoet. We gebruiken realtime gegevens om problemen te voorspellen en vervolgens te prioriteren en op te lossen op basis van de impact op uw gegevens of services.

Samenwerken om te voldoen aan de AVG

Omdat naleving een gedeelde verantwoordelijkheid is, streven wij ernaar u te helpen de AVG na te leven. Vereisten zoals betere regels voor gegevenstoegang en -verwijdering, privacy by design en processen voor melding van datalekken kunnen leiden tot wijzigingen voor uw organisatie. Daarom is het belangrijk dat u uw verplichtingen met betrekking tot de AVG begrijpt, ongeacht waar uw organisatie zich bevindt.

We hebben onlangs ons addendum voor gegevensverwerking (DPA, data processing addendum) bijgewerkt in overeenstemming met de vereisten die uiteen zijn gezet in de AVG. Ons DPA biedt onze klanten ook contractuele garanties dat persoonsgegevens wettelijk kunnen worden overgedragen van de Europese Economische Ruimte naar de ServiceNow-services. Raadpleeg de veelgestelde vragen voor meer informatie over ons DPA.

Resources

ServiceNow customers working in a meeting

Vertrouwen is essentieel voor partnerschappen

ServiceNow biedt veilige en schaalbare cloudservices die voldoen aan regelgeving.