Wat is een Gantt-grafiek?

Een Gantt-grafiek is een populaire oplossing voor het visualiseren van een projectplan in de loop van de tijd, waarbij wordt aangegeven welk werk volgens planning moet worden voltooid, wanneer en door wie.

Als een Gantt-grafiek correct wordt gebruikt, wordt in één oogopslag de status van het project bijgewerkt en wordt aangegeven wat er nog moet worden gedaan voordat het project is voltooid. Dit omvat informatie over projectsubtaken, begin- en einddatums voor elke taak, geschatte tijdsvereisten voor elke taak, teams en teamleden die verantwoordelijk zijn voor het voltooien van elke taak, de afhankelijkheidsrelaties tussen taken en de wijze waarop ze het totale project ondersteunen, tijdlijnen voor vergaderingen en goedkeuringen evenals een algemeen overzicht van de projectplanning van begin tot eind.

Eenvoudig gezegd is een Gantt-grafiek ontworpen om precies te communiceren wat er moet worden gedaan om een succesvolle voltooiing van het project te garanderen binnen een vastgestelde deadline. Het wordt daarom veel gebruikt binnen projectmanagement om teams en middelen te coördineren naar strategische doelstellingen.

De moderne Gantt-grafiek was in de jaren '90 in alle branches al een gevestigd begrip, maar de oorsprong ervan gaat veel verder terug, namelijk naar het einde van de 19e eeuw. In 1896 maakte de Poolse ingenieur Karol Adamiecki het "harmonogram", de eerste bekende versie van wat later bekend zou worden als de Gantt-grafiek. Tegelijkertijd ontwikkelde de Amerikaanse werktuigbouwkundig ingenieur Henry Gantt vergelijkbare ideeën over het organiseren van taken binnen de nijverheidssector.

In 1923 beschreef raadgevend ingenieur Henry Wallace Clark de structuur, het gebruik en de voordelen van het werk van Gantt in zijn boek The Gantt Chart; een Working Tool of Management, waarin de term Gantt Chart wordt gebruikt en in het moderne lexicon wordt opgenomen. En hoewel de eerste Gantt-grafieken met de hand werden getekend, waardoor ze niet geschikt waren voor de toenemende complexiteit van de voortschrijdende productieprocessen van de jaren vijftig, kwamen door de uiteindelijke introductie van computersoftware Gantt-grafieken weer terug in gebruik.

Tegenwoordig behoren Gantt-grafieken tot de meest gebruikte plannings- en grafiektechnieken ter wereld.

Het juiste IT-framework zorgt voor effectieve samenwerking en toezicht. Daarom zijn veel organisaties voorvechter van ITSM/ITIL of DevOps. Maar het kan problematisch zijn om de ene of de andere aanpak volledig toe te passen.

ITSM/ITIL en DevOps sluiten elkaar niet uit; ze hebben elk hun eigen doelen en functies. Hier geven we definities op hoog niveau van elk van beide, en bekijken we hoe ze met elkaar verband houden:

Plannen van uitgebreide projecten

Met Gantt-grafieken kunnen alle betrokkenen de volledige omvang van het project visualiseren, inclusief duur van het project, volgorde van taken, verantwoordelijkheden en benodigde resources. Dit vereenvoudigt de planningsfasen die nodig zijn voor de voorbereiding van projecten aanzienlijk en biedt een uitgebreid, breed beeld van het werk dat er bij komt kijken.
Afbeelding van verschillend gebruik van de Gantt-grafiek

Organiseren van grotere projecten voor een goede uitvoering

Grote projecten met meerdere verwachte resultaten en volledige teams of afdelingen kunnen onpraktisch en moeilijk te beheren worden. Met Gantt-grafieken kunnen managers grote projecten opsplitsen in kleinere, beter beheersbare taken, waardoor zelfs de meest complexe initiatieven effectief kunnen worden uitgevoerd.

Teamsamenwerking tussen taken mogelijk maken

Het begeleiden van complexe projecten van de conceptie tot de voltooiing vereist dat teamleden effectief communiceren en samenwerken. Een Gantt-grafiek biedt transparantie voor teamleden, waarbij duidelijk wordt aangegeven welke taken overblijven en wie er is aangewezen om deze uit te voeren. Met een duidelijk beeld van huidige doelstellingen, volgende stappen, taakafhankelijkheden en vertragingen of andere problemen die het project kunnen vertragen, kunnen teams hun inspanningen coördineren zonder per ongeluk belangrijke stappen te verwaarlozen of overbodig werk te doen.

Raming van werklasten en tijdlijnen

Gezien de vele verschillende variabelen die bij projectmanagement horen, kan het moeilijk zijn om nauwkeurig te bepalen hoeveel inspanning en tijd er nodig zijn. Gantt-grafieken vormen een effectieve benadering van de schatting van de werklast en de tijdlijn, waarbij betrouwbare projecties worden vastgesteld die kunnen worden gebruikt om vervaldatums in te plannen, budgetten te maken en resources toe te wijzen.

Op de niet-ingevoerde kan een Gantt-grafiek intimiderend overkomen. Maar de realiteit is dat Gantt-grafieken zijn ontworpen voor gebruiksgemak. Met een beetje richting kan iedereen in één oogopslag Gantt-grafieken lezen. Hierbij moeten de verschillende elementen van de grafiek worden herkend en moet worden begrepen hoe ze samenwerken om een nauwkeurige boekhouding van de projectstatus en de volgende stappen te bieden.

De belangrijkste elementen van een Gantt-grafiek zijn:

Takenlijst

De takenlijst bevindt zich verticaal aan de linkerkant van de grafiek. Het beschrijft elke taak binnen het project, waarbij grotere taken worden uitgewerkt in subtaken. Deze taken kunnen ook per afdeling of productiefase worden gegroepeerd.

Tijdlijn

De tijdlijn loopt horizontaal langs de bovenkant van het diagram en geeft de geschatte duur van het project aan. Dit kan worden opgesplitst in dagen, weken, maanden of meer. De tijdlijn bevat de geplande begin- en einddatum voor het project, evenals de begindatums voor afzonderlijke taken en subtaken.

Mijlpalen

Belangrijke gebeurtenissen, zoals goedkeuringen, beslissingen, te leveren producten, enz., worden in de grafiek gemarkeerd, zodat teams zich kunnen richten op belangrijke datums en doelstellingen.

Afhankelijkheden

Vaak zijn essentiële taken afhankelijk van de voltooiing van eerdere taken. Deze afhankelijkheden worden geïdentificeerd in de Gantt-grafiek en weergegeven door lijnen die afhankelijke taken verbinden.

Vertragingstijd/doorlooptijd

Vertragingstijd en doorlooptijd zijn twee elementen van een Gantt-grafiek die de hoeveelheid tijd tussen taken beschrijven. Vertragingstijd beschrijft de tijd tussen het einde van een voorgaande taak en het begin van een volgende taak. Doorlooptijd is de hoeveelheid tijd waarmee de eerdere taak eerder dan normaal mag starten.

Kritieke pad

Kritieke pad is de langste reeks taken die op tijd moeten worden voltooid om het project op de vervaldatum te voltooien.

Resources

De sectie met resources verwijst naar de persoon of het team die is aangewezen om specifieke taken uit te voeren. Het veld resources kan ook uitrusting en verbruiksmaterialen zoals benodigdheden bevatten.

De ITBM-oplossingen van ServiceNow passen geavanceerde IT-beheertechnologie toe en zijn gebaseerd op het bekroonde Now Platform. Ze bieden organisaties de tools en resources om projecten te leiden om ongeëvenaarde bedrijfswaarde te bereiken. Centraal hiervoor is de ITBM Gantt-grafiekfunctionaliteit van ServiceNow die beschikbaar is in de planningsconsole.

ServiceNow optimaliseert traditionele Gantt-grafieken. Deze Gantt-grafieken bevatten kleurcodes en geven eenvoudig en transparant de status van afzonderlijke taken en het percentage dat al is voltooid weer. Pictogrammen naast taken geven aan tot welke fase elk item behoort, met een schakelknop om het kritieke pad te tonen/verbergen. Er zijn ook opties voor het toevoegen en verwijderen van taken, het wijzigen van datums en afhankelijkheden en het nauwkeurig openen van projectvoortgang.

Neem uw Gantt-grafieken verder en ervaar de voordelen van ServiceNow ITBM.

Afbeelding van de ITBM Gantt-grafiekfunctionaliteit van ServiceNow in de planningsconsole

Duik dieper in ServiceNow ITBM

Vergroot de waarde met een op elkaar afgestemde bedrijfs- en IT-strategie met onze beoordeelbare ITBM-oplossing.

Loading spinner
Contact
Demo