Wat is enterprise asset management (EAM)?

Enterprise asset management (EAM) is de combinatie van services en systemen die assets en apparatuur beheren om de assets te gebruiken voor het beheer van productiviteit en kosten.

Enterprise asset management

Met enterprise asset management (EAM) worden systemen, processen en software gecombineerd om assets en apparatuur te beheren. Het doel is om het gebruik van assets te optimaliseren voor een betere productiviteit en kostenbeheer. 'Enterprise' verwijst naar de assets van verschillende afdelingen die de resultaten ondersteunen van functies zoals inkoop, inventaris en HR.

Idealiter optimaliseert EAM het assetmanagement gedurende de hele levenscyclus, beheert het de productiviteit en verlaagt het de operationele kostenbasis. Het is de bedoeling om een beter beeld te krijgen van doelstellingen en streefcijfers door rekening te houden met de vaardigheden van werknemers, HR-taken en informatie over assets. EAM omvat normaliter het onderhoud van assets, integraal ketenbeheer en werkbeheer.

Hoewel EAM en geautomatiseerde onderhoudsbeheersystemen (CMMS) vaak met elkaar in verband worden gebracht, zijn ze functioneel verschillend in hun gecentraliseerde benadering van het onderhoudsbeheerproces. EAM beheert assets en ondersteunt hun prestaties van begin tot eind, met inbegrip van werkorders, inventaris, bijbehorende documentatie en eventueel onderhoud.

Apparaten die zijn verbonden via het Internet of Things (IoT), zoals sensoren, voertuigen en machines, kunnen helpen bij de integratie van analyses en artificial intelligence (AI)-systemen in EAM. Dit helpt bij het verzamelen van inzichten voor best practices, weloverwogen besluitvorming, betere efficiëntie en effectief preventief onderhoud.

EAM-software

SaaS-services maken de weg vrij voor EAM in de cloud, aangezien steeds meer organisaties migreren naar de cloud en naar services die vanaf een centrale locatie worden beheerd, wat ideaal is voor assetmanagement. Met cloudsoftware kan gemakkelijker aan gegevensbehoeften worden voldaan dankzij de flexibele opslagmogelijkheden en opslaguitbreiding.

De toepassing van een EAM-systeem zorgt voor het beter plannen, uitvoeren, bijhouden en optimaliseren van assets en materialen. EAM kan soms worden vergeleken met geautomatiseerde onderhoudsbeheersystemen (CCMS), maar ondanks de overlappende doelstellingen, is er een duidelijk verschil. Dankzij de holistische aard van EAM-software kan deze worden gebruikt voor MRO-materiaalbeheer, levenscyclusbeheer van assets, werkorderbeheer, servicecontractbeheer, arbeidsbeheer, financieel beheer en analyses.

Organisaties kunnen met EAM assets beoordelen, bijhouden, optimaliseren en beheren, inclusief de betrouwbaarheid en kwaliteit ervan. Dit is van cruciaal belang voor de bedrijfsactiviteiten en -resultaten. Er zijn verschillende soorten assets, waaronder vloten, apparatuur, machines, pijplijnen en de benodigde standaardapparatuur voor productie en automatisering. Er zijn best practices die teams helpen met meer regie en een grotere efficiëntie te werken in een complexe omgeving.

Organisaties zijn dagelijks op zoek naar betere manieren om hun assets te beheren, vooral als de waarde van en interesse voor deze assets toenemen. De wet- en regelgeving voorziet in gedetailleerde vereisten voor het beheer van assets, waaronder voorschriften betreffende de privacy en toegankelijkheid. Het risico is groot dat er geen rekenschap wordt afgelegd van de assets, hun kosten, hun verblijfplaats en hun documentatie. Dit is een grote stimulans om EAM toe te passen op alle soorten praktijken van assetmanagement op alle niveaus. EAM geeft bedrijven de mogelijkheid om in realtime inzicht te krijgen in assets die van toepassing zijn op de omzet en operationele behoeften van het bedrijf. EAM helpt organisaties met het volgende:

 • Het gebruik van assets maximaliseren: IoT en analytische tools leveren realtime gegevens om de betrouwbaarheid en levensduur van fysieke assets te verlengen. Daarnaast kunnen ze melding maken over eventueel noodzakelijk preventief onderhoud.
 • Verouderde assets en infrastructuur beheren: weloverwogen strategieën door risicobeheer in bedrijfsprocessen voor het levenscyclusbeheer van apparatuur.
 • Problemen oplossen voordat ze zich voordoen: EAM-software kan over preventieve maatregelen voor apparatuuronderhoud beschikken, zodat bedrijfsactiviteiten ononderbroken en stabiel blijven tijdens preventieve onderbrekingen.
 • Assets op intelligente wijze beheren: de gegevens van verschillende afdelingen kunnen worden samengevoegd voor meer gestroomlijnde waarschuwingen en besluitvorming. AI-gestuurde monitoring biedt inzicht in de status van assets.
 • Informatie over assets centraliseren: de locatie van een asset kan worden gemeld aan onderhoudsbeheerders en de workflows van kritieke assets kunnen worden geautomatiseerd om ze toegankelijker te maken.
 • Het onderhoudsbeheer verbeteren: het bijhouden van assets hangt samen met complexe gezondheids-, veiligheids- en milieukwesties. AI, IoT en analytics kunnen het onderhoud verbeteren door het voor deze omstandigheden te optimaliseren.
 • Operationele toepassingen samenvoegen: alle assets kunnen worden beheerd vanuit een enkel technologiesysteem dat processen standaardiseert, zodat deze in het hele bedrijf en in meerdere teams ideaal functioneren.

Levenscyclusbeheer van assets

Alle activa en bijbehorende gegevens kunnen worden gedocumenteerd en opgeslagen op een toegankelijke locatie voor wijziging of rapportage. De assets kunnen worden beheerd in alle stappen van het levenscyclusbeheer, wat meer flexibiliteit biedt.

Grafiek van de kenmerken en functies van enterprise asset management (AEM).

Planning

Werkprocessen moeten worden opgezet en gepland om zo goed mogelijk te functioneren en te worden voltooid. Resources worden beter gebruikt wanneer alle orders gemakkelijk kunnen worden bekeken in Gantt-diagrammen, die helpen bij de navigatie op basis van orderdetails en bijbehorende behoeften.

Werkorderbeheer

Volg en diagnosticeer werkorders en bijbehorende problemen op zorgvuldige wijze, analyseer snel de behoeften en draag de werkorder over aan het juiste team om het vereiste resultaat te behalen. Houd ook toezicht op de planning, assets, betrokken werknemers en aannemers, en volg het werk gedurende het proces.

Materiaalbeheer voor onderhoud, reparatie en operations (MRO)

Materialen en de bijbehorende vereisten kunnen beter worden begrepen als onderdelen in een faciliteit zowel automatisch als handmatig goed worden beheerd. Daarnaast hebt u dan een beter zicht op het kosten- en voorraadbeheer en de inkoop. MRO-beheer omvat onder meer materiaalverwerking, apparatuuronderhoud, gereedschappen en verbruiksgoederen, reparatie van infrastructuur en reparatie van productieapparatuur.

Arbeidsbeheer

Werknemers en aannemers kunnen worden getraind, gecertificeerd en beoordeeld wanneer zij verantwoordelijk zijn voor assetmanagement. Ook kunnen ze worden gevolgd aan de hand van noodzakelijke werkorders, onderhoud en koppeling aan assets.

Financieel beheer

Analyseer de werkkosten en vind de juiste financiële software voor het beheer van projectuitgaven en -boekhouding. EAM-systemen kunnen werkorders, productiekosten, kosten van uitvaltijd, noodscenario's en voorspellend onderhoud analyseren, wat vaak voor hoge kosten zorgt als er niet goed op wordt geanticipeerd.

Rapportage en analyses

Problemen met assets kunnen worden gesignaleerd voordat ze uitgroeien tot grotere problemen. Ook kan er voorspellend onderhoud worden uitgevoerd. Een faciliteit kan beter geïnformeerde beslissingen nemen door kritieke prestatie-indicatoren van de hele faciliteit te verzamelen, en rapporten uit te voeren en te analyseren voor een holistisch analytisch beeld.

CMMS en EAM worden vaak met elkaar in verband gebracht, omdat ze beide worden gebruikt voor onderhoud en beheer. Er zijn echter belangrijke verschillen.

Wat is CMMS?

CMMS, ofwel geautomatiseerd onderhoudsbeheersysteem, houdt in de eerste plaats toezicht op activiteiten en onderhoud gedurende de cyclus van een asset of de periode waarin de apparatuur actief wordt gebruikt. Een paar van de belangrijkste functies zijn het beheer van inventaris en werkorders, het bijhouden van assets en het plannen van onderhoud.

Een CMMS is bovenal een database met een model dat gegevens over assets en onderhoudsbehoeften ordent, terwijl ook rekenschap wordt gegeven van apparatuur en materialen. Een CMMS-database maakt het volgende mogelijk:

 • Assetregister: informatie bewaren over assets, zoals serienummers, posities, kosten, codes, statistieken over prestaties, documentatie zoals video's en afbeeldingen, beschikbaarheid en gegevens die afkomstig zijn uit IoT-sensoren.
 • Preventief onderhoud: assets uit verschillende orders organiseren en vervolgens, waar nodig, preventief onderhoud inplannen. Werkorders voor onderhoud kunnen worden geautomatiseerd op basis van tijd, gebruik van een asset of een vooraf ingestelde periode voor de levenscyclus van een asset.
 • Rapportage: bewaren, analyseren en rapporteren van gegevens die over de assets zijn verzameld, zoals de beschikbaarheid, prestaties, MRO-inventaris en onderhoudsbehoeften. U kunt allerlei zaken rapporteren, waaronder de beschikbaarheid van assets, arbeids- en materiaalkosten, materiaalgebruik en leveranciersbeoordelingen.
 • Inventaris: de inventaris en bijbehorende kosten beheren, automatisch de inventaris aanvullen of leveranciers beheren.
 • Werkorderbeheer: informatie over werkorders verzamelen, inclusief het aantal, de beschrijving, het type, de aanleiding, betrokken personen en de benodigde materialen voor de werkorder. Werkorderbeheer omvat ook het inroosteren van werknemers, het toewijzen van werkorderbehoeften, het controleren van de status van werkorders, het bijvoegen van bijbehorende informatie of documentatie en het reserveren van de benodigde apparatuur voor gebruik.

Het verschil tussen CMMS en EAM

De begrippen CMMS en EAM worden vaak door elkaar gebruikt. Hoewel de doelstellingen en functies zeker overeenkomsten vertonen, zijn er toch belangrijke verschillen tussen beide systemen. EAM-oplossingen beschikken over CMMS-mogelijkheden, maar niet alle CMMS-tools hebben EAM-functionaliteiten. Met andere woorden: EAM-systemen zijn uitgebreider en geavanceerder dan CMMS. CMMS is mogelijk een geschikte oplossing voor kleinere ondernemingen, terwijl EAM meer geschikt is voor grotere ondernemingen die de CMMS-structuren zijn ontgroeid. Uiteindelijk hangt de keuze af van het beoogde gebruik van het systeem en de assets die worden beheerd.

Een EAM-systeem verwerkt grotere en complexere assets binnen verschillende toepassingen en op verschillende locaties. Daarnaast kan het werkorders, kosten, rapporten en inventaris bijhouden. CMMS-software zorgt voor de planning en een deel van het voorspellend onderhoud. Hierbij zou een EAM-systeem kunnen worden gebruikt voor voorspellend onderhoud of analytische aanbevelingen op basis van de informatie die is verzameld uit het centraliserende CMMS-systeem, ervan uitgaande dat ze in combinatie met elkaar worden gebruikt.

EAM is toepasbaar binnen verschillende branches, waaronder:

 • Energie- en nutsbedrijven: voor de dienstverlening van nutsbedrijven zijn assets nodig zoals elektriciteitsleidingen en -pijpen, die moeten worden afgestemd op planning en georuimtelijke informatie.
 • Mijnbouw en aardolie: in deze bedrijfstakken ligt de nadruk op veiligheid, compliance, betrouwbaarheid en de prestaties van werkstromen. EAM maakt gestandaardiseerde en verbeterde onderhoudspraktijken mogelijk, waardoor kosten worden verlaagd.
 • Productie: EAM is onderdeel van het algehele procesbeheer voor productiebranches, zoals bescherming, elektronica, industriële producten en de automobielsector. Het kan de levenscyclus van een product bijhouden en de vereisten beheren.
 • Transport: een EAM-toepassing zorgt voor een betere logistiek en dienstverlening, omdat deze details verstrekt over de inventaris en assets. Dergelijke toepassingen omvatten onder meer brandstofbeheer, reserveonderdelen, werkplaatsroosters en bestuurderslogboeken.
 • Kernenergie: organisaties benadrukken het belang van EAM voor het beheer van assets in overeenstemming met de regelgeving. Denk hierbij aan een gedetailleerd statusbeheer, escalaties, elektronische ondertekeningen en workflows.
 • Gezondheidszorg: EAM helpt bij het beheren van relaties tussen de gereedheid van apparatuur en faciliteiten. Daarnaast helpt het bij het lokaliseren van assets, het naleven van rapportagevereisten, het integreren met gezondheidsgegevenssystemen en het bewaken van de omstandigheden in faciliteiten.
 • Life sciences: helpt bij het bewaken van faciliteiten, mobiele assets en apparatuur. Dit is ook belangrijk om aan belangrijke wettelijke vereisten te voldoen.

Ontdek de mogelijkheden

Automatiseer de end-to-end levenscyclus van softwarelicenties, hardware-assets en de cloud op één platform.

Contact
Demo