Flexibiliteit van de organisatie: wanneer een kans een noodzaak wordt

 • Paul Hardy
 • Trends and Research
 • Solutions
 • Cybersecurity and Risk
 • 2021
19 februari 2021

Flexibiliteit van de organisatie: wanneer een kans een noodzaak wordt

In de afgelopen 12 maanden is het belang benadrukt van een snelle en effectieve reactie op nieuwe zakelijke uitdagingen. In 2021 zal het ook niet makkelijk worden, wat betekent dat de flexibiliteit van de organisatie in de schijnwerpers zal staan.

Dit wordt ondersteund door een recent onderzoek onder senior besluitvormers in het bedrijfsleven, uitgevoerd door IDC in opdracht van ServiceNow. Hieruit blijkt dat flexibiliteit een topprioriteit is voor CEO’s in EMEA, waarbij 90% van de CEO’s dit essentieel vindt voor het succes van hun bedrijf.

In mijn ervaring zijn bedrijven die worden gedreven door flexibiliteit en snelheid in een positie om een geweldige beleving voor klanten en werknemers te creëren, de productiviteit te verhogen en het beste talent aan te trekken en te behouden.

Maar in plaats van over flexibiliteit te praten als een standalone prioriteit voor corporate leidinggevenden, zie ik het als een fundamenteel hulpmiddel voor drie belangrijke prioriteiten van de organisatie. Dit zijn: (1) beschermen en groeien, (2) kosten besparen en (3) risico’s beheren.

Een bedrijf beschermen en uitbreiden

Uw bedrijf beschermen is essentieel in het huidige klimaat, maar dit kan alleen worden bereikt door tegelijkertijd te focussen op groei.

Mensen — klanten en werknemers — moeten de kern van alles vormen en hun behoeften moeten uw strategische denkwijze sturen.

In de eerder genoemde IDC-enquête* presteerde meer dan de helft van de ‘flexibele’ bedrijven (flexibel betekent hier: de meest flexibele bedrijven) uitstekend op het gebied van klantbeleving, vergeleken met minder dan een vijfde van de organisaties van het totale aantal.

Dit succes wordt gestimuleerd door flexibele bedrijfsmodellen, waarmee bedrijven snel mee kunnen bewegen met de voorkeuren van klanten en hun feedback continu te integreren, waardoor de algehele klanttevredenheid en loyaliteit worden vergroot. Uit de IDC-gegevens blijkt zelfs dat flexibele bedrijven 20% beter presteren dan het marktgemiddelde op het gebied van klantloyaliteit.

Efficiëntie en productiviteit verhogen

Door digitale platforms te consolideren en processen te standaardiseren kunnen organisaties kosten besparen en de productiviteit verhogen door handmatige, herhaalde taken te automatiseren. Werknemers krijgen tijd om zich te concentreren op de taken waarmee ze echt waarde kunnen toevoegen.

Een grotere efficiëntie op basis van flexibiliteit heeft een rechtstreekse invloed op de snelheid waarmee nieuwe producten of diensten op de markt worden gebracht. Volgens de whitepaper van IDC is de time-to-market voor flexibele bedrijven 16% beter dan het marktgemiddelde.

Voor velen kan dit een enorme invloed hebben op efficiëntie en groei. Ik heb onlangs gesproken met een groot farmaceutisch bedrijf dat benadrukt dat tijd niet alleen levens redt, maar ook geld bespaart. Elke dag waarmee time-to-market van een geneesmiddel wordt verkort, levert het bedrijf 1 miljoen dollar per dag op.

Prioriteiten stellen wat betreft risico’s

Bij risico’s ging het vroeger om prioriteiten stellen en het beperken van operationele risico’s. De COVID-19-pandemie heeft de focus verplaatst naar menselijk risico, met name wat betreft de gezondheid en veiligheid van mensen.

Door een geïntegreerd perspectief in te nemen wat betreft alle risico’s in de gehele organisatie kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze concurrerend blijven, zowel vanuit het perspectief van operationele beleving als op het gebied van werknemersbeleving.

Dat element van menselijke risico’s is essentieel geworden en ServiceNow heeft snel gereageerd om bedrijven in staat te stellen de belevingen van werknemers op een flexibele manier te ondersteunen. We hebben negen Employee Experience Packs uitgebracht die bestaan uit kant-en-klare content en configuraties voor algemene HR-activiteiten, waaronder een Health Alert-pakket waarmee organisaties snel kunnen reageren op de impact van COVID-19.

Een geweldig voorbeeld van deze nieuwe oplossingen voor menselijk risico in de praktijk is

Coca-Cola European Partners , die naast het Health Alert-pakket diverse Employee Experience Packs hebben gemaakt.

Door Health Alert als basis te gebruiken, duurde het bij Coca Cola European Partners maar drie dagen om de COVID-19-portal operationeel te krijgen. Het projectteam reageerde snel op de groeiende bedrijfsbehoeften, van het maken van formulieren tot het vertalen van pagina’s. Werknemers beschikken nu over de juiste informatie zodra ze die nodig hebben.

Flexibiliteit als een absolute noodzaak

De IDC-enquête toont een gemengd landschap bij het beoordelen van de vooruitgang van bedrijven in Europa op vijf vormen van organisatorische flexibiliteit. Een derde van de organisaties bevindt zich op de lagere niveaus ‘statisch’ of ‘niet-verbonden’. Bijna de helft van de bedrijven wordt gecategoriseerd als ‘in beweging’, halverwege hun flexibiliteitsomslag en slechts één op de vijf (21%) bedrijven bevindt zich op de twee hoogste niveaus van gereedheid voor flexibiliteit: ‘gesynchroniseerd’ of ‘flexibel’.

2020 was voor alle organisaties al een uitdaging. 2021 zal met name een uitdaging zijn voor de ‘statische’ en ‘niet-verbonden’ bedrijven. Ik denk zelfs dat de ‘statische’ en ‘niet-verbonden’ bedrijven er eind 2021 niet meer zullen zijn vanwege hun verouderde silosystemen, rigide processen en trage ontwikkeling.

In 2021 wordt het van essentieel belang dat organisaties van elke omvang versnellen tot het niveau ‘in beweging’, waarbij automatisering wordt toegepast op belangrijke interne processen en strategische flexibiliteit wordt bereikt. In de praktijk is het bemoedigend om te zien dat de snelheid van de groei van de lagere naar de hogere flexibiliteitsniveaus zeker toeneemt.

De huidige omgeving biedt een unieke kans om dingen echt anders te doen en veranderingen in de gehele onderneming op een flexibele manier te stimuleren. Door barrières binnen bedrijven te overwinnen en end-to-end klanttrajecten te introduceren die worden ondersteund door digitale workflows, kunnen we organisaties beschermen en laten groeien, kosten besparen en risico’s beheren.

IDC Business Agility Benchmark-onderzoek

Het IDC Organisational Agility Benchmark-onderzoek (oktober 2020), uitgevoerd met 873 grote Europese organisaties, heeft gekeken naar de koppeling tussen organisatorische flexibiliteit en kritieke prestatie-indicatoren. Lees meer over het IDC Organizational Agility Evolution Framework en de vijf belangrijkste basisdimensies van flexibiliteit in de whitepaper: Agility: De strategische noodzaak om te overleven en te groeien in volatiele tijden*.


(*Bron: Whitepaper van IDC, gesponsord door ServiceNow, IDC #EUR146988320, “ Agility: The strategic imperative to survive and thrive in volatiles times”, november 2020)


Kom meer te weten over ServiceNow

Thema's

 • 4 takeaways van Knowledge 2023
  Events
  4 takeaways van Knowledge 2023
  Knowledge 2023 is voorbij, maar de impact van onze belangrijkste gebruikersconferentie is nog steeds voelbaar. Dit zijn vier belangrijkste takeaways.
 • Customer intimacy: Wat is het en waarom is het belangrijk?
  Klantervaring
  Customer intimacy: Wat is het en waarom is het belangrijk?
  Steeds meer organisaties zetten in op customer intimacy, omdat zij daarmee de klantloyaliteit en hun positie ten opzichte van de concurrentie kunnen versterken.
 • De veranderende rol van AI in kennisbeheer
  AI en automatisering
  De veranderende rol van AI in kennisbeheer
  AI-gestuurde chatbottechnologie verandert de omgang met toepassingen. AI in kennisbeheer beïnvloedt het maken, beheren en weergeven van content.

Trends & onderzoek

 • Digitale innovatie voor macro-onzekerheid
  AI en automatisering
  Uit onderzoek blijkt dat digitale innovatie het antwoord is op macro-onzekerheid
 • Coronavirus – Spieren leren gebruiken waarvan we niet wisten dat we ze hadden
  Crisismanagement
  Coronavirus – Spieren leren gebruiken waarvan we niet wisten dat we ze hadden
 • Flexibiliteit van de organisatie: wanneer een kans een noodzaak wordt
  Cybersecurity and Risk
  Flexibiliteit van de organisatie: wanneer een kans een noodzaak wordt

Jaar