ServiceNow zet zich in voor nul netto-uitstoot van broeikasgassen in 2030

 • About ServiceNow
 • Gina Mastantuono
 • Cybersecurity and Risk
 • 2022
21 januari 2022

 ServiceNow zet zich in voor nul netto-uitstoot van broeikasgassen in 2030

De klimaatcrisis is hier. Het is geen verrassing dat het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in het klimaatrapport voor 2021 heeft erkend dat klimaatverandering elke regio op aarde al op verschillende manieren beïnvloedt.

We hoeven niet lang te zoeken om het met eigen ogen te zien: van dodelijke hittegolven en droogtes tot een nieuw seizoen van bosbranden. Het is zelfs zo dat de 10 warmste jaren sinds het begin van de registratie vanaf 2005 hebben plaatsgevonden. Als we niet dringend actie ondernemen, zullen er over de hele wereld catastrofale gevolgen zijn.

ServiceNow heeft een ambitieus plan in werking gesteld om het milieu te helpen beschermen. Daarom zet ik mij volledig in om leiding te geven aan ons werk op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Ik wil een betere en mooiere planeet achterlaten voor mijn kinderen en toekomstige generaties.

Men zegt (en ik ben het hiermee eens) dat we de eerste generatie zijn die de negatieve impact van klimaatverandering voelt, en de laatste generatie die er iets aan kan doen. De wereld heeft nu onze inzet nodig.

De toekomst is klimaatneutraal 

Toen we in 2021 ons Global Impact Report publiceerden, kondigden we ons doel aan om voor 2050 nul netto-uitstoot van broeikasgassen te behalen voor onze gehele waardeketen, in overeenstemming met het Science-Based Targets Initiative (SBTi).

Hoewel we nog vroeg in ons Global Impact-traject zitten, weten we dat we snel moeten handelen. Daarom proberen we vast te stellen waar we de meest significante kans hebben om onze ecologische voetafdruk te verminderen, zodat we onze impact kunnen versnellen en werkwijzen voor de lange termijn kunnen creëren die langer meegaan en duurzamer zijn.

In juli 2021 voerde Watershed een externe beoordeling uit waarbij de gehele CO2-voetafdruk van het bedrijf werd geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan stelde ServiceNow vast dat 93% van onze CO2-voetafdruk uitsluitend bestaat uit emissies van onze waardeketen (Scope 3).

Klik op de afbeelding hieronder voor een infographic over onze inzet om koolstofverlaging te stimuleren.

Toelichting toegankelijkheid: onderaan deze blog is een transcriptie van de infographic te vinden.


Ter ere van Climate Week 2021 kondigen we met genoegen aan dat we ons inzetten om tegen 2030 nul netto-emissies te behalen—twintig jaar eerder dan we hadden verwacht.

Door wetenschappelijke onderbouwde doelen te stellen die zijn gericht op interne reductieprogramma's en initiatieven voor de betrokkenheid van leveranciers, heeft ServiceNow een tijdlijn vastgesteld die 20 jaar voorloopt op het akkoord van Parijs. We zijn blij te kunnen melden dat onze doelstellingen zijn goedgekeurd door het SBTi.

Echte verandering kunnen we alleen samen bereiken

We weten dat onze impact groter is wanneer we samenwerken. Daarom nemen we deel aan de Business Ambition for 1.5° C. Deze campagne voor klimaatneutraliteit wordt geleid door SBTi in samenwerking met het UN Global Compact en de We Mean Business-coalitie—om ambitieuze acties op het gebied van klimaat te ondernemen in samenwerking met VN-agentschappen, bedrijven en brancheleiders.  

We zullen in 2030 de nul netto-uitstoot van broeikasgassen voor de gehele waardeketen van ServiceNow behalen door ons verder in te zetten voor:

 • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van Scope 1 & 2 met 70% tegen 2026, met 2019 als uitgangsjaar. Dit komt overeen met de wetenschappelijk onderbouwde doelen die worden aanbevolen door het SBTi en met wat nodig wordt geacht om het doel van het akkoord van Parijs te behalen wat betreft beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5°C.
 • Beperking van de uitstoot van broeikasgassen van Scope 3 uit zakenreizen en woon-werkverkeer van werknemers, met 40% per eenheid van toegevoegde waarde1 tegen 2026, met 2019 als uitgangsjaar. 
 • Overtuigen van 65% van onze leveranciers qua uitgaven –  op het gebied van aangekochte goederen en services en kapitaalgoederen – om tegen 2026 wetenschappelijk onderbouwde doelen te hebben.

ServiceNow zal duurzaamheidsinitiatieven integreren in alle datacenterprogramma's, bijvoorbeeld met de ondersteuning van operationele teams van datacenters wereldwijd om Certified Data Center Sustainability Professionals (CDCSP®) te worden. Het behalen van deze certificering zorgt ervoor dat ServiceNow-operators zich bewust zijn van de stappen die nodig zijn om de duurzaamheid van de datacenters van het bedrijf op de lange termijn te waarborgen.

Terwijl we toewerken naar de financiering van koolstofverwijdering om klimaatneutraal te worden, blijft ServiceNow financiering bieden voor koolstofcompensatie (geverifieerde emissiebeperkingen) met een portfolioaanpak in een aanvankelijk partnerschap met Everland. Everland vertegenwoordigt 's werelds grootste portfolio van bosbehoudprojecten met grote impact (REDD+) die fauna beschermen en het welzijn van bossen verbeteren, wat essentieel is om klimaatverandering en biodiversiteitscrisissen tegen te gaan.

ServiceNow zal ondersteuning bieden aan het Mai Ndombe REDD+ Project ter bescherming van 300.000 hectare aan essentieel leefgebied voor bonobo's en olifanten in het Kongobekken. 

Als onderdeel van de voortdurende inzet van ServiceNow om onze planeet te beschermen, hebben we ook toegezegd om voor eind 2022 1 miljoen dollar te doneren aan non-profitorganisaties die zich richten op het aanpakken van klimaatverandering en de versnelling van de wereldwijde koolstofverlaging.

Positieve impact ligt binnen ons bereik

Onze ambities zijn hoog en onze plannen zijn groots. Ik ben optimistisch over onze toekomst omdat onze beoordeling ons de gegevens en inzichten heeft opgeleverd om effectievere en duurzamere veranderingen aan te sturen. Het zit in het DNA van ServiceNow om processen en workflows te onderzoeken om de meest efficiënte en effectieve paden van A naar B te bepalen.

Nu we het toonaangevende softwarebedrijf voor bedrijven van de 21ste eeuw willen worden, is het onze missie om “de wereld beter te maken met workflows” – we werken aan een wereld die duurzamer, eerlijker en ethischer is. Ik ben ontzettend trots op het werk dat we doen.

Lees meer over onze inzet om een positieve wereldwijde impact te hebben.

Transcriptie van infographic

Onze inzet om koolstofverlaging te stimuleren

We zullen met workflows de wereld beter laten werken door klimaatverandering aan te pakken, onze werknemers en gemeenschappen meer mogelijkheden te bieden door meer kansen te bieden voor iedereen, en door vertrouwen en partnerrelaties op te bouwen met onze belanghebbenden. We hebben de volgende doelen gesteld:

 • Doelen op basis van wetenschap stellen
 • Klimaatneutraal tegen 2030

Onze voetafdruk in scopes*

Slecht 7% van onze uitstoot van broeikasgassen komt uit directe activiteiten in onze kantoren en datacenters (Scope 1 & 2). 93% van onze voetafdruk komt uit uitstoot van Scope 3 (aangekochte goederen en services, kapitaalgoederen, zakenreizen, woon-werkverkeer van werknemers, brandstof- en energiegerelateerde activiteiten en afval).

Onze zakelijke CO2-voetafdruk*

Inzicht in onze CO2-voetafdruk (totaal van Scope 1, 2 en 3) is de eerste belangrijke stap in ons traject om klimaatneutraal te worden en ambitieuze, op wetenschap gebaseerde reductiedoelen te stellen

 • Datacenters 31%
 • Goederen en services 19%
 • Kantoren 18%
 • Marketing 12%
 • Werknemers 10%
 • Reizen 10%

* Alle gegevens voor uitgangsjaar 2019

1 Toegevoegde waarde: brutowinst = totale omzet - kosten van omzet

Gebruik van toekomstgerichte uitspraken

Deze blog bevat "toekomstgerichte uitspraken" over de verwachtingen, overtuigingen, plannen, intenties en strategieën met betrekking tot de Global Impact-visie van ServiceNow. Dergelijke toekomstgerichte uitspraken omvatten uitspraken over het Net Zero GHG-doel van ServiceNow en andere inspanningen en toezeggingen tegen klimaatverandering en voor koolstofverlaging. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden en zijn gebaseerd op mogelijk onnauwkeurige veronderstellingen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte of geïmpliceerde toekomstgerichte uitspraken. Als dergelijke risico's of onzekerheden zich daadwerkelijk voordoen of als veronderstellingen onjuist blijken te zijn, kunnen onze resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die worden uitgedrukt of geïmpliceerd door de toekomstgerichte uitspraken die wij doen. Wij zijn niet verplicht en zijn niet van plan om deze toekomstgerichte uitspraken bij te werken. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten in toekomstgerichte uitspraken omvatten, zonder beperking, veranderingen in wereldwijde economische en klimaatgerelateerde omstandigheden; veranderingen in milieu- en klimaatgerelateerde wetgeving; en onverwachte vertragingen, moeilijkheden en kosten bij de uitvoering van de doelen en toezeggingen die in dezen zijn aangekondigd. Meer informatie over factoren die van invloed kunnen zijn op onze financiële en andere resultaten is opgenomen in de dossiers die wij van tijd tot tijd bij de Securities and Exchange Commission aanleveren.

© 2022 ServiceNow, Inc. Alle rechten voorbehouden. ServiceNow, het ServiceNow-logo, Now en alle overige ServiceNow-merken zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van ServiceNow, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. De andere bedrijfsnamen, productnamen en logo's kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waaraan zij gelieerd zijn.

Thema's

 • Vancouver release: the Now Platform
  Now Platform
  Vancouver-release van het Now Platform: GenAI, beveiliging en flexibiliteit
  De Vancouver-release van het Now Platform biedt innovatie, GenAI, beveiliging en flexibiliteit voor efficiëntie, procesoptimalisatie en kostenverlaging.
 • Productiebescherming
  Productie
  Bescherming van productie in turbulente tijden
  Ontdek hier hoe de productie door kan blijven gaan ondanks toenemende budgetvereisten, inflatie, cyberrisico's en onderbrekingen in de supply chain. Ontdek het hier.
 • Technologische risico's: vingers op een grafiek op een tabletscherm
  Financiële dienstverlening
  Omgaan met technologische risico's
  Risico's zijn verweven met het bankwezen. De manier waarop een financiële instelling omgaat met technologische risico's beïnvloedt het concurrentievermogen. Meer informatie.

Trends & onderzoek

 • ESG-technologie resultaten boekt
  Cybersecurity and Risk
  Uit onderzoek blijkt dat ESG-technologie resultaten boekt
 • Digitale innovatie voor macro-onzekerheid
  AI en automatisering
  Uit onderzoek blijkt dat digitale innovatie het antwoord is op macro-onzekerheid
 • Coronavirus – Spieren leren gebruiken waarvan we niet wisten dat we ze hadden
  Crisismanagement
  Coronavirus – Spieren leren gebruiken waarvan we niet wisten dat we ze hadden

Jaar