Created with Sketch.

Recovery Email

Your account give you access to even more premium content, don't lose access to it. Provide a recovery email below.
  • Secondary E-mail

Onze strategie voor milieu, maatschappij en bestuur (ESG) is gericht op het behoud van onze planeet, het creëren van eerlijke kansen en handelen met integriteit.

Vertrouwen opbouwen en impact creëren - samen.

Onze ESG-strategie mobiliseren

We boeken vooruitgang op het gebied van onze toezeggingen om impact te bevorederen voor al onze belanghebbenden en de planeet.

ServiceNow’s goal for positive environmental impact

Onze planeet in stand houden

Vooroplopen in de overgang naar een klimaatneutrale wereld.

Corporate Social Responsibility (CSR) is in our DNA

Eerlijke kansen creëren

Werk eerlijker, toegankelijker en lonender maken voor alle mensen.

Governance with built-in corporate social responsibility

Integer handelen

Vertrouwen opbouwen door ethische, transparante en veilige bedrijfsvoering.

ESG activeren in de hele onderneming

Mensen, processen en systemen verbinden voor betere workflows.

Empowering more collaboration with our ESG workflows

ESG-doelen omzetten in actie

We verbeteren de ESG-impact en bedrijfsresultaten met producten die vertrouwen en waarde op de lange termijn opbouwen.

Onze gemeenschappen versterken

We creëren oplossingen voor complexe problemen in vier aandachtsgebieden voor maatschappelijke betrokkenheid.

Koolstofverlaging

Snellere reductie van de CO2-uitstoot.

Raciale gelijkheid

Toenemende vertegenwoordiging in de wereldeconomie voor diverse groepen.

Digitale gereedheid

De digitale kloof dichten door meer kansen te creëren in het personeelsbestand.

Noodhulp

Ondersteuning van gemeenschappen waarin we leven en actief zijn.

United Nations sustainable development goals

Een betere wereld door actie

Wij ondersteunen de dringende oproep van de Verenigde Naties voor vrede en welvaart. Wij zijn voorvechter van deze doelen door middel van onze oplossingen en methoden, waaronder:

  • Hoogwaardig onderwijs en levenslang leren voor iedereen
  • Gendergelijkheid en empowerment voor vrouwen
  • Toegang tot betaalbare en moderne energie voor iedereen
  • Voortdurende, inclusieve economische groei en werkgelegenheid
  • Duurzamere infrastructuur en innovatie
  • Meer gelijkheid binnen en tussen landen
  • Actie ondernemen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan

ServiceNow is een Equal Employment Opportunity-werkgever. Alle gekwalificeerde sollicitanten worden in overweging genomen voor een arbeidsovereenkomst zonder dat er wordt gekeken naar ras, huidskleur, geloofsovertuiging, religie, geslacht, seksuele geaardheid, nationale afkomst of nationaliteit, afkomst, leeftijd, beperkingen, genderidentiteit of -uitdrukking, burgerlijke staat, veteranenstatus of een andere categorie die wettelijk is beschermd.

©2022 FORTUNE Media IP Limited. Alle rechten voorbehouden. Fortune, [Fortune Future 50], [Fortune World's Most Admired Companies] en [Fortune 100 Best Companies to Work For] zijn geregistreerde handelsmerken van Fortune Media IP Limited en worden onder licentie gebruikt. Fortune en Fortune Media IP Limited zijn niet gelieerd aan ServiceNow en onderschrijven de producten of services van ServiceNow niet.