Stap voor stap een holistisch ESG-programma creëren

 • Now on Now
 • Solutions
 • 2023
 • Edua Dickerson
24 januari 2023

Stap voor stap een holistisch ESG-programma creëren

Over de hele wereld hebben goedwillende zakelijk leiders een plan opgesteld met ambitieuze doelstellingen voor milieu, maatschappij en governance (ESG). Maar de belangrijkste vraag voor klanten, investeerders en bestuursleden is "Hoe kunnen deze doelen daadwerkelijk behaald worden?" Een sterk, goed beheerd ESG-programma is essentieel om een positieve bijdrage te leveren en bovendien een succesvolle bedrijfsvoering op te bouwen.

Elke organisatie bevindt zich in een andere fase van een uniek ESG-traject, maar ze hebben allermaal één algemeen thema gemeen: de vraag naar holistisch ESG-gegevensbeheer en transparantie van rapportages is nog nooit zo groot geweest.

De druk neemt toe om meetbare vooruitgang van de gestelde doelen aan te tonen, van het verminderen van de CO2-uitstoot tot het aantrekken en behouden van uitzonderlijk talent en het bevorderen van een duurzamere toeleveringsketen. Het zal niemand verbazen dat het verzamelen van informatie uit verschillende bronnen op één centrale plaats niet eenvoudig of bijzonder nauwkeurig is.

Bedrijven leggen hun ESG-gerelateerde gegevens vaak vast in verschillende spreadsheets en e-mails. Als voormalig auditor weet ik dat het handmatig invoeren van gegevens in silogebaseerde softwaretools tijdrovend, omslachtig en foutgevoelig is. Het leidt vaak tot wijdverspreide problemen rondom gegevensintegriteit en controleerbaarheid, het vastleggen van kennis en het bewaren ervan.

 

Uitdagingen voor ESG


Automatisering van ESG-rapportage voor efficiëntie


Toen ServiceNow begon met de ontwikkeling van een oplossing voor ESG-beheer voor klanten om te voorzien in hun ESG-gegevensbehoeften, werkten het global impact team en ik hier graag aan mee. We hebben de oplossing meteen toegepast om ons Global Impact Report 2022, op te zetten, een rapport van onze ESG-voortgang voor het jaar.

Het global impact team houdt toezicht op ESG-rapportage en -openbaarmakingen, zowel intern als extern. In het verleden moesten we de ESG-doelstellingen en streefcijfers van het bedrijf handmatig bijhouden om nauwkeurige cijfers en documentatie te verzamelen om ESG-openbaarmakingen te kunnen maken die gereed waren voor audits.

We zagen meteen dat het gebruik van de ServiceNow ESG Management-oplossing ons zou kunnen helpen onze cijfers te categoriseren en te onderzoeken. Het helpt ons om onze prestaties veel efficiënter te volgen dan ooit tevoren. ESG Management maakt het voor ons veel eenvoudiger om:

 • Op effectieve wijze ESG-prestaties te verbeteren en te schalen en onze voortgang transparant te rapporteren
 • Onze verzameling, validatie en goedkeuringen van ESG-gegevens op één plaats te formaliseren en stroomlijnen
 • Externe openbaarmakingen te creëren die zijn afgestemd op frameworks voor ESG-rapportage

Verenigen van ESG-gegevens voor betere governance


Sinds de implementatie hebben we ESG Management gebruikt om een herhaalbaar, controleerbaar proces te creëren voor het verzamelen, verifiëren en goedkeuren van ESG-gegevens. We hebben de gegevensverzameling toegewezen aan de rapportageframeworks van het Global Reporting Initiative (GRI) en de Sustainability Accounting Standards Board (SASB), die doorgaans worden erkend als autoriteiten in het veld. Dit was geen gemakkelijke prestatie, omdat we elk jaar meer dan 300 meetwaarden verifiëren en rapporteren.

Het resultaat is een centrale locatie voor gegevensverzameling, documentatie en audittrails van eigenaren van meetwaarden en goedkeurders in het hele bedrijf. Belangrijke informatie wordt geconsolideerd in plaats van verspreid over meerdere e-mails en spreadsheets in verschillende SharePoint-mappen.

Door de op het framework afgestemde ESG-indicatoren naast de gegevensinvoervelden weer te geven, hebben onze belanghebbenden snel inzicht in de context en het doel van elke indicator en kunnen ze waar nodig beschikken over de juiste bewijzen en kenmerken.

ESG Management stelt het global impact team ook in staat om door belanghebbenden ingevoerde gegevens centraal te beoordelen en goed te keuren. Het helpt ons om verantwoordelijkheid en discipline te garanderen door middel van workflows voor het verzamelen en goedkeuren van gegevens die voldoen aan de verwachtingen voor nauwkeurigheid en controleerbaarheid van ESG-gegevens. Bovendien geeft het ons meer inzicht in de gegevens die we openbaar maken.

Nieuwe functies implementeren voor meer betrokkenheid


Ons global impact team heeft de rol van klant nul aangenomen om ons praktijkperspectief toe te voegen aan de evolutie van het product. We werken nauw samen met het productteam om advies en begeleiding te geven over de gebruikerservaring, functionaliteit en integratie van tools aan de hand van vele tests en feedback. We zijn blij dat onze betrokkenheid heeft geleid tot betere functionaliteit en een naadloze gebruikerservaring voor klanten.

We profiteren van nieuwe functies die zijn geïntroduceerd als onderdeel van de Tokyo-release van het Now Platform, zoals een gebruikersinterface voor gegevensinvoer in spreadsheetstijl, die de samenwerking en betrokkenheid verbetert.

Onze volgende stap is het verder automatiseren van ons verzamelproces voor meetwaarden door nieuwe bronnen voor energie- en koolstofgegevens, cijfers voor diversiteit, gelijkheid en inclusie, en tracering en kosten van leveranciers toe te voegen. We zullen ook onze reikwijdte uitbreiden met andere openbaarmakingen, zoals EcoVadis en de S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA).

Wij zijn van plan het ESG Command Center, te implementeren, dat ESG Management integreert met Strategic Portfolio Management (onze tool voor projectplanning en -beheer) en geïntegreerde Risk Management (ons Governance, Risk and Compliance-product). Het ESG Command Center maakt al gebruik van een aantal functies van deze producten, zoals machtigingsdocumenten, doelstellingen en streefcijfers.

ESG-programma's kunnen organisaties zoals de onze helpen om het juiste te doen en zich op de markt te onderscheiden. Door onze eigen technologie te gebruiken, kunnen we de prestaties efficiënt bewaken, de rapportage vereenvoudigen en plannen omzetten in impact terwijl we onze ESG-doelen behalen, en het liefst zelfs overtreffen.

Lees meer over hoe ServiceNow ESG Management uw organisatie kan helpen.

© 2023 ServiceNow, Inc. Alle rechten voorbehouden. ServiceNow, het ServiceNow-logo, Now en alle overige ServiceNow-merken zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van ServiceNow, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. De andere bedrijfsnamen, productnamen en logo's kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waaraan zij gelieerd zijn.

Thema's

 • Service Graph Connector maakt open-source data beschikbaar in de werkomgeving
  IT-beheer
  Service Graph Connector maakt open-source data beschikbaar in de werkomgeving
  Ik maak graag bekend dat de Service Graph Connector for OpenTelemetry voor productiegebruik beschikbaar is. Ontdek de voordelen.
 • Risicoparaatheid = Organisatorische veerkracht
  Cybersecurity and Risk
  Onderzoek: Risicoparaatheid zorgt voor organisatorische veerkracht
  Uit onderzoek door ServiceNow en ThoughtLab blijkt dat organisatorische veerkracht risico's beperkt. Ontdek de stappen naar risicoparaatheid.
 • Vancouver release: the Now Platform
  Now Platform
  Vancouver release van het Now Platform: GenAI, security en flexibiliteit
  De Vancouver release van het Now Platform biedt innovatie, GenAI, security en flexibiliteit voor efficiëntie, procesoptimalisatie en kostenverlaging.

Trends & onderzoek

 • ESG-technologie resultaten boekt
  Cybersecurity and Risk
  Uit onderzoek blijkt dat ESG-technologie resultaten boekt
 • Digitale innovatie voor macro-onzekerheid
  AI en automatisering
  Uit onderzoek blijkt dat digitale innovatie het antwoord is op macro-onzekerheid
 • Coronavirus – Spieren leren gebruiken waarvan we niet wisten dat we ze hadden
  Crisismanagement
  Coronavirus – Spieren leren gebruiken waarvan we niet wisten dat we ze hadden

Jaar