Generatieve AI in EMEA: mensen, technologie en wetgeving samenbrengen

 • Paul Hardy
 • Solutions
 • AI en automatisering
 • 2023
22 augustus 2023

Generatieve AI in EMEA: mensen, technologie en wetgeving samenbrengen

De snelle opkomst van generatieve AI (AI die kan leren van bestaande modellen om iets geheel nieuws te creëren) is niemand ontgaan. Van het alomtegenwoordige ChatGPT tot AI-kunst en zelfs AI-gestuurd programmeren, de mogelijkheden voor bedrijven en consumenten zijn enorm.

Maar het is belangrijk te beseffen dat de ontwikkelings-, adoptie- en leercurves voor AI niet allemaal even snel stijgen. Hoewel de technologie zelf steeds verder opbloeit in de EMEA-regio, vereist het maximaliseren van de impact en tegelijkertijd veilig houden van werkwijzen een grotere digitale basiskennis.

Nu EU-regelgevers voortdurend meer richtlijnen invoeren, kan geen enkel bedrijf het zich veroorloven om overhaast in deze technologie te duiken zonder eerst de grenzen te begrijpen. En dit roept op zijn beurt weer de volgende vraag op: wat kunnen organisaties in de EMEA-regio doen om mensen, technologie en wetgeving op elkaar af te stemmen om het werkelijke potentieel van generatieve AI te benutten?

De uitdagingen met betrekking tot generatieve AI


Allereerst moeten zakelijk leiders goed nadenken over de uitdagingen en gevolgen van deze nieuwe technologie. Generatieve AI kan een grote rol spelen in de positieve transformatie van bedrijven. Maar zonder volledig inzicht ligt het gevaar op de loer dat organisaties eenvoudig de fout ingaan.

In Europa wordt de wetgeving rondom AI voortdurend bijgewerkt en herzien, wat betekent dat organisaties alle zeilen moeten bijzetten om aan de regels te blijven voldoen. De Europese Unie heeft onlangs plannen aangekondigd voor een speciale AI-wet, waarin verschillende risiconiveaus van AI-systemen worden uiteengezet en verplichtingen voor leveranciers en gebruikers worden vastgelegd.

Organisaties moeten zich ook bewust zijn van de interne risico's van geavanceerde generatieve AI. De technologie zelf vereist dat gebruikers informatie invoeren door afbeeldingen te uploaden of schriftelijke instructies in te voeren. Hierdoor kunnen er vertrouwelijkheidsproblemen ontstaan. Zakelijk leiders moeten zich bewust zijn van de dreiging van ongeoorloofde openbaarmaking van vertrouwelijke informatie, handelsgeheimen en ander intellectueel eigendom via gratis openbare AI-tools.

Zonder toezicht kunnen dit soort gegevenslekken gevolgen hebben voor de beveiliging van bedrijven in een tijd waarin verantwoordelijk gegevensbeheer belangrijker is dan ooit. Uit een onderzoek van ServiceNow en Opinium blijkt dat voor klanten in EMEA 'een goed beveiligingsniveau' de belangrijkste overweging is in de beslissing om met een bedrijf samen te werken. Organisaties die de risico's voor klantgegevens minder belangrijk vinden dan de gegevens zelf, lopen het risico klanten te verliezen.

Een kans voor innovatie


Het is belangrijk om het werkelijke potentieel van generatieve AI, dat overweldigend positief is, niet uit het oog te verliezen. Bij verantwoord gebruik heeft AI de kracht om de werkplek radicaal te veranderen, de operationele efficiëntie te verhogen en het personeel te verlossen van handmatige taken.

De technologie van Robotic Process Automation (RPA) en low-code zijn functionaliteiten waarin ServiceNow voortdurend investeert. Beide zijn opgenomen in de meest recente generatieve AI-aankondiging en het nieuwste StarCoder-basismodel. ServiceNow heeft ook de samenwerking met respectievelijk Microsoft en NVIDIA uitgebreid om nieuwe integraties met het Now Platform® te creëren en nog meer toegang te bieden tot generatieve AI-mogelijkheden.

Het zijn deze ontwikkelingen die organisaties in alle sectoren helpen de bedrijfsimpact van automatisering te maximaliseren. Simpel gezegd draait het erom dat innovatie en de mogelijkheid om problemen op te lossen in handen komen van de mensen die er het meest bij gebaat zijn.

Door werknemers in staat te stellen hun eigen problemen op te lossen, kunnen organisaties kostbare tijd en middelen besparen. Problemen kunnen sneller worden aangepakt, met een minimaal budget en in volgorde van prioriteit die wordt bepaald door degenen die de problemen dagelijks ondervinden. Dit soort innovatie kan vervolgens bijdragen aan een betere algehele werknemerservaring en zal tegelijkertijd het productiviteitsniveau verhogen.

Uiteindelijk opent het de weg naar slimmere manieren van werken, waarvan zowel werkgevers, werknemers als klanten profiteren. Dit biedt met name voordelen in het huidige bedrijfsklimaat, waarin investeren in technologie om een sterke totaalervaring te creëren belangrijker is dan ooit.

Uit ons onderzoek blijkt dat driekwart van de klanten in EMEA minder trouw is aan merken dan twee jaar geleden. Het onderzoek toont echter ook aan dat deze klanten loyaler zijn aan organisaties die hun werknemers goed behandelen en hun klanten begrijpen. Dit geeft bedrijven een mooie kans om de klantenbinding te verhogen met eersteklas belevingen.

Stappen om maximaal potentieel te realiseren


De mogelijkheid om betere ervaringen te creëren met generatieve AI is heel concreet. Willen zakelijk leiders dit realiseren, dan moeten ze strategieën definiëren die voldoen aan de specifieke behoeften van hun organisatie. Verder moeten ze de praktische stappen bepalen om mensen, technologie en inzicht in het algemeen beter op elkaar af te stemmen. Een paar tips:
 

 • Verander de organisatiementaliteit: Nadat zakelijk leiders de basis van de geldende richtlijnen en regelgeving hebben begrepen, moeten ze nadenken over hoe ze hun werknemers gaan opleiden. In de huidige bedrijfsomgeving, waar technologie is verweven met elk organisatieonderdeel en processen steeds meer vervlochten raken, is het niet voldoende om compliance aan de IT-afdeling over te laten of om het als een losstaand initiatief te behandelen. Als we het risico op beveiligingsfouten willen verminderen, is het van essentieel belang om zaken met elkaar te verbinden en teams in de hele organisatie op te leiden.
 • Bepaal de bedrijfsbehoefte en -waarde: Het is cruciaal om AI te zien voor wat het is: een legitieme tool voor bedrijfsgroei in plaats van weer een nieuwe trend waaraan we moeten meedoen. Voordat er grote investeringen worden gedaan, moeten zakelijk leiders hun bedrijfsbehoeften helder hebben om te bepalen waar en hoe generatieve AI echte waarde kan leveren.
 • Elimineer obstakels voor verandering: Hoe dit eruit ziet, varieert van bedrijf tot bedrijf. Een automatiseringsstrategie kan falen door een gebrek aan zichtbaarheid in bepaalde gebieden of onsamenhangende, losgekoppelde processen.
 • Benut de juiste gegevens: AI is zo goed als de gegevens die worden gebruikt om het systeem te trainen. Op dit moment zullen de meeste bedrijven nog veel werk moeten verrichten om het volledige potentieel van AI te benutten. Bij ServiceNow werken we echter al samen met een aantal klanten om large language models (LLM's) voor ondernemingen te creëren, als onderdeel van ons wereldwijde AI-innovatieprogramma. Dit programma zal naar verwachting de komende maanden worden uitgebreid.

De toekomst van generatieve AI


Op het gebied van generatieve AI vindt momenteel een scala aan interessante ontwikkelingen plaats. Met de nieuwste releases van ServiceNow, waaronder StarCoder, de Utah-release en mogelijkheden op Now Assist, kunnen we de AI-mogelijkheden van een organisatie naar een hoger niveau tillen en een sterke, stabiele technologische basis bieden waarop kan worden gebouwd.

Ontdek meer over hoe generatieve AI een organisatie kan transformeren.

 

© 2023 ServiceNow, Inc. Alle rechten voorbehouden. ServiceNow, het ServiceNow-logo, Now en alle overige ServiceNow-merken zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van ServiceNow, Inc., in de Verenigde Staten en/of andere landen. De andere bedrijfsnamen, productnamen en logo's kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waaraan zij gelieerd zijn.
 

Thema's

 • Vancouver release: the Now Platform
  Now Platform
  Vancouver-release van het Now Platform: GenAI, beveiliging en flexibiliteit
  De Vancouver-release van het Now Platform biedt innovatie, GenAI, beveiliging en flexibiliteit voor efficiëntie, procesoptimalisatie en kostenverlaging.
 • Productiebescherming
  Productie
  Bescherming van productie in turbulente tijden
  Ontdek hier hoe de productie door kan blijven gaan ondanks toenemende budgetvereisten, inflatie, cyberrisico's en onderbrekingen in de supply chain. Ontdek het hier.
 • Technologische risico's: vingers op een grafiek op een tabletscherm
  Financiële dienstverlening
  Omgaan met technologische risico's
  Risico's zijn verweven met het bankwezen. De manier waarop een financiële instelling omgaat met technologische risico's beïnvloedt het concurrentievermogen. Meer informatie.

Trends & onderzoek

 • ESG-technologie resultaten boekt
  Cybersecurity and Risk
  Uit onderzoek blijkt dat ESG-technologie resultaten boekt
 • Digitale innovatie voor macro-onzekerheid
  AI en automatisering
  Uit onderzoek blijkt dat digitale innovatie het antwoord is op macro-onzekerheid
 • Coronavirus – Spieren leren gebruiken waarvan we niet wisten dat we ze hadden
  Crisismanagement
  Coronavirus – Spieren leren gebruiken waarvan we niet wisten dat we ze hadden

Jaar