Created with Sketch.

Recovery Email

Your account give you access to even more premium content, don't lose access to it. Provide a recovery email below.
  • Secondary E-mail
Championing equity creates opportunity for everyone

Een champion zijn voor gelijkheid schept kansen voor iedereen

Wees volledig uzelf op het werk. Maak deel uit van een cultuur waar respect voor alle achtergronden, stemmen en ideeën ons doel en onze intentie versterkt.

Onze toewijding aan een betere wereld

Gelijkheid slaagt door verantwoordelijkheid. We hebben transparantie nodig over aanwerving, salaris en voordelen om het allemaal beter te hebben.

Empowering our people

Onze mensen meer mogelijkheden bieden

We geloven in processen, beleid en praktijken die eerlijk zijn gedurende het gehele traject van werknemers.

Hiring with intent

Werven met intentie

Het juiste doen heeft invloed op cultuur. We hebben een doelbewust en gemeenschappelijk wervingsproces opgezet, zodat mensen met alle achtergronden zich bij ServiceNow kunnen laten vertegenwoordigen.

Amplifying DEI impact

DEI-impact versterken

Om onze klanten, partners en gemeenschappen te inspireren om een verschil te maken, werken we samen met organisaties die actief onze doelstellingen op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie ondersteunen.

Inclusie in actie

Belonging Groups houden ons trouw aan onze doelen, prioriteiten en waarden.

Asian & Pacific Islander at ServiceNow

We zorgen voor betere vertegenwoordiging van mensen uit Azië en eilandbewoners uit de Stille Oceaan door authenticiteit, empowerment en service.

Black at ServiceNow

Samen reflecteren we op, groeien we weg van en herstellen we van raciale scheiding om onze band als mensen te versterken.

Interfaith at ServiceNow

Onze cultuur verwelkomt diverse filosofieën en respecteert een gedeeld geloof in een hoger doel.

People with Disabilities at ServiceNow

We pleiten voor mensen met een beperking, toegankelijkheid en ervaringen die iedereen ten goede komen.

Pride at ServiceNow

We komen op voor een inclusieve werkplek waar LGBTQ+-werknemers hun authentieke zelf kunnen zijn.

Unidos at ServiceNow

We vieren Latinx-cultuur, stimuleren representatie, betrekken talent en geven terug.

Veterans at ServiceNow

We staan in dienst van personen die in dienst zijn geweest en verbinden veteranen met doelen en gemeenschappen op het werk.

Women at ServiceNow

We stimuleren een divers personeelsbestand waarbij vrouwen meer mogelijkheden hebben, tot meer in staat zijn en gelijke waardering krijgen.

Diversity, Equity, and Inclusion at ServiceNow

Onze verhalen

BLOG

Woorden zijn belangrijk

Net als veel andere bedrijven denken we opnieuw na over de manier waarop de taal die we gebruiken een positievere invloed kan hebben.

BLOG

Ondersteuning van zwarte en Latinx leiders

Door carrièrevooruitgang te koppelen aan inclusiviteit en gelijkheid worden ondervertegenwoordigde segmenten uit de bevolking geholpen.

BLOG

Een eerlijkere werkplek begint bovenaan

Onze jaarlijkse ServiceNow Leadership Summit geeft onze leiders de tools om agents of change te worden.

BLOG

Veteranen helpen bij een nieuwe missie

De Solution Consulting Academy helpt veteranen hun carrière na hun dienst in slechts vijf maanden te starten.

Diversiteit in gegevens

Vijf jaar aan gegevens laat zien hoe doel en focus de diversiteit in onze organisatie positief kunnen beïnvloeden.

Gender wereldwijd

 

Globale leiders

Leidinggevende functies zijn hier gedefinieerd als Director-niveau en hoger.

Globale technische functies

Technische functies zijn hier gedefinieerd door functiecodetoewijzingen die posities met verantwoordelijkheden voor technologie aanduiden.

Globale niet-technische functies

Ras en etniciteit in de VS

Raciale en etnische categorieën weerspiegelen onze EEO-1-rapportage. In verband met afronding is het mogelijk dat het totaal in sommige gevallen niet op 100% uitkomt.

Leiders in de VS

Leidinggevende functies zijn hier gedefinieerd als Director-niveau en hoger.

Technische functies in de VS

Technische functies zijn hier gedefinieerd door functiecodetoewijzingen die posities met verantwoordelijkheden voor technologie aanduiden.

Niet-technische functies in de VS

  

ServiceNow is een Equal Employment Opportunity-werkgever. Alle gekwalificeerde sollicitanten worden in overweging genomen voor een arbeidsovereenkomst zonder dat er wordt gekeken naar ras, huidskleur, geloofsovertuiging, religie, geslacht, seksuele geaardheid, nationale afkomst of nationaliteit, afkomst, leeftijd, beperkingen, genderidentiteit of -uitdrukking, burgerlijke staat, veteranenstatus of een andere categorie die wettelijk is beschermd.

©2022 FORTUNE Media IP Limited. Alle rechten voorbehouden. Fortune, [Fortune Future 50], [Fortune World's Most Admired Companies] en [Fortune 100 Best Companies to Work For] zijn geregistreerde handelsmerken van Fortune Media IP Limited en worden onder licentie gebruikt. Fortune en Fortune Media IP Limited zijn niet gelieerd aan ServiceNow en onderschrijven geen producten of diensten van ServiceNow.