Created with Sketch.

Recovery Email

Your account give you access to even more premium content, don't lose access to it. Provide a recovery email below.
 • Secondary E-mail

Toegankelijkheidsverklaring ServiceNow®

Geldig vanaf 15 mei 2023

ServiceNow en WCAG-conformiteit

ServiceNow streeft ernaar om de toegankelijkheid van zijn platform en producten voortdurend te verbeteren. We voegen opties en functies toe, werken ze bij en verbeteren ze om alle gebruikers een optimaal toegankelijkheidsniveau te bieden en zo goed mogelijk te voldoen aan WCAG 2.1AA. We hebben een iteratieve en incrementele benadering om te voldoen aan toegankelijkheidsnormen.  We vinden zowel de bruikbaarheid van ons platform en onze producten als de naleving van toegankelijkheidsnormen belangrijk.

We hebben aanzienlijke investeringen gedaan in onze toegankelijkheidswerkwijze en we hebben een multidisciplinair Center of Excellence‑team (COE) voor toegankelijkheid opgezet zodat we aan de verwachtingen van onze klanten en de industrienormen kunnen voldoen. Onze toepassingen ondersteunen ondersteunende technologieën, zoals: NVDA, JAWS en VoiceOver, en we zijn van plan onze ondersteunende technologieën uit te breiden met toepassingen als Dragon en ZoomText. We staan exclusief gebruik van het toetsenbord toe om te navigeren en de inhoud en functies van het product te bedienen. Daarnaast testen we in meerdere browsers, waaronder Chrome, Safari en Edge Chromium.

Elk van onze softwareontwikkelingsteams werkt in ons rigoureuze proces voor de Software Development Lifecycle, en werkt samen met ons CoE‑team voor toegankelijkheid om te zorgen dat wat we leveren bruikbaar is en voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Er zijn duidelijke rollen en verantwoordelijkheden beschikbaar om te zorgen dat ServiceNow onze klanten actief ondersteunt bij hun nalevingsvereisten.

Bij het bouwen van het platform en de producten van ServiceNow hebben wij als doel om te voldoen aan de toepasselijke richtlijnen en principes voor toegankelijkheid, waaronder: 

 • Section 508 Amendment to the Rehabilitation Act van 1973 en toepasselijke gerelateerde federale voorschriften,  
 • De WCAG (Richtsnoeren inzake toegankelijkheid van webinhoud) en 
 • EN 301 549 Toegankelijkheidseisen geschikt voor overheidsopdrachten voor ICT‑producten en ‑diensten in Europa V3.1.1.   

ServiceNow streeft ernaar om alle gebruikers toegankelijke producten en services te bieden. We streven ernaar om de WCAG 2.1 AA zo nauw mogelijk na te leven en werken actief aan een roadmap om dit doel te bereiken.

ServiceNow publiceert ACR's (Accessibility Conformance Reports) met details over de toegankelijkheid van ons platform en de belangrijkste producten van elke familierelease. Na publicatie kun je ACR's vinden op onze website voor productdocumentatie.

ACR's zijn tijdstipdocumenten en vormen geen garantie voor toegankelijkheid. ACR's zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en maken geen deel uit van een contract, expliciet of impliciet, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijk contract met ServiceNow.  ServiceNow is niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in de ACR.  ServiceNow behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in zijn producten en diensten, en deze wijzigingen kunnen de nauwkeurigheid van gepubliceerde ACR's beïnvloeden. ServiceNow moedigt gebruikers aan om bij vragen of zorgen over toegankelijkheid contact op te nemen met ons CoE (kenniscentrum) voor toegankelijkheid via Accessibility_Support@servicenow.com.

Bij ServiceNow zijn we van mening dat iedereen ons platform en onze producten moet kunnen gebruiken. We streven ernaar ons platform en onze producten zo toegankelijk mogelijk te maken en we blijven hard werken aan het verbeteren van de toegankelijkheid in de toekomst.

Hieronder vind je meer informatie over verbeteringen uit eerdere releases en onze plannen om de conformiteit en bruikbaarheid te verbeteren.

San Diego-release Q1 2022

In het eerste kwartaal van 2022 hebben we de toegankelijkheid van ons platform en onze producten op de volgende manieren verbeterd: 

 • Introductie van de voorkeur Donker thema voor Next Experience en Configurable Workspaces. Het donkere thema straalt minder blauw licht uit, waardoor het scherm aangenamer voor je ogen is en minder storend is bij weinig licht. 
 • Toevoeging van de voorkeur Compacte modus voor Next Experience. Dit optimaliseert de afstand tussen formuliervelden, bedieningselementen, lijstrijen en kolommen, waardoor meer inhoud op formulieren en lijsten wordt weergegeven. 
 • Oplossing van een aanzienlijk aantal prioriteitsstoringen in het platform en de producten, voornamelijk om de beleving te verbeteren voor gebruikers die een schermlezer gebruiken. Dit omvat storingen waardoor gebruikers met schermlezers geen toegang tot inhoud konden krijgen, door toepassingen konden navigeren en functies konden gebruiken.

Tokio-release Q3 2022

In het derde kwartaal van 2022 hebben we de toegankelijkheid van ons platform en onze producten op de volgende manieren verbeterd:

 • Verbeterde ondersteuning voor schermlezers in de Document Viewer. Dit omvat verbeterde bedieningselementen en toetsenbordnavigatie, waardoor gebruikers met schermlezers gemakkelijker documenten kunnen bekijken en gebruiken.
 • Introductie van ServiceNow Mobile Indoor Mapping met de functies Oriëntatiehulp en Reserveringen en ondersteuning voor schermlezers. Met deze functie kunnen gebruikers voorzieningen zoeken in binnenlocaties, zoals bureaus of vergaderruimten, en deze vervolgens reserveren. De functie biedt ook routebeschrijvingen naar locatievoorzieningen, zodat gebruikers deze gemakkelijk kunnen vinden. De functies Oriëntatiehulp en Reserveringen bieden de volgende toegankelijkheidsverbeteringen:
  • Ondersteuning voor schermlezers voor zowel navigatie als reserveringen.
  • Gebruikers kunnen in‑ of uitzoomen op de kaart met ingeschakelde knoppen op de kaart in plaats van schuifbewegingen of een knijpbeweging met twee vingers.
  • Voor navigatie kun je de voorkeur voor een toegankelijke route selecteren.
  • Kaartlegenda's benoemen alle pictogrammen met tekstbeschrijvingen.
 • Verbeterde toetsenbordnavigatie bij gegevensvisualisatie‑onderdelen in de Platform Analytics‑werkomgeving en grafiekonderdelen van Next Experience: tijdreeks, staaf en taart. Hierdoor is het voor gebruikers die toetsenbordnavigatie gebruiken, gemakkelijker om met gegevensvisualisaties om te gaan.
 • Oplossing van een aanzienlijk aantal prioriteitsstoringen in het platform en de producten, voornamelijk om de beleving te verbeteren voor gebruikers die een schermlezer gebruiken. Dit omvat storingen waardoor gebruikers met schermlezers geen toegang tot inhoud konden krijgen, door toepassingen konden navigeren en functies konden gebruiken.

Utah-release maart Q1 2023

 • Onze basiselementen (Design System) zijn bijgewerkt om ze toegankelijker te maken in overeenstemming met WCAG 2.1 AA . Hierbij hebben we het contrast verbeterd, alternatieve tekst voor afbeeldingen toegevoegd en de etikettering van bedieningselementen verbeterd om gebruikers met een visuele beperking en gebruikers die een screenreader gebruiken te helpen. 
 • Veel formulierbedieningselementen zijn bijgewerkt zodat ze toegankelijker zijn en voldoen aan het WCAG 2.1 AA‑niveau. Dit hebben we gedaan door ze te converteren zodat ze onze Design System‑onderdelen gebruiken, waardoor het gebruikerstraject voor toegang tot en gebruik van formulieren uiteindelijk soepeler wordt.  
 • De voorkeur voor een Donker thema voor Kern‑UI‑toepassingen in Next Experience is toegevoegd. Het donkere thema straalt minder blauw licht uit, waardoor het scherm aangenamer voor je ogen is en minder storend bij weinig licht. 
 • We hebben hogere niveaus van 2.1 AA‑conformiteit bereikt voor ons mobiele platform en onze apps, waaronder: Agent Mobile, New Mobile en Now Support. Hierdoor zijn onze mobiele producten en diensten nu toegankelijker voor gebruikers met een beperking.
 • Een belangrijk toegankelijkheidshiaat in WCAG 2.0 AA is opgelost voor onze klanten die Lists en Forms en gerelateerde opmaakfuncties voor klanten gebruiken, zodat tot 200% kan worden ingezoomd. Hierdoor kunnen   gebruikers met visuele beperkingen onze producten en diensten gemakkelijker gebruiken. Gebruikers kunnen de tekstgrootte tot 200% vergroten via hun browserinstellingen zonder verlies van inhoud of functionaliteit.  
 • Oplossing van een aanzienlijk aantal prioriteitsstoringen in het platform en de producten, voornamelijk om de beleving te verbeteren voor gebruikers die een schermlezer gebruiken. Dit omvat storingen waardoor gebruikers met schermlezers geen toegang tot inhoud konden krijgen, door toepassingen konden navigeren en functies konden gebruiken.

Roadmap voor toegankelijkheid van ServiceNow

Safe Harbor‑kennisgeving:

De informatie die in dit document wordt besproken, kan 'toekomstgerichte' uitspraken bevatten die zijn gebaseerd op onze overtuigingen en aannames en op informatie die momenteel alleen voor ons beschikbaar is op de datum van dit document. Toekomstgerichte uitspraken bevatten bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke door de toekomstgerichte uitspraken worden verwacht of geïmpliceerd. Verdere informatie over deze en andere factoren die tot dergelijke verschillen kunnen leiden of bijdragen, is onder meer, maar niet beperkt tot, de onderwerpen die worden besproken in hoofdstuk 'Risicofactoren', zoals uiteengezet in ons meest recente jaarverslag op Formulier 10‑K en kwartaalverslag op Formulier 10‑Q en in onze andere documenten die we bij de Securities and Exchange Commission hebben ingediend. We kunnen niet garanderen dat we de plannen, bedoelingen of verwachtingen die in onze toekomstgerichte verklaringen worden onthuld, tot uitvoer kunnen brengen. Informatie over nieuwe producten, functies of functionaliteit is bedoeld om onze algemene productrichting te schetsen en mag niet worden gebruikt bij het nemen van een aankoopbeslissing. De informatie heeft uitsluitend het doel te informeren, mag niet worden opgenomen in een contract, en vertegenwoordigt geen verplichting, belofte of wettelijke plicht om materiaal, code of functionaliteit te leveren. De ontwikkeling, release en timing van functies of functionaliteiten die voor onze producten worden beschreven, blijven geheel naar ons eigen goeddunken. We zijn niet verplicht en hebben geen intentie deze toekomstgerichte uitspraken bij te werken.


* * *

ServiceNow streeft ernaar te investeren in ons toekomstige technologieplatform om alle gebruikers een toegankelijk platform en toegankelijke producten te bieden. Daarom hebben we een roadmap voor toegankelijkheid ontwikkeld waarmee we onze inspanningen in goede banen kunnen leiden om de toegankelijkheid van onze producten en services in de komende drie jaar te verbeteren. De roadmap kan naar goeddunken van ServiceNow worden gewijzigd.

Met onze Toegankelijkheidsroadmap willen we het volgende bereiken:

 • Verbeteren van de conformiteit van ons platform en onze producten in overeenstemming met de toegankelijkheidsnormen binnen de branche.
 • Vergroten van het bewustzijn over toegankelijkheid bij onze werknemers en klanten.
 • Onze producten en services toegankelijker maken voor alle gebruikers.
 • Oplossen van belangrijke storingen in ons platform en onze producten.
 • Introduceren van gebruikersvoorkeuren, toegankelijkheidshulpmiddelen en best practices om onze gebruikers een optimale gebruikerservaring te bieden.

Plan 2023

In 2023 zijn we van plan de toegankelijkheid van ons platform en onze producten te verbeteren, waarbij we ons richten op onze Next Experience en Configurable Workspaces. Naar verwachting zal dit leiden tot grotere conformiteit met de toegankelijkheidsnormen. We richten ons ook op het vergroten van de kennis en het bewustzijn van onze werknemers over toegankelijkheid, zodat ze toegankelijke software kunnen ontwerpen en ontwikkelen.  
 
Onze plannen voor 2023 zijn onderhevig aan wijzigingen, maar omvatten:   

 • De toegankelijkheid verbeteren van de onderdelen die worden gebruikt in onze Next Experience‑producten, waaronder Configurable Workspaces.  
 • De algemene kennis en het bewustzijn van werknemers over toegankelijkheid vergroten door verplichte toegankelijkheidstraining te implementeren voor alle ServiceNow‑werknemers. 
 • De toegankelijkheid van onze Configurable Workspaces van Next Experience verbeteren voor gebruikers met een visuele beperking door het gebruik van Forced Colors vanuit het besturingssysteem toe te staan.  
 • We willen ook een gerichte lijst storingen met een hoge impact aanpakken die van invloed zijn op ons platform en onze producten. 
 • We willen onze mobiele beleving verbeteren om op een nog hoger niveau aan de toegankelijkheidsnormen te voldoen.  
 • We verwachten toegankelijkheidstools toe te voegen aan onze Theme Builder om klanten te begeleiden bij hun kleurkeuzes.  
 • Onze plannen omvatten ook de uitbreiding van gebruikersvoorkeuren voor toegankelijkheid in Next Experience, zoals: 
  • Afgekapte tekst op niet‑interactieve elementen weergeven (toetsenbordgebruikers). 
  • Onzichtbare bedieningselementen weergeven. 
 • In 2023 organiseren we een driemaandelijkse bijeenkomst van de Product Advisory Council ('PAC') met onze klanten om de productkwaliteit en gebruikerservaring te verbeteren en de transparantie te vergroten.  
 • We gaan ook onze best practices‑richtlijnen voor toegankelijkheid publiceren om onze klanten te helpen bij het configureren van hun gekozen oplossing en hen te begeleiden om hun aanpassingen toegankelijk te houden. 
 • Het integreren van meer geautomatiseerde toegankelijkheidstests in de SDLC (Software Development Lifecycle), indien van toepassing.  
 • We verwachten een volwassenheidsmodel voor toegankelijkheid te implementeren met als doel het opzetten van een uitgebreidere benadering om gezondheid en welzijn van producttoegankelijkheid voor ons platform en onze producten te bekijken en te meten. 
 • We blijven conformiteitsrapporten voor alle productgroepen standaardiseren en optimaliseren. 
 • Ons programma voor vroege inzichten wordt uitgebreid naar ons productontwikkelingsproces om vroeg in de SDLC (Software Development Lifecycle) feedback te krijgen van mensen met een beperking.
 • Relaties opbouwen met partners met een beperking om te leren van en te communiceren met ServiceNow‑oplossingen. 

Plan 2024

In 2024 verwachten we de toegankelijkheid van het platform en de producten van ServiceNow te verbeteren. Onze plannen voor 2024 zijn onderhevig aan wijzigingen, maar omvatten:

 • We verwachten een hoger niveau van conformiteit aan WCAG 2.1 AA te bereiken voor meerdere Configurable Workspaces.
 • We zijn van plan de compatibiliteit met meerdere ondersteunende technologieën uit te breiden, zodat onze producten en services toegankelijker zijn voor mensen met een beperking.
 • We zijn van plan functies uit te brengen om de toegankelijkheid van onze beheer‑ en buildermogelijkheden te verbeteren, door persoonlijke wijzigingen in de configuratietools voor beheer en builders te implementeren.
 • We willen een gerichte lijst met storingen met een hoge impact aanpakken die van invloed zijn op ons platform en onze producten.
 • We zijn ook van plan om documenten te publiceren over de toegankelijkheid tot het platform en de producten van ServiceNow.
 • Een verbeterde versie van onze best practices‑richtlijnen voor toegankelijkheid om onze klanten te helpen de geconfigureerde oplossing toegankelijk te maken buiten de basispakketten.
 • Gebruikscasestudy's delen over hoe de toegankelijkheidsverbeteringen van ServiceNow de gebruikerservaring voor onze klanten hebben veranderd.
 • Het integreren van meer geautomatiseerde toegankelijkheidstests in de SDLC (Software Development Lifecycle), indien van toepassing.

Plan 2025

In 2025 verwachten we de toegankelijkheid van het platform en de producten van ServiceNow te blijven verbeteren.  

Onze plannen voor 2025 zijn onderhevig aan wijzigingen, maar omvatten:   

 • We verwachten de toegankelijkheid van de resterende Configurable Workspaces te verbeteren. 
 • We zijn van plan functies uit te blijven brengen om de toegankelijkheid van onze beheer‑ en buildermogelijkheden te verbeteren, door persoonlijke wijzigingen in de configuratietools voor beheer en builders te implementeren. 
 • En we bereiden ons voor op de basisconformiteit met WCAG 2.2 op gebieden als weergave van de focus, slepen en neerzetten en doelgrootte. 
 • Onze CoE voor toegankelijkheid verwacht een innovatieprogramma met AI en tools te stimuleren om nieuwe ondersteunende methoden rechtstreeks in ons platform te integreren.
 • Het integreren van meer geautomatiseerde toegankelijkheidstests in de SDLC (Software Development Lifecycle), indien van toepassing.  
 • We willen een gerichte lijst met storingen met een hoge impact aanpakken die van invloed zijn op ons platform en onze producten.

Neem voor meer informatie contact op met je ServiceNow‑accountvertegenwoordiger of neem contact met ons op via Accessibility_Support@servicenow.com

 

ServiceNow‑publicaties over toegankelijkheid: