Created with Sketch.

Recovery Email

Your account give you access to even more premium content, don't lose access to it. Provide a recovery email below.
 • Secondary E-mail

Privacyverklaring ServiceNow®

Met ingang van 26 januari 2022

ServiceNow, Inc., inclusief dochterondernemingen en filialen (collectief "ServiceNow," "wij" of "ons"), respecteert de privacy van haar klanten, zakelijke partners, evenementbezoekers, sollicitanten en Website‑bezoekers (volgens onderstaande definitie).

De volgende Privacyverklaring legt uit wie wij zijn en de verschillende manieren waarop we persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken en delen, en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Neem de tijd om deze Privacyverklaring en bijbehorende verklaringen in hun geheel te lezen zodat u alle informatie heeft. Voor toegang tot een specifiek beleid kunt u op de relevante link hieronder klikken. Houd ermee rekening dat we aanvullende informatie over onze privacypraktijken die specifiek zijn voor een van onze websites, evenementen, producten of services kunnen toevoegen.

Indien u vragen of zorgen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die u onderaan deze Privacyverklaring vindt.

PRIVACYVERKLARING . Onze Privacyverklaring behandelt onze privacypraktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie die is verkregen: (i) via de ServiceNow websites die een link bevatten naar deze Privacyverklaring (onze "Website") en (ii) marketing‑ en outreach‑activiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot enquêtes, wedstrijden, promoties, conferenties en evenementen die worden georganiseerd door ServiceNow of onze zakelijke partners en sponsors, waarbij we informatie van de deelnemers verzamelen ('Events').

COOKIEBELEID. Ons Cookiebeleid richt zich op ons gebruik van cookies en andere gelijksoortige trackingtechnologieën wanneer u onze websites bezoekt of onze producten, services en mobiele applicaties gebruikt.

PRIVACYVERKLARING VOOR SERVICES.Onze Privacyverklaring voor Services beschrijft onze privacypraktijken wat betreft het gebruik van onze gehoste software‑applicaties en gerelateerde ondersteuningsservices, alsook expertservices zoals professionale services, trainingen en certificeringen die we aan klanten leveren. Deze Privacyverklaring voor Services beschrijft ook onze privacypraktijken met betrekking tot de klant‑ en partnercontactgegevens die wij verwerken met in verband met de aanschaf en het gebruik van onze producten en services, of de services of technologie die onze partners leveren aan onze klanten.

PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN. Onze Privacyverklaring voor sollicitanten beschrijft onze privacypraktijken met betrekking tot de sollicitatie van een persoon voor een baan bij ServiceNow.

 

Doeleinde

ServiceNow, Inc., inclusief dochterondernemingen en filialen (gezamenlijk "ServiceNow," "wij" of "ons") respecteert de privacy van inschrijvers en bezoekers van haar Website (zoals hieronder gedefinieerd) en Events (zoals hieronder gedefinieerd).

Deze Privacyverklaring (de "Privacyverklaring") beschrijft wie we zijn, de informatie die we over u verzamelen, hoe we uw persoonlijke gegevens verkrijgen en hoe we deze informatie kunnen gebruiken of openbaar kunnen maken met betrekking tot de Website en Events. Deze Privacyverklaring beschrijft ook de maatregelen die we nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken, ook om uw privacyrechten uit te oefenen.

Over ons

ServiceNow laat werk beter werken voor mensen. Ons cloudplatform en onze cloudproducten stroomlijnen en vereenvoudigen de manier waarop werk uitgevoerd wordt. Onze oplossingen, en de oplossingen op maat van onze klanten en partners, helpen mensen hun beste werk te verrichten. Ons hoofdkantoor is in Santa Clara, Californië, maar we hebben wereldwijd dochterondernemingen en filialen.

Voor meer informate over ServiceNow, zie de sectie Over ons op onze Website.

Reikwijdte

Deze Privacyverklaring behandelt alleen onze privacypraktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie die is verkregen: (i) via de ServiceNow websites die een link bevatten naar deze Privacyverklaring (onze "Website") en (ii) marketing‑ en outreach‑activiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot, enquêtes, wedstrijden, promoties, conferenties en evenementen waarbij wij of onze zakelijke partners informatie van de inschrijvers en deelnemers verzamelen ('Events').

Hoe we informatie verkrijgen

Zoals hieronder verder wordt beschreven, verzamelen we verschillende soorten informatie van en over u die in ruime mate in de volgende categorieën vallen: Identificatoren, professionele of werkgerelateerde informatie, financiële rekeninginformatie, commerciële informatie, educatieve informatie, visuele informatie, en informatie over internetactiviteiten.

1. Informatie die u vrijwillig aan ons doorgeeft kan het volgende omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Contactgegevens, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert op onze website, contact met ons opneemt, een probleem met onze website meldt, u registreert om een demo of ontwikkelaarinstantie van onze cloudservice te gebruiken, u registreert voor een Event of wanneer u andere formulieren invult op onze website Opmerkingen, feedback en gerelateerde informatie, wanneer u materiaal op onze website plaatst, deelneemt aan enquêtes of wedstrijden, berichten plaatst op prikborden, in chatrooms, blogs, commentaar‑threads, forums of andere interactieve functies van onze Website, of als u meer informatie of services bij ons aanvraagt.
 • Uw stem, foto, gezicht of andere informatie die u mogelijk aan ons verstrekt, met betrekking tot uw gebruik van onze Website of uw digitale aanwezigheid op een Event.
 • Andere gegevens die u aan ons verstrekt, zoals factuurgegevens.

2. Informatie van externe partijen.

Af en toe kunnen wij informatie verzamelen of gebruiken die we over u ontvangen van externe partijen met betrekking tot uw gebruik van de Website of deelname aan een Event. We kunnen bijvoorbeeld informatie over u ontvangen van onze zakelijke partners met betrekking tot uw registratiegegevens voor Events. Ook gebruiken wij externe partijen voor rapportages en analyses om de effectiviteit van onze Website en marketinginspanningen te meten en om gebieden voor verbetering te vinden.

Wij kunnen informatie die we ontvangen van externe partijen combineren met informatie die u aan os verstrekt voor updates, uitbreiding of om u informatie op maat te geven over onze producten, services en Events.

3. Informatie die we verzamelen terwijl u op de Website navigeert.

Terwijl u op de Website navigeert, kunnen wij ook automatisch gegevens over uw bezoek aan de Website verzamelen, zoals uw IP‑adres, gebruikspatronen, verkeersgegevens, locatiegegevens, logs en andere communicatiegegevens en de resources die u gebruikt, alsook informatie over uw computer en internetverbinding, inclusief uw besturingssysteem en browser.

Sommige van deze gegevens verzamelen we met cookies en soortgelijke trackingtechnologieën. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Hoe we verzamelde informatie gebruiken

De informatie die we over u verzamelen kunnen we voor de volgende doelen volgt gebruiken:

 • om de Website te bedienen, onderhouden en verbeteren.
 • om u in te schrijven voor Evenementen waarvoor u zich bij ons aanmeldt en profielen voor u in te vullen in onze administratie.
 • om u informatie, producten of services te verschaffen die u van ons opvraagt.
 • om aan onze verplichtingen te voldoen en onze rechten uit te oefenen die voorvloeien uit contracten afgesloten tussen u en ons, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de Gebruiksvoorwaarden van onze Website.
 • om u op de hoogte te stellen van veranderingen aan onze Website of om een vereiste goedkeuring te krijgen.
 • om u te laten deelnemen aan interactieve functies op onze Website als u hiervoor kiest.
 • voor branche‑analyse, benchmarking, analyse, marketing en andere zakelijke doeleinden.
 • om uw browsegedrag te volgen, zoals de pagina's die u heeft bezocht, voor analyses en advertentiedoeleinden.
 • om met u te communiceren over Events.
 • om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden, op basis van uw marketingvoorkeuren (zo kunnen wij uw informatie gebruiken om contact met u op te nemen om uw interesse in onze services en producten of andere Evenementen te bespreken).

Door u te registreren voor Now Community, Now Learning, Now Creator of andere toekomstige sites binnen het ServiceNow‑ecosysteem, maakt ServiceNow namens u een Now Profile aan waarmee u toegang krijgt tot alle andere vermelde sites met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord voor alle sites. De persoonlijke informatie die tijdens de registratie en/of het gebruik van een van deze sites wordt verzameld en die u openbaar maakt, kan zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de sites. Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens door de andere sites worden gebruikt om uw beleving te verbeteren en de kwaliteit van onze services te verbeteren.

Als u ons vraagt contact met u op te nemen over goederen en services, dan kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken of bepaalde externe partijen toestemming geven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om contact met u op te nemen over deze goederen en services. U kunt uw toestemming later intrekken door op de link "afmelden" te klikken in de e‑mails die wij u sturen. Zie voor meer informatie de sectie “Uw privacyrechten” hieronder.

Meer informatie over onze privacypraktijken wat betreft onze verzameling en ons gebruik van informatie van Evenementen is te vinden in aanvullende privacyverklaringen op de inschrijfsites voor Evenementen die wij aanbieden.

Hoe we verzamelde informatie delen

Wij kunnen de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt met de volgende categorieën van ontvangers delen:

 • Onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (inclusief buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland) die de gegevens alleen zullen gebruiken voor de doeleinden omschreven in deze Privacyverklaring.
 • Onzeaannemers, zakelijke partners en serviceproviders die wij gebruiken ter ondersteuning van onze zakelijke activiteiten of die namens ons services aanbieden. Als u uw gegevens deelt met zakelijke partners of sponsors, zijn uw gegevens onderworpen aan de privacyverklaring van de respectievelijke zakelijke partner of sponsor.
 • Een mogelijke overnemende partij (en diens medewerkers en adviseurs) met betrekking tot een voorgestelde fusie, overname of welke verkoop of overdracht dan ook van een deel van of al onze assets (ook in het geval van een reorganisatie, ontbinding of faillissement), in welk geval persoonlijke gegevens over u die in ons bezit zijn onder de assets vallen die worden overgedragen aan de koper of verwerver.
 • Een bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instanties, overheidsinstantie, rechtbank of andere externe partij, om: (i) te voldoen aan een gerechtelijk bevel, een verzoek van een bevoegde wetshandhavingsinstantie, of enige andere wettelijke verplichting; (ii) de Gebruiksvoorwaarden van onze Website of de voorwaarden van enige andere overeenkomst af te dwingen of toe te passen, (iii) en om de rechten, het eigendom of de veiligheid van ServiceNow of anderen te waarborgen.
 • Elke andere persoon met uw toestemming tot openbaarmaking.

Persoonlijke informatie wordt niet verkocht, verhuurd of verhandeld met externe partijen voor hun promotiedoeleinden.

Wettelijke grondslag voor het verwerken

Als u uit de Europese Economische Ruimte komt, dan hangt onze wettelijke grondslag voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens af van de persoonlijke gegevens in kwestie en de specifieke context waarin deze verzameld zijn.

Wij verzamelen persoonlijke gegevens van u als wij hiervoor uw toestemming hebben gekregen of als u deze gegevens vrijwillig hebt verstrekt, als wij de persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst met u of als de verwerking van de gegevens in ons rechtmatig belang is (met inbegrip van maar niet beperkt tot, reacties op communicatie, het aantrekken van nieuwe klanten en potentiële klanten, het runnen van ons bedrijf en het ontwikkelen van nieuwe zakelijke activiteiten, het up‑to‑date houden van onze dossiers) en niet wordt ondermijnd door uw belangen met betrekking tot gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen wij ook een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke gegevens van u te verzamelen.

Als u vragen heeft over of verdere informatie nodig heeft wat betreft de wettelijke grondslag waarmee wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in de sectie "Contactgegevens" hieronder.

Internationale overdracht van gegevens

ServiceNow bewaart en verwerkt alle informatie die werd verzameld met betrekking tot de Website of een Event in: (i) alle landen waar wij over faciliteiten beschikken, (ii) alle landen waar wij serviceproviders hebben of (iii) alle landen waar Events worden gehouden. Een lijst met wereldwijde kantoren van ServiceNow vindt u hier.

Als u een bezoeker uit de Europese Economische Ruimte ("EER") bent, zullen wij uw persoonlijke gegevens beschermen wanneer deze buiten de EER worden overgedragen, door:

 • ze te verwerken in een gebied waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat het voldoende beveiliging van persoonlijke gegevens biedt, of
 • op een andere wijze voldoende beveiligingsmaatregelen te implementeren om uw persoonlijke gegevens te beschermen, inclusief via het gebruik van Standaard Contractbepalingen of een ander wettelijke overdrachtsmechanisme dat is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Als u meer informatie nodig hebt over onze internationale overdracht van persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in de sectie "Contactgegevens" hieronder.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

ServiceNow handhaaft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens die via de Website en door Evenementen zijn verkregen te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet‑toegelaten verspreiding en toegang. Werknemers en serviceproviders van ServiceNow met toegang tot persoonlijke gegevens verzameld via onze Websites of van Evenementbezoekers dienen dergelijke gegevens geheim en beveiligd te houden.

Behoud

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren als wij een bedrijfsbehoefte hebben om dit te doen, of zolang als nodig is om de in deze Privacyverklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is (bijvoorbeeld om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten).

Wanneer we niet langer een legitiem zakelijke belang hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, verwijderen of anonimiseren we deze gegevens.

Uw privacyrechten

We bieden u bepaalde keuzes aan met betrekking tot de informatie die u ons aanlevert. Met name:

 • Als u de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, verwerken of delen wilt inzien corrigeren, bijwerken of om de verwijdering ervan wilt verzoeken, kunt u een e‑mail sturen naar privacy@servicenow.com. Inschrijvers en bezoekers van Events kunnen hun gebruikersprofielen voor de Events die wij organiseren wijzigen door in te loggen op de website of de registratiepagina van het betreffende evenement.
 • Bepaalde rechtsgebieden, bijvoorbeeld de Europese Economische Ruimte, bieden hun inwoners specifieke privacyrechten aan op grond van de toepasselijke wetgeving. Wij zullen uw verzoeken om deze rechten uit te oefenen verwerken, ook als u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens, ons verzoekt om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of verzoekt om de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt ons een e‑mail sturen naar privacy@servicenow.com of de contactgegevens gebruiken onder de kop “Neem contact met ons op” hieronder.
 • Als we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u bovendien op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw toestemming in te trekken. Als u onze marketingcommunicatie voor promotiedoeleinden per e‑mail niet wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven door te klikken op de link "afmelden" of "uitschrijven" in de marketinge‑mails die wij u sturen. Om u uit te schrijven van andere vormen van marketing (bijvoorbeeld telemarketing), kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in de sectie 'Contactgegevens' hieronder.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit indien u niet tevreden bent met het feit dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. U kunt hier de contactgegevens vinden voor de gegevensbeschermingautoriteiten in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet‑Europese landen (inclusief de VS en Canada).
 • U hebt het recht om niet gediscrimineerd te worden voor de uitoefening van deze rechten.
 • Als u een bevoegde servicemedewerkers bent die rechten wil uitoefenen namens een betrokkene, neem dan contact met ons op via de informatie in het gedeelte 'Contactgegevens' hieronder en geef ons een kopie van de schriftelijke toestemming, waarmee u als diens agent wordt aangewezen. Wij kunnen de betrokkene op de hoogte stellen en hem/haar vragen om zijn/haar identiteit onafhankelijk te verifiëren voordat wordt voldaan aan het verzoek van de bevoegde agent.

Wij zullen op zulke verzoeken reageren in overeenstemming met de verplichtingen van toepasbare databeschermingswetten. Om uw verzoek te kunnen vervullen, hebben we wellicht bepaalde informatie van u nodig om uw identiteit te verifiëren.

Algemeen

Do Not Track
Hoewel ServiceNow haar best doet om de 'do not track'‑instructies (“DNT”) die we van de browser van een Bezoeker ontvangen na te komen, kunnen we niet garanderen dat ServiceNow altijd op zulke signalen zal reageren, deels vanwege het gebrek aan een gemeenschappelijke branchenorm voor DNT‑technologie. Wij blijven de ontwikkelingen in DNT‑technologie volgen en we blijven op de hoogte van de ontwikkelende DNT‑branchenormen.

Websites en Applicaties van externe partijen
Deze Website kan links bevatten naar websites die niet toebehoren aan of beheerd worden door ServiceNow. Om deze reden is deze Privacyverklaring niet van toepassing op gegevens die worden verzameld op de site van een externe partij site of door een de applicatie van een externe partij, die mogelijk een link naar de Website bevatten of kunnen worden geopend via de Website. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op gegevens die zijn verzameld door klanten, onze zakelijke partners en andere externe partijen of applicaties of services van externe partijen, zelfs niet als deze informatie is verzameld via onze Website of op Events.

Publieke Fora en Blogs
Houd ermee rekening dat alle informatie die u op publieke fora plaatst of openbaar maakt, publieke informatie wordt en mogelijk beschikbaar is voor gebruikers en het grote publiek. Wij drukken erop uiterst voorzichtig te zijn wanneer u beslist uw persoonlijke gegevens of enige andere informatie openbaar te maken op onze publieke fora. De juiste toegang tot en het juiste gebruik van de informatie die wordt verstrekt op de Website, inclusief bijdragen aan onze publieke fora, worden beheerst door de Gebruiksvoorwaarden van onze Website, en bekende of vermoede schendingen moeten per e‑mail worden gemeld aan ons Privacyteam: privacy@servicenow.com.

Kinderen
Wij verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als u jonger dan 16 jaar bent, probeer dan niet onze formulieren in te vullen en stuur ons geen persoonlijke gegevens over uzelf. Indien wij vernemen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, dan zullen wij die gegevens onmiddellijk verwijderen.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring
ServiceNow behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bij te werken of te wijzigen. Als wij materiële wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via een passende online melding of via andere middelen (dit kan een melding via e‑mail zijn als we uw contactgegevens hebben) en zullen wij vragen om uw toestemming als de toepasselijke wetgeving dit vereist. Neem de Privacyverklaring regelmatig door om op de hoogte te blijven van updates of wijzigingen die wij mogelijk hebben aangebracht.

U kunt zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd door de datum bij "met ingang van" te bekijken die bovenaan deze Privacyverklaring is weergegeven.

Contactgegevens
Voor vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring en onze privacypraktijken, of als u uw informatie moet bijwerken, wijzigen of verwijderen of om andere rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen: privacy@servicenow.com.

Of

ServiceNow, Inc.
Attn: Privacy
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054, Verenigde Staten

Alle andere feedback, opmerkingen, verzoeken voor technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot de Website moet gericht worden aan: marketing@servicenow.com.

Deze website wordt beheerd door ServiceNow, Inc. (de databeheerder), een onderneming uit Delaware, gevestigd aan 2225 Lawson Lane, Santa Clara, CA 95054. De databeschermingsvertegenwoordiger van ServiceNow, Inc. in de Europese Economische Ruimte is:

ServiceNow Nederland B.V.
Attn: Legal Department
Hoekenrode 3
1102 BR Amsterdam
Nederland

E‑mail: legalnotices@servicenow.com.