Created with Sketch.

Recovery Email

Your account give you access to even more premium content, don't lose access to it. Provide a recovery email below.
 • Secondary E-mail

ServiceNow® Privacyverklaring

Geldig vanaf 14 augustus 2019

ServiceNow, Inc., met inbegrip van haar dochterondernemingen en filialen (gezamenlijk, 'ServiceNow,' 'wij,' of 'ons') respecteert de privacy van haar klanten, zakelijke partners, deelnemers aan een event, sollicitanten en bezoekers van de website (zoals hieronder gedefinieerd).

De volgende privacyverklaring legt uit wie we zijn en de verschillende manieren waarop we persoonlijke informatie over u verzamelen, gebruiken en delen en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Lees deze volledige privacyverklaring en de bijbehorende verklaringen aandachtig om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent. Voor toegang tot een specifiek beleid kunt u hieronder op de desbetreffende link klikken. Houd er rekening mee dat we aanvullende informatie kunnen verstrekken over ons privacybeleid die specifiek op een van onze websites, events, producten of services van toepassing is.

Indien u vragen of zorgen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die u onderaan deze Privacyverklaring vindt.

PRIVACYVERKLARING. Onze Privacyverklaring beschrijft onze privacypraktijken wat betreft het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie verkregen: (i) via de ServiceNow‑websites die naar deze Privacyverklaring linken (onze "Website"); en (ii) evenementen aangeboden door ServiceNow of onze zakenpartners en sponsors waar we informatie verzamelen van bezoekers (“Evenementen”).

COOKIEBELEID. Ons Cookiebeleid richt zich op ons gebruik van cookies en andere gelijksoortige tracking technologieën wanneer u onze websites bezoekt of onze producten, services en mobiele applicaties gebruikt.

PRIVACYVERKLARING SERVICES. Onze Privacyverklaring Services beschrijft onze privacypraktijken wat betreft het gebruik van onze hosted software‑applicaties en betreffende supportservices, zowel als expertservices waaronder professionele services, trainingen en certificering die we aan klanten leveren. Deze Privacyverklaring Services beschrijft ook onze privacypraktijken wat betreft klant‑ en partnercontactgegevens die wij verwerken met betrekking tot de aanschaf en het gebruik van onze producten en services of services of technologie aangeleverd aan onze klanten door onze partners.

PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN. Onze Privacyverklaring Sollicitant beschrijft onze privacypraktijken wat betreft de sollicitatie van een persoon voor een baan bij ServiceNow.

 

Doel

ServiceNow, Inc., met inbegrip van haar dochterondernemingen en filialen (gezamenlijk, 'ServiceNow,' 'wij,' of 'ons') respecteert de privacy van de bezoekers van haar website (zoals hieronder gedefinieerd) en van de deelnemers aan haar events en diegenen die daarvoor ingeschreven zijn (zoals hieronder gedefinieerd).

Deze privacyverklaring (de 'privacyverklaring') beschrijft wie wij zijn, de informatie die wij over u verzamelen, hoe wij uw persoonlijke informatie verkrijgen en hoe we die informatie met betrekking tot de website en de events kunnen gebruiken of openbaar kunnen maken. Deze privacyverklaring beschrijft ook de maatregelen die we nemen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen over ons privacybeleid, waaronder het uitoefenen van uw privacyrechten.

Over ons

ServiceNow laat werk beter werken voor mensen. Ons cloudgebaseerde platform en producten stroomlijnen en vereenvoudigen de manier van werken. Onze oplossingen, samen met de door onze klanten en partners op maat gemaakte oplossingen, zorgen ervoor dat mensen hun werk beter kunnen doen. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Santa Clara, Californië, maar we hebben dochterondernemingen en filialen over de hele wereld.

Raadpleeg de sectie Over ons van onze website voor meer informatie over ServiceNow.

Bereik

Deze Privacyverklaring beschrijft slechts onze privacypraktijken wat betreft het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie verkregen: (i) via de ServiceNow‑websites die naar deze Privacyverklaring linken ("Website"); en (ii) evenementinschrijving of bezoekersinformatie voor evenementen aangeboden door ons of onze zakenpartners waar we informatie verzamelen van registranten en bezoekers (“Evenementen”).

Hoe we informatie krijgen

Zoals hieronder verder wordt beschreven, verzamelen we verschillende soorten informatie van en over u die grotendeels in de volgende categorieën vallen:

1. Informatie die u vrijwillig aan ons doorgeeft:

 • wanneer u formulieren invult op onze Website (daaronder zonder enige beperking, naam, postadres, e‑mailadres en telefoonnummer).
 • wanneer u materiaal op onze Website plaatst, deelneemt in bulletinboards, chatrooms, blogs, berichtenthreads, fora of andere interactieve functies van onze Website, zich inschrijft of aanvullende informatie of services van ons opvraagt. 
 • wanneer u zich inschrijft om een demo of ontwikkelaarsinstance van onze cloudservice te gebruiken.
 • wanneer u zich inschrijft voor een wedstrijd of promotie die wij sponsoren.
 • wanneer u een probleem met onze Website meldt.
 • wanneer u contact met ons opneemt.
 • wanneer u onze surveys invult.
 • wanneer u zich inschrijft voor of deelneemt aan een Evenement.
 • andere informatie die u aan ons doorgeeft met betrekking tot uw gebruik van onze Website of deelname aan een Evenement, daaronder zonder enige beperking facturatiegegevens.

2. Informatie van derden.

Van tijd tot tijd kunnen wij informatie die we over u ontvangen van derden verzamelen en gebruiken met betrekking tot uw gebruik van de website of het bijwonen van een event. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie over u ontvangen van onze zakelijke partners met betrekking tot uw inschrijvingsgegevens voor events. We maken ook gebruik van derden voor rapportage en analyse om de effectiviteit van onze website‑ en marketinginspanningen te meten en om vast te stellen op welke gebieden er verbetering nodig is.

We kunnen de informatie die we verzamelen van derden combineren met informatie die u ons verstrekt, zodat wij u informatie over onze producten, services en events kunnen verschaffen die geüpdatet, uitgebreid of voor u op maat gemaakt is.

3. Informatie die we verzamelen wanneer u op de website navigeert.

Terwijl u de Website navigeert, kunnen wij ook automatisch data over uw bezoek verzamelen, inclusief uw IP‑adres, gebruikspatronen, trafficdata, locatiegegevens, logs en andere communicatiedata en de resources die u gebruikt, alsook informatie over uw computer en internetverbinding, inclusief uw besturingssysteem en browser.

Sommige van deze gegevens verzamelen we met cookies en soortgelijke tracking technologieën. Voor verdere informatie, zie ons Cookiebeleid. Raadpleeg voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Hoe we verzamelde informatie gebruiken

Informatie die we over u verzamelen mogen we als volgt gebruiken:

 • om de Website te bedienen, onderhouden en verbeteren.
 • om u in te schrijven voor Evenementen waarvoor u zich bij ons aanmeldt en profielen voor u in te vullen in onze administratie.  
 • om u informatie, producten of services te verschaffen die u van ons opvraagt.
 • om aan onze verplichtingen te voldoen en onze rechten uit te oefenen vanuit contracten tussen u en ons, daaronder zonder beperking onze Websitevoorwaarden.
 • om u op de hoogte te stellen van veranderingen aan onze Website of benodigde goedkeuring te krijgen.
 • om u te laten deelnemen aan interactieve functies op onze Website als u hiervoor kiest.
 • voor branche‑analyse, benchmarking, analyse, marketing en andere bedrijfsdoeleinden. 
 • om uw browsegedrag te volgen, zoals de pagina's die u heeft bezocht, voor analyses en advertentiedoeleinden.
 • om met u te communiceren over Evenementen.
 • om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden, op basis van uw marketingvoorkeuren (zo kunnen wij uw informatie gebruiken om contact met u op te nemen om uw interesse in onze services en producten of andere Evenementen te bespreken).

Door u te registreren voor Now Community, Now Learning, Now Creator of andere toekomstige websites in het ServiceNow‑ecosysteem, maakt ServiceNow namens u een Now‑profiel aan dat u toegang geeft tot alle andere vermelde websites met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord voor alle websites. De persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens de registratie en/of het gebruik van een van deze websites en die u openbaar wilt maken, kan zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de websites. Daarnaast kunnen uw persoonlijke gegevens door de andere websites worden gebruikt om uw ervaring te verbeteren en de kwaliteit van onze services te verbeteren.

Als u ons vraagt om contact met u op te nemen over goederen en services, kunnen we uw persoonlijke informatie gebruiken of toestaan dat bepaalde derde partijen uw persoonlijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen over dergelijke goederen en services. U kunt de toestemming op een later tijdstip intrekken door op de link 'afmelden' te klikken in de e‑mails die we u sturen. Raadpleeg hieronder de sectie over 'Uw privacyrechten' voor meer informatie. 

Meer informatie over onze privacypraktijken wat betreft onze verzameling en ons gebruik van informatie van Evenementen is te vinden in aanvullende privacyverklaringen op de inschrijfsites voor Evenementen die wij aanbieden.

Hoe we verzamelde informatie delen

We mogen persoonlijke gegevens delen die u aan ons verschaft met de volgende categorieën ontvangers:

 • onze dochterondernemingen en filialen (inclusief buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland) die de gegevens alleen zullen gebruiken voor doeleinden omschreven in deze Privacyverklaring.
 • Aan onze opdrachtnemers, zakelijke partners en serviceproviders die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen of die namens ons services verlenen. Voor de duidelijkheid, ServiceNow deelt de gegevens van de deelnemers aan de events niet met zakelijke partners of sponsors, tenzij u op een registratieformulier voor een event heeft aangegeven dat u hiermee akkoord gaat, of een event bijwoont dat wordt gehost door ServiceNow en u onze zakelijke partners of sponsors toestaat om uw deelnemersbadge te scannen. Als u niet wilt dat uw informatie wordt gedeeld met onze zakelijke partners of sponsors, kunt u dit aangeven op de registratieformulieren van dit event en ervoor kiezen om uw badge niet te laten scannen door een partner tijdens een event. Als u ervoor kiest om uw informatie te delen met zakelijke partners of sponsors, zal uw informatie worden onderworpen aan de privacyverklaring van de respectieve zakelijke partner of sponsor.
 • een mogelijke koper (en diens tussenpersonen en adviseurs) met betrekking tot een voorgestelde fusie, overname of welke verkoop of overdracht dan ook van een deel van of al onze activa (ook in het geval van een reorganisatie, ontbinding of faillissement), in welk geval persoonlijke gegevens over u in ons bezit onder de activa vallen die worden overgedragen aan de koper of verwerver.
 • een bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instanties, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij om: (i) te voldoen aan een gerechtelijk bevel, een verzoek van een bevoegde wetshandhavingsinstantie, of enige andere wettelijke verplichting; (ii) de Gebruiksvoorwaarden van onze Website of de voorwaarden van enige andere overeenkomst af te dwingen of toe te passen; (iii) en om de rechten, het eigendom of de veiligheid van ServiceNow of anderen te waarborgen.
 • elke andere persoon met uw toestemming tot openbaarmaking.

De informatie verzameld via de Website wordt niet verkocht, verhuurd of verhandeld met externe partijen voor hun promotiedoeleinden. 

Wettelijke grondslag voor het verwerken

Als u uit de Europese Economische Ruimte komt, dan hangt onze wettelijke grondslag voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens af van de persoonlijke gegevens in kwestie en de specifieke context waarin deze verzameld zijn.

Normaal gesproken verzamelen we echter alleen persoonlijke informatie over u wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen, als we de persoonlijke informatie nodig hebben om een contract met u af te sluiten, of als de verwerking in ons rechtmatig belang is en niet wordt ondermijnd door uw belangen met betrekking tot gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke informatie over u te verzamelen.

Als u vragen heeft over of verdere informatie nodig heeft wat betreft de wettelijke grondslag waarmee wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in de sectie "Contactgegevens" hieronder.

Internationale overdracht van data

ServiceNow slaat alle in verband met de website of een event verzamelde informatie op en verwerkt deze in: (i) elk land waar wij faciliteiten hebben, (ii) elk land waarin wij serviceproviders aannemen; of (iii) elk land waar events worden gehouden. Een lijst met wereldwijd gevestigde kantoren van ServiceNow is hier beschikbaar.

Als u een bezoeker uit de Europese Economische Ruimte ("EER") bent, dan zullen wij uw persoonlijke gegevens beschermen wanneer deze buiten de EER worden overgedragen door:

 • deze te verwerken in een gebied waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat deze voldoende beveiliging van persoonlijke gegevens biedt; of
 • op andere wijze voldoende de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen, inclusief het gebruik van Standaard Contractbepalingen of een ander wettelijke overdrachtsmechanisme dat is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Als u meer informatie nodig heeft over onze internationale overdracht van persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in de sectie "Contactgegevens" hieronder.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

ServiceNow handhaaft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens die via de Website en door Evenementen zijn verkregen te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet‑toegelaten verspreiding en toegang. Werknemers en serviceproviders van ServiceNow met toegang tot persoonlijke gegevens verzameld via onze Websites of van Evenementbezoekers dienen dergelijke gegevens geheim en beveiligd te houden.

Retentie

We zullen uw persoonlijke informatie bewaren als dat in ons zakelijk belang is of zolang als nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is (bijvoorbeeld om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, belastingtechnische of boekhoudkundige vereisten).

Als we geen doorlopende rechtmatige zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, dan zullen we deze verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens in backup‑archieven is opgeslagen), zullen wij uw persoonlijke gegevens beveiligd opslaan en afzonderen van elke andere vorm van verwerken totdat verwijdering mogelijk is.

Uw privacyrechten

We bieden u bepaalde keuzes aan met betrekking tot de informatie die u ons aanlevert. Met name:

 • Als u uw persoonlijke informatie wilt inzien, corrigeren, updaten, of laten deleten kunt u ons een e‑mail sturen via privacy@servicenow.com. Personen die voor een event zijn ingeschreven en die hieraan deelnemen kunnen hun gebruikersprofielen bijwerken voor events die we hosten door zich aan te melden bij de desbetreffende website of registratiepagina van de event.
 • Bepaalde rechtsgebieden, bijvoorbeeld de Europese Economische Ruimte, bieden hun inwoners specifieke privacyrechten onder de toepasselijke wetgeving. Wij zullen uw verzoeken om dergelijke rechten uit te oefenen verwerken, met inbegrip van uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke informatie, of een verzoek tot overdraagbaarheid van uw persoonlijke informatie, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt ons een e‑mail sturen via privacy@servicenow.com of de contactgegevens gebruiken die u hieronder via de rubriek 'Neem contact met ons op' kunt vinden.
 • Indien u onze e‑mail met marketingcommunicatie voor promotionele doeleinden niet wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door op de link 'afmelden' of 'opzeggen' te klikken in de marketing‑e‑mails die wij u sturen. Als u zich wilt afmelden voor andere vormen van marketing (zoals telemarketing), neem dan contact met ons op via de contactgegevens die in de sectie 'contactinformatie' hieronder staan vermeld.
 • Daarnaast kunt u, indien wij uw persoonlijke gegevens verwerken gebaseerd op uw toestemming, uw toestemming intrekken.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij een databeschermingsautoriteit indien u niet tevreden bent met het feit dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met het College Bescherming Persoonsgegevens. U kunt hier de contactgegevens vinden voor de gegevensbeschermingautoriteiten in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet‑Europese landen (inclusief de VS en Canada).

We zullen op dergelijke verzoeken reageren in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Let op: om aan uw verzoek te voldoen, kan het zijn dat wij u om bepaalde informatie vragen om uw identiteit te verifiëren.

Algemeen

Do Not Track
Hoewel ServiceNow haar best zal doen de instructies Do Not Track (“DNT”) na te komen die we van de browser van een Bezoeker ontvangen, kunnen we niet garanderen dat ServiceNow altijd op zulke signalen zal reageren, deels vanwege het gebrek aan een branchenorm voor DNT‑technologie. We blijven op de hoogte van ontwikkelingen in de DNT‑technologie en blijven de veranderingen binnen DNT‑branchenormen volgen.

Websites en applicaties van derden
Deze website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ServiceNow. Als zodanig is deze privacyverklaring niet van toepassing op informatie die is verzameld op een site van een derde partij of op een applicatie van een derde partij die kan linken naar of toegankelijk is vanaf de website. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op informatie die wordt verzameld door klanten, onze zakelijke partners en andere derde partijen of applicaties of services van derden, zelfs als deze informatie wordt verzameld via onze website of tijdens events.

Openbare forums en blogs
Houd er rekening mee dat alle informatie die u post of openbaar maakt in openbare forums openbaar wordt gemaakt en mogelijk toegankelijk is voor gebruikers en het grote publiek. We raden u aan heel voorzichtig te zijn wanneer u besluit om uw persoonlijke informatie of enige andere informatie vrij te geven in onze openbare forums. De juiste toegang tot en gebruik van de informatie op de website, met inbegrip van bijdragen aan onze openbare forums, wordt bepaald door de gebruiksvoorwaarden van onze website en bekende of vermoedelijke schendingen moeten worden gemeld per e‑mail aan ons privacyteam via privacy@servicenow.com.

Kinderen
Persoonlijke informatie van iemand onder de 16 jaar wordt door ons niet bewust verzameld. Als u jonger bent dan 16 jaar, probeer dan niet om onze formulieren in te vullen of om persoonlijke informatie over jezelf aan ons te sturen. Als we erachter komen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, zullen we die informatie onmiddellijk verwijderen.

Wijzigingen in onze privacyverklaring
ServiceNow behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd bij te werken of te wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via een passende kennisgeving online of op een andere manier (als we uw contactgegevens hebben, gebeurt dit mogelijk via e‑mail) en, indien en waar vereist door de toepasselijke wet, om uw toestemming vragen. We vragen u om de privacyverklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele updates of wijzigingen die we hebben aangebracht.

U kunt zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd door de datum bij "met ingang van" te bekijken die bovenaan deze Privacyverklaring is weergegeven.

Contactgegevens
Voor vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring en onze privacypraktijken of als u uw informatie moet updaten, wijzigen of verwijderen of andere rechten moet uitoefenen, neem dan contact op via: privacy@servicenow.com.

Of

ServiceNow, Inc.
Attn: Privacy
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054, Verenigde Staten

Alle andere feedback, opmerkingen, verzoeken voor technische support en andere communicatie met betrekking tot de Website moet gericht worden aan: marketing@servicenow.com.

Deze website wordt beheerd door ServiceNow, Inc. (de databeheerder), een onderneming uit Delaware, gevestigd aan 2225 Lawson Lane, Santa Clara, CA 95054. De databeschermingsvertegenwoordiger van ServiceNow, Inc. in de Europese Economische Ruimte is:

ServiceNow Nederland BV.
T.a.v.: Legal Department
Hoekenrode 3
1102 BR Amsterdam
Nederland

E‑mail: legalnotices@servicenow.com.