Wat is innovatiebeheer?

Innovatiebeheer is een strategische bedrijfsaanpak die bestaat uit het vastleggen, plannen, organiseren, promoten en beheren van innovatieve ideeën.

Het beheren van innovatie kan een moeilijke taak zijn. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat innovatie niet kan worden beheerd, het is te sterk afhankelijk van plotselinge invallen en inspiratie om planbaar te zijn. De meeste moderne bedrijfsleiders geloven echter dat innovatie kan worden voorspeld en geleid door de juiste strategieën en processen te ontwikkelen. Op die manier kunnen ze echte bedrijfswaarde creëren en hun werknemers en klanten beter van dienst zijn. Zodra een idee is doorgenomen en goedgekeurd, kunnen plannen worden gemaakt voor de ontwikkeling en levering.

Bovendien verwijst innovatie in het bedrijfsleven niet alleen naar de bliksemflitsen van creativiteit; het behandelt alle stappen bij het bedenken en introduceren van nuttige concepten, producten, diensten, strategieën, enz. Dit zijn ideeën die ervoor zijn om een positieve verandering voor een bedrijf te creëren en het te onderscheiden van concurrenten. In de meeste gevallen moeten bedrijven hun strategieën in een van deze drie categorieën indelen: het runnen van het bedrijf, het uitbreiden van het bedrijf en het innoveren van het bedrijf. Innovatiebeheer speelt een rol in elk van deze categorieën. Het is dus niet alleen een zeer brede term, maar ook van essentieel belang voor blijvend succes.

 

Innovatie wordt vrijwel overal gezien als een positieve factor voor elk bedrijf. Organisaties willen de status quo doorbreken, nieuwe grenzen stellen en nieuwe ideeën ontwikkelen. Maar innovatie op zichzelf is niet zinvol tenzij het werknemers, belanghebbenden of klanten ten goede kan komen.


Innovatiebeheer is afhankelijk van het opsplitsen van innovatie in iets dat kwantificeerbaar en meetbaar is. Zodra dit is bereikt, kunnen bedrijven de werkelijke voordelen van innovatiebeheer zien en beginnen met het opzetten van effectieve managementmethoden.

De belangrijkste voordelen van innovatiebeheer zijn:

Nieuwe ideeën vastleggen

Het meest voor de hand liggende voordeel van innovatiebeheer is een groter vermogen om waardevolle nieuwe ideeën te verzamelen en te organiseren. Met de tools voor innovatiebeheer kunt u deze inzichten eenvoudig vanuit de hele organisatie op één locatie verzamelen en deze bijhouden en organiseren voor een snelle evaluatie.

Vaststellen van concepten met het hoogste potentieel

Er is altijd een risico als u iets nieuws probeert. Innovatiebeheer erkent en accepteert deze realiteit, richt zich op het zoveel mogelijk verminderen van risico's en het identificeren van de ideeën die de grootste kans op succes hebben. Hierdoor kunnen bedrijven meer tijd en geld investeren in de innovaties die waarschijnlijk het meest zullen opbrengen.

Lagere kosten en betere rendementen

Verouderde ideeën en ineffectieve processen hebben over het algemeen allemaal iets gemeen: ze zijn niet rendabel. Een duidelijke, berekende blik op nieuwe innovaties helpt bedrijven de gebieden te identificeren waar ze te veel uitgeven, en verouderde concepten te vervangen door concepten die waarschijnlijk een beter rendement opleveren.

Toptalent aantrekken

De beste werknemers worden aangetrokken door bedrijven die de grenzen verleggen. Organisaties die bekend staan om hun innovatie, merken meestal dat ze worden benaderd door een hogere kaliber van potentiële werknemers. En omdat innovatieve bedrijven van nature aantrekkelijk zijn voor innovatief talent, blijven deze nieuwe medewerkers positieve veranderingen binnen het bedrijf zelf stimuleren.

Terugkerende problemen oplossen

Terugkerende problemen worden in de loop van de tijd steeds meer geaccepteerd, tot het punt waarop organisaties eindeloos inefficiënte tijdelijke oplossingen blijven gebruiken of verliezen tolereren in plaats van met ineffectieve oplossingen tegen muren te blijven opbotsen. Innovatiebeheer bevordert nieuwe benaderingen om deze voortdurende problemen op te lossen, waardoor bedrijven terugkerende problemen beter kunnen oplossen en effectiever betere oplossingen kunnen vinden.

Betrokkenheid inspireren

Echte innovatie is gewoon niet mogelijk zonder het personeelsbestand. Inzicht in het perspectief van de werknemer en samenwerking met personeel om ideeën te crowdsourcen, biedt unieke inzichten. Het stelt werknemers ook in staat zich meer betrokken te voelen bij belangrijke beslissingen en bevordert vooruitdenken, doorlopende communicatie en inclusie. Het eindresultaat is betrokken medewerkers die tevreden zijn op het werk en weten dat hun mening belangrijk is.

Gebruikers op de hoogte houden

Effectief innovatiebeheer stelt gebruikers in staat om niet alleen ideeën samen te voegen, maar geeft ze ook de mogelijkheid om ideeën bij te houden die deel uit maken van de processen die worden beoordeeld, goedgekeurd of uitgevoerd. Tools voor innovatiebeheer omvatten waarschuwingssystemen, waarmee gebruikers worden gewaarschuwd wanneer er statuswijzigingen zijn in ideeën die in processen worden verwerkt.

Innovatie is sterk afhankelijk van een instroom van positieve nieuwe ideeën. Maar creativiteit is slechts de eerste stap. Effectief innovatiebeheer is gebaseerd op gevestigde processen om ervoor te zorgen dat ideeën de best mogelijke kans hebben om succesvolle innovaties te worden.

Hoewel verschillende organisaties enigszins verschillende benaderingen kunnen hanteren, volgt het standaard innovatiebeheerproces deze basisstructuur:

Afbeelding van het innovatiebeheerproces

Verzenden

Zoals eerder vermeld, is creativiteit de eerste stap van innovatiebeheer. Maar als een idee eenmaal bestaat, moet er rekening mee worden gehouden en worden geplaatst op de weg naar succesvolle innovatie. De opsteller van het idee werkt binnen een innovatiemanagementtool en dient het idee in door een digitaal record te maken dat wordt gebruikt om het idee gedurende het gehele proces te evalueren en te beheren.

Opslaan

Zodra het idee is ingediend, wordt het opgeslagen in het systeem, waar geautoriseerde gebruikers het eenvoudig kunnen inzien, ophalen en eraan samen kunnen werken. Een goede opslag van ideeën is essentieel voor innovatiebeheer en biedt één centrale locatie waar nieuwe ideeën kunnen worden doorgelicht en nagestreefd.

Organiseren

Een centrale locatie om ideeën te delen en te beheren is een goed begin, maar zodra ideeën zijn opgeslagen, moeten ze correct worden ingedeeld in relevante categorieën. Het categoriseren van ideeën helpt ervoor te zorgen dat mogelijke innovaties worden beoordeeld door de juiste belanghebbenden.

Samenwerking

Nu de ideeën in relevante categorieën zijn ingedeeld, kunnen ze worden beoordeeld en besproken. De beste tools voor innovatiebeheer omvatten betrouwbare samenwerkingsopties, waarin indieners en belanghebbenden vragen kunnen stellen, feedback kunnen geven, suggesties kunnen doen en zelfs stemmen kunnen uitbrengen voor de ideeën die ze het meest willen zien.

Beheren en evalueren

De samenwerkingsstap helpt om ideeën met een hoog risico/lage beloning weg te filteren en geeft iedereen de kans om de beste suggesties te verfijnen tot iets werkbaars. Nu de ideeën zijn verduidelijkt en gedestilleerd, kunnen belanghebbenden een eindevaluatie uitvoeren voordat ze richting ontwikkeling gaan. Ideeënmanagers kunnen de definitieve beslissingen nemen over het al dan niet goedkeuren van specifieke ideeën. Goedgekeurde ideeën zijn gekoppeld aan taken en de tool voor innovatiebeheer kan het idee blijven volgen door de verschillende ontwikkelingsfasen te doorlopen en zo statusupdates te bieden gedurende de gehele levenscyclus.

ServiceNow IT Business Management biedt de tools, resources en ondersteuning die nodig zijn om positieve veranderingen mogelijk te maken en meerwaarde te creëren uit bedrijfsinitiatieven. En met de ingebouwde oplossingen voor innovatiebeheer is het nog nooit zo eenvoudig of effectief geweest om werknemers te betrekken en zinvolle innovatie te stimuleren.

De ServiceNow Innovation Management-app biedt intuïtieve bedieningselementen, waarmee gebruikers ideeën kunnen indienen, ideeën die ze hebben ingediend kunnen volgen, ideeën die door anderen zijn ingediend kunnen bekijken en bespreken, ideeën kunnen filteren op status en categorieen kunnen stemmen op de ideeën die ze het liefst willen uitvoeren.

De Innovation Management-app is een toegankelijke, centrale locatie voor eenvoudige en effectieve samenwerking via interactieve commentaarborden. Machine learning brengt vergelijkbare ideeën aan het licht zodat er niet dubbelop gewerkt word. Goedgekeurde ideeën kunnen ook snel worden omgezet in essentiële taken, zodat de beste nieuwe innovaties snel kunnen worden uitgevoerd, waardoor echte waarde wordt gecreëerd voor organisaties, werknemers en klanten die ervan afhankelijk zijn.

ServiceNow verandert de manier waarop bedrijven innovatiebeheer benaderen. Ontdek wat het voor u kan betekenen.

Duik dieper in ServiceNow ITBM

Vergroot de waarde met een op elkaar afgestemde bedrijfs- en IT-strategie met onze schaalbare ITBM-oplossing.

Contact
Demo