Created with Sketch.

Recovery Email

Your account give you access to even more premium content, don't lose access to it. Provide a recovery email below.
 • Secondary E-mail

Continual Improvement Management

Breng de efficiëntie van diensten naar een hoger niveau door automatisch initiëren en volgen van verbeteringen van diensten in de hele onderneming. Zet voortdurende verbetering van theorie om in praktijk met behulp van een gestructureerd kader dat mensen, processen en gegevens op één plaats samenbrengt, zodat in elk proces een uitmuntende dienstverlening kan worden gerealiseerd. Laat ook uw servicedeskmedewerkers profiteren van de verbeteringen met de speciale Coaching‑plug‑in die op kritieke momenten realtime coaching levert voor het uitvoeren van taken.

 

U kunt ideeën over procesverbeteringen verzamelen van elke toepassing of medewerker. Een contextrijke werkbank kan vervolgens prioriteiten bepalen en initiatieven rangschikken. Diensteneigenaren kunnen KPI's en dashboards configureren om inspanningen, resultaten, tijd‑tot‑voltooiing en mijlpalen in relatie tot de algemene bedrijfsdoelstellingen te meten.

Voordelen

Bevordering van uitzonderlijke service binnen de gehele organisatie door alle verbeteringen bij te houden in één enkel actiesysteem

Afstemming met bedrijfsdoeleinden door verbeteringen te koppelen aan de algehele bedrijfsdoelstellingen

Slimmere besluitvorming dankzij een inhoudsrijk visueel dashboard waarop de return on investment en de inspanningen voor verbeteringen worden weergegeven

Hoogtepunten van de applicatie

Geef prioriteit aan en rangschik verbetermogelijkheden op basis van inspanning en resultaat via de Continual Improvement Workbench

Geef prioriteit aan en rangschik verbetermogelijkheden op basis van inspanning en resultaat via de Continual Improvement Workbench

Geef prioriteit aan en rangschik verbetermogelijkheden op basis van inspanning en resultaat via de Continual Improvement Workbench

Laat medewerkers beter presteren met realtime training via de Coaching-plug-in

Laat medewerkers beter presteren met realtime training via de Coaching-plug-in

Laat medewerkers beter presteren met realtime training via de Coaching-plug-in

Bekijk verbeteringen met betrekking tot bedrijfsdoelstellingen in het dashboard voor waarderealisatie

Bekijk verbeteringen met betrekking tot bedrijfsdoelstellingen in het dashboard voor waarderealisatie

Bekijk verbeteringen met betrekking tot bedrijfsdoelstellingen in het dashboard voor waarderealisatie

Creëer verbetermogelijkheden vanuit elke applicatie behulp van out-of-the-box integraties

Creëer verbetermogelijkheden vanuit elke applicatie behulp van out-of-the-box integraties

Creëer verbetermogelijkheden vanuit elke applicatie behulp van out-of-the-box integraties

Bekijk de status van verbeteringen met één klik

Bekijk de status van verbeteringen met één klik

Bekijk de status van verbeteringen met één klik

Functiedetails

Uitvouwen Samenvouwen
 • Continual Improvement Management Workbench

  In de Workbench kunt u in één overzichtelijk venster een overzicht bekijken van alle lopende verbeteringen Bekijk details over verbetermogelijkheden, waaronder de huidige status, de tijd tot voltooiing en de toegewezen resources. 

  Verbeteringsinitiatieven worden gerangschikt op basis van return on investment en inspanning, waardoor organisaties de data krijgen die ze nodig hebben om beslissingen over budget en resources te valideren.

  Managers kunnen verbeteringen opnieuw toewijzen en prioriteren zodat ze aansluiten bij bedrijfsdoelstellingen, met behulp van een intuïtieve drag‑and‑drop interface. Daardoor verlopen besprekingen over goedkeuringen snel en efficiënt, maar is er tegelijkertijd transparantie over verbeteringen in de hele organisatie.

 • Dashboard voor waarderealisatie

  Dit dashboard toont de voortgang van alle initiatieven die in de applicatie worden bijgehouden om de resultaten te vergelijken met de verwachtingen met betrekking tot de algemene bedrijfsdoelstellingen van de organisatie.

  Door bijvoorbeeld de KPI "Mean Time to Resolution" te verbeteren, bevordert u de productiviteit van medewerkers, een statistiek die van belang is voor het bestuur van de organisatie. In het dashboard kunt u zien wat de voortgang van deze KPI's is met betrekking tot de algemene bedrijfsdoelstellingen.

  Organisaties kunnen de KPI's met betrekking tot elk verbeteringsinitiatief eenvoudig configureren. In het dashboard voor waarderealisatie kunnen organisaties het rendement op hun investeringen bekijken en tegelijkertijd andere verbeteringsmogelijkheden identificeren.

 • Coaching

  De module Coaching is een plug‑in om coaching van servicedeskmedewerkers mogelijk te maken door het conditioneel configureren van coachingmogelijkheden (kritieke momenten in een proces).

  Managers kunnen regels instellen die automatisch de virtuele coach voor medewerkers activeren op basis van beslissingscriteria. Ook kunnen ze extra begeleiding bieden door middel van een loop voor doorlopende feedback, waardoor de werknemer meer vertrouwen krijgt en vaardigheden verbetert.

  De virtuele coach bevat vooraf geconfigureerde coachingspunten, zoals tips over best practices, video's en richtlijnen.

 • Out-of-the-box integratiecontent

  Managers kunnen binnen de applicaties die zij dagelijks gebruiken rechtstreeks verbetermogelijkheden creëren. Met out‑of‑the‑box integraties kunnen kansen automatisch worden omgezet in een record binnen de applicatie Continual Improvement Management.

  Als de servicedeskmanager bijvoorbeeld consistente overtredingen van SLA's bij incidenten opmerkt, kan hij vanuit de applicatie Incident Management rechtstreeks een verbeteringsinitiatief creëren. Daardoor wordt een record met mogelijkheden gemaakt in de applicatie Continual Improvement Management die wordt gecombineerd met de bijbehorende statistieken, waardoor een basislijn voor de Improvement Manager wordt vastgesteld om de vervolgactiviteiten voor verbetering te beoordelen/goed te keuren en te initiëren.

  Out‑of‑the‑box integraties zijn beschikbaar voor enquêtes en beoordelingen, Performance Analytics, idee/vraag/project/verhalen, GRC, auditnaleving, benchmarks enz. 

 • Domeinen scheiden

  Door domeinen te scheiden, hebben organisaties de mogelijkheid om verbetermogelijkheden op domeinniveau te definiëren. Leveranciers van beheerde services kunnen continue verbeteringsprocessen en ‑taken creëren om tegemoet te komen aan de behoeften van hun eindklanten.

 • Embedded analysefunctie

  De applicatie Continual Improvement Management wordt geleverd met embedded analysefunctie, indicatoren en dashboards. Managers kunnen eenvoudig KPI's configureren, doelen stellen, mijlpalen bijhouden en trends en details bijhouden om de voortgang te bewaken.

  Door de ingebouwde integratie met prestatieanalyse krijgen klanten gedetailleerd inzicht in een proces zodat ze de impact van verbeteringen beter kunnen begrijpen. De kracht van de data die prestatieanalyse oplevert, geeft managers ook de mogelijkheid om de hiaten te begrijpen die moeten worden verholpen en de processen die moeten worden verbeterd.

 • Verbeteringsregister

  Het verbeteringsregister omvat één enkele interface waarmee alle verbetermogelijkheden kunnen worden vastgelegd, bijgehouden en beheerd. Managers kunnen het end‑to‑end verbeteringsproces daardoor op een eenvoudige manier aansturen en bijhouden.  Zodra verbeteringsinitiatieven zijn goedgekeurd, worden ze automatisch naar de volgende fase verplaatst. Alle verbeteringstaken voor elk initiatief zijn inzichtelijk zodat kan worden bekeken of en hoeveel vooruitgang is geboekt.

 • PCDA-kader

  De applicatie Continual Improvement Management is gebaseerd op de cyclus Plan‑Do‑Check‑Act voor doorlopende verbetering. Dit biedt organisaties een eenvoudig kader voor het aanbrengen van verbeteringen, niet alleen in services, maar ook wat betreft functies, processen, teams en individuen.

  Dankzij de applicatie kunnen organisaties flexibeler werken en het verbetermodel van hun keuze gebruiken. Het kader is generiek, model‑diagnostisch en past in de behoeften van alle populaire verbetermodellen zoals ITIL, Six Sigma, IT4IT, Agile enz.

Continual Improvement Management is onderdeel van…

IT Service Management (ITSM)

Consolideer gefragmenteerde verouderde tools en transformeer uw IT‑services volledig.

Customer Service Management (CSM)

Verbind klantenservice met andere teams om problemen snel en proactief op te lossen.

Continual Improvement Management is onderdeel van ITSM Professional