Wat is Infrastructure as a Service (IaaS)?

Met Infrastructure-as-a-Service (IaaS) kunnen virtuele volledige computermogelijkheden, zoals servers, opslag en netwerk, worden gebruikt via internet.

IaaS wordt soms ook wel hardware-as-a-service genoemden is een vorm van cloud computing waarbij organisaties toegang hebben tot essentiële computer-, netwerk- en opslagresources zonder deze resources op locatie te hoeven aanschaffen, installeren of onderhouden. In plaats daarvan bieden de meeste IaaS-leveranciers pay-as-you-go-modellen, waarbij bedrijven computerbronnen 'huren'. Deze bronnen zijn dan toegankelijk via elke beveiligde internetverbinding.

IaaS is een zeer populaire oplossing in bijna elke branche en biedt direct, eenvoudig te gebruiken infrastructuurservices via internet. Hieronder volgen enkele belangrijke voordelen van het gebruik van IaaS:

Geen kapitaaluitgaven en lagere doorlopende kosten

Hardware- en onderhoudskosten vormen een grote kostenpost voor organisaties die afhankelijk zijn van oplossingen op locatie. Dankzij IaaS hoeven gebruikers geen rekening meer te houden met deze kosten omdat ze alleen betalen voor de resources die ze gebruiken wanneer ze deze gebruiken.
Voordelen van IaaS | ServiceNow

Geen kapitaaluitgaven en lagere doorlopende kosten

Hardware- en onderhoudskosten vormen een grote kostenpost voor organisaties die afhankelijk zijn van oplossingen op locatie. Dankzij IaaS hoeven gebruikers geen rekening meer te houden met deze kosten omdat ze alleen betalen voor de resources die ze gebruiken wanneer ze deze gebruiken.

Verbeterde bedrijfscontinuïteit

Effectieve bedrijfscontinuïteit is sterk afhankelijk van beschikbare technologieën. Door de verantwoordelijkheden van de infrastructuur op zich te nemen, nemen cloud providers ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat essentiële technologieën beschikbaar blijven, zelfs tijdens eventuele gebeurtenissen en rampen, waardoor continuïteit voor gebruikers wordt verbeterd.

Hogere betrouwbaarheid

Wanneer een organisatie een cloud provider betaalt voor toegang tot infrastructuurbronnen, stemt de leverancier ermee in om aan bepaalde serviceniveaus te voldoen. Middels Service Level Agreements (SLA's) wordt gewaarborgd dat bedrijfstechnologie beschikbaar en betrouwbaar is, zonder dat de gebruiker servers hoeft te onderhouden, de netwerkbeveiliging hoeft te upgraden of oplossingen voor hardwareproblemen hoeft te vinden. Deze taken komen allemaal voor rekening van de cloud provider.

Maakt sneller schalen mogelijk

Cloud-leveranciers werken doorgaans met meerdere organisatie tegelijk, en dat betekent dat ze een grote hoeveelheid computerresources gereed en beschikbaar moeten houden om aan de veranderende behoeften van hun klanten te voldoen. Wanneer een organisatie een toename of afname van de vraag ziet, kunnen ze hun resources eenvoudig op- of terugschalen en alleen betalen voor wat ze gebruiken.

Geeft ontwikkelaars meer controle over de infrastructuur

IaaS wordt vaak programmatisch beheerd, d.w.z. in code. Dit betekent dat een ontwikkelaar Infrastructuur as Code (IAC) kan gebruiken om de eigen infrastructuurvereisten te definiëren die worden geïmplementeerd wanneer de code wordt geïmplementeerd in test- en productieomgevingen. Dit wordt soms ook wel aangeduid als het naar 'links' verschuiven van de verantwoordelijkheid of naar een plek eerder in de leveringspijplijn en van een operationele rol naar een ontwikkelings- of DevOps-teamactiviteit.

Met IaaS kunnen organisaties hun eigen platforms bouwen op een betrouwbare externe infrastructuur. Daarom zijn IaaS-toepassingen vrijwel onbeperkt. Drie primaire gebruiksscenario's voor IaaS zijn:

Opslag en noodherstel

Met IaaS kunnen gebruikers hun resources opschalen om aan hun opslagbehoeften te voldoen, waardoor het beheer van back-up- en herstelsystemen wordt vereenvoudigd.

Gegevensanalyse

IaaS is in staat om big data effectief te koppelen aan business intelligence, waardoor bedrijven concurrentiegevoelige inzichten kunnen verkrijgen uit zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevensbronnen (zoals sociale media, e-mails en afbeeldingen).

Testen en ontwikkeling

Voordat de software met enig vertrouwen kan worden geïmplementeerd, moet deze eerst worden getest en geëvalueerd. IaaS stelt organisaties in staat om computerkracht en andere bronnen snel en eenvoudig uit te breiden door ter plaatse testomgevingen te realiseren die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van hun product, voor snellere implementatie dan anders mogelijk zou zijn. Ontwikkelaars kunnen de mogelijkheid krijgen om de Infrastructuur as Code te definiëren op dezelfde manier als ze functies in code schrijven.

In tegenstelling tot traditionele computeroplossingen op locatie, waarbij een organisatie de verantwoordelijkheid zou nemen voor het beheer van de volledige end-to-end-stack (inclusief alle hardware, software, besturingssystemen, virtualisatie enz.), neemt cloud computing een aantal of al deze verantwoordelijkheden op zich en worden ze via de cloud als toegankelijke opties ingesteld.

IaaS is slechts één vorm van cloud computing. Andere vormen zijn platform-as-a-service (PaaS) en software-as-a-service (SaaS). Het onderscheid tussen deze verschillende benaderingen van cloudservices is afhankelijk van welke stackelementen de verantwoordelijkheid van de gebruiker of klant zijn en welke worden beheerd door de cloud provider.

SaaS versus PaaS versus IaaS

IaaS

Als een oplossing op locatie eindgebruikers volledige verantwoordelijkheid en controle over hun computerresources biedt, is IaaS nog één stapje verder. In een IaaS-oplossing levert de cloud provider de essentiële infrastructuurtechnologie, inclusief hardware en componenten, en neemt de verantwoordelijkheid voor behuizing, gebruik, onderhoud en bijwerken van alle bijbehorende apparatuur. De klant kan deze infrastructuur vervolgens gebruiken om de rest van diens applicatiestack te implementeren.

Bij IaaS leveren eindgebruikers de applicaties, middleware, runtime, virtuele netwerken en het besturingssysteem en de cloud provider zorgt voor het fysieke netwerk, servers en opslag. IaaS-providers kunnen ook bijbehorende services bieden, zoals load balancing, beveiliging, monitoring en meer.

PaaS

PaaS gaat verder dan IaaS en biedt eindgebruikers de resources, opslagruimte en infrastructuur die ze nodig hebben om consumentgerichte applicaties te hosten, te bouwen en te implementeren. Net als bij IaaS-oplossingen neemt de PaaS-cloud provider de verantwoordelijkheid voor de infrastructuur en fysieke hardware en servers, maar biedt ook de runtime, middleware en besturingssystemen die nodig zijn om aangepaste apps te maken.

SaaS

SaaS is het logische eindresultaat wanneer cloud computing, beheer van de gehele stack en het nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor alle bijbehorende resources wordt gecombineerd. SaaS is waarschijnlijk de bekendste en meest gebruikte vorm van cloud computing voor bedrijven. SaaS biedt organisaties toegang tot volledig ontwikkelde en onderhouden applicaties, die meestal toegankelijk zijn via elke standaard webbrowser (zonder lokale installatie).

IaaS, PaaS en SaaS zijn weliswaar de meest voorkomende vormen van cloud computing, maar ook nieuwe cloudmodellen—containers en serverless - worden steeds vaker gebruikt. Deze modellen maken gebruik van het IaaS-concept van het huren van servers en virtuele machines en bouwen erop voort. Dat resulteert in minder codeerverantwoordelijkheden voor ontwikkelaars en een completer serviceniveau van leveranciers.

Containers

Eenvoudig gezegd is een container een zelfstandige eenheid van software die alle benodigde code en relevante afhankelijkheden bevat, zodat de applicatie effectief kan functioneren in elke computeromgeving en zelfs van de ene omgeving naar de andere kan worden verplaatst. In plaats van de taken van de fysieke systemen te emuleren en uit te voeren, worden de applicatielagen door containers zelf abstract gemaakt, zodat ontwikkelaars er zeker van kunnen zijn dat hun applicaties goed worden uitgevoerd op een server of cloudplatform op locatie.

Serverless computing

Serverless computing betekent niet langer de behoefte aan complete applicaties. In plaats van gebruikers apps te laten bouwen die op de geleverde infrastructuur kunnen worden uitgevoerd, worden de verschillende toepassingscomponenten opgesplitst in samengestelde functies. De leverancier bouwt vervolgens de app, schaalt (en brengt kosten in rekening voor) elke functie en zorgt voor een juiste toewijzing van verwerkingskracht om ervoor te zorgen dat de toepassing optimaal presteert op de server. Bij serverless computing wordt bijna alles geabstraheerd, zodat de gebruiker alleen bedrijfslogica hoeft te definiëren.

IaaS biedt een efficiëntere benadering van resources, maar containers en serverless oplossingen vormen mogelijk de toekomst van cloud computing.

IaaS biedt diverse duidelijke voordelen, maar kampt ook met enkele uitdagingen.

Cost Management

IaaS-kostenstructuren zijn uiterst gedetailleerd. En hoewel alleen betalen voor wat een organisatie gebruikt zeker een voordeel is om onnodige kosten te voorkomen, is de keerzijde dat een organisatie altijd betaalt voor alles wat wordt gebruikt. Wanneer aan elke resource en service een prijskaartje zit, kunnen de kosten snel oplopen, waardoor kostenbeheer en prognoses in IaaS lastig kunnen zijn.

Peer-to-peer-configuratie

Hoewel IaaS-gebruikers de bevoegdheid hebben om de beschikbare computer- en infrastructuurbronnen te gebruiken, hebben ze niet altijd toestemming om de configuratie en details van de infrastructuur zelf te bekijken. Dit kan leiden tot problemen met zichtbaarheid en transparantie, waardoor systeembeheer veel moeilijker wordt.

Problemen bij veranderende teams

Wat procesteams betreft, dwingt IaaS ontwikkelaars om zich aan te passen om meer infrastructuurbeslissingen te nemen. Wanneer sommige organisaties overstappen van projectmodellen op productmodellen, stellen ze vaak procesmedewerkers aan binnen de productteams, wat kan leiden tot problemen met het beheer van infrastructuurwijzigingen en -configuraties.

Mogelijk inzicht in processen

Door ontwikkelaars in staat te stellen hun infrastructuur te definiëren met behulp van IAC, verschuiven controles van hoe de infrastructuur is geconfigureerd van een operationele rol naar iets dat moet worden gedaan als onderdeel van de leveringspijplijn. Configuration Data Management is een nieuwe pijplijndiscipline die gebruikmaakt van soortgelijke automatiseringsbenaderingen als test- en beveiligingsmethoden in de pijplijn.

Leveranciersrisico's

En tot slot, maar zeker ook een belangrijk punt, betekent het gebruik van een IaaS-oplossing dat u vertrouwen moet hebben in de cloud provider. Als de leverancier een storing ondervindt of last krijgt van een onverwachte aanval, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de bedrijven die erop vertrouwen.

Ontdek ServiceNow API's en integraties

Integreer IaaS met ServiceNow. Met onze API's, integratietools en analysemogelijkheden kunt u bedrijfsproblemen sneller oplossen door SaaS, IaaS, oudere systemen en databases binnen en buiten de onderneming te integreren.

Contact
Demo