Wat is preventief onderhoud?

Preventief onderhoud (ook wel gepland onderhoud genoemd) beschrijft onderhoud dat is bedacht om uitval van apparatuur en ongeplande uitvaltijd te voorkomen.

Apparatuur, machines, hardware en gereedschappen worden doorgaans ontworpen voor de langst mogelijke levensduur. Helaas zorgt de standaardslijtage van continu gebruik er op een bepaald moment voor dat de apparatuur minder efficiënt en minder effectief wordt en uiteindelijk volledig slijt. Maar hoewel geen enkele machine voor altijd kan werken, zijn er stappen die eigenaren van apparatuur kunnen nemen om de langst mogelijke functionaliteit van essentiële hardware te garanderen.

Met regelmatig, grondig preventief onderhoud kan de apparatuur effectief blijven werken tot ver na de aangegeven levensduur.

Preventief onderhoud is een term die in wezen elke taak omvat die verband houdt met het onderhoud van apparatuur. Deze taken vallen meestal in ten minste één van de volgende categorieën:

Inspecties

Bij inspecties voor preventief onderhoud wordt de machine als geheel nauwkeurig bekeken, waarbij gebieden worden gecontroleerd en apparatuur wordt getest om eventuele problemen op te sporen die moeten worden verholpen. Deze problemen kunnen vervolgens worden omgezet in werkorders die een reparatieteam kan uitvoeren. Soms omvatten inspecties ook kleine reparaties, kalibraties of aanpassingen (taakgericht preventief onderhoud) om het aantal reparatiewerkzaamheden dat later moet worden uitgevoerd te verminderen.

Verplichte en niet-verplichte taken

Zoals de naam al aangeeft, zijn verplichte taken de verantwoordelijkheden voor preventief onderhoud die met regelmatige, vooraf bepaalde intervallen moeten worden uitgevoerd. Deze omvatten vaak veiligheids- en nalevingscontroles. Niet-verplichte taken zijn eveneens belangrijk, maar zijn flexibeler te plannen. Deze verantwoordelijkheden zijn over het algemeen minder kritisch dan verplicht onderhoud en kunnen dus worden uitgesteld zonder boetes of storingen in de apparatuur te riskeren. Bij het maken van een controlelijst voor preventief onderhoud kan het effectief zijn om taken toe te wijzen als verplicht of niet-verplicht.

Piramidetaken en niet-piramidetaken

Soms worden geplande onderhoudstaken niet binnen een toegewezen periode voltooid. Een piramidetaak is een taak die planningen bijwerkt om aan te geven dat een eerdere, niet-vervulde preventieve onderhoudstaak is geannuleerd en die de vervaldatum opnieuw toewijst zodat deze overeenkomt met het volgende geplande onderhoud. De bijgewerkte taak bevat een uitleg voor de gemiste taak en een notitie voor de oorspronkelijke vervaldatum. Bij een niet-piramidetaak wordt een deel van de documentatie verwijderd, wordt de gemiste datum geannuleerd en de taak opnieuw gepland, zonder dat er verklarende notities worden gemaakt.

Preventief onderhoud kan soms onnodig en te tijdrovend zijn. Waarom zou u repareren wat niet kapot is? Maar in werkelijkheid biedt het uitvoeren van essentiële geplande onderhoudstaken een aantal voordelen die verder gaan dan alleen gemoedsrust.

Langere levensduur van apparatuur

Zorg ervoor dat kleine problemen geen grote problemen worden; preventief onderhoud identificeert en corrigeert potentiële problemen en zorgt dat dure hardware langer kan functioneren.

Minder uitvaltijd

Door kleine onderhoudstaken vooraf te plannen, kunnen bedrijven de uitvaltijd van apparatuur minimaliseren. Dankzij preventief onderhoud kunnen organisaties ook plannen wanneer apparatuur offline zal zijn voor onderhoud, in plaats van onmiddellijk te moeten reageren op onverwachte en veel tijdrovende apparatuurstoringen.

Voldoe aan serviceovereenkomsten

Serviceovereenkomsten (SLA's) definiëren het serviceniveau dat van een leverancier van apparatuur mag worden verwacht. Preventief onderhoud kan in deze contracten worden opgenomen en het niet uitvoeren van de gedefinieerde taken kan leiden tot financiële of andere boetes.

Grotere zichtbaarheid van bedrijfsmiddelen

Regelmatig onderhoud geeft bedrijven meer inzicht in machines en hoe deze worden gebruikt. Dit kan de servicegeschiedenis van het bedrijfsmiddel omvatten en vele belangrijke cijfers bevatten.

Verbeterde veiligheid

Wanneer machines niet onderhouden worden, kunnen behalve de apparatuur zelf ook andere zaken risico lopen. Defecte hardware kan gemakkelijk een gevaar op de werkplek worden, met mogelijk letsel voor operators of anderen tot gevolg. Preventief onderhoud helpt deze gevaren te beperken.

Zorg voor compliance

Normen helpen ervoor te zorgen dat apparatuur werkt in overeenstemming met vooraf vastgestelde vereisten op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en meer. Regelmatig preventief onderhoud zorgt ervoor dat er voortdurend aan deze normen wordt voldaan, waardoor bedrijven kleine aanpassingen kunnen doorvoeren of belangrijke problemen kunnen aanpakken die anders kunnen leiden tot een gebrek aan compliance.

Lagere productiviteit

Goed onderhouden machines werken veel vaker efficiënt, waardoor ze meer rendement op hun investering opleveren. Tegelijkertijd betekent minder uitvaltijd van apparatuur een hogere productiviteit van werknemers die afhankelijk zijn van functionele hardware voor hun werk.

Verlaag energieverbruik

Niet-onderhouden machines worden vaak minder energie-efficiënt. Gepland onderhoud zorgt ervoor dat apparatuur langer optimaal blijft werken, waardoor het energieverbruik wordt verminderd en de bijbehorende kosten en milieu-effecten worden verminderd.

Lagere kosten

Uitval van apparatuur kan organisaties grote geldbedragen kosten, of het nu gaat om SLA- of compliance-schendingen, verminderde productiviteit van machines en werknemers of een toegenomen energieverbruik. Preventief onderhoud kan veel van deze kosten verlagen of elimineren, wat leidt tot betere algehele bedrijfsresultaten.

Hoewel elk stuk hardware waarschijnlijk een preventief onderhoudsschema nodig heeft, kan het lastig zijn om te weten hoe dat schema moet worden opgesteld. De vereisten variëren per apparaat en de werkzaamheden die elke apparaat uitvoert.

Organisaties moeten hun taken voor preventief onderhoud rond vastgestelde branchenormen opzetten, waarbij rekening moet worden gehouden met omstandigheden die uniek zijn voor hun bedrijf. Bovendien zullen de meeste leveranciers van apparatuur hun eigen onderhoudsaanbevelingen doen. Sommige bedrijven kiezen voor een nog voorzichtigere aanpak, waardoor de frequentie van preventieve onderhoudstaken wordt verhoogd tot boven de vastgestelde normen.

Hoewel preventief onderhoud zeker een essentiële overweging is, brengt het bepaalde uitdagingen en nadelen met zich mee

Schema's

Het plannen van regelmatige onderhoudstaken voor essentiële apparatuur is zelf een taak, die zowel tijd als moeite vraagt. En in plaats van gewoon taken in een agenda te noteren, moeten de meeste organisaties verschillende onderhoudsorders verschuiven om rekening te houden met afhankelijkheden, ervoor te zorgen dat taken niet over het hoofd worden gezien en de uitvaltijd zoveel mogelijk te beperken. Dit kan moeilijk zijn zonder een betrouwbaar hulpmiddel voor onderhoudsplanning.

Compliance aantonen

Wanneer er veel verschillende onderhoudstaken moeten worden uitgevoerd, kan het gemakkelijk zijn om de documentatie van voltooide orders over het hoofd te zien. Maar er bestaat documentatie om de compliance aan te tonen en ervoor te zorgen dat onderhoud correct en op tijd wordt uitgevoerd. Oplossingen voor onderhoudsplanning kunnen helpen bij het garanderen van de juiste documentatie van alle voltooide taken.

Betrouwbare gegevens vastleggen

De eerste stap naar het verbeteren van de productiviteit en efficiëntie is het vastleggen van een nauwkeurig beeld van de werking van de apparatuur. Tools voor onderhoudsplanning kunnen vitale en betrouwbare gegevens vastleggen op basis van vastgestelde meetgegevens, zodat organisaties kunnen werken aan het verbeteren van de efficiëntie van hun machines.

Taken balanceren

Het is één ding om te weten welke taken moeten worden uitgevoerd; weten hoeveel tijd er aan elke taak moet worden toegewezen, is een compleet ander verhaal. Met onderhoudsplanning krijgen bedrijven een duidelijk beeld van de volledige reeks verantwoordelijkheden voor preventief onderhoud. Dit zorgt voor een betere balans van taken.

Onderhoudsplanning pakt de uitdagingen aan die inherent zijn aan het plannen en uitvoeren van taken voor preventief onderhoud. Het onderhoudsplanningsproces bestaat uit vijf belangrijke stappen:

Definieer doelen en prioriteiten

Het hebben van vooraf bepaalde doelen en prioriteiten helpt ervoor te zorgen dat onderhoudstaken de juiste prioriteit krijgen. Dit maakt een effectievere toewijzing van resources mogelijk. Naarmate bedrijven groeien of de omstandigheden veranderen, moeten ze mogelijk hun prioriteiten beoordelen en opnieuw vaststellen om aan nieuwe doelstellingen te voldoen.

Inventariseer bedrijfsmiddelen en taken

De volgende stap is het volledig inventariseren van alle machines, ingedeeld in specifieke apparatuurfamilies. Deze lijst moet relevante garantievoorwaarden, onderhoudsaanbevelingen, beschikbare operationele gegevens, onderhouds- en reparatiegeschiedenis en wettelijke vereisten bevatten.

Beheer prioriteiten en resources

Met duidelijk gedefinieerde doelen en volledig gecatalogiseerde bedrijfsmiddelen en taken is het tijd om de taken te prioriteren op basis van kritikaliteit en beschikbaarheid van resources. Houd rekening met wat er moet worden gedaan, wat u moet doen en waar de twee elkaar overlappen.

Definieer prestatie-indicatoren

Nu het plan bijna is voltooid, is de laatste stap het vaststellen van KPI's om het succes ervan te meten. Hoewel de belangrijkste cijfers kunnen variëren afhankelijk van de industrie en apparatuur, omvatten algemene prestatie-indicatoren het percentage voltooid onderhoud, de compliancecijfers, de efficiëntie van apparatuur, de gemiddelde tijd tussen storingen in apparatuur, de totale onderhoudskosten en het rendement op investeringen.

Beoordeel en verbeter

Een onderhoudsplan moet niet alleen beschrijven wat er wanneer moet worden gedaan, maar moet ook helpen bij het identificeren van verbeterpunten. Door het plan te bekijken, worden gebieden onthuld waar onderhoudstaken minder nodig kunnen zijn, waar storingen kunnen worden voorkomen en wordt zichtbaar welke apparatuur in de toekomst mogelijk meer onderhoud nodig heeft. Dit helpt ervoor te zorgen dat onderhoudsplanning in de loop van de tijd effectiever wordt.

Naar schatting kunnen ongeplande apparatuurstoringen en noodzakelijke reparaties wel negen keer zo duur zijn als het plannen en uitvoeren van preventief onderhoud. Maar het kan een zeer complexe taak zijn om preventief onderhoud uit te voeren met minimale uitvaltijd en een optimale productiviteit. ServiceNow Field Service Management vereenvoudigt het gehele proces van preventief onderhoud.

ServiceNow Field Service Management omvat een Planned Maintenance-applicatie, ontworpen om u te helpen het maximale uit uw onderhoudsschema's te halen met zo min mogelijk verwarring. Hoofdonderhoudsplannen geven details over omstandigheden, schema's en essentiële records, zodat u een zo duidelijk mogelijk beeld krijgt van wat er is voltooid, wat er moet worden voltooid en hoe dit allemaal van invloed is op uw organisatie. Schema's kunnen ook worden geautomatiseerd om te worden geactiveerd op basis van gerelateerde gebeurtenissen of voorwaarden.

Bovendien kunt u met Field Service Management werkordersjablonen maken, waarmee u automatisch taken, afhankelijkheden van vaardigheden en vereisten voor onderdelen kunt maken. Deze sjablonen kunnen eenvoudig worden aangepast aan specifieke behoeften.

Preventief onderhoud is essentieel voor een optimale beschikbaarheid en uitvoer van apparatuur. Onderhoudsplanning is eveneens essentieel om ervoor te zorgen dat effectieve taken voor preventief onderhoud correct, op tijd en op basis van vastgestelde doelen en prioriteiten worden uitgevoerd. Met ServiceNow Field Service Management kunnen organisaties eenvoudig onderhoudsplannen maken en voltooien om het meeste uit hun apparatuur te halen.

Duik dieper in ServiceNow Field Service Management

Beheer locatiegebaseerde werkzaamheden efficiënt en veilig om in het veld uitzonderlijke klantenservice te leveren.

Contact
Demo