Wat is de werknemersbeleving?

Het bijhouden en verbeteren van de werknemersbeleving kan bijdragen aan betere prestaties en hogere efficiëntie.

U hoeft geen grootindustrieel te zijn om bekend te zijn met de zin "De klant heeft altijd gelijk". Sinds baanbrekende detailhandelaren zoals Marshall Field, John Wannamaker en Harry Gordon Selfridge tevreden klanten hebben aangevoerd als het hoogste zakelijke ideaal, hebben organisaties over de hele wereld zich gericht op de klantbeleving.

Maar hoewel klanten zeker de levensader van het bedrijf zijn, zijn ze niet de enige factoren die succes beïnvloeden. Denk ook eens na over uw medewerkers.

Uw medewerkers houden uw bedrijf draaiende, voeren de dagelijkse activiteiten uit en fungeren als het gezicht van uw merk. Ze produceren uw producten, leveren uw services, vervullen essentiële rollen op het gebied van klantenservice en klantenondersteuning en zijn een waardevolle bron van inzicht. Daarom beginnen veel bedrijven de werknemersbeleving te erkennen als een krachtige indicator voor toekomstig succes.

Maar wat is werknemersbeleving en hoe kan meer gerichte aandacht voor uw werknemers ten goede komen aan uw bedrijf?

Definitie van werknemersbeleving

De term werknemersbeleving beschrijft hoe werknemers denken en zich voelen tijdens elk contactmoment gedurende hun loopbaan bij een bedrijf. De werknemersbeleving volgt het gehele traject van de werknemer, met als doel het stimuleren van een tevreden, toegewijd personeelsbestand.

Het traject van de werknemer

Deze verschuiving van de focus naar werknemers is niet willekeurig. Het is een erkend feit dat blije werknemers die meer betrokkenheid voelen logischerwijs productiever zijn - tot 31% productiever. Helaas begint 85% van de nieuwe werknemers hun dienstverband bij een bedrijf wel vol enthousiasme, maar neemt dat enthousiasme in de loop van de tijd af.

Als hun werknemers zich minder betrokken voelen, lijden bedrijven daaronder. In het meest recente rapport van Gallup over de staat van de Amerikaanse werkplek wordt zelfs geschat dat niet-betrokken werknemers Amerikaanse bedrijven jaarlijks een totaal bedrag van $483 miljard tot $605 miljard aan verloren productiviteit kunnen kosten.

De betrokkenheid van medewerkers is van invloed op elk aspect van een bedrijf. En als gevolg daarvan is de beleving van werknemers van cruciaal belang. Deloitte's Global Human Capital Trends in 2021 meldt zelfs dat 80% van de leidinggevenden het welzijn van werknemers "belangrijk" of "zeer belangrijk" achten voor het succes van hun organisatie.

Voorbeelden van gebieden die worden beïnvloed door werknemersbeleving zijn:

Werknemersbetrokkenheid

Hoewel het vergelijkbaar is met werknemersbeleving, is werknemersbetrokkenheid eigenlijk iets anders.

Werknemersbetrokkenheid beschrijft het enthousiasme en de toewijding die een medewerker heeft voor het werk waarvoor hij/zij wordt betaald. Een betrokken werknemer is productiever en vertegenwoordigt zijn of haar bedrijf in een positief licht, terwijl een niet betrokken werknemer minder produceert en zijn bedrijf negatiever vertegenwoordigt. Eenvoudig gezegd is een sterke betrokkenheid van medewerkers een doel; het volgen en verbeteren van de werknemersbeleving is een strategie voor het versterken van de betrokkenheid van medewerkers.

Werknemersbetrokkenheid is rechtstreeks verbonden met productiviteit en personeelsverloop, evenals andere belangrijke maatstaven voor zakelijk succes.

Werving

Wanneer een werknemer een slechte persoonlijke beleving heeft bij een bedrijf, blijft die beleving meestal niet zo lang persoonlijk. De moderne geavanceerde communicatietechnologieën en de toegenomen beschikbaarheid van sociale media en reviewsites bieden werknemers een scala aan forums om hun klachten te luchten. En die slechte beoordelingen kunnen een grote invloed hebben op de werving van nieuwe werknemers.

Volgens een recent onderzoek van Fractl heeft een op de drie werkzoekenden een baan afgewezen vanwege een online beoordeling die ze over een bedrijf hebben gelezen. Een goede werknemersbeleving kan helpen het aantal negatieve beoordelingen te verminderen dat door huidige en ex-medewerkers wordt geplaatst, waardoor uw kans op het aantrekken van toptalent wordt verhoogd.

Personeelsbehoud

Als u eenmaal ervaren medewerkers hebt die uw bedrijf ondersteunen, moet het een van uw belangrijkste prioriteiten zijn om deze te behouden. Naar schatting kost het een derde van het jaarsalaris van een medewerker om een vervanger van die medewerker te vinden en op te leiden. Door uw medewerkers op de juiste manier te onboarden, op te leiden, te motiveren en voortdurend te betrekken, zorgt u ervoor dat uw beste mensen nog jarenlang bij het bedrijf blijven.

Omzet

Hoewel het werven, betrekken en behouden van toptalent alledrie belangrijke factoren zijn voor zakelijk succes, hebben ze allemaal één essentiële maatstaf: geld. Zoals eerder besproken, bevordert een positieve werknemersbeleving een hogere productiviteit en dus een hogere omzet. Tevreden werknemers voeren taken ook 19% nauwkeuriger uit en behalen 37% meer omzet.

Samen laten deze factoren zien dat het verbeteren van de werknemersbeleving een gouden kans is om uw bedrijf te verbeteren.

De werknemersbeleving beschrijft de totale reeks gebeurtenissen, incidenten, gevoelens, enz. die een werknemer meemaakt tijdens zijn/haar tijd bij uw bedrijf. Met dit in gedachten is het belangrijk om te weten hoe de werknemersbeleving in elke fase van de levenscyclus van de werknemer nauwkeurig kan worden gemeten en gekwantificeerd.

Levenscyclus van de werknemer

Wervingsfase

Uw wervingsproces is vaak de allereerste ontmoeting die een potentiële medewerker met uw bedrijf en cultuur heeft. U hebt dan ook de kans om direct vanaf het begin een positieve werknemersbeleving te creëren - niet alleen voor degenen die u uiteindelijk aanwerft, maar ook voor degenen die u besluit niet aan te nemen.

Nadat u kandidaten hebt geïnterviewd, neemt u contact met hen op om relevante feedback te verzamelen. Lees hoe het sollicitatieproces, de interviews, de responstijd, enz. van invloed is op de manier waarop potentiële medewerkers uw bedrijf zien.

Onboardingfase

Zodra een medewerker zich bij uw team wil aansluiten, is uw volgende stap om hem of haar te helpen zich in te werken in de functie. Het introductieproces omvat voorlichting en het uitgebreide proces waarbij een nieuwe medewerker een ervaren lid van uw organisatie wordt. Veel HR-experts zeggen dat het onboarding-proces een jaar of zelfs langer kan duren.

Terwijl nieuwe medewerkers bezig zijn om zich in te werken in hun toegewezen functie, is het aan u om in contact te blijven en een nauwkeurig beeld op te bouwen van hun beleving zoals die zich ontwikkelt. Wees u ervan bewust dat veel nieuwe medewerkers niet snel bereid zijn om bestaande processen of de huidige bedrijfscultuur te bekritiseren. Het kan dus zijn dat u heel direct moet zijn in uw vragen wanneer u om feedback vraagt.

Lees hoe Asurion uitzonderlijke onboardingmethoden heeft omgezet in een concurrentievoordeel.

Ontwikkelingsfase

De ontwikkelingsfase is de fase waarin uw medewerker zijn of haar draai heeft gevonden in de functie. Hij/zij begint met het ontwikkelen van nieuwe professionele vaardigheden en stelt zich mogelijk een loopbaantraject voor binnen het bedrijf. Door werknemers aan te moedigen om de verantwoording te nemen voor hun voortdurende leerproces en werknemers die deze instelling uitdragen, te erkennen en belonen, draagt u in deze fase bij aan een positieve werknemersbeleving.

Ook hier kunnen gerichte enquêtes u helpen bij het in kaart brengen van de werknemersbeleving op dit niveau. Tegelijkertijd moet u aspecten van uw bedrijf identificeren die mogelijk tot frictie leiden. Tijd die bijvoorbeeld wordt besteed aan het zoeken naar beschikbare bureaus, vergaderzalen en collega's, of kwesties rondom het oplossen van problemen met apparatuur en het vinden van belangrijke bedrijfsinformatie. Dit soort zaken kunnen frustraties veroorzaken bij zich ontwikkelende werknemers.

Retentiefase

Nadat uw medewerkers zich hebben ingewerkt en hun werkelijke waarde beginnen te tonen, gaan ze de retentiefase van de levenscyclus in. In deze fase betekent het verbeteren van de werknemersbeleving dat deze topmedewerkers tevreden blijven en dat ze in hun functie uitgedaagd worden. Daarnaast moet u positieve, eerlijke relaties binnen teams bevorderen en zorgen voor open communicatie op alle niveaus.

Feedback van medewerkers tijdens de retentiefase kan nog waardevoller zijn dan in eerdere fasen. Dit zijn mensen die uw bedrijf, merk en klanten begrijpen en waarschijnlijk scherpe inzichten hebben. Wekelijkse persoonlijke ontmoetingen en pulsonderzoeken kunnen u helpen een duidelijk beeld te krijgen van de werknemersbeleving in deze fase.

Offboardingfase

Wanneer werknemers besluiten nieuwe kansen buiten uw bedrijf aan te pakken, komen ze aan het einde van hun werknemersbeleving bij uw bedrijf. Dat gezegd hebbende is het traject nog steeds niet afgelopen. De beleving met het offboarden kan nuttige inzichten bieden en u helpen de doorloop in de toekomst te verminderen.

Blijf om feedback vragen bij vertrekkende medewerkers. Ga diep in op hun redenen om weg te gaan, zodat u problemen kunt aanpakken waardoor uw toptalent afhaakt. Organiseer indien mogelijk een exitgesprek en moedig een openhartige discussie aan over uw bedrijfscultuur. Werknemers die op weg zijn naar een ander bedrijf zijn misschien sneller bereid om problemen binnen de organisatie eerlijk te bespreken, dus mis uw kans niet om naar hun observaties te luisteren.

Andere relevante belevingsmomenten van werknemers

Gezien de impact van social distancing zijn er een aantal andere belangrijke fasen van werknemers die de moeite waard zijn om aandacht aan te besteden. De overgang naar thuis werken, terugkeren naar de werkplek nadat u langere tijd afwezig bent geweest, langdurig verlof, onboarding op afstand, verlof en herintreding na verlof zijn allemaal belangrijke momenten voor de werknemer.

Net als in de andere fasen kan feedback aan uw medewerkers vragen de beste manier zijn om de algehele werknemersbeleving te meten en u de mogelijkheid te geven processen en beleid te verbeteren.

Het luisteren naar feedback van medewerkers en het identificeren van mogelijke problemen is een goede manier om een positievere werknemersbeleving te bevorderen. Gezien het belang van tevreden, betrokken werknemers kiezen veel bedrijven er echter voor om nog een stapje verder te gaan. Beheer van de werknemersbeleving maakt dit mogelijk.

Wat is beheer van de werknemersbeleving?

Beheer van de werknemersbeleving beschrijft de hulpmiddelen, strategieën en initiatieven voor het verbeteren van elk contactpunt tijdens het traject van de medewerker.

Met andere woorden, beheer van de werknemersbeleving kijkt op een analytische manier en in detail naar de werknemersbeleving en streeft ernaar inzicht te verwerven in de impact van contactpunten, gebeurtenissen en interacties op het gedrag en de houding van medewerkers. Het einddoel van beheer van de werknemersbeleving is een sterkere betrokkenheid van medewerkers, met alle voordelen vandien.

Waarom beheer van de werknemersbeleving belangrijk is

Wat betreft het verbeteren van de werknemersbeleving hebben veel bedrijven een lange weg te gaan. De Employee Experience Imperative van ServiceNow meldt zelfs dat 52% van de werknemers niet van mening is dat hun werkgever geïnvesteerd is in het verbeteren van hun werknemersbeleving, en dat 55% van de werknemers vindt dat hun werkgever geen waarde hecht aan hun mening en standpunt.

Het aanpakken van dit gebrek aan vertrouwen en het bevorderen van een gezonde werkomgeving waarin werknemers zich gewaardeerd voelen, zijn misschien wel de belangrijkste doelen op het gebied van beheer van de werknemersbeleving. Bovendien biedt effectief beheer van de werknemersbeleving bedrijven allerlei voordelen, waaronder:

  • Verbeterde onboarding van werknemers
  • Beter personeelsbehoud
  • Verhoogde productiviteit van werknemers
  • Minder personeelsverloop
  • Hogere omzet
  • Positievere klantbelevingen

Natuurlijk staat elk bedrijf en elk personeelsbestand voor hun eigen unieke uitdagingen bij het opbouwen van een effectieve aanpak van het beheer van de werknemersbeleving. ServiceNow biedt topoplossingen die zijn ontworpen om de tevredenheid en productiviteit van medewerkers te verbeterenen een basis te leggen voor een positieve werknemersbeleving voor uw bedrijf.

De weg naar een betere werknemersbeleving is sterk afhankelijk van uw branche, uw bedrijfscultuur en uw individuele werknemers. Toch kan bijna elke organisatie een aantal stappen nemen om een positievere werknemersbeleving te bevorderen.

Bepaal de hoogste prioriteiten

Bij het verbeteren van de werknemersbeleving kan het verleidelijk zijn om alle fasen van de levenscyclus van de werknemer tegelijk aan te pakken. U zult echter waarschijnlijk meer succes boeken als u zich op één fase tegelijk concentreert. Bepaal waar u de werknemersbeleving wilt verbeteren op basis van uw meest dringende behoefte. Als u bijvoorbeeld een groot aantal werknemers tijdens het eerste jaar na hun aanstelling verliest, zou u zich kunnen richten op de introductieperiode.

Doe onderzoek en verzamel gegevens

Voor het verbeteren van de werknemersbeleving zijn betrouwbare gegevens nodig. Nadat u hebt bepaald welke fase u wilt prioriteren, moet u vervolgens beginnen met het verzamelen van feedback. Besef dat u een grote hoeveelheid betrouwbare informatie nodig hebt om een nauwkeurig beeld te krijgen van wat werknemers ervaren. Ga niet overhaast te werk; doe alles langzaam en doelbewust en zorg ervoor dat u iets kunt doen met de feedback die u krijgt.

Definieer de ideale werknemersbeleving zoals u die ziet

Bij het verzamelen van gegevens is het belangrijk dat u uw doelen goed in gedachten houdt. Wat voor soort werknemersbeleving probeert u te creëren? Op welke gebieden wilt u zich richten? Door uw doelstellingen en de hindernissen die u mogelijk in de weg staan duidelijk in kaart te brengen, krijgt u een duidelijker beeld van de stappen die u moet nemen.

Actie stimuleren

Als het goed is, geeft de feedback die u ontvangt een duidelijk beeld van mogelijke probleemgebieden in uw organisatie; blijf dus niet op deze informatie zitten. Kijk zowel naar grote, organisatiebrede kwesties als specifieke details en identificeer de mensen, teams, afdelingen of processen die een negatieve invloed kunnen hebben op de algehele werknemersbeleving. Breng vervolgens wijzigingen aan waar nodig.

Koppel terug

Wanneer u feedback ontvangt en actie onderneemt op basis daarvan, moet u ervoor zorgen dat relevante partijen in het proces worden opgenomen. Regelmatig terugkoppelen en uw strategie delen draagt eraan bij dat werknemers en besluitvormers verbetering van de werknemersbeleving actief ondersteunen.

Evalueren

Net zoals het tijd kost om voldoende gegevens te verzamelen om probleemgebieden te identificeren, kost het ook tijd om die problemen op te lossen. Wanneer u binnen uw organisatie wijzigingen aanbrengt, kunt u uw bestaande feedbacktools gebruiken om de effectiviteit van die strategieën te evalueren. Zo kunt u waar nodig bijsturen.

Herhaal

Als het gaat om de beleving van medewerkers, is uw werk nooit klaar. Blijf de gebieden en fasen van de levenscyclus van de werknemer voortdurend herzien en beoordeel de werknemersbeleving dat u biedt steeds opnieuw.

Uw klanten zijn dan misschien het levensbloed van uw bedrijf, maar uw medewerkers zijn het kloppend hart. Door de werknemersbeleving te begrijpen en te verbeteren, vanaf werving tot en met uittreding, kunt u een uitzonderlijke bedrijfscultuur creëren. Bovendien draagt het bij aan het beter van dienst zijn van uw klanten en de groei van uw bedrijf.

Ontdek ServiceNow HR

Ontdek meer informatie over HR-oplossingen.

Contact
Demo