Wat is FinOps?

FinOps combineert financiën met bedrijfsvoering en is een raamwerk voor het beheren van operationele kosten en het handhaven van financiële verantwoordelijkheid in de cloud.

FinOps is boven alles de erkenning en aanvaarding dat traditioneel infrastructuurbeheer gewoon niet effectief is in de cloud. FinOps brengt business, financiën en technologie samen om het beheer van cloudleveranciers te optimaliseren.

FinOps is zowel een culturele werkmethode als een financiële methode; het stelt beste werkmethoden vast voor cloudgebruik en vertrouwt er vervolgens op dat alle betrokkenen persoonlijk de verantwoordelijkheid nemen. In plaats van individuele, afzonderlijke inkoopteams die in silo's werken om kosten te identificeren en goed te keuren, combineert FinOps functieoverschrijdende teams van bedrijf, financiën en technologie om cloudleveranciers, tarieven en kortingen beter te beheren in een cloudomgeving.

In combinatie met betrouwbare real-time gegevens zorgt dit voor meer financiële en operationele controle.

In tegenstelling tot veel moderne technologische ontwikkelingen is FinOps niet een enkele vooruitgang of beleidswijziging ontwikkeld door een specifiek bedrijf of een specifieke organisatie als pionier. Het is een natuurlijke evolutie van technologiebeheer voor on-demand cloudresources.

Door de toename en verspreiding van cloud computing in het nieuwe millennium, begonnen veel bedrijven een verschuiving te zien van standaard, traditionele prijsmodellen naar gebruiksgebaseerde prijsmodellen. En hoewel dit bedrijven in staat stelde om technologie rendabeler te benaderen, waarbij alleen de gebruikte tijd en resources worden betaald, in plaats van een vast tarief, leidde dit tot een crisis voor CFO's. Het is tenslotte vrijwel onmogelijk om het gebruik van tools met enige mate van nauwkeurigheid te voorspellen, wat budgettering bijzonder moeilijk maakt.

Om dit probleem aan te pakken, onverwachte kosten te voorkomen en de winstgevendheid van het bedrijf te bevorderen, begonnen organisaties over de hele wereld met het ontwikkelen van het concept van financiële activiteiten (FinOps). Deze revolutie werd geleid door gerespecteerde technologiebedrijven over de hele wereld, die eerst de vorm aannamen van cloudkostenbeheer, zich ontwikkelden tot cloudkostenoptimalisatie en vervolgens overstapten op financieel beheer in de cloud.

Ten slotte werd FinOps geboren, geïnspireerd door het succes van DevOps, en kreeg het financiële beheer van cloudtechnologieën kruisfunctionaliteit en flexibiliteit.

Wanneer FinOps effectief is geïmplementeerd doet het meer dan alleen opnieuw afstemmen van de organisatiefocus. Het biedt duidelijke mogelijkheden voor bedrijven met betrekking tot financieel beheer in de cloud. Deze omvatten het volgende:

Nauwkeurige kostenanalyse

Met FinOps kunnen organisaties duidelijker bijhouden waar hun kosten vandaan komen, door huidige en eerdere uitgaven te vergelijken om de belangrijkste drijfveren te identificeren.

Realtime besluitvorming

In een op gebruik gebaseerde cloudomgeving moeten bedrijven nauwkeurige voorspellingen kunnen doen en in een fractie van een seconde financiële beslissingen kunnen nemen. FinOps genereert real-time data-inzichten, zodat organisaties snel en nauwkeurig kunnen reageren.

Verbeterde resourceplanning

Effectieve planning en budgettering zijn afhankelijk van voorkennis van de resources die een organisatie nodig heeft en wanneer het die nodig heeft. Historische gegevensanalyse via FinOps helpt bedrijven om gebruik beter te voorspellen, voor een efficiëntere planning.

Aangezien FinOps grotendeels afhankelijk is van persoonlijke verantwoordelijkheid en inzet, is het sterk afhankelijk van zelfregulerend gedrag om verantwoordelijkheid en zakelijke flexibiliteit te bevorderen. Met dit in gedachten is FinOps gebaseerd op verschillende kernprincipes.

Beslissingen op basis van bedrijfswaarde

In plaats van afhankelijk te zijn van de totale uitgaven, moeten bedrijven zich richten op waardegebaseerde cijfers en de kosten van eenheden. FinOps zorgt voor bewuste besluitvorming met een afweging tussen snelheid, kosten en kwaliteit.

Capaciteits- en middelenplanning

Bedrijven moeten zich bewust zijn van hun beschikbare resources en een gezamenlijke inspanning leveren om deze effectief toe te wijzen.

Gecentraliseerd beheer

Hoewel de buy-in organisatiebreed moet zijn, moet FinOps worden aangestuurd door een gecentraliseerd team dat samenwerkt met cloudproviders om de financiën van de cloud te beheren. Hierdoor kunnen andere teams zich richten op gebruik en optimalisatie, in plaats van op tarieven.

Samenwerking

De real-time toegankelijkheid van de cloud vereist voortdurende samenwerking en continue verbetering en innovatie tussen financiële teams en technologieteams.

Bestuur en beleid

Bedrijven die FinOps gebruiken, moeten een gebruiksbeleid opstellen voor alle cloudresources. Definiëren wie gemachtigd is om welke cloudeigenschappen te gebruiken en wanneer, zal de nauwkeurigheid van voorspellingen verbeteren.

Beveiliging

Hoewel bijna alle cloudleveranciers een zekere mate van beveiliging bieden, moeten FinOps-organisaties ook de verantwoordelijkheid nemen voor beveiligingsgerelateerde functies. Dit kan onder andere omvatten: het belangrijkste management, de scheiding van taken, risicobeheer en meer.

Gedeelde verantwoordelijkheid voor cloudgebruik

Het gebruik en de optimalisatie van middelen is gedecentraliseerd, waardoor de verantwoordelijkheid voor het beheer van cloudgebruik ten opzichte van het vastgestelde budget in handen is van afzonderlijke functies en productteams.

Tijdige en toegankelijke rapportage

FinOps-organisaties moeten in staat zijn kostengegevens te verwerken zodra deze beschikbaar zijn, waardoor de zichtbaarheid wordt verbeterd en de feedbacklussen sneller verlopen. Gegevens en inzichten moeten zichtbaar zijn op elk niveau van de organisatie en de prestaties moeten worden beoordeeld met behulp van benchmarking op sectorniveau.

Modellen met variabele kosten

Cloudgebaseerde technologieën zijn afhankelijk van variabele kosten, waardoor flexibele, iteratieve kostenplanning veel effectiever is dan langetermijnprognoses. FinOps beschouwt dit als een voordeel, waardoor organisaties de cloudkosten continu kunnen optimaliseren door voortdurende aanpassingen en koerscorrecties aan te brengen.

Omdat FinOps een iteratieve aanpak hanteert voor het beheren van cloudfinanciën, kan de levenscyclus van FinOps worden gevisualiseerd als een doorlopend proces in drie stappen.

Informatie

FinOps is afhankelijk van een duidelijk inzicht in resources, budgettering, benchmarking en meer, om realtime besluitvorming voor bedrijven en teams te bevorderen. Hoe beter de organisatie is geïnformeerd over zichtbaarheid en toewijzing, hoe beter de cloudkosten kunnen worden beheerd.
Afbeelding van de levenscyclus van FinOps.

Optimalisatie

Met relevante gegevens bij de hand moet de organisatie vervolgens actie ondernemen om de uitgaven te verlagen en de juiste capaciteit aan te houden zonder de effectiviteit van de cloud te verminderen. Optimalisatie betekent een koele blik op het gebruik en de tarieven werpen en dan de noodzakelijke wijzigingen doorvoeren.

Uitvoering

Nadat het teveel is weggeknipt, moeten organisaties de effectiviteit beoordelen. Door snelheid, kosten en kwaliteit van cloudcapaciteiten te meten, vergelijken ze resultaten met vooraf gedefinieerde doelen. Doordat verbeteringen worden aangebracht en getest, wordt de cyclus voortdurend opnieuw gestart, voor een continue optimalisatie van FinOps.

Het is belangrijk om te weten dat deze cyclus niet alleen zichzelf herhaalt, maar ook teamafhankelijk is. Een organisatie kan zich in meerdere verschillende fasen tegelijk bevinden, op meerdere afdelingen.

Omdat FinOps een cultuuromslag is voor de hele organisatie waarvoor samenwerking tussen elk team en elke afdeling nodig is, is iedereen binnen een bedrijf een FinOps-belanghebbende. Dat gezegd hebbende, zijn diegenen met de meeste interesse in FinOps:

Leidinggevenden

Leidinggevenden geven het goede voorbeeld door de FinOps-cultuur te omarmen. Ze richten zich op verantwoordelijkheid en transparantie in de hele organisatie en vormen een buffer tegen teams die budgetten overschrijden.

Financiën/inkoop

Financierings- en inkoopspecialisten vertrouwen op nauwkeurige financiële rapportage en historische factuurgegevens om de boekhouding en prognoses te verbeteren. Ze gebruiken hun analytische inzichten ook om te onderhandelen over tarieven met cloudleveranciers.

Techniek/bedrijfsvoering

Engineering- en operations-teams werken binnen FinOps om de kosten vast te stellen als een prestatiecijfer en zijn verantwoordelijk voor het bouwen en onderhouden van FinOps-ondersteuningsservices.

FinOps-beoefenaars

FinOps-beoefenaars helpen bij het voorspellen van clouduitgaven en werken binnen teams om resources nauwkeurig te budgetteren en toe te wijzen.

FinOps biedt een betrouwbare, flexibele benadering van cloud finance management en biedt een aantal duidelijke voordelen.

  • Realtime rapportage
  • Verbeterde zichtbaarheid van kosten en middelen
  • Efficiëntere workflows
  • Betere teamsamenwerking
  • Grotere operationele flexibiliteit
  • Kostenoptimalisatie in de cloud

Zoals eerder besproken, is FinOps een culturele verschuiving die voortdurende ondersteuning en verantwoordelijkheid vereist in een hele organisatie. Om het succes van FinOps te garanderen, vindt u hier een aantal beste werkmethoden die kunnen worden geïmplementeerd in verschillende niveaus, teams en afdelingen.

Bepaal waar geld wordt uitgegeven

Bepaal welke toepassingen, teams en afdelingen welke resources gebruiken. Inzicht in de huidige uitgaven biedt een duidelijk uitgangspunt voor het verlagen van de kosten zonder negatieve gevolgen voor de prestaties.

Elimineer onnodige kosten

Als onnodige kosten worden vastgesteld, moet u deze wegnemen. FinOps-bedrijven moeten in staat zijn om efficiënt te werken zonder overbodige cloudkosten.

Gebruik gereserveerde instances

Wanneer gereserveerde instances beschikbaar zijn, kunt u deze aanschaffen voor toekomstig gebruik. Gereserveerde instances zijn vaak tegen lagere tarieven beschikbaar en kunnen helpen de kosten te verlagen in vergelijking met on-demand opties.

Maak gebruik van automatisch schalen

Wanneer werklasten onvoorspelbaar zijn, kunt u gebruikmaken van de opties voor automatisch schalen om de computerresources automatisch aan te passen aan de actieve services.

Voorkom dat u aan één leverancier vastzit

Door met meerdere leveranciers samen te werken, verbeteren bedrijven hun flexibiliteit en kunnen ze een beter scala aan cloudopties bieden.

Zoek en profiteer van kortingen

Hoewel het voordelig kan zijn om met verschillende leveranciers te werken, bieden sommige leveranciers volumekortingen, die mogelijk aanzienlijke besparingen op cloudservices opleveren.

Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het opzetten van succesvolle FinOps-praktijken en -cultuur. ServiceNow, de wereldleider op het gebied van IT-servicebeheer, maakt effectieve FinOps eenvoudig met IT Operations Management (ITOM) en geavanceerd Cloud Management.

ServiceNow Cloud Management biedt ontwikkelaars meer flexibiliteit en governance om essentiële resources on-demand te implementeren en beschikbaar te stellen, de cloudkosten te verlagen en operationele kosten effectiever te beheren. Met ITOM kunnen gebruikers problemen die van invloed kunnen zijn op financiële aansprakelijkheid nauwkeuriger voorspellen, terwijl ook geautomatiseerde oplossingen worden toegepast die zijn gebaseerd op betrouwbare, gegevensgerichte inzichten.

Bovendien kunnen gebruikers nu het scala aan uitgaven voor cloudassetelementen analyseren met de ServiceNow Cloud Insights-toepassing. Bepaal de juiste hoeveelheid resources, verminder onnodige kosten en identificeer de belangrijkste mogelijkheden om cloudactiviteiten te optimaliseren en geld te besparen. ServiceNow maakt het allemaal mogelijk.

Ontdek zelf hoe ServiceNow kan helpen de droom van effectieve FinOps werkelijkheid te maken en de cloud voor uw bedrijf te laten werken.

Ontdek de mogelijkheden

Automatiseer de end-to-end levenscyclus van softwarelicenties, hardware en de cloud op één platform.

Contact
Demo