Wat is software asset management (SAM)?

Software Asset Management (SAM) houdt rekening met alle software, zowel virtueel als niet-virtueel, gedurende de gehele levenscyclus van de software.

SAM omvat kosten, budgettering, strategie en besluitvormingsprocessen bij de aanschaf, het gebruik en de verwijdering van softwarebronnen, zowel intern als extern, op locatie of in de cloud.

Rol binnen organisaties

SAM is eerder tactisch van aard, omdat het zich richt op het balanceren en verantwoorden van softwarelicenties en overeenkomsten die zijn aangeschaft bij de gebruikte software. De software-assets worden beheerd om ervoor te zorgen dat het gebruik van alle software in overeenstemming is met de voorwaarden van de software en andere voorwaarden van de softwareleverancier. SAM is een continu proces met strategische doelen dat de volgende voordelen biedt:

 • Onderhandelingen over volumecontracten om softwarelicenties die onderbenut zijn te elimineren of opnieuw toe te wijzen.
 • Werken met bedrijfsbeveiligings- en risicopraktijken om ervoor te zorgen dat de organisatie en software voldoen aan de licentie- en beveiligingsvereisten en niet kwetsbaar zijn voor aanvallen.
 • Verbetering van de productiviteit en de workflows.
 • Beperking van de overheadkosten door IT-processen te stroomlijnen via automatisering of beheer, bijvoorbeeld door de implementatie van patches en het volgen van problemen.
 • Inrichting en onderhoud van processen die zijn gekoppeld aan SAM-doelen op lange termijn, zoals aanschaf, documentatie, implementatie en gebruik van software.

SAM-technologie

SAM-processen worden ondersteund door een aantal technologieën:

 • Licentiebeheer: Een intelligente opslagplaats voor licentieafstemming met gegevens die door inventarisatietools worden geleverd. Hiermee beschikt de organisatie over een effectieve licentiepositie of een overzicht van plaatsen waar de organisatie te veel of te weinig licenties heeft.
 • Patches beheren: Automatiseert de implementatie van softwarepatches. Het doel is ervoor te zorgen dat alle computers en software up-to-date zijn en voldoen aan de beveiligingsnormen van de organisatie.
 • Software-inventarisatie: Vertegenwoordigt software in het gehele computernetwerk, inclusief informatie over softwarebestanden, de titel, de grootte, de datum, de versie, het pad en de product-ID.
 • Softwaremeting: Een meting van het softwaregebruik en of de software wel of niet aan de voorschriften voldoet.
 • Toepassingsbeheer: Beheren wie en wat toegang heeft tot bepaalde software of bepaalde softwaregebieden.

Internationale organisatie voor standaardisatie (ISO)

De internationale organisatie voor standaardisatie (ISO) heeft een reeks normen die zijn ingedeeld onder de ISO/IEC 19770-normengroep die IT-teams helpt bij het beheren van assets, inclusief software-assets.

In de jaren tachtig al werd SAM steeds relevanter, toen er massasoftware werd gebruikt in meerdere systemen binnen een organisatie. De populariteit van SAM versnelde door de implementatie van ITIL V2 en de manier waarop het de principes van SAM formaliseerde.

Wat is ITAM?

IT asset management (ITAM) is een reeks praktijken die bedoeld zijn om toezicht te houden op IT-systemen, -processen, -gegevens en -hardware en deze te beheren. Een ITAM-strategie omvat de implementatie, het volgen en onderhouden van IT-assets, en een beoordeling of IT-assets al dan niet moeten worden geoptimaliseerd of vervangen.

IT-detectie versus SAM versus hardware asset management

Een goed plan voor de toekomst omvat een analyse van wat een organisatie heeft. IT moet weten wat er op de servers staat, of de apparaten al dan niet zijn gevirtualiseerd en wat de configuratie van bepaalde installaties is. Dit is een kruising van detectie, SAM en ITAM, omdat er geen enkel(e) detectietool of -proces is die/dat de assets in zowel IT als de software kan beheren.

SAM als een groter onderdeel van de ITAM- of ITSM-strategie

Gecentraliseerde IT-planning is een sterk aanbevolen hedendaagse bedrijfspraktijk, hoe moeilijk ze ook is. Hoewel decentralisatie verleidelijk is, leidt dit tot te veel silo's of IT-kosten die overbodig zijn. ITAM en IT service management (ITSM) zijn uitstekende sleutels voor het beheer van IT-assets en -services.

SAM speelt een belangrijke rol in ITAM, ITOM, ITSM en SecOps, omdat het verantwoordelijk is voor het controleren van software-assets, gebruik, configuraties en installaties die de besluitvorming ondersteunen, zelfs in een gedecentraliseerde omgeving.

Kostenbesparingen

Een volledig overzicht van de softwarebehoeften en het huidige gebruik van de software van een organisatie biedt een grondig inzicht in de kosten. Als dit inzicht eenmaal is verworven, kunnen softwarelicenties worden aangepast en onderhandeld om aan de behoeften van een organisatie te voldoen.

Tijdbesparing: licentiebeheer, bliksemsnel

Organisaties besteden onnodig veel tijd aan het beheer van software-assets zonder een SAM-systeem. Een geautomatiseerd SAM-systeem helpt medewerkers om alle nodige informatie over software-assets te verzamelen, waardoor er meer tijd overblijft voor belangrijkere taken.

Automatisering: geen zware taken meer, geen spreadsheets meer

Er zijn SAM-processen die zijn geautomatiseerd, waardoor individuele tijd wordt vrijgemaakt om zich te richten op complexere softwaregerelateerde taken. Een SAM-tool detecteert non-compliance, zoekt configuraties met een hoog risico, stelt optimalisatieopties voor en vult softwareaanvragen binnen een huidige licentie in.

Verbetert het beheer van de relaties met leveranciers

Een goede relatie met leveranciers kan jaren duren, ervan uitgaande dat de relatie goed is en dat het product van de leverancier voortdurend wordt vernieuwd. Het is van cruciaal belang om een open en consistente dialoog met leveranciers te houden, om ervoor te zorgen dat de leveranciers een inzicht hebben in de behoeften en doelstellingen van software asset management.

Vereenvoudigt de audits

Softwaregebruik vereist vaak audits om de naleving van wetten, voorschriften, contracten en licentieovereenkomsten te garanderen. Een ongeplande audit leidt tot financiële verliezen voor een organisatie, en tot een verlies van vertrouwen in de organisatie en de producten of diensten. Het is belangrijk om van tevoren te weten of een organisatie al dan niet aan de voorschriften voldoet. SAM helpt hiervoor te zorgen, via een constant beheer en communicatie met de softwareleveranciers.

Biedt controle over het gebruik van cloudsoftware

SAM vermindert de noodzaak van IT-interventies bij de software-installatie, omdat het eenvoudig kan worden gedownload en geïnstalleerd via een leverancier of het internet. Het gebruik van SAM-tools helpt u de volledige controle te behouden over de uitgaven voor cloudsoftware. Het biedt ook transparantie over welke cloudsoftwareproducten door de organisatie worden gebruikt en op welke apparaten. De licenties van een organisatie kunnen worden beheerd, inclusief de algemene voorwaarden, de onderhoudsovereenkomst en de gebruiksrechten.

 • Software asset manager: Verantwoordelijk voor het aanschaffen en implementeren van software, het afhandelen van softwareaanvragen, compliance en het gebruik van rapportage- en documentatiestrategieën.
 • Software asset management analist: Zorgt ervoor dat software aan de vereisten van een organisatie voldoet, controleert de licentiërings-compliance met licenties, zorgt dat software op de juiste wijze wordt bijgewerkt en bereidt zich indien nodig voor op migraties.
 • Directeur IT-assets: Houdt toezicht op alle IT-assets binnen een bedrijf, inclusief hardware, software, digitale assets en cloudassets. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de implementatie van en het toezicht op ITAM-maatregelen.

De overstap naar cloudgebaseerde software wordt versneld naarmate bedrijven meer mobiliteit en centralisatie eisen. SAM-systemen worden momenteel zoniet binnenkort gehost in de cloud. SAM biedt hierbij hulp, omdat SAM-systemen kunnen worden geconsolideerd of gecentraliseerd voor een efficiënter beheer en een efficiëntere verzameling van informatie.

SAM stapt ook over op meer geautomatiseerde systemen op één platform, waar informatie zoals algemene voorwaarden, softwarekosten, configuraties en gebruik worden beheerd. Hierdoor wordt tijd vrijgemaakt voor complexere taken.

Licenties

Softwarelicenties maken deel uit van de software die moet worden beheerd en verantwoord. Elke licentie bevat normen en informatie over de manier waarop de software moet worden geïnstalleerd en gebruikt, en het is de taak van de organisatie om ervoor te zorgen dat haar bedrijf voldoet aan de algemene voorwaarden in de licentieovereenkomst.

Audits

Leveranciers voeren vaak audits uit om ervoor te zorgen dat u voldoet aan hun licentieovereenkomsten, inclusief de algemene voorwaarden. Er zijn twee mogelijke resultaten: Compliant of niet-compliant. Er is geen tussenweg. Voer regelmatig interne audits uit om ervoor te zorgen dat een organisatie voldoet aan een licentieovereenkomst, omdat audits die door leveranciers worden uitgevoerd kostbaar en tijdrovend kunnen zijn.

Optimalisatie

Compliance is ongelooflijk belangrijk, maar het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat een organisatie niet te veel betaalt voor licenties vanwege de angst om niet aan de voorschriften te voldoen. Onnodige licenties kunnen op lange termijn in sommige gevallen duurder zijn dan een audit of een niet-compliance. Het is dus van cruciaal belang de tijd te nemen om ervoor te zorgen dat een organisatie alleen de noodzakelijke licenties gebruikt en tegelijkertijd aan de voorschriften blijft voldoen.

Strategie: plan vooruit

SAM biedt een organisatie de mogelijkheid om consistent inzicht te hebben in zowel huidige als toekomstige softwarebehoeften. Teams kunnen dan vooruitplannen op het gebied van softwarebehoeften of een nieuwe strategie kiezen op basis van de huidige softwarewijzigingen of -mogelijkheden, en dit biedt een proactieve strategische benadering. Het omvat ook de uitvoering van proactieve audits, om ervoor te zorgen dat alles aan de voorschriften voldoet.

Ontdek de mogelijkheden

Automatiseer de end-to-end levenscyclus van softwarelicenties, hardware en de cloud op één platform.

Contact
Demo