Wat is een Network Operations Center (NOC)?

Een Network Operations Center, of NOC, is een centrale plaats waar IT-medewerkers software voor bewaking en beheer op afstand ondersteunen en beheerde services aansturen.

Patchbeheer

Software wordt voortdurend bijgewerkt door providers en het kan een uitdaging zijn om een netwerk zonder hulp up-to-date te houden. Patchbeheer op NOC's helpt een bedrijf om alle software en apparaten up-to-date te houden met belangrijke patches, zonder dat er individuele updates nodig zijn.

Antivirusondersteuning

Hoewel bedrijven software hebben geïmplementeerd om te voorkomen dat virussen het netwerk binnendringen, is niet alle software 100% effectief. NOC biedt ondersteuning voor programma's om ervoor te zorgen dat virussen het netwerk van een organisatie niet kunnen infiltreren.

Afbeelding van de verschillende onderdelen van een network operations center.

Apparaten die zijn verbonden met het netwerk installeren en bijwerken en problemen oplossen

NOC kan eenvoudig software bijwerken en installeren en problemen oplossen op systemen die op het netwerk zijn aangesloten. Bedrijven upgraden en vervangen hun hardware vaak, en de NOC helpt hen om handmatige probleemoplossing, installatie en updates van bedrijfsinformatie op elk hardwareonderdeel te voorkomen. NOC kalibreert ook instellingen om problemen in een netwerk te identificeren, software bij te werken of nieuwe software op zowel nieuwe als oude machines te installeren.

Firewall- en netwerkbeveiligingssoftware controleren en beheren

Beveiliging is een van de meest cruciale aspecten van een bedrijf en NOC biedt software die is ontworpen om de netwerkbeveiligingsinfrastructuur te verbeteren.

Zoek en analyseer aanvallen op het netwerk vanaf externe bronnen

Er zijn talloze aanvallen die een organisatie bedreigen, en er komen er steeds meer bij. Het is essentieel om aanvallen op uw netwerk te identificeren en NOC is geschikt om bedreigingen te detecteren wanneer ze uw netwerk proberen aan te vallen en een verdediging te bieden voordat ze schade kunnen veroorzaken.

Rapporten ontwikkelen voor netwerkprestaties, optimalisatie en status

NOC is speciaal ontworpen om de status van het netwerk van een organisatie te bewaken. Hiervoor genereert het een rapport om aan een bedrijf te laten zien hoe het netwerk presteert, wat de algemene status van het netwerk is en wat de mogelijke optimalisaties voor het netwerk zijn.

Maak een back-up van gegevens die zijn opgeslagen op netwerkapparaten

Netwerken slaan gegevens op, maar gegevens kunnen soms beschadigd raken. In het geval dat netwerkgegevens beschadigd raken of in gevaar komen, zorgen NOC-gegevensback-ups ervoor dat essentiële informatie snel en eenvoudig kan worden hersteld.

Minder uitvaltijd

24-uurs beheer helpt NOC om direct de identiteit te vinden en NOC-teams werken voortdurend om ervoor te zorgen dat alle systemen correct werken. Dit geldt ook voor de website van het bedrijf en de zorgen van de klant.

Verbeterd beveiligingsbeheer

NOC beheert de beveiliging van uw server en apparatuur in overeenstemming met het beveiligingsbeleid van het bedrijf - apparaten zoals RADIUS- en TACACS-servers, firewalls, routers en switches. Tot de taken behoren ook internetbeveiliging, belbeveiliging, het toewijzen van wachtwoorden, het wijzigen van beleidsregels en community strings.

Onmiddellijke respons op incidenten

Personeel op afstand kan incidenten beheren en onmiddellijk op de hoogte worden gesteld wanneer zich problemen voordoen.

Minder tijd en arbeid

U kunt taken zoals het verzamelen van informatie, het onderzoeken van toepassingen en het onderzoeken van risico's uitbesteden aan het netwerkcentrum. Dit maakt tijd vrij voor IT-teams om zich te richten op complexere taken die niet kunnen worden uitbesteed aan NOC.

Lagere bedrijfskosten

IT-teams zijn zeker een van de duurste afdelingen in een bedrijf. Netwerkcentra kunnen de omvang van de IT-afdeling verkleinen door taken uit te voeren die anders meer personeel vereisen.

Bescherming tegen netwerkaanvallen

NOC biedt een maximaal beveiligingsprofiel tegen aanvallen op uw netwerk. Het maakt niet uit hoe groot een bedrijf is; ze zijn allemaal kwetsbaar en kunnen worden aangevallen. Het is van cruciaal belang om de juiste technieken toe te passen om een zo hoog mogelijk beveiligingsniveau te verkrijgen.

Verbeterde ondersteuning door 24-uurs netwerkbewaking

Het wordt aanbevolen om engineers in te zetten om uw netwerk te bewaken in plaats van altijd geautomatiseerde bewaking. Geschoold personeel kan de technologie van NOC gebruiken om efficiënt te werken en het netwerk te bewaken om eventuele storingen of fouten te ondervangen.

Experts verminderen het risico

Er zijn dagelijks goed opgeleide en ervaren technici beschikbaar om ervoor te zorgen dat alle netwerken functioneel zijn en beschermd zijn tegen aanvallen of virussen.

Infrastructuur van de hoogste kwaliteit

Het is belangrijk dat infrastructuren van de hoogste kwaliteit zijn om uitstekende prestaties te leveren. NOC-services bieden een voordeel, omdat ze de nieuwste innovaties op het gebied van hardware, software en andere tools bieden om effectieve oplossingen te bieden.

Rapportages in real time

Bedrijven die NOC-services leveren, bieden meer oplossingen voor netwerkinfrastructuur, waardoor realtime beheer en rapporten op aanvraag mogelijk zijn.

Aanpasbare opties op basis van behoeften

NOC’s bieden services op maat op basis van uw unieke zakelijke behoeften.

Computer

NOC-specialisten beheren en bewaken netwerken die honderden of zelfs miljoenen servers bevatten.

Telecommunicatie

Het is belangrijk voor NOC om alarmen van communicatielijnen, prestatieproblemen of stroomuitval te beheren die van invloed zijn op het netwerk van een organisatie.

Satelliet

Technici die in NOC werken, moeten satellietnetwerkomgevingen bewaken die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van grote hoeveelheden spraak- en videogegevens.

Incidentafhandeling

NOC-technici handelen incidenten en klachten over netwerkproblemen af. Ze houden ook toezicht op verzoeken om updates, rapporten, nieuwe orders en andere zaken die relevant zijn voor NOC-taken.

Escalatie

Shift supervisors of NOC-technici houden over het algemeen toezicht op escalaties wanneer de standaard probleemoplossing niet werkt en eventuele geëscaleerde problemen snel moeten worden aangepakt.

Prioritering

Prioriteiten worden door shift supervisors afgehandeld. Ze beheren tickets en incidenten en wijzen deze toe op basis van hun belang en prioriteit om ervoor te zorgen dat de meest kritische taken binnen vastgestelde deadlines worden uitgevoerd.

Netwerkbeheercentra bieden back-end-onderhoud, ondersteuning en oplossingen van problemen om de uptime van klanten en organisaties te garanderen. Helpdesks zijn gericht op eindgebruikers en beantwoorden eerstelijnsvragen van klanten die problemen ondervinden. NOC’s communiceren met MSP's en een helpdesk communiceert met eindgebruikers.

Security Operations Centers (SOC) en NOC werken beide samen met MSP's om IT-gerelateerde problemen aan te pakken en hebben geen interactie met de eindgebruiker. NOC bewaakt en onderhoudt een netwerkomgeving van een klant of organisatie en voldoet aan SLA's om een constante uptime te garanderen. SOC’s richten zich meer op beveiliging en controleren op kwetsbaarheden, opkomende bedreigingen, afwijkingen en aanvalsvectoren.

Gecentraliseerde kennis

Een kennisdatabase is een centrale plaats voor alle documentatie en informatie en is altijd toegankelijk voor elk teamlid. Een gecentraliseerd kenniscentrum beschikt over een volledig up-to-date locatie voor relevante informatie en houdt belangrijke incidentgegevens bij om mogelijke schade als gevolg van terugkerende problemen te beperken.

Volgen via een ticketsysteem

Ticketsystemen houden alle problemen bij, houden rekening met de urgentie en ernst ervan en wijzen verantwoordelijkheden toe. Tickets die voortkomen uit problemen geven een beschrijving van het probleem, waardoor het kan worden verwerkt en toegewezen aan de juiste plaats. Als een afdeling of persoon een toegewezen taak niet kan voltooien, kan deze naar het volgende niveau worden verplaatst.

Rapporten voor het meten van incidenten en verbeteringen

Het is belangrijk om dagelijks en maandelijks rapporten op te stellen. De voorgaande 24 uur moet in elk dagelijks rapport worden opgenomen en moet elk belangrijk incident omvatten dat zich in die periode heeft voorgedaan. Bij elk incident dat is opgelost, moet de hoofdoorzaak worden vermeld. Deze rapporten helpen u inzicht te krijgen in de activiteiten van NOC en eventuele belangrijke problemen die zich hebben voorgedaan, en bieden informatie over trends die mogelijk moeten worden aangepakt.

Twee typen bewaking

Infrastructuurbeheer
Netwerken, servers en het netwerkcentrum vormen samen de omgeving van een infrastructuur, waardoor het systeem door middel van vroegtijdige detectie en oplossing tegen bedreigingen kan worden beschermd.

Controle van de gebruikerservaring
Simuleert gebruikersactiviteiten en -gedrag, problemen kunnen worden gedupliceerd en oplossingen worden geïdentificeerd. Hierdoor kunnen bedrijven niet alleen echte problemen oplossen wanneer deze zich voordoen, maar ook oplossingen bedenken voor mogelijke problemen die zich in de toekomst kunnen voordoen.

Automatisering van het IT-proces

NOC biedt de mogelijkheid om terugkerende dagelijkse taken te automatiseren, waardoor het IT-team meer tijd heeft voor andere services, zoals het opruimen van schijfruimte, het opnieuw instellen van wachtwoorden en het afhandelen van herstartservices.

Interactie met de klant

NOC-technici communiceren met klanten om hen op de hoogte te houden van problemen en eventuele noodzakelijke NOC-updates.

Geautomatiseerde rapportage van incidenten en uitval door eindgebruikers

Technici moeten NOC beheren om ervoor te zorgen dat bedrijven die NOC gebruiken tijdig rapportages van incidenten en uitval door eindgebruikers ontvangen. Dit helpt ervoor te zorgen dat hun netwerk veilig is en geen problemen ondervindt bij de afhandeling.

Zorg voor de juiste DNS, firewall, serverconfiguratie, IP-switching en VPN

NOC levert vele diensten en het is de taak van de technici en engineers om ervoor te zorgen dat de NOC goed werkt om aan de behoeften van het bedrijf te voldoen.

Reageren op alarmen/waarschuwingen

NOC's hebben allemaal standaard bedieningsprocedures die het personeel moet volgen tijdens de bewaking. Het is hun taak om te reageren op alle alarmen die tijdens hun dienst worden geactiveerd en te reageren volgens de standaard werkprocedures.

Beheerde besturingsprotocollen en LAN/WAN

NOC-technici moeten de protocollen van de LAN/WAN-infrastructuur van een bedrijf controleren om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt en er geen misbruik aan de kant van het bedrijf optreedt.

Proactief 24/7 bedrijf bewaken

Het is de taak van een NOC om 24/7 beveiliging en back-up te bieden om ervoor te zorgen dat het bedrijfsnetwerk te allen tijde in bedrijf is.

Routing implementeren, onderhouden en repareren

Een van de essentiële taken van NOC is om indien nodig nieuwe gegevensroutes toe te voegen en ervoor te zorgen dat de huidige gegevensroutes goed worden onderhouden. Ze moeten ook alle routes repareren die problemen ondervinden.

Ticket-systeem beheren

Bedrijven hebben de mogelijkheid om tickets voor probleemoplossing naar een NOC te sturen en het is de taak van een technicus om de tickets te beheren en ervoor te zorgen dat ze tijdig worden opgelost.

Problemen met netwerkstoringen oplossen

Netwerken ondervinden af en toe onderbrekingen en het is de rol van NOC om deze op te lossen en te voorkomen dat ze opnieuw optreden.

Rapporten over belangrijke statistieken

Van NOC wordt verwacht dat zij rapporten verstrekken aan alle bedrijven die NOC gebruiken om te rapporteren over informatie zoals servergebruik, uptime en bandbreedtegebruik.

IP-bewaking

Elk apparaat dat op het netwerk aangesloten is, heeft een IP-adres, dus het is van cruciaal belang om de IP-adressen te onderzoeken om schadelijke netwerkaanvallen te voorkomen.

De best practices van NOC zijn:

  • Tijdig reageren op alle problemen
  • Problemen categoriseren voor een juiste escalatie
  • Netwerk- en informatiesystemen continu bewaken
  • Prestatierapporten verzamelen en beoordelen
  • Klanten of derden op de hoogte stellen van problemen en uitvallen
  • Alle acties documenteren volgens de bedrijfsprocedures en het bedrijfsbeleid
  • Systeemtests en operationele taken uitvoeren
  • Ondersteuning van meerdere teams 24/7

Naar een hoger bedrijfsniveau klimmen met een NOC

Met ServiceNow AI-gebaseerde Service Operations kunnen NOC's problemen voorspellen voordat ze optreden, gevolgen voor gebruikers voorkomen en workflows voor meerdere teams automatiseren voor oplossingen. ServiceNow biedt robuust inzicht met detectie- en servicetoewijzingen voor bedrijfscontext. Bovendien maken eventmanagement en statusloganalyse Predictive AIOps mogelijk om het risico van downtime te verminderen.

Capaciteiten die meegroeien met uw bedrijf

Met ServiceNow kunt u problemen voorzien voordat ze zich voordoen.

Loading spinner
Contact
Demo