Wat is waarneembaarheid?

Waarneembaarheid is de software-gebaseerde mogelijkheid om elke status van een systeem uit te leggen op basis van de externe outputs.

Hoe krachtiger en capabeler een systeem is, hoe complexer het wordt. Helaas leidt deze toegenomen complexiteit tot grotere onvoorspelbaarheid; storingen, knelpunten in de prestatie, bugs, enz. En het bepalen van de achterliggende oorzaak van deze gebeurtenissen is niet altijd eenvoudig. Bij complexe moderne systemen neemt niet alleen de kans op onverwachte storingen toe, maar ook het aantal mogelijke storingsmodi. Om deze trend tegen te gaan, zijn IT-, ontwikkelings- en operationele teams begonnen met het implementeren van controletools die in de systemen zelf kunnen kijken.

Maar de vooruitgang gaat door en de complexiteit van de huidige systemen overtreft de traditionele bewakingsmogelijkheden. Tegenwoordig is de bewezen strategie voor het beschermen van systemen tegen onbekende storingen niet bewaking, maar het systeem beter bewaakbaar maken, door waarneembaarheid.

Het onderscheid tussen waarneming en bewaking is subtiel, maar belangrijk. Door de capaciteiten en doelstellingen van beide functies te evalueren, kunnen teams dit onderscheid beter begrijpen en meer uit hun strategieën voor waarneembaarheid halen.

Met bewaking kunnen gebruikers de status van een systeem bekijken en interpreteren met behulp van een vooraf gedefinieerde reeks meetwaarden en logboeken. Met andere woorden, het stelt u in staat bekende reeksen storingsmodi te detecteren. Bewaking is cruciaal voor het analyseren van trends, het bouwen van dashboards en het waarschuwen van responsteams voor problemen zodra deze zich voordoen. Het bevat informatie over hoe uw toepassingen werken, hoe ze zich uitbreiden en hoe ze worden gebruikt. Bewaking is echter afhankelijk van een goed begrip van mogelijke storingsmodi. Met andere woorden, het kan u helpen bij het identificeren van 'bekende factoren' (risico's waarvan u al op de hoogte bent); het kan u niet helpen om te gaan met onbekende factoren (risico's die volledig onverwacht zijn, niet in overweging zijn genomen en dus onmogelijk volledig in de gaten kunnen worden gehouden).

Dit is problematisch, omdat in de meeste complexe systemen het aantal onbekende factoren veel hoger is dan het aantal bekende factoren waarop u zich relatief gemakkelijk kunt voorbereiden. Nog ontmoedigender is het feit dat de meeste van deze onbekende factoren - vaak blinde vlekken genoemd - zo onwaarschijnlijk zijn dat het identificeren en ervoor plannen een enorme verspilling van inspanning zou zijn; alleen het enorme aantal mogelijke onbekende factoren vormt een bedreiging. Omdat u dus niet kunt voorspellen wat deze problemen zullen zijn of zelfs niet hoe u ze kunt beheersen, moet u voortdurend zoveel mogelijk context verzamelen bij het systeem zelf. Waarneembaarheid biedt deze context. Waarneembaarheid vermijdt statuscontroles en duikt in plaats daarvan diep in hoe de software zelf werkt. Het meet uw inzicht in de interne toestand van een systeem op basis van de externe outputs, met behulp van instrumenten die u helpen inzicht te krijgen en bewaking te ondersteunen.

Bewaking is wat er gebeurt nadat iets waarneembaar is. Zonder waarneembaarheid is er geen bewaking mogelijk.

Software wordt steeds ingewikkelder. Er is een combinatie van patronen in de infrastructuur, zoals microservices, polyglot persistentie en containers die grotere containers blijven ontleden tot complexe, kleinere systemen.

Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid producten toe en zijn er veel platforms en manieren om organisaties nieuwe, innovatieve dingen te laten doen. Omgevingen worden steeds complexer en niet elke organisatie pakt het toenemende aantal problemen aan. Zonder waarneembaar systeem blijft de oorzaak van de problemen onbekend en is er geen standaard uitgangspunt.

Betrouwbaarheid

Het primaire doel van waarneembaarheid is betrouwbaarheid. Een effectieve IT-infrastructuur die goed en betrouwbaar functioneert op basis van de behoeften van de klant, vereist meting van de prestatie. Waarneembaarheidstools informeren de gebruiker over het gedrag, de beschikbaarheid van het systeem, de capaciteit en de netwerksnelheid om ervoor te zorgen dat alles optimaal functioneert.

Beveiliging en compliance

Organisaties die aan de voorschriften moeten voldoen, moeten voor waarneembaarheid van hun IT-omgeving zorgen. Dankzij het volledige inzicht door middel van waarneembaarheid via gebeurtenislogboeken kunnen organisaties potentiële indringers, beveiligingsrisico's, pogingen tot brute kracht of mogelijke DDoS-aanvallen detecteren.

Omzetgroei

De mogelijkheid om gebeurtenissen te analyseren levert waardevolle informatie op over gedrag en hoe dit mogelijk wordt beïnvloed door variabelen zoals toepassingsformaat, snelheid, enz. Al deze gegevens kunnen worden geanalyseerd voor bruikbare inzichten in netwerk- en toepassingsoptimalisatie om omzet te genereren en nieuwe klanten aan te trekken.

Waarneembaarheid is onderverdeeld in drie pijlers: logboeken, meetwaarden en traces.

Logboeken

Dit is het registreren van een gebeurtenis die op een systeem heeft plaatsgevonden. Logboeken worden automatisch gegenereerd, voorzien van een tijdstempel en naar een bestand geschreven dat niet kan worden gewijzigd. Ze bieden een volledig overzicht van gebeurtenissen, inclusief metagegevens over de status van een systeem en wanneer de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Ze kunnen worden vastgelegd in platte tekst of gestructureerd in een specifieke indeling.

Meetwaarden

Meetwaarden zijn numerieke weergaven van gegevens die in de loop van de tijd zijn gemeten. Hoewel gebeurtenislogboeken informatie verzamelen over specifieke gebeurtenissen, zijn meetwaarden afgeleid van de algehele systeemprestaties. Ze geven meestal informatie over de toepassings-SLI’s.

Traces

Een overzicht van causaal gerelateerde gebeurtenissen die plaatsvinden op een netwerk. De gebeurtenissen hoeven niet binnen één toepassing plaats te vinden, maar moeten deel uitmaken van dezelfde aanvraagstroom. Tracering kan worden opgemaakt als een lijst met gebeurtenislogboeken die zijn verzameld uit afzonderlijke systemen die betrokken zijn bij de uitvoering van de aanvraag.

De drie pijlers van waarneembaarheid helpen gegevensbronnen samen te brengen waaruit anders moeilijk conclusies te trekken zijn. Dit komt doordat waarneembaarheid in essentie afhangt van twee dingen:

  • Zeer contextafhankelijke telemetriegegevens met een grote hoeveelheid runtime-context.
  • De mogelijkheid om iteratief met die gegevens te communiceren om nieuwe inzichten te verkrijgen zonder code te implementeren.

Wanneer deze twee factoren van kracht zijn, beschikken bedrijven over de grondstoffen die ze nodig hebben om de waarneembaarheid van systemen en toepassingen te verbeteren.

Waarneembaarheid is alleen effectief in de mate waarin het haalbaar is; alle gecontextualiseerde telemetriegegevens ter wereld zijn nutteloos als teams niet over de resources beschikken om deze uitvoerbaar te maken.

Context en topologie

Context en topologie verwijzen naar een manier om inzicht te krijgen in relaties in een dynamische omgeving met meerdere clouds met veel onderling verbonden componenten. Context metadata maakt real-time topologiekaarten mogelijk en bevordert het inzicht in causale afhankelijkheden door de stack, en tussen services, processen en hosts.

Continue automatisering

IT-inspanningen worden verschoven van handmatige configuratie naar automatische detectie, instrumentatie en basisinformatie van elk systeemonderdeel. Continue automatisering voegt innovatieprojecten toe die prioriteit geven aan het begrijpen van wat belangrijk is. Waarneembaarheid is schaalbaar, waardoor beperkte teams meer kunnen bereiken met minder middelen.

AI-ondersteuning

Een uitgebreide foutboomanalyse, in combinatie met inzicht op codeniveau, biedt de mogelijkheid om de hoofdoorzaak van afwijkingen te identificeren zonder dit proefondervindelijk te hoeven doen, of door te raden of door correlatie. Op causalisatie gebaseerde AI detecteert daarnaast ook ongebruikelijk voorvallen om te ontdekken wat onbekende factoren zijn.

Open ecosysteem

Het is raadzaam om de waarneembaarheid uit te breiden met externe gegevensbronnen. Het kan topologiekaarten, geautomatiseerde detectie en instrumentatie en uitvoerbare antwoorden bieden die nodig zijn voor waarneembaarheid op schaal.

Capaciteiten die meegroeien met uw bedrijf

Met ServiceNow kunt u problemen voorzien voordat ze zich voordoen.

Contact
Demo