Created with Sketch.

Recovery Email

Your account give you access to even more premium content, don't lose access to it. Provide a recovery email below.
  • Secondary E-mail

Operational Risk Management

Bewaak risico's en controles continu om verlies te minimaliseren. Begrijp en beheer domeinoverschrijdende risico's met behulp van ondernemingsbrede gegevens en flexibele beoordelingen.

Voordelen van Operational Risk Management

Verminder operationele verliezen

Beheer en beheers risico's beter—identificeer, beoordeel, meet, beperk, bewaak en rapporteer.

Verhoog productiviteit en verlaag kosten

Pas een consistent, herhaalbaar proces toe om cycli te verkorten en de efficiëntie en communicatie te verbeteren.

Krijg realtime inzicht

Voorkom en identificeer operationele problemen door continu risico- en controletoleranties te bewaken.

Bouw ondernemingsbrede veerkracht en betrouwbaarheid op

Bescherm uw klanten en aandeelhouders door snel te herstellen van ongeplande verstoring.

Functies van Operational Risk Management

Continuously assessing risk, control, and mitigation

Zelfbeoordeling van risicobeheersing

Evalueer inherent risico, beoordeel de effectiviteit van beheersingsbeperking en bewaak het resterende risico.

Assessing control test plans using a central repository

Garantie/testen van controle

Documenteer controletestplannen en beoordeel de geldigheid met behulp van geselecteerde monsters en een centrale repository.

Continuously monitoring key risk indicators and controls

Doorlopende monitoring

Definieer drempels en bewaak belangrijke risico's/controles om snel veranderingen in uw risicoprofiel te identificeren.

Recording and tracking incidents and near misses

Registratie van incidenten en verliezen

Registreer en volg incidenten en bijna-ongevallen—geldelijk verlies, onderliggende oorzaak en corrigerende actieplannen.

Aanvullende functies

Risicorapportage en -analyse

Bekijk gedetailleerde risicogebeurtenissen, blootstelling en hiërarchie, tot aan de risicohouding op ondernemingsniveau.

Verbeterde risicobeoordeling

Voer een algemene risicobeoordeling uit voor elk object, zoals een controleerbare eenheid, locatie of regelgeving.

Risico- en controletaxonomie

Gebruik gemeenschappelijke taal en context om de risico-impact op verschillende afdelingen en taken consistent te analyseren.

Geïntegreerd probleemmanagement

Gebruik voorspellende intelligentie om sneller en nauwkeuriger problemen te creëren, toe te wijzen en op te lossen.

AI-gestuurd risicobeheer

Groepeer vergelijkbare risicogebeurtenissen met behulp van AI voor een nauwkeurigere analyse en impactrapportage.

Goedkeuringsworkflows op meerdere niveaus

Gebruik dynamische workflows voor risicoanalyse met drie goedkeuringsniveaus om te voldoen aan de unieke behoeften van de organisatie.

Beoordelingssimulatie

Voer risicobeoordelingssimulaties uit met respons- en goedkeuringsworkflows vanuit productieomgevingen.

Operational Risk Management is available with GRC

Operational Risk Management verkrijgen

Operational Risk Management is beschikbaar met Governance, Risk, and Compliance. Beheer risico's en veerkracht in real time.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in…

Business Continuity Management

Plan, oefen en herstel van noodsituaties op effectieve en efficiënte wijze.

Vendor Risk Management

Blijf continu risico's monitoren, detecteren, beoordelen, beperken en herstellen in leveranciers-ecosystemen.

Policy and Compliance Management

Automatiseer en beheer de levenscycli van beleidsregels en blijf continu compliance monitoren.

Privacy Management

Beheer privacyrisico's en compliance in realtime als onderdeel van een holistisch programma voor ondernemingsrisico's.

Praat met een expert

Krijg antwoorden op uw vragen en ontdek hoe ServiceNow u kan helpen om uw bedrijf te transformeren met moderne digitale workflows.