Een bedrijfscontinuïteitsplan opstellen

Bij het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan zijn er vier hoofdgebieden waarop u zich moet richten.

Bedrijfscontinuïteitsbeheer is alleen effectief als het is geïmplementeerd voordat de noodsituatie zich voordoet. Door te anticiperen op potentiële risico's en ze voor te bereiden door een noodvoorbereidingsteam op te zetten, kunt u ervoor zorgen dat uw organisatie niet in het duister tast als er een ramp plaatsvindt. De anticipatiefase moet het volgende omvatten:

Inventariseren

Als u een gedetailleerde inventaris hebt van cruciale benodigdheden en de voorraad zo mogelijk vergroot, weet u zeker dat u, zelfs als de toeleveringsketen wordt verstoord, over de middelen beschikt die u nodig hebt om te blijven bestaan.

Afhankelijkheden identificeren

Moderne bedrijfsprocessen werken niet in een vacuüm; het is een complex, verbonden web van onderling afhankelijke functies. Door te bepalen welke functies, processen en systemen afhankelijk zijn van welke andere functies, processen en systemen, krijgt u een duidelijker beeld van waar u uw inspanningen op moet richten. Bovendien kunnen er externe afhankelijkheden bestaan als uw organisatie deze ook moet aanpakken.

Risico's prioriteren en beoordelen

Een analyse van de gevolgen voor het bedrijf en een risicobeoordeling helpen u beter te begrijpen waar belangrijke elementen van uw bedrijf het meest in gevaar zijn. Als deze gebieden zijn geïdentificeerd, kunt u deze vervolgens prioriteren, zodat de belangrijkste en mogelijk invloedrijke elementen de grootste overweging krijgen bij het in kaart brengen van uw BCP.

Wanneer u uw bedrijfscontinuïteitsplan opstelt, begint u waarschijnlijk met het identificeren van mogelijke zwakke punten binnen uw organisatie. Deze kwetsbaarheden kunnen extra problemen veroorzaken tijdens een opkomende gebeurtenis. Het aanpakken van bestaande zwakke punten en het uitvoeren van regelmatige preventieactiviteiten kan de kans op een verstoring verkleinen. Het is raadzaam het volgende in de preventiefase op te nemen:

Controlemaatregelen treffen

Met de juiste controles kunnen bedrijven vaak de verstoringen voorkomen die bij veel rampen en andere noodgevallen kunnen optreden. Het identificeren en vaststellen welke controles kunnen worden geïmplementeerd als reactie op noodsituaties, zoals cyberbeveiligingsmaatregelen in het geval van een cyberaanval, of overstromingsbarrières in het geval van een overstroming, is een essentieel onderdeel van het Business Continuity Management in de preventiefase.

Testen in uitvoering

Wacht bij het opstellen van uw plan niet tot er een noodsituatie is om te zien of het effectief is. Training, opleiding en programmabeoordelingen van werknemers helpen u eventuele problemen met uw plan op te lossen en stellen u in staat problemen beter te voorkomen voordat ze zich voordoen.

Bewaking

Een snelle reactie kan de meest effectieve bescherming bieden tegen storingen. Bewaak uw systemen actief op tekenen van verstoring en reageer dienovereenkomstig wanneer deze zich voordoen. Met geavanceerde bewakingstools kunt u zelfs automatisch reageren op bepaalde situaties, waardoor de responstijd als probleem effectief wordt geëlimineerd.

Wanneer er onderbrekingen optreden, bepaalt uw reactie het resultaat voor uw bedrijf. Zorg ervoor dat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn uiteengezet voor elk lid van uw team en dat er een strategie is om richting en stabiliteit te bieden. De reactiefase moet het volgende omvatten:

Herstellen

In het geval van een storing moet u eerst uw bedrijfsactiviteiten herstellen, zodat u uw activiteiten kunt hervatten. Werk aan het snel herstellen van alle getroffen systemen en prioriteer kritieke systemen boven niet-kritieke systemen. Houd er rekening mee dat sommige systemen en toepassingen meer tijd nodig hebben om weer aan de slag te gaan.

Communiceren

Communicatie moet een essentieel onderdeel zijn van uw noodhulp. Vertrouw op beschikbare, niet-beïnvloede communicatiekanalen om uw werknemers toe te spreken en hen op de hoogte te stellen van de situatie. Houd uw noodcommunicatie kort en wees ter zake, en volg de geldende communicatieprotocollen. Als de gebeurtenis waarschijnlijk gevolgen heeft voor uw klanten, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte blijven van wat er gebeurt en hoe u het probleem oplost.

Herstellen

Nu uw essentiële processen en communicatielijnen goed functioneren, moet u zich richten op het herstellen van beschadigde of getroffen systemen. Herstel kan veel tijd in beslag nemen, maar als u een effectief continuïteitsplan hebt, moet u eerst de hoogste risico-elementen kunnen aanpakken en de normale bedrijfsvoering veel sneller kunnen herstellen.

Er wordt gezegd dat geen enkel plan het contact met de vijand overleeft. En hoewel een robuust, gedetailleerd bedrijfscontinuïteitsplan een grote stap kan zetten in de bescherming van uw bedrijf in een noodgeval, zullen er momenten zijn waarop u uw plan moet aanpassen aan nieuwe of onverwachte omstandigheden. De aanpassingsfase moet het volgende omvatten:

Onderliggende oorzaken vaststellen

Uitvoeren is een systematisch proces voor het identificeren van de hoofdoorzaak van problemen of gebeurtenissen en een aanpak om deze te voorkomen en erop te reageren. Dit is gebaseerd op het idee dat effectief management niet alleen het blussen van branden is die zich ontwikkelen, maar ook het vinden van manieren om deze te voorkomen.

Nieuwe of verbeterde controles opstellen

Evalueer hoe effectief uw controles waren. Dit omvat het beoordelen of de regelingen effectief zijn ontworpen en naar verwachting werken. Als er hiaten zijn vastgesteld, moeten er nieuwe controles worden geïmplementeerd.

Ga aan de slag met ServiceNow Governance, Risk, and Compliance

Beheer risico en veerkracht in real time met ServiceNow.


Contact
Demo