Wat is DevSecOps?

Ontwikkelingsbeveiligingsactiviteiten (Development Security Operations), richt zich op de implementatie van beveiligingspraktijken tijdens elke levenscyclusfase van een toepassing die door een DevOps-team is ontwikkeld.

Ontwikkelingsbeveiligingsactiviteiten (DevSecOps) zijn een aanvulling op ontwikkelingsactiviteiten (DevOps). Het doel van DevSecOps is de implementatie van beveiligingspraktijken in de cycli van toepassingsontwikkeling en -implementatie binnen een DevOps-programma.

Beveiliging maakte vroeger deel uit van een geïsoleerd team met geïsoleerde processen en speelde geen geïntegreerde rol bij de ontwikkeling van een toepassing. Een DevSecOps-cyclus kan alle drie de aspecten van snelle ontwikkeling integreren en alle drie de cruciale stappen omvatten

Wat is DevOps?

Afbeelding van de drie verschillende betekenissen van DevSecOps.

Wat is het verschil tussen DevSecOps en traditionele softwareontwikkeling?

Softwareontwikkeling heeft traditioneel gezien een langere releaseperiode, omdat de software een reeks tests moet ondergaan van afzonderlijke beveiligings- en kwaliteitsborgingsteams. Dit leidt tot silo's en een langere releaseperiode.

Modernere softwareontwikkeling wordt in kleinere stukjes uitgerold in een cloudgebaseerd systeem. Agile ontwikkeling komt vaker voor, doordat code sneller en meestal op een geautomatiseerde manier wordt uitgerold. Bedrijven kunnen sneller innoveren door middel van nieuwe processen en tools.

De ontwikkeling van DevOps is het gevolg geweest van nieuwe mogelijkheden voor uitrol in de cloud, hoewel in dit proces het beveiligingsaspect vaak buiten beschouwing werd gelaten. DevSecOps corrigeert dit proces door de implementatie van beveiligingstests op een hoger niveau en binnen de continue ontwikkelingscyclus.

In een DevSecOps-omgeving:

 • Voert een ontwikkelingsteam veiligheidstests uit
 • Beheert het ontwikkelingsteam problemen die tijdens de beveiligingstestfase zijn gevonden.
 • Worden gevonden problemen verholpen door het ontwikkelingsteam.
Afbeelding waarin de verschillen tussen DevOps en DevSecOps worden weergegeven

De verschillen tussen agile en DevSecOps begrijpen vanuit een bedrijfsperspectief

Idealiter implementeert een bedrijf zowel agile als DevSecOps. Beide methoden kunnen afzonderlijk van elkaar functioneren. DevSecOps kan echter in vrijwel elke omgeving worden geïmplementeerd.

Agile is een projectmanagementmethodiek die een culturele omslag vereist in de manier waarop afdelingen functioneren en producten worden ontwikkeld. Deze methodiek is gebaseerd op snelle ontwikkeling en sequenties binnen een organisatie. DevOps vereist een soortgelijke culturele omslag. Beide benaderingen benadrukken de frequentie van leveringen en de samenwerking tussen ontwikkelings- en operations-teams voor de meest effectieve manier om projecten te plannen, te ontwerpen en uit te rollen.

 • DevSecOps omvat ook lean- en samenwerkingsprocessen zoals continue levering en integratie. Het proces vereist versiecontrole, testautomatisering, feedback, continue releases met een laag risico en regelmatige coderevisies. Een bedrijf kan met dergelijke tests ideale eindresultaten en ROI behalen, omdat de cyclustijd vaak wordt verkort, er minder silo's worden gecreëerd en de testversie tot minder bugs in een nieuw product leidt.

Uiteindelijk is DevSecOps bedoeld om een succesvolle integratie tussen beveiliging en ontwikkeling te bewerkstelligen. De doelstellingen van teams moeten betrekking hebben op flexibiliteit en zich aanpassen aan veranderingen in de branche, de mogelijkheden voor cloudintegratie en gedetailleerde stappen die ontwikkeling, beveiliging en operationele activiteiten samensmelten tot een enkel systeem dat bedrijven helpt die doelstellingen te bereiken.

De kenmerken van DevSecOps zijn onder meer:

 • Continue integratie/continue levering (CI/CD): snelle en veilige levering van producten en services binnen een bedrijf.
 • Infrastructuur als code: computerbronnen zijn responsief en veerkrachtig bij elke verandering
 • Monitoring: beveiligingsaspecten worden bij elke stap nauwlettend in de gaten gehouden
 • Logboekregistratie: alle beveiligingsgebeurtenissen worden zorgvuldig in logboeken geregistreerd
 • Microservices: grote systemen worden opgedeeld in kleinere, beter beheersbare componenten.
 • Communicatie: een gecombineerd team kan gemakkelijk met elkaar communiceren om er zorgvuldig op toe te zien dat elke stap van het proces naar behoren wordt beheerd en dat noodzakelijke stappen van processen niet worden overgeslagen.

DevOps-beveiliging is geautomatiseerd

Er moet rekening worden gehouden met de volledige operationele en ontwikkelingsomgeving, inclusief containerregisters, CI/CD, releaseautomatisering, bronbeheerbibliotheken, operationeel beheer en monitoring, en API-beheer. Organisaties zijn in staat agile ontwikkelingscycli toe te passen, wat heeft geleid tot nieuwe beveiligingsmaatregelen en sterkere producten.

DevOps-beveiliging is gebouwd voor containers en microservices

Containers hebben dynamische en beter schaalbare infrastructuren mogelijk gemaakt. DevSecOps zou werkwijzen moeten bijstellen om op één lijn te worden gebracht met containerspecifieke beveiliging. Beveiliging moet in elke stap van de ontwikkelingslevenscyclus zorgvuldig worden geïmplementeerd, aangezien cloudeigen technologieën niet volledig aan de strikte beveiligingschecklists voldoen. Beveiliging moet op elk niveau van de toepassingsontwikkeling worden ingebouwd om de omgeving en de CI/CD-pijplijnen te beschermen.

IT, cloud-computing en toepassingen zijn voortdurend aan nieuwe ontwikkelingen onderhevig. Een DevSecOps-strategie houdt bedrijven concurrerend en flexibel, terwijl ze compliance blijven volgen en zich voortdurend aan noodzakelijke veranderingen aanpassen. Meestal wordt er vlak voor of na de lancering van een toepassing meer tijd besteed aan het configureren van een beveiligingsomgeving, wat kan leiden tot synergieproblemen tussen teams omdat niemand tijdens het traject rekening heeft gehouden met beveiliging. De samenwerking tussen teams zorgt voor een efficiëntere werkplek, wat voor bedrijven steeds noodzakelijker wordt.

Vanaf het begin zijn er duidelijke beveiligingsdoelstellingen die in het ontwikkelingsproces kunnen worden geïmplementeerd, waardoor codering, testrichtlijnen, encryptie, veilige API's en instructies voor status- en dynamische analyses worden geoptimaliseerd. Het team raakt gedurende het ontwikkelingsproces steeds meer vertrouwd met beveiliging, wat kan helpen bij de identificatie van beveiligingsproblemen wanneer er op een beveiligingsincident moet worden gereageerd. Overige voordelen zijn:

 • Een snelle reactie op veranderingen in beveiliging: snellere levering van innovatie, waardoor een kortere time-to-market mogelijk is.
 • Samenwerking tussen teams: groepen worden aangespoord om de verantwoordelijkheid voor hun taken te dragen, zich breder te laten opleiden en de tijd tussen de taakoverdracht te verminderen.
 • Eerdere detectie van kwetsbaarheden: door in elke stap van de ontwikkeling beveiligingsmaatregelen te implementeren, kunnen kwetsbaarheden eerder worden gedetecteerd.
 • Automatisering om meer tijd vrij te maken voor complexere en waardevollere taken.
 • Snellere en flexibelere teams.

Het is van cruciaal belang dat ontwikkelaars de nodige vaardigheden verwerven om beveiligingsproblemen op te lossen zonder de hulp van externe beveiligingsexperts of leveranciers in te schakelen. De inzet van het management is vereist op alle niveaus om te voorkomen dat verantwoordelijkheden botsen of elkaar overlappen, wat voor verwarring kan zorgen en een soepele samenwerking tussen teams kan belemmeren.

DevSecOps: testen en tools

Het kan voor teams moeilijk zijn om gefragmenteerde tools samen te brengen om aan het beveiligingsbeleid te voldoen. Traditionele beveiligingsleveranciers hebben hun producten aangepast aan de behoeften van DevSecOps: flexibiliteit en gebruiksgemak voor ontwikkelaars, en de benodigde analyse- en rapportagemogelijkheden voor CISO's (Chief Information Security Officer) en beveiligingsteams.

Best practices voor de implementatie van DevSecOps

Bedrijven implementeren steeds vaker geautomatiseerde scans als onderdeel van CI/CD-pijplijnen. Maar door de opeenhoping van kwetsbaarheden, oftewel het aantal kwetsbaarheden dat door ontwikkelaars niet is opgelost, kunnen de resultaten van CI/CD onduidelijk zijn. Door de koers te wijzigen richting DevSecOps zouden bestaande kwetsbaarheid exponentieel moeten worden verminderd, vooral wanneer het testen code zowel handmatig als geautomatiseerd wordt uitgevoerd.

Een DevSecOps-cultuur ondersteunen

De implementatie van agile methodologieën en DevSecOps zorgt ervoor dat bedrijven in staat zijn betere producten te leveren. Op alle niveaus is de inzet van het management vereist om de engineering van ontwikkeling, beveiliging en operationele activiteiten zonder onnodige silo's te stimuleren. Een bedrijf moet de tijd nemen om workflows op topniveau uit te bouwen en deze vervolgens te verfijnen om een beter DevSecOps-systeem te vormen dat deel kan uitmaken van een groter organisatorisch doel.

Teamleden moeten vanaf het begin en in elke fase van de inspanning bij DevSecOps betrokken zijn. Dit versterkt het vermogen om het werk in uitvoering te beperken, de levering te verbeteren, onderbrekingen te beheren en volgens de compliancerichtlijnen te werken.

Aan de slag met Security Operations

Identificeer, prioriteer en reageer sneller op dreigingen.

Contact
Demo