Wat is security operations (SecOps)?

Ontdek hoe de combinatie van IT-beveiliging en IT-activiteiten klassieke silo's in uw organisatie kan elimineren.

Naarmate IT-beveiliging steeds robuuster wordt, wordt het stroomlijnen van IT-activiteiten als geheel belangrijker dan ooit, vooral omdat beveiligingsrisico's zich voortdurend ontwikkelen en unieke, onverwachte bedreigingen vormen.

Beveiligingsactiviteiten vormen de fusie van en samenwerking tussen IT-beveiliging en IT-activiteiten, waardoor silo's binnen de bredere IT-organisatie worden voorkomen. Het doel is om beveiligingsdoelstellingen te behalen zonder dat dit ten koste gaat van de IT-prestaties.

Security Operations definitie

SecOps is deels ontstaan als gevolg van de aanzienlijke voordelen en successen van DevOps. De DevOps-methodologie pakt de inherente afwijkingen tussen teams en afdelingen aan. DevOps brengt met name Development (Dev) en IT-Operations (Ops) samen om prioriteiten beter te coördineren en communicatie te optimaliseren, terwijl automatisering wordt geïntegreerd om snelle en geschikte softwarelevering te garanderen.

DevOps heeft de manier veranderd waarop organisaties software bouwen, wat leidde tot grote vooruitgang in verschillende branches. Daarom leek het combineren van beveiliging en activiteiten een voor de hand liggende volgende stap. SecOps stemt IT-beveiligings- en IT-operationele teams op elkaar af om ervoor te zorgen dat alle processen, inclusief DevOps-processen, veilig kunnen werken.

Doelen van SecOps

Hogere doelen van SecOps zijn:

 1. Samenwerking tussen teams voor betere beveiliging in de levenscyclus van de applicatie- en softwareontwikkeling.
 2. Verbeter de zichtbaarheid van de beveiligingsinfrastructuur voor betere beveiligingspraktijken.
 3. Zorg ervoor dat het management op alle niveaus op de hoogte is om een roadmap te maken om de beveiliging van de organisatie te verbeteren.
Wat zijn de aspecten van Security Operations (SecOps)?

Basiscomponenten

 1. Vroegere detectie en prioritering: SecOps richt zich vaak op het controleren van kleinere, productievere segmenten in plaats van grote batches of volledige programma's tegelijk.
 2. Meer transparantie: De toegenomen onderlinge banden en samenwerking tussen ontwikkeling, beveiliging en activiteiten kunnen transparantie creëren.
 3. Beveiligingsverbeteringen: SecOps verbetert de beveiliging naast de programmeer- en operationele aspecten van DevOps.
 4. Bewustzijn van dreigingen: SecOps-teams worden doorgaans getraind in beveiligingsactiviteiten om ervoor te zorgen dat iedereen de beveiligingsrisico's begrijpt.
Wat zijn de aspecten van Security Operations (SecOps)?

 • Constante netwerkbewaking: Zorgvuldige bewaking van een netwerk omvat alles in de IT-omgeving, inclusief openbare, privé- en cloudinfrastructuren.
 • Reactie op incidenten: Elk teken van onverwachte activiteit op een netwerk kan duiden op een beveiligingsgebeurtenis. Het is de taak van het SecOps-team om incidentresponsprotocollen te implementeren en de juiste stappen te nemen om eventuele schade te beperken of preventieve maatregelen te nemen.
 • Forensische analyse en analyse van de hoofdoorzaak: Analyse na een incident is een cruciale verantwoordelijkheid van de SecOps-teams. Dit is de gelegenheid om beveiligingsincidenten en andere onverwachte gebeurtenissen te beoordelen en te analyseren om de hoofdoorzaak te vinden, erachter te komen of er sprake was van een inbreuk en gegevensverlies of dat er alleen een probleem was met de prestaties van de software.
 • Informatie over dreigingen: Het proces van het verkrijgen van kennis over mogelijke beveiligingsrisico's en het plannen van methoden om gebeurtenissen te voorkomen of erop te reageren.

SecOps ontwikkelt zich voortdurend, wat vaak tot complexe situaties leidt. Organisaties worden nu meer dan ooit geconfronteerd met geavanceerde dreigingen van over de hele wereld en kwetsbaarheden in de beveiliging komen steeds vaker voor. Maar veel organisaties hebben nog steeds geen geavanceerd SecOps-team geïmplementeerd. 28% gaf aan dat SecOps-teams alleen aan het begin van cruciale IT-projecten worden ingezet. 15% zegt dat ze worden meegenomen voor elk nieuw project. De resterende 54% gaf aan dat ze slechts bij een paar projecten worden geraadpleegd, of zelfs helemaal niet.

72% van de bedrijven gaf aan dat beveiligingsactiviteiten steeds moeilijker worden, zelfs in vergelijking met twee jaar geleden. Bedrijven die SecOps hebben geïmplementeerd, vonden het echter nuttig en goed voor ROI. De activiteiten worden verbeterd en processen zijn efficiënter in het beveiligingslandschap en de rest van de IT-infrastructuur.

 • Beveiligingsrisico's groeien en worden elke dag steeds creatiever. Het lijkt erop dat er nooit genoeg mensen in een IT-beveiligingsprogramma zijn om elke aanval te voorkomen en te voorkomen dat elk beveiligingsincident zich voordoet. Een robuuster team kan helpen bij de implementatie van toepassingen en kan helpen toezicht te houden op de beveiliging tijdens alle implementatiefasen om een team uit te breiden voor meer arbeidskracht.
 • Snelheid en het gebruik van tools hebben prioriteit boven beveiliging. De teams voor bedrijfsvoering en ontwikkeling houden zich vaak bezig met de snelheid van toepassingen en hun nut als hulpmiddel. Wanneer de nadruk niet genoeg ligt op beveiliging, kan een toepassing kwetsbaar zijn voor aanvallen en daardoor in gevaar komen.
 • Innovatie heeft beveiliging overzien en het is van cruciaal belang om beveiliging naast innovatie te houden. Anders kan een innovatie simpelweg een aansprakelijkheid en een kwetsbaarheid zijn.
 • Misbruik van kwetsbaarheden is afgenomen naarmate cybercriminelen steeds creatiever worden met hun aanvalsmethoden. Snellere beveiligingsreacties zijn cruciaal voor de bescherming van gegevens en de integriteit van bedrijfsgegevens.

Kapitaalopbrengst: Er is een hoger ROI wanneer SecOps wordt geïmplementeerd in plaats van een traditionele beveiligingsomgeving.

Beveiliging en bedrijfsvoering worden gestroomlijnd: Prioriteiten worden beter beheerd en geconsolideerd, communicatie en informatie worden geïntegreerd en tools en technologie worden samengevoegd.

Minder resources: Belangrijke beveiligingsprocedures worden geautomatiseerd en effectieve reacties worden geregeld voor een volledig gestroomlijnd beveiligingsplan.

Minder problemen met cloudbeveiliging: Minder beveiligingsinbreuken, minder kwetsbaarheden en minder afleiding van beveiliging voor een veiligere beveiligingsomgeving.

Minder onderbrekingen in de app: Er worden minder configuratiefouten gemaakt en wijzigingen in de applicatiecode zijn gekoppeld aan implementatieregels.

Betere controleprocedures: Bekende beveiligingslekken kunnen proactief worden opgelost. Beleidsregels voor naleving van de juiste normen worden automatisch gecontroleerd en afgedwongen.

Geef SecOps-training

Sommige organisaties ontwikkelen en beheren mogelijk hun eigen trainingscursussen, sommige zoeken cursussen van derden die zijn gemaakt door een SecOps-leverancier, en anderen kunnen een hybride training van beide opzetten. Ongeacht de methodologie, heeft een bedrijf een goed opgeleid en deskundig SecOps-team nodig om inzicht te krijgen in hun rollen, hoe beveiliging en bedrijfsvoering samenkomen en hoe ze als geheel kunnen functioneren.

Vermijd mogelijke valkuilen

Een voordeel van een SecOps-organisatie is dat er een betere samenwerking tussen teams en communicatie over activiteiten en beveiliging is. In plaats van het oneens te zijn over code en applicaties tijdens de ontwikkeling en na de implementatie, werkt een SecOps-team tegelijkertijd om iets holistischer te maken.

Zorg voor de juiste SecOps-tools

Er zijn verschillende ontwikkelingstools beschikbaar, maar er moeten beveiligingstools beschikbaar zijn in combinatie met ontwikkelingstools om het systeem goed te beveiligen en soepel te laten werken. Er zijn veel geautomatiseerde platformopties die procedures kunnen beheren en goed kunnen worden uitgevoerd met interne SecOps-processen.

De voordelen van SecOps worden algemeen erkend. Veel bedrijven hebben echter moeite om deze methodologie volledig te implementeren om praktijken en processen te verbeteren. Naarmate we verder gaan in de toekomst van SecOps, zullen organisaties beginnen te beseffen dat IT- en beveiligingsteams meer op elkaar moeten worden afgestemd om te kunnen profiteren van de volledige voordelen van SecOps, niet alleen op het gebied van doelstellingen, maar ook op het gebied van verbeterde communicatie. Naarmate beveiligings- en IT-afdelingen gewend raken aan elkaar als bondgenoten in plaats van obstakels, zullen ze betere resultaten van de implementatie van SecOps zien.

Technologische cultuuromslag

Net als bij DevOps is de ideologie van SecOps de katalysator die de ontwikkeling van nieuwe en betere SecOps-tools stimuleert. Naarmate ze breder worden geïmplementeerd, maken deze nieuwe tools SecOps nog toegankelijker, waardoor ze in vrijwel elke branche kunnen worden ingezet en in de praktijk kunnen worden gebracht. Wanneer dit gebeurt, zult u zien dat SecOps echt vorm begint te krijgen, wat een culturele verschuiving naar uniforme beveiliging en IT-praktijken veroorzaakt.

Vereisten voor SecOps-tools

Naarmate SecOps de norm wordt, moeten organisaties in staat zijn om automatisch beveiligingsfuncties te implementeren voor elke nieuwe IT-resource. Beveiligingsbeleid-als-codes-oplossingen, afgestemd op SecOps-processen, bieden betrouwbare bescherming tegen digitale dreigingen, maar blijven ook flexibel om innovatie niet te hinderen. Daarnaast gaat SecOps over op een meer gestandaardiseerde indeling voor het bijhouden van beveiligingsincidenten, zodat identificatie, prioritering en herstel mogelijk is, allemaal op één platform.

Automatisering

Automatisering wordt steeds belangrijker en wordt de komende jaren nog beter geïntegreerd in het SecOps-proces. Ontwikkeling van SOAR-oplossingen voor identificatie en oplossing. SecOps-automatiseringen worden essentieel voor de methodologie. SecOps-automatisering maakt gebruik van fijnafstemming, rolgebaseerde toegang om bedreigingen te verwerven en te elimineren, zonder de mogelijkheid van de bedrijfsvoering om beveiligingsoplossingen te evalueren en ervoor te zorgen dat deze geen negatieve invloed hebben op belangrijke bedrijfsactiviteiten.

SecOps staat klaar om de manier waarop IT-beveiliging en IT-activiteiten worden gecoördineerd te veranderen, zodat u sneller dan ooit perfecte beveiligingsoplossingen kunt produceren. Lees meer over SecOps en hoe het uw bedrijf kan verbeteren.

Aan de slag met SecOps

Herken, prioriteer en reageer sneller op dreigingen.


Contact
Demo