Wat is SOAR?

Beveiligingsorkestratie, automatisering en respons (SOAR) is een oplossing voor het beheer en de afhandeling van beveiligingsincidenten.

Beveiligingsorkestratie, automatisering en respons (SOAR) richt zich voornamelijk op het beheer van bedreigingen, automatisering van beveiligingsactiviteiten en het reageren op beveiligingsincidenten. SOAR-platforms kunnen incidenten en processen direct beoordelen, detecteren, bemiddelen of doorzoeken zonder de constante behoefte aan menselijke interactie.

Mogelijkheden van SOAR:

  • Prioriteren van potentiële bedreigingen.
  • Beoordelen van potentiële impact.
  • De belangrijkste bedreigingen uit de weg gaan.
  • Dienovereenkomstig reageren op bedreigingen.

Aspecten van deze mogelijkheden zijn:

  • Beveiligingsorkestratie en automatisering creëren een sterke beveiligingsbasis op basis van best practices.
  • Platform voor Security Incident Response gebruiken als hulpmiddel voor georkestreerde beveiligingsreacties, om herhaalbare en beoordeelbare workflows op te zetten.
  • Gebruik van dreigingsinformatie om bedreigingen van tevoren te begrijpen, prioriteiten te versnellen en na een beveiligingsbedreiging om te bevestigen dat het incident is opgelost.
SOAR - Beveiligingsorkestratie, automatisering en respons

Een SIEM-systeem (beveiligingsinformatie en eventmanagement) verzamelt, analyseert en slaat beveiligingsgerelateerde gegevens op, waaronder beveiligingsincidenten en gebeurtenissen. Gegevens kunnen variëren van firewalls en netwerkapparaten tot patronen die op een cyberaanval kunnen duiden. Voor SIEM-tools is doorgaans een zekere mate van kalibratie en toezicht nodig om de nauwkeurigheid van de verzamelde gegevens te bepalen en om de belangrijkere gegevens te classificeren, wat arbeidsintensief kan zijn. SOAR-programma's zijn vaak geautomatiseerd en vereisen doorgaans geen groot deskundig menselijk toezicht om te bepalen of de beveiligingsgebeurtenissen vals-positief zijn of incidenten die onderzoek vereisen. De tijd die wordt besteed aan onderzoek en beperking kan veel efficiënter en nuttiger worden gebruikt.

Succes met beveiliging is idealiter de combinatie van SIEM en SOAR. Veel is afhankelijk van de omvang en het type van de gegevens die worden verzameld rond gebeurtenissen, en een grotere organisatie kan tot miljoenen waarschuwingen per dag ontvangen, die een SIEM verzamelt en analyseert. Maar er is veel gegevensanalyse nodig om alle gegevens te verwerken. Dit is waar SOAR kan worden gebruikt in combinatie met SIEM om de incidentrespons veel sneller te verwerken en te beheren, waardoor de tijdrovende en arbeidsintensieve handmatige prioriteitstelling en responsprocessen voor incidenten worden verwijderd.

SOAR kan worden geïntegreerd in een breder netwerk van zowel beveiligings- als IT-platforms, wat een grotere mate van flexibiliteit biedt voor elke organisatie en haar beveiligingsactiviteiten. Er is minimale verstoring terwijl de beveiliging en efficiëntie worden verbeterd.

Elke organisatie moet beveiligingspraktijken zeer serieus nemen en SOAR is een bewezen oplossing voor alle organisaties, omdat ze steeds meer worstelen met de toenemende hoeveelheid informatie over beveiliging en netwerkactiviteit. Meerdere teams moeten met beveiligingsplatforms communiceren en SOAR kan helpen om alles gecentraliseerd, efficiënt en responsief te houden.

SOAR helpt bij het bouwen van workflows en het stroomlijnen van activiteiten

Orkestratielagen zijn succesvoller met de implementatie van plug-ins voor de meest voorkomende gebruiksscenario's en technologie, die vooraf samengestelde workflows bieden. IT-processen en beveiligingsworkflows kunnen vervolgens worden geautomatiseerd en uw technologiestack kan worden verbonden en u kunt ermee samenwerken. Hoewel u waarschijnlijk extra orkestraties moet toevoegen of bepaalde workflows moet aanpassen, zijn er veel sjablonen en bouwstenen die gemakkelijk toegankelijk zijn en het proces helpen stroomlijnen.

SOAR verbetert de flexibiliteit, uitbreidbaarheid en samenwerking

SOAR-oplossingen kunnen de flexibiliteit bieden om sjabloonworkflows voor gebruiksscenario's aan te passen aan uw processen of om eenvoudig nieuwe workflows uit te bouwen. Er zijn ook samenwerkingsmogelijkheden tussen andere organisaties, tussen teams en in de hele onderneming, waardoor aanpassing en ontwikkeling van huidige en nieuwe workflows nog verder nodig is.

Reageer sneller en nauwkeuriger

SOAR-oplossingen verzamelen voortdurend informatie en prioriteren incidenten met behulp van automatisering die werkt op basis van zowel vooraf geplande als aangepaste regels. Deze constante waakzaamheid zorgt voor een snellere en nauwkeurigere incidentbeoordeling en -prioritering, die vervolgens kan worden gebruikt om te controleren of een bedreiging gegrond is, zodat beveiligingsteams zich kunnen richten op de belangrijkste bedreigingen

Verbeter de werktevredenheid van analisten

Herhaalde taken en het constant controleren van gegevens kunnen eentonig zijn. Dergelijke alledaagse taken kunnen worden geautomatiseerd om de snelheid en het moreel van het team te verhogen. Werknemers kunnen dan meer tijd besteden aan innovatie en orkestreren, waarbij ze zich alleen richten op de bedreigingen die de meeste impact hebben.

Verbeter het tijdbeheer en de productiviteit

Geautomatiseerde reacties op bedreigingen met behulp van SOAR kunnen tijd vrijmaken, waardoor werknemers meer mogelijkheden hebben om zich te concentreren op taken met prioriteit dan door de waarschuwingen te zoeken om te bepalen op welke taken moet worden gereageerd.

Incidenten effectief beheren

SOAR-technologie kan de responstijd op bedreigingen en kwetsbaarheden versnellen en de nauwkeurigheid van reacties vergroten. Deze machine- en gegevensgestuurde workflow vermindert de kans op menselijke fouten aanzienlijk, zoals het missen van relevante gegevens, een verkeerd geïnterpreteerde analyse of fout-positieven.

Herhaalde en foutgevoelige taken automatiseren

Met SOAR-oplossingen kan de beveiliging meer vertrouwen op zelfbediening en minder op handmatige processen. Hierdoor worden herhaalde taken overbodig, zoals het voortdurend controleren van waarschuwingen en gegevens die constant worden verzameld. Herhaalde taken en constante menselijke interactie kunnen de kans op menselijke fouten vergroten. Geautomatiseerde programma's kunnen fouten aanzienlijk verminderen, met name omdat monotonische taken worden geëlimineerd.

Vereenvoudigde samenwerking tussen operationele teams

Vaak zijn meerdere processen en teams nodig voor effectieve incidentrespons en SOAR kan processen stroomlijnen om gecentraliseerde en toegankelijke gebieden te creëren waar teams kunnen samenwerken.

Aan de slag met SecOps


Contact
Demo