Wat is een Security Operations Center (SOC)?

Cyberbeveiliging kan worden gecentreerd in een SOC, een team van mensen dat controleert op bedreigingen, kwetsbaarheden of ongebruikelijke activiteiten.

Een SOC is een complete businessunit die volledig aan cyberbeveiliging is gewijd. De groep controleert de verkeersstroom en let op bedreigingen en aanvallen, en is een essentieel team voor bedrijven van elke omvang. Alle bedrijven zijn gevoelig voor gegevensinbreuk en cyberaanvallen.

Minimaliseren van uitvaltijd

Een SOC richt zich volledig op de beveiliging van een bedrijf, waardoor minder uitvaltijd en snellere reacties op incidenten worden gegarandeerd. Er zijn ook bewakingstools en SOC-oplossingen die redundanties in hun modellen inbouwen om uitvaltijd te voorkomen.

Vertrouwen van de klant opbouwen

Door één gegevensinbreuk kunnen klanten een organisatie de rug toe keren. Klanten willen samenwerken met een organisatie die beveiliging serieus neemt. Het voorkomen van inbreuken en het sterk benadrukken van de beveiliging kan klanten helpen hun gemoedsrust te bewaren wanneer ze zakendoen met een bedrijf.

De meest recente SOC-modellen bieden software-as-a-service (SaaS)-programma's die zijn gebaseerd op abonnementen. Het team van experts van het SOC stelt een cyberbeveiligingsstrategie op, ideaal gezien 24 uur per dag, 7 dagen per week, terwijl netwerken en endpoints consistent worden bewaakt. In het geval dat een bedreiging of kwetsbaarheid wordt ontdekt, werkt het SOC samen met IT-teams op locatie om een reactie te creëren en de bron te onderzoeken.

Afbeelding die de verschillende onderdelen van beveiligingsbewerkingen toont.

Speciaal of intern SOC

Een bedrijf heeft zijn eigen team voor cyberbeveiliging.

Virtueel SOC

Een beveiligingsteam dat op afstand werkt.

Globaal of commando SOC

Grotere groepen op hoog niveau die toezicht houden op kleinere SOC's.

Gezamenlijk beheerd SOC

De IT-afdeling van een bedrijf werkt samen met een externe SOC-leverancier om de beveiliging samen te beheren.

SOC-manager of -directeur

SOC-managers leiden hun respectieve organisatie op het hoogste niveau, waaronder personeelsbeheer, budgettering en het stellen van prioriteiten. Ze werken meestal één stap onder een Chief Information Security Officer (CISO).

Incidentresponder

Ze reageren op en analyseren beveiligingswaarschuwingen op het moment dat deze zich voordoen. Ze gebruiken doorgaans een reeks bewakingstools om de ernst van waarschuwingen te analyseren en ze grijpen in zodra een waarschuwing als een actiegericht incident is aangemerkt.

Dreigingsjager

Dreigingsjagers zoeken proactief naar bedreigingen en zwakheden in een netwerk. Idealiter identificeren ze bedreigingen en kwetsbaarheden voordat ze het bedrijf kunnen beïnvloeden.

Forensische onderzoeker

De analist die na een aanval informatie verzamelt, onderzoekt en vervolgens het digitale bewijs voor toekomstige preventieve maatregelen bewaart.

SOC-analist/cyberbeveiligingsanalist

Ze zijn verantwoordelijk voor het escaleren van potentiële dreigingen nadat ze alle dreigingen hebben geanalyseerd en de ernst ervan hebben bepaald.

Balans opmaken van de beschikbare resources

SOC is verantwoordelijk voor apparaten, toepassingen en processen, evenals defensieve tools om voortdurende bescherming te garanderen.

Wat de SOC beschermt

Het is de taak van het SOC om een volledig overzicht te hebben van de essentiële gegevens van een bedrijf, inclusief software, servers, endpoints en services van derden, samen met al het verkeer dat tussen de assets wordt uitgewisseld.

Hoe de SOC beschermt

Een SOC gebruikt flexibiliteit om een bedrijf te beschermen. Het ontwikkelt een sterk niveau van expertise van alle mogelijke tools op het gebied van cyberbeveiliging en workflows die het SOC gebruikt.

Voorbereiding en preventief onderhoud

Antwoorden kunnen snel worden uitgevoerd, maar een goed uitgerust team moet nog steeds preventieve maatregelen voorbereiden en nemen om cyberveerkracht te garanderen.

Voorbereiding

SOC-professionals blijven op de hoogte van de nieuwste innovaties op het gebied van cyberbeveiliging en de nieuwste bedreigingen. Continu up-to-date blijven kan helpen bij de voortdurende evolutie van hun beveiligingsstrategie, die als leidraad kan dienen voor de inspanningen van het bedrijf op het gebied van beveiliging.

Preventief onderhoud

Preventie betekent dat alle noodzakelijke stappen moeten worden genomen om aanvallen moeilijker te laten slagen, zoals het regelmatig bijwerken van softwaresystemen, het beveiligen van applicaties, het bijwerken van beleid, het toepassen van patches, whitelists, en blacklisting.

Continu proactief bewaken

De bewaking moet 24 uur per dag worden uitgevoerd, omdat er op elk moment van de dag afwijkingen of verdachte activiteiten kunnen optreden. Een 24-uurs SOC-bewaking kan onmiddellijk worden ingelicht, waardoor ze onmiddellijk op incidenten kunnen reageren. Sommige organisaties implementeren bewakingstools zoals een EDR en de meeste hebben een SIEM, die beide de mogelijkheden hebben om het verschil te helpen analyseren tussen normale operaties en dreigen gedrag.

Rangschikking en beheer van waarschuwingen

Het SOC is verantwoordelijk voor het nauwkeurig bekijken van elke waarschuwing die afkomstig is van de bewakingstools. Dit geeft hen de kans om op de juiste manier triage toe te passen op de bedreigingen.

Vermindert uitvaltijd van netwerken en garandeert bedrijfscontinuïteit

Een bedrijf heeft zo min mogelijk uitvaltijd van netwerken nodig om de activiteiten te kunnen onderhouden. Het SOC stelt het bedrijf op de hoogte van elke beveiligingsinbreuk die gevolgen kan hebben voor het netwerk.

Reactie op dreigingen

Het SOC fungeert als eerste hulpverlener als er een beveiligingsincident is geweest. Ze kunnen acties uitvoeren zoals het isoleren van endpoints, het beëindigen van schadelijke processen, voorkomen dat processen worden uitgevoerd en het verwijderen van bestanden. Idealiter zorgt het SOC ervoor dat het beveiligingsincident zo min mogelijk uitvaltijd veroorzaakt.

Herstel

Het SOC zal werken aan het herstellen van systemen en het herstellen van alles wat verloren is gegaan. Een deel van dit proces kan bestaan uit het opnieuw opstarten van endpoints, het wissen van endpoints, het implementeren van back-ups of het opnieuw configureren van systemen.

Logboekbeheer

Het SOC verzamelt en controleert logboeken van alle netwerkactiviteiten voor de hele organisatie. De logboeken bevatten gegevens die een basislijn voor normale netwerkactiviteit kunnen aangeven, en wat kan duiden op een bedreiging. Dergelijke gegevens helpen ook bij forensisch onderzoek tijdens de nasleep van een incident.

Onderzoek naar de onderliggende oorzaak

Na het incident is het de verantwoordelijkheid van het SOC om de hoofdoorzaak van een veiligheidsincident te onderzoeken. Ze kunnen loggegevens gebruiken om een mogelijke bron te vinden of een anomalie te identificeren, waarbij preventieve maatregelen kunnen worden toegepast.

Verfijning en verbetering van de beveiliging

Goede veiligheidsmaatregelen vereisen voortdurende waakzaamheid, waaronder het verfijnen en verbeteren van veiligheidsmaatregelen. Plannen die worden geschetst in een routekaart voor beveiliging worden toegepast, en er worden voortdurend verfijningen toegevoegd aan de routekaart om de maatregelen tegen cybercriminelen te verbeteren, die ook steeds verfijnder te werk gaan.

SOC's zijn noodzakelijk voor de bestrijding van cyberaanvallen, die een bedrijf aanzienlijk kunnen beschadigen.

Gecentraliseerde aanpak van de detectie en respons van dreigingen

Een SOC-team maakt gebruik van een gecentraliseerd systeem voor het bewaken van de beveiliging van een bedrijf, wat betekent dat alle software en processen op één plek worden opgeslagen voor een vlottere werking.

Het vertrouwen van de klant en de werknemer behouden

Klanten verwachten dat organisaties de beveiliging serieus nemen en hun gegevens beschermen. Eén incident kan genoeg zijn om een klant te verliezen. Daarom helpt een SOC-team aanvallen te controleren en te voorkomen voordat ze een organisatie kunnen infiltreren.

Voor een minimale impact van cyberaanvallen op het bedrijf zorgen

Beveiligingsinbreuken kunnen tot aanzienlijke verliezen in de bedrijfsreputatie en -inkomsten leiden, wat het rendement en de bedrijfsresultaten drastisch kan veranderen. Bedrijven besparen geld dat ze anders zouden verliezen in herstel en verloren inkomsten als gevolg van uitvallende netwerken.

Afbeelding die de tijd toont om een gegevensinbreuk te detecteren en in te perken.

De aanwezigheid van SOC gedurende meerdere jaren heeft geleid tot een reeks best practices.

Versnelde incidentrespons

Een SOC bewaakt de netwerkactiviteit 24 uur per dag en 7 dagen per week, wat een snelle reactie op incidenten mogelijk maakt. Op het moment dat een bedreiging wordt gedetecteerd, moet het SOC-team sneller reageren om ervoor te zorgen dat de dreiging wordt geneutraliseerd voordat deze kan bijdragen aan uitvaltijd of tot verlies van gegevens of privacy kan leiden.

Automatisering implementeren

Machine Learning-systemen hebben de mogelijkheid om logboeken te bewaken en verkeersstromen te bekijken—ze werken op een getraind algoritme dat bedoeld is om anomalieën te detecteren en onmiddellijk verdachte activiteiten te melden. Dit kan tijd besparen en beveiligingsbeoefenaars in staat stellen zich te richten op patronen en anomalieën en efficiënter te werken.

Cloud-aanpak

De cloud heeft cyberbeveiliging lastiger gemaakt, omdat een reeks onderling verbonden apparaten een groter oppervlak hebben gecreëerd voor cyberaanvallers om een firewall te penetreren. Alle verbindingen van de cloudinfrastructuur moeten worden geanalyseerd om vast te stellen waar bedreigingen en kwetsbaarheden kunnen worden gevonden.

Cybercriminelen voorblijven

Cybercriminelen worden steeds innovatiever in hun aanvalsmethoden. Cyberveiligheidsteams moeten ook een innovatieve en creatieve benadering van preventieve plannen kiezen in afwachting van steeds veranderende dreigingen.

Er zijn veel tools beschikbaar voor SOC-beoefenaars. Er zijn basistools zoals firewalls en inbraakdetectiesystemen en basistools zoals SIEM's. Maar er beginnen meer geavanceerde tools te verschijnen, wat de efficiëntie en nauwkeurigheid zal vergroten. Bijvoorbeeld tools die activiteiten over de hele perimeter kunnen analyseren en meerdere toegangspunten onthullen waar een hacker zich op kan richten.

Dashboard voor efficiëntie van beveiligingsactiviteiten.

Waarom hebt u een Security Operations Center nodig?

Het is essentieel voor een organisatie om haar gegevens en assets te beschermen. Een SOC kan een netwerk beschermen en ervoor zorgen dat een organisatie minder kwetsbaar is voor aanvallen, wat klanten en werknemers gemoedsrust biedt.

Wat moet een SOC bewaken?

Al het netwerkverkeer van zowel interne als externe resources, inclusief servers, databases en routers.

Wat is het verschil tussen een NOC en een SOC?

Een Network Operations Center (NOC) richt zich op het bewaken van de uptime van een netwerk in plaats van cyberbeveiligingsdreigingen.

Wat is het verschil tussen een SOC en SIEM?

Security Information and Event Management (SIEM) is een oplossing voor netwerkbewaking, die waarschuwingen en benchmarks voor netwerkgebruik biedt die SOC-teams kunnen gebruiken.

Aan de slag met Security Operations

Herken, prioriteer en reageer sneller op dreigingen.

Contact
Demo