Wat is een softwarelicentie?

Een softwarelicentie is een wettelijk contract tussen de maker van de software en de eindgebruiker, dat is ontworpen om software als intellectueel eigendom te beschermen.

Softwarelicenties zijn meer dan eenvoudige voorwaarden waar u doorheen klikt. Ze schetsen specifiek wat de eindgebruiker wel en niet mag doen met de software van de maker en bieden juridisch bindende definities voor distributie en gebruik. Ze identificeren ook duidelijk de rechten van de gebruiker, inclusief die met betrekking tot aansprakelijkheid, installatie en garanties. Met andere woorden, de softwarelicentie geeft expliciet aan hoe de software kan worden gebruikt zonder inbreuk te maken op het auteursrecht.

Alle softwarelicenties vervullen dezelfde basisfunctie, namelijk het wettelijk geaccepteerde gebruik van de software in kwestie beschrijven. Er zijn echter veel verschillende subcategorieën van softwarelicenties. Deze categorieën staan niet noodzakelijkerwijs op zichzelf; verschillende soorten softwarelicenties overlappen elkaar vaak.

Verankerd

De softwarelicentie is alleen van toepassing op een specifiek apparaat. De softwaretoepassing kan alleen worden gebruikt op het apparaat of de apparaten die in de overeenkomst worden beschreven.

Copyleft

Alle wijzigingen of uitbreidingen van de oorspronkelijke software moeten onder dezelfde softwarelicentie worden gedistribueerd, met dezelfde aanduiding en beperkingen.

Apparaat

Apparaatlicenties staan het softwaregebruik toe op een specifiek aantal apparaten.

Functie

Specifieke functies van een toepassing hebben hun eigen licenties, waarin wordt gedefinieerd welke functies een gebruiker wel en niet mag gebruiken.

Vaste duur

De softwarelicentie is alleen gedurende een vooraf bepaalde periode beschikbaar, waarna de licentie verloopt en de gebruiker de software niet langer mag gebruiken.

Lesser General Public License (LGPL)

Open-sourcebibliotheken die zijn gewijzigd of waarvan delen naar de toepassing zijn gekopieerd, kunnen in de software worden gekoppeld.

Naar gebruik

De softwarelicentie is gebaseerd op het gebruik. Dit wordt lokaal geregistreerd en aan de servers van de softwareleveranciers doorgegeven. Licenties naar gebruik hebben vaak een PAYG-model (pay-as-you-go) en kunnen worden gebaseerd op tijdsduur, het aantal sessies of andere factoren.

Offline gebruik

De gebruiker kan de licentie voor een bepaalde periode uitchecken, zonder dat diegene online toegang nodig heeft.

Tolerant

Tolerante licenties worden vaak gebruikt met gratis en open-sourcesoftware en bevatten slechts minimale eisen voor de aanpassing en distributie van de software.

Eeuwig

Na de aanschaf van de software heeft de eindgebruiker toegang tot de software en kan deze worden gebruikt zonder rekening te houden met een bepaalde tijdsduur. Met eeuwige licenties kunnen gebruikers de software voor altijd blijven gebruiken, binnen de grenzen van de overeenkomst.

Eigendom

De software en alle bijbehorende rechten zijn voorbehouden. De software mag op geen enkele manier worden gewijzigd of gedistribueerd.

Zwevend

De softwarelicentie staat een ingesteld aantal gebruikers binnen een groep toe.

Projectgebaseerd

Projectgebaseerde licenties zijn ontworpen om de coördinatie te vergemakkelijken, ongeacht de locatie of het bedrijf. Ze staan gebruik toe aan projectteamleden onder de hoofdlicentie, zelfs wanneer het team verspreid is over meerdere organisaties.

Publiek domein

Dit is een tolerante licentie die in wezen iedereen in staat stelt de software zonder beperkingen te gebruiken en aan te passen.

Subscription

Met een abonnementslicentie krijgen gebruikers gedurende een juridisch bepaalde periode toegang tot de software. Veel van deze licenties worden automatisch verlengd na de initiële looptijd, zonder definitieve beëindigingsdatum.

Ondersteuning en onderhoud

De licentie voor ondersteuning en onderhoud, die vaak bestaat als onderdeel van een permanente licentie, maakt het mogelijk om voortdurend updates en fixes te installeren die door de softwareleverancier worden geleverd.

Proeflicentie

Een proeflicentie is een type licentie met een vaste duur waarmee gebruikers softwarefuncties gedurende een beperkte tijd uitproberen voordat ze kiezen of ze de volledige licentie willen gebruiken.

Gebruikstijd

Gebruikstijdlicenties vallen onder licenties naar gebruik, waarmee gebruikers toegang hebben tot de software tot een specifieke einddatum of tot een vooraf ingesteld aantal uren.

Toegestane gebruikers

Met licenties voor toegestane gebruikers kan een groep mensen toegang krijgen tot software, op basis van een gedefinieerde lijst met gebruikers.

Een ander belangrijk onderscheid in softwarelicenties dat de moeite waard is, is hoe en waar de licentie wordt geïmplementeerd. Licenties op locatie moeten volledig op de lokale servers van een organisatie worden geïnstalleerd, terwijl SaaS-licenties op afstand via internet worden gebruikt en beheerd. SaaS-softwarelicenties worden over het algemeen gezien als een vooruitgang ten opzichte van licenties op locatie, omdat ze meer flexibiliteit en beveiliging bieden, zonder dat er intern onderhoud nodig is.

Zoals eerder gezegd, definiëren softwarelicenties precies hoe, wanneer en door wie software en toepassingen mogen worden gebruikt. In het bijzonder definiëren en schetsen softwarelicenties het volgende:

 • Aantal in aanmerking komende gebruikers van de software
 • Datums en gebruiksduur
 • Details over inbreuk op auteursrechten
 • Contractuele verplichtingen van softwareleverancier
 • Probleembemiddelingsprocessen
 • Machtigingen en beperkingen voor distributie
 • Gebruiksrechten, waaronder wijzigingen en kopieën

Net zoals er veel verschillende soorten softwarelicenties zijn, zijn er ook een aantal prijsmodellen voor softwarelicenties. Ook tussen deze modellen kan er overlap bestaan.

 • Tariefschijven/tarieven naar volume
  Hoe meer gebruikers, hoe minder bedrijven per gebruiker betalen.
 • Tarieven op naam
  Iedere gebruiker heeft individuele aanmeldingsgegevens en wordt verrekend in het tariefmodel.
 • Tarieven voor gelijktijdig gebruik
  Het bedrijf koopt een vast aantal licenties die door meerdere gebruikers kunnen worden gebruikt.
 • Maandelijkse/jaarlijkse tarieven
  Softwarelicenties worden verlengd en worden periodiek in rekening gebracht, ofwel elke maand ofwel eenmaal per jaar.
 • Op pakketten gebaseerde tarieven
  Softwarelicenties worden aangeboden in specifieke pakketten, waardoor gebruikers tegen een specifieke prijs toegang hebben tot een bepaald aantal functies. Hoe hoger de prijs, hoe meer functies beschikbaar zijn.
 • Eenmalig tarief
  Na een eenmalige betaling kan de softwarelicentie voor altijd en zonder terugkerende kosten worden gebruikt.

In een perfecte wereld zouden bedrijven er altijd op kunnen vertrouwen dat hun klanten hun intellectuele eigendom eerlijk en verantwoord gebruiken. Maar hoewel de meeste klanten niet de intentie hebben om software van derden te misbruiken, kunnen ongedefinieerde machtigingen, auteursrechten en autorisaties leiden tot opzettelijke of onopzettelijke inbreuk. Softwarelicenties dienen als een betrouwbaar veiligheidsnet dat bedrijven en eindgebruikers beschermt tegen gevaren en juridische sancties.

In het bijzonder bieden softwarelicentieovereenkomsten de volgende voordelen:

Voorkomen van softwaremisbruik

Zonder softwarelicenties is er weinig dat gebruikers verhindert om software te kopiëren, te wijzigen of zelfs door te verkopen. Een goede licentie zorgt ervoor dat de software correct wordt gebruikt en dat de ontwikkelaar eerlijk wordt betaald.

Eigendom van software behouden

Met softwarelicenties kunnen organisaties software aan hun gebruikers 'uitlenen', in plaats van deze regelrecht te verkopen. De maker van de software behoudt zijn eigendom, kan gebruik en distributie bepalen, en aan meerdere gebruikers een licentie voor dezelfde software geven.

Aansprakelijkheid definiëren

Aansprakelijkheid is een complex probleem bij softwaregebruik. Softwarelicenties definiëren aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden om zowel gebruikers als leveranciers te beschermen en verzekeren een eerlijke aansprakelijkheid in het geval zich een juridisch probleem voordoet.

Garanties afwijzen

Soms hebben gebruikers verwachtingen waaraan niet volledig kan worden voldaan door de software die ze gebruiken. Voor deze gevallen kunnen softwarelicenties afwijzingen van garanties opnemen die de verantwoordelijkheid verder bepalen en organisaties beschermen wanneer zich problemen voordoen.

Het gebruik beëindigen indien nodig

Hoewel het zeker niet goed is voor uw bedrijf om de toegang van gebruikers zonder goede reden te beëindigen of op te schorten, is het wel altijd goed om het recht te behouden om dit te doen. Het opnemen van een clausule in de softwarelicentie die de organisatie het recht geeft licenties in te trekken voorkomt tijdrovende en potentieel dure geschillen en biedt een meer volledige controle over de eigen software.

Softwarelicenties zijn van cruciaal belang om moderne softwareleveranciers en hun klanten te beschermen, en ervoor te zorgen dat bedrijfseigen software correct en in lijn met gevestigde praktijken wordt gebruikt. Helaas kan het heel moeilijk zijn om de complexiteit van licenties te doorgronden en een waterdicht licentiebeheer op poten te zetten. ServiceNow Software Asset Management biedt de oplossing.

Met ServiceNow Software Asset Management kunnen organisaties het volgende doen:

 • Het toezicht verbeteren en verspilling minimaliseren
 • De IT-uitgaven optimaliseren en geld besparen
 • De financiële risico's en risico's van rechtszaken verminderen met licentiecompliance.

Software Asset Management draait op een platform met één architectuur en biedt krachtige visualisatietools voor het beheren, prioriteren en ondernemen van actie op het gebied van compliance- en kostenkwesties. Bovendien maken gedetailleerde, maar gebruiksvriendelijke dashboards het mogelijk om de licentiecompliance eenvoudig te controleren en optimaliseren.

Bescherm uw bedrijf tegen compliancerisico's, terwijl u ook de resultaten verbetert en de uitgaven terugbrengt. ServiceNow Software Asset Management maakt het allemaal mogelijk.

Ontdek de mogelijkheden

Automatiseer de end-to-end levenscyclus van softwarelicenties, hardware en de cloud op één platform.

Loading spinner
Contact
Demo