Wat is releasebeheer?

Releasebeheer zorgt ervoor dat implementatieservices zich ontwikkelen en taken plannen, resources toewijzen en de levering beheren wanneer de behoeften veranderen.

Releasebeheer is een IT-term die vaak wordt gebruikt in verschillende branches. In het meest elementaire gedeelte wordt met releasebeheer het toezicht op de ontwikkeling, het testen, de implementatie en de ondersteuning van het ontwerpen en vrijgeven van software beschreven. Releasebeheer omvat doelstellingen en strategische planning op de lange termijn, evenals de individuele tactische stappen die worden uitgevoerd om die doelen te bereiken.

Veel bedrijven gaan nog een stap verder met releasebeheer, naast het technische proces van de implementatie van IT-producten en -functies, omvatten ze ook beheer van adoptie, wijzigingen in bedrijfsprocessen en andere interne factoren die verband houden met de implementatie.

Releasebeheer speelt een belangrijke rol in de IT Infrastructure Library (ITIL). Dit wordt ook wel release- en implementatiebeheer genoemd en is een van de belangrijkste processen in het gedeelte Service Transition van ITIL. Releasebeheer in ITIL is gericht op kwaliteit en klantervaring als primaire rol bij de implementatie van producten en services, en stimuleert tegelijkertijd kosteneffectieve bedrijfspraktijken. In ITIL-termen gaat releasebeheer in op wijzigingen en verbeteringen in bestaande producten of services.

ITIL is misschien wel het meest vertrouwde en veelgebruikte framework voor technologiebeheer. In dit kader zorgt releasebeheer ervoor dat ontwikkelings- en operationele teams samen kunnen coördineren en relevante kennis en resources kunnen delen. Hierdoor kunnen teams meerdere projecten tegelijk uitvoeren en een gestructureerde aanpak bieden voor het bedenken, gebruiken, testen en introduceren van nieuwe versies van componenten of services.

Als afzonderlijke projectteams ieder wijzigingen in de productieomgeving introduceren, moeten ze effectief kunnen samenwerken. Releasebeheer streeft ernaar deze teams op één lijn te brengen met uniforme processen, beleidsregels en richtlijnen voor elke fase van de release. Het doel is ervoor te zorgen dat alle betrokkenen volledig op de hoogte zijn van de beschikbare middelen, hoe deze middelen worden gebruikt, welke wijzigingen door welke teams worden aangebracht en dat eventuele volgende wijzigingen een voorgeschreven, gestandaardiseerde volgorde van taken volgen. Deze volgorde wordt het proces voor releasebeheer genoemd.

Terwijl u het proces voor releasebeheer doorloopt, zult u de volgende zes essentiële stappen tegenkomen.

Afbeelding van de verschillende aspecten van releasebeheer.

Verzoeken

De allereerste stap in releasebeheer is het herkennen van de noodzaak van nieuwe productfuncties of wijzigingen in bestaande functies of services. Wijzigingsverzoeken gaan via vooraf bepaalde kanalen en worden geëvalueerd op basis van behoefte, haalbaarheid, kosten en andere criteria. Het is belangrijk om te weten dat niet elk van uw wijzigingsaanvragen goedkeuring krijgt; de aanvragen die wel goedkeuring krijgen, komen in de planningsfase.

In planningsfase

De planningsfase omvat het maken en instellen van het releasebeheersysteem. Daarom is het waarschijnlijk nodig om meer tijd vrij te maken voor deze fase.

In deze fase definieert het bedrijf de structuur die de release zal aannemen. Een nauwkeurig gedefinieerde structuur geeft uw team een routekaart die ze moeten volgen wanneer ze de volgende stappen doorlopen en de release doorschuiven naar de implementatie en verder. Uw releaseplan kan zo eenvoudig zijn als een checklist, waarin de acties en taken in chronologische volgorde worden beschreven, evenals de teams of personen die voor elke taak verantwoordelijk zijn. Veel bedrijven vinden dat gedetailleerde digitale workflows de duidelijkste richting bieden, zodat iedereen naar gemeenschappelijke doelen toe werkt en aan essentiële vereisten wordt voldaan.

Effectieve releaseplannen omvatten meestal mijlpalen, verantwoordelijkheden, geschatte tijdlijnen, deadlines en een duidelijk, uitgebreid overzicht van het project als geheel. Het releaseplan is iets waar teams gedurende het gehele proces naar kunnen verwijzen. Door een herhaalbaar releasebeheersysteem op te zetten dat in meerdere releases kan worden gebruikt, kunt u toekomstige processen versnellen en uw inspanningen beter coördineren, in het hele bedrijf.

Ontwerpen en bouwen

Nu de goedkeuring, ideeën en planning zijn afgewerkt, gaat u nu naar de feitelijke ontwikkeling. Voor het ontwerpen en bouwen van het product, de component of de functie moeten eventuele problemen worden aangepakt en moeten de vastgestelde vereisten van uw project worden omgezet in software. Dit stadium overlapt enigszins met het volgende stadium.

Testen en herzien

Tijdens de ontwerp- en bouwfase moet het product in uitvoering worden blootgesteld aan een testomgeving in de praktijk. Aangezien de verschillende functionele en niet-functionele tests problemen en bugs in de software aan het licht brengen, wordt de release teruggestuurd voor revisie. De meeste releases doorlopen meerdere iteraties, waarbij in een iteratief proces heen en weer wordt geschakeld tussen fasen totdat de release is gecertificeerd voor de eindbeoordeling.

Uitvoeren van eindbeoordeling

Voorafgaand aan de implementatie moet de release een eindbeoordeling doorlopen, waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe informatie of inzichten die tijdens het testen zijn verkregen. Het QA-team zal het eindproduct analyseren en inspecteren om te controleren of het voldoet aan de normen en vereisten die zijn vastgesteld in de planningsfase. Hoewel sommige bugs in de implementatie onopgemerkt kunnen blijven, moet deze laatste beoordeling uw teams voldoende informatie geven om eventuele problemen op te lossen die zich kunnen voordoen bij of na de introductie van het product.

Implementeren

Met de definitieve goedkeuring van de projecteigenaar wordt het product in productie genomen en kan het worden vrijgegeven aan de eindgebruiker. Aanvullend voorlichtingsmateriaal, waaronder wijzigingsmeldingen, bedieningshandleidingen en noodzakelijke trainingsmaterialen, moeten tegelijkertijd worden vrijgegeven. Zorg ervoor dat u deze resources niet alleen aanpast aan de eindgebruiker, maar ook aan ondersteuningsteams binnen het bedrijf die vragen van gebruikers moeten beantwoorden of hulp moeten bieden bij het oplossen van problemen.

De implementatiefase is het einde van het proces voor releasebeheer, maar het proces eindigt niet bij de introductie. Teams moeten follow-ups uitvoeren om toegang te krijgen tot de release, knelpunten of obstakels identificeren en het proces voor toekomstige producten verbeteren.

Houd er rekening mee dat bedrijven van verschillende omvang waarschijnlijk een zeer vergelijkbaar end-to-end-proces zullen volgen, met in wezen dezelfde stappen. Kleinere organisaties met minder projecten kunnen echter merken dat hun versie van het releasebeheerproces veel minder complex is dan grotere bedrijven. Naarmate een bedrijf de releases aanpast aan de groei, en naarmate teams en afdelingen zich uitbreiden met meer mensen, wordt ook het releasebeheer uitgebreid, waardoor er meer geavanceerde tools voor ondersteuning nodig zijn.

Organisaties die automatisering volledig hebben omarmd, kunnen releasebeheer als een onnodig, verouderd proces beschouwen. Hoewel methodologieën zoals Agile de snelheid van software-implementatie kunnen verhogen, worden problemen van teams in silo's en inefficiënte leveringsprocessen niet opgelost. Met releasebeheer blijft iedereen op het juiste spoor en kijkt u naar het grotere geheel. Dit wordt bereikt door het risico te verminderen, de implementatie-efficiëntie te optimaliseren en de waarde voor de klant te verhogen.

Risico verminderen

Gestandaardiseerde vereisten en beleidsregels die kunnen worden herhaald in meerdere projecten, helpen veel van de risico's van productrelease te elimineren. Releasebeheerders kunnen individuele processen aanpassen om beter te voldoen aan de behoeften van specifieke releases en deze processen schalen naarmate het bedrijf blijft groeien.

De efficiëntie van de implementatie optimaliseren

Door de focus te leggen op het verhogen van de positieve waarde, het verlagen van de negatieve waarde en het verbeteren van de ontwikkelings- en releasetijden, biedt releasebeheer een duidelijk pad naar het verbeteren van de efficiëntie van de software-implementatie.

Meer waarde voor de klant

Dankzij feedback van klanten en een iteratief ontwikkelings- en testproces biedt releasebeheer bedrijven de mogelijkheid om de waarde die aan de eindgebruiker wordt geleverd, voortdurend te verhogen.

Releasebeheer biedt ook een waardevolle service binnen de DevOps-methodologie. Net als bij Agile lijkt de automatisering en decentralisatie van DevOps het releasebeheer verouderd te maken. Maar ondanks wat DevOps te bieden heeft op het gebied van snelle implementatie en gelijktijdige productontwikkeling, is het altijd nodig om relevante teams te coördineren, bedrijfsprioriteiten af te stemmen, processen te standaardiseren en hoogwaardige producten te garanderen.

In overleg met DevOps-managers moeten releasemanagers de continue integratie beheren en ervoor zorgen dat de positieve waarde van de klant wordt verbeterd, dat bugs en andere problemen snel en effectief worden aangepakt en dat nieuwe functies correct worden geïntegreerd in het gevestigde proces voor releasebeheer.

Zoals eerder vermeld, brengt het releasebeheer teams op één lijn met gemeenschappelijke doelstellingen die zijn ontworpen om de productkwaliteit en de klantervaring te verbeteren. Met dit in gedachten kunt u het succes van uw initiatieven voor releasebeheer evalueren aan de hand van de volgende indicatoren:

Implementatie is afgestemd op tijdlijndoelen

Is de release binnen de vastgestelde deadline gelanceerd? Zijn de afzonderlijke taken op tijd voltooid?

Implementatie past binnen budgetbeperkingen

Is het project binnen het budget voltooid?

Geen invloed op de huidige gebruikers

Konden huidige gebruikers het product of de dienst blijven gebruiken zonder negatieve onderbrekingen?

Nieuwe en huidige gebruikers blijven tevreden

Heeft de release in het algemeen de ervaring van eindgebruikers verbeterd?

ServiceNow Releasebeheer brengt de kracht van geavanceerde automatisering naar het releasebeheerproces. Automatiseer goedkeuringen en beheer om knelpunten te verminderen en ontwikkeling vooruit te helpen. Risico's beoordelen en conflicten opsporen om mislukking van veranderingen te verminderen. Maak gebruik van geautomatiseerde frameworks om de coördinatie tussen DevOps en IT te verbeteren. U kunt zelfs de ingebouwde Successcore voor Wijzigingen gebruiken om wijzigingen met een laag risico te evalueren en automatisch goed te keuren, terwijl de Change Advisory Board Workbench u een speciale locatie biedt om andere besluitvormers te ontmoeten en complexere wijzigingen te bespreken en goed te keuren.

Met Releasebeheer kan uw bedrijf softwarewijzigingen en -releases coördineren met een focus op uw klanten, terwijl het zich blijft aanpassen aan uw bedrijfsprioriteiten. ServiceNow gaat een stap verder met releasebeheer, automatiseert essentiële stappen en taken en biedt u de tools en resources die u nodig hebt om uw processen te optimaliseren. Meer informatie over ServiceNow Releasebeheer.

Aan de slag met Change and Release Management

ServiceNow® Change and Release Management maken het mogelijk mislukte wijzigingen te minimaliseren en het veranderbeheer te versnellen.

Contact
Demo