Wat is CI/CD?

CI/CD maakt gebruik van geavanceerde automatisering om de ontwikkeling en levering van software te versnellen.

In de meeste gevallen is het ontwikkelen van een zakelijke app een zware, tijdrovende inspanning. Dit is deels te wijten aan het ontwikkelings- en afleveringsproces van de app. Van de conceptfase die aan het ontwerp vooraf gaat, waarin apps worden overgenomen van een eerste briefing naar een werkbare strategie, tot de ontwerp- en ontwikkelingsfasen en ten slotte de implementatie- en ondersteuningsfasen, zijn er veel stappen en taken die nodig zijn om een app de deur uit te krijgen. Afhankelijk van de app en de ontwikkelingsbronnen van een bedrijf kan het bouwen en vrijgeven van nieuwe software zelfs negen maanden of langer duren.

CI/CD wil dat allemaal veranderen.

CI/CD is een benadering tot het leveren van apps die automatisering integreert in app-ontwikkelingsfasen. CI/CD staat voor continue integratie/continue levering of implementatie en is voortgekomen uit de ontwikkeling van Agile die is gericht op het verkorten van de ontwikkelingstijden van apps en het verhogen van het aantal releases. CI/CD is een overkoepelende term met een verzameling werkingsprincipes en werkwijzen waarmee DevOps-teams sneller en eenvoudiger codewijzigingen in apps kunnen implementeren.

Samen produceert CI/CD een systeem waarbij ontwikkelaars kunnen vertrouwen op een hoge mate van automatisering en bewaking om de ontwikkeling van apps te verbeteren.

Afbeelding van waaruit CI/CD bestaat.

Wanneer CI/CD op de juiste manier wordt gebruikt en wordt ondersteund door de juiste tools, is het een betrouwbaar proces om softwareproducten snel op de markt te brengen en tegelijkertijd regelmatig en eenvoudig nieuwe functies en oplossingen te implementeren. Maar naast deze duidelijke voordelen biedt CI/CD andere voordelen die vaak over het hoofd worden gezien. Deze omvatten het volgende:

CI/CD helpt u om een aantrekkelijk team samen te stellen waar ontwikkelaars deel van willen uitmaken

Er bestaat steeds meer vraag naar bekwame softwareontwikkelaars, wat betekent dat u met grote concurrentie te maken krijgt om hen te overtuigen deel te nemen aan uw organisatie. En hoewel hoge salarissen en mooie voordelen altijd aantrekkelijk zijn, willen veel ontwikkelaars deel uitmaken van een geweldig team. En er zijn veel verschillende maatstaven waarmee ontwikkelaars rekening houden.

Een werkende CI/CD-methodologie laat toekomstige werknemers zien dat u zich inzet om hen te ondersteunen en dat u over de juiste tools en processen beschikt om een betere werkbeleving te bevorderen met minder ontwikkelingshindernissen.

CI/CD verbetert de samenwerking

Effectieve communicatie en samenwerking binnen grote teams kan altijd lastig zijn. Deze moeilijkheid neemt toe naarmate de taak die het team probeert te voltooien complexer wordt. Helaas kan softwareontwikkeling een zeer complexe taak zijn.

CI/CD elimineert een groot deel van die complexiteit, automatiseert vele verantwoordelijkheden en stelt ontwikkelaars in staat zich te concentreren op hun individuele taken. Continue integratie in een gedeelde opslagplaats voor versiebeheer zorgt ervoor dat wanneer personen binnen het team hun toegewezen taken uitvoeren, de algemene structuur en functie van de app goed blijven.

CI/CD maximaliseert betrouwbaarheid, automatisering en efficiëntie

De continue aard van CI/CD betekent meer apps en toepassingsoplossingen, die sneller worden geleverd. Deze grotere hoeveelheid gaat echter niet ten koste van de kwaliteit; geautomatiseerde tools testen voortdurend nieuwe codewijzigingen en zorgen voor de gewenste functionaliteit voordat de wijzigingen in productie of implementatie worden verzonden.

Instrumenten voor foutdetectie en isolatie lokaliseren de hoofdoorzaken van fouten. Continue betrouwbaarheidstests zijn gericht op momentopnamen van code wanneer deze in het systeem worden geïntroduceerd. Niet-kritieke defecten worden opgelost zodra ze zich voordoen, waardoor de backlog van uw team afneemt. Het eindresultaat is een geautomatiseerde aanpak waarmee ontwikkelaars in minder tijd en tegen lagere kosten meer complete softwareoplossingen kunnen produceren.

CI (continue integratie) beschrijft hoe ontwikkelingsteams regelmatig kleine, incrementele codewijzigingen implementeren en testen, die vervolgens worden samengevoegd in een gedeelde opslagplaats voor versiebeheer. Deze 'controles' worden vervolgens gecontroleerd door een geautomatiseerde build, zodat eventuele problemen met de code snel kunnen worden geïdentificeerd en opgelost. Met CI kunnen teams van ontwikkelaars gelijktijdig met dezelfde app werken zonder conflicten te veroorzaken.

Hier volgen enkele van de mogelijkheden en kenmerken van continue integratie:

Functievlaggen

Een voordeel van continue integratie is dat wijzigingen automatisch regelmatig worden geïmplementeerd. Het is echter mogelijk dat u niet elke wijziging direct zichtbaar wilt maken voor uw gebruikers, zoals onvolledige wijzigingen die nog niet klaar zijn voor implementatie.

Met functievlaggen (ook wel functieknoppen, functieschakelaars, functiebedieningenenz.) kunnen ontwikkelaars de toegang tot codes te beheren. Een functievlag kan bijvoorbeeld worden gebruikt om aan te geven welke nieuwe regels met code gereed zijn om te worden getest. Het gebruik van functievlaggen om onvolledige wijzigingen te beheren helpt het risico op terugdraaien te minimaliseren.

Betrouwbare automatische tests

Continue integratie wordt mogelijk gemaakt door geautomatiseerde tests. Door tests te automatiseren, kunnen ontwikkelaars eerder en vaker codewijzigingen aanbrengen om de kwaliteit te verbeteren zonder het ontwikkelingsproces te vertragen.

Betrouwbare automatische tests zijn een bescherming tegen codewijzigingen die anders de functionaliteit zouden kunnen onderbreken. Als extra bonus kunnen automatisch gegenereerde testdekkingsrapporten u helpen bij het evalueren van uw tests voor een betere effectiviteit.

Prioritering van reparaties

De toepassings- en softwarecode kan zeer flexibel en bijzonder complex zijn. Het is dus geen verrassing als deze af en hapert. Het moeilijkste is om te weten welke onderbrekingen de hoogste prioriteit hebben en welke voor later kunnen worden toegewezen aan backlogs. Helaas is er vaak niet veel tijd om dat gesprek te voeren, omdat reparaties reactief zijn in plaats van preventief.

Geautomatiseerde CI-tools kunnen u helpen onderbrekingen sneller te identificeren en automatisch oplossingen met een hogere prioriteit toe te wijzen, zodat u de meest kritieke problemen sneller kunt oplossen.

CD (continue implementatie, continue levering) neemt de doorlopende codeontwikkeling mee en implementeert deze automatisch waar het nodig is, of dat nu betekent dat de code wordt verzonden naar productie-, ontwikkelings- of testomgevingen of rechtstreeks naar gebruikers. Met andere woorden, de wijzigingen die u aanbrengt in uw code worden geïmplementeerd in een live omgeving.

Continue implementatie versus continue levering

Voordat we verder gaan, is het belangrijk te vermelden dat hoewel CD wordt gebruikt om zowel continue levering als continue implementatie te beschrijven, de twee termen niet precies synoniemen zijn. Hier behandelen we de overeenkomsten, verschillen en voordelen van elk:

Continue implementatie
Omdat ontwikkelaars met succes applicaties bouwen en testen en voortdurend wijzigingen aanbrengen in applicaties, worden bij continue implementatie deze applicaties en updates automatisch geleverd aan UAT (testen gebruikersacceptatie). De code wordt getest op alle functionaliteitsaspecten. Als de code de tests doorstaat, wordt de werkende versie van de toepassing automatisch naar productie gestuurd.

Dit gebeurt zonder dat er een goedkeuringscyclus nodig is, wat betekent dat ontwikkelaars ervoor moeten zorgen dat hun testlocatie effectief en betrouwbaar is. Het voordeel is dat teams in zeer korte tijd meerdere apps of updates kunnen implementeren, met minimale handmatige handelingen.

Continue levering
Continue levering is vergelijkbaar met continue implementatie, maar zodra de app is gevalideerd in UAT, moet deze nog steeds wachten op het ontwikkelingsteam om de implementatie handmatig te starten. Hierdoor kunnen ontwikkelaars feedback implementeren en doorlopende oplossingen aanbrengen, waarbij het eindproduct alleen wordt uitgebracht wanneer ze het gevoel hebben dat het helemaal klaar is. Bij continue levering moet rekening worden gehouden met handmatige beoordeling en implementatietijden.

Continue implementatie versus continue levering

Continue levering maakt het mogelijk om software snel, duurzaam en met vertrouwen in het eindproduct te leveren. Maar om dit te doen, moet u bekend zijn met de belangrijkste principes van CD. De volgende normen helpen u het meeste uit uw CD-initiatieven te halen:

Kleine, frequente implementaties

Een van de redenen dat continue levering zo vaak gepaard gaat met continue integratie, is dat u veel kleine, lopende wijzigingen kunt aanbrengen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de kwaliteit van de wijzigingen. In plaats van te wachten om veel wijzigingen tegelijk te implementeren en de mogelijkheid van een problematische wijziging te riskeren die een terugdraaiing van functionerende wijzigingen forceert, kunt u vertrouwen op kleine, continue batches die worden ondersteund door CI.

Automatisering van repetitieve taken

In een ideale wereld zouden alle herhaalde handmatige taken worden geautomatiseerd, vooral als het gaat om IT en engineering. CD neemt deze stelregel ter harte en maakt overal gebruik van automatisering. Dit verhoogt de duurzaamheid en stelt ontwikkelaars in staat zich te richten op andere aspecten waarover langer moet worden nagedacht, zoals het verbeteren en stroomlijnen van het proces zelf.

Continue verbetering

CD is een lopend proces. En de kans is groot dat u tijdens het begin veel ruimte hebt om te verbeteren. Meet uw resultaten, identificeer mogelijke obstakels en begin eerst met de eenvoudigste. Zijn er gebieden waar u tijd besteedt aan het handmatig uitvoeren van taken? Automatiseer deze processen. Is uw testomgeving een ineffectieve kopie van de werkelijke omstandigheden? Werk hem dan bij met echte implementaties en services. Naarmate u voortdurend verbetert, worden uw implementaties steeds meer routinematig.

Gedeelde verantwoordelijkheid

In traditionele modellen zijn verschillende afdelingen alleen gericht op hun eigen verantwoordelijkheden, en vaak komen hun doelen niet overeen. Door de implementatie als gedeelde verantwoordelijkheid van het hele team te maken, zorgt CD ervoor dat iedereen aan een snellere, betrouwbaardere en effectievere leveringspijplijn werkt.

Met CI/CD kunt u code en toepassingen met hoge snelheid en vrijwel zonder fouten leveren. Daarom is CI/CD een integraal onderdeel geworden van een aantal benaderingen, systemen en tools. Een voorbeeld hiervan is hoe CI/CD werkt binnen de DevOps-methodologie voor softwareontwikkeling en -levering.

'DevOps' (een combinatie van de termen softwareontwikkeling en technologische activiteiten) beschrijft een praktijk waarin rollen als IT, ontwikkeling, beveiliging en kwaliteits-engineering worden gecoördineerd om een beter eindproduct te produceren en de klantbeleving te verbeteren. DevOps is gedeeltelijk gebaseerd op de Agile-methodologie voor softwareontwikkeling en is ontworpen om de ontwikkelingslevenscyclus te verkorten en continue levering van hoogwaardige software te bieden.

CI/CD is een natuurlijke aanvulling op DevOps. Met CI/CD-pijpleidingen kunnen ontwikkelaars wijzigingen sneller doorvoeren en tegelijkertijd de stabiliteit van toepassingen garanderen. Correct geïmplementeerd kan CI/CD een grote positieve invloed hebben op KPI's van DevOps, inclusief implementatiefrequentie, doorlooptijd van wijzigingen en gemiddelde tijd tot herstel van mogelijk schadelijke incidenten.

Hoewel de benadering van CI/CD uniek is voor specifieke organisaties, projecten en tools, kan een typische CI/CD-workflow de volgende stappen uitvoeren:

  1. Een CI/CD-pijplijn bouwen. Dit moet de uitvoerbare specificaties omvatten van elke stap die de ontwikkelaars moeten doen om voltooide softwareoplossingen te leveren. Een vereenvoudigde CI/CD-pijplijn zal waarschijnlijk stappen bevatten voor het inkopen, bouwen, testen en implementeren van software.
  2. De CI/CD-pijplijn automatiseren. Sluit de pijplijn aan op uw versiebeheer- en bronregelsystemen.
    Integreer een workflow om de stappen binnen de CI/CD-pijplijn te automatiseren.

CI/CD-pijplijn

CI/CD kan de manier waarop u softwaretoepassingen voor uw bedrijf ontwikkelt en bijwerkt radicaal veranderen, maar dit is nog maar het topje van de ijsberg. Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie over CI/CD en wat deze voor u kan betekenen:

Capaciteiten die meegroeien met uw bedrijf

Het Now Platform bevat kernfuncties waarmee u workflows snel en efficiënt kunt digitaliseren en op grote schaal kunt uitvoeren.

Contact
Demo