Wat is de software development life cycle (SDLC)?

De software development life cycle is een proces van het plannen, maken, testen en implementeren van informatiesystemen op hardware en software.

Softwareontwikkeling is een iteratief proces dat wordt gevolgd voor een softwareproject dat bestaat uit verschillende fasen voor het bouwen en uitvoeren van softwareapplicaties. SDLC helpt bij het meten en verbeteren van een proces, waardoor bij elke stap van het proces een analyse van de softwareontwikkeling kan worden uitgevoerd.

SDLC geeft simpelweg een overzicht van alle taken die nodig zijn om een softwareapplicatie te maken en implementeren. Dit voorkomt verspilling en verhoogt de efficiëntie tijdens het traject. Monitoring die deel uitmaakt van SDLC helpt bedrijven ervoor te zorgen dat alles op tijd is, budgetten worden nageleefd en de software een haalbare investering blijft. SDLC wordt vaak beschreven als het benutten van Agile- of Waterval-benaderingen en veel organisaties gebruiken een hybride van beide.

1. De huidige problemen identificeren

ITSM is een strategische benadering van IT-beheer, gericht op het leveren van waarde aan klanten. ITSM definieert duidelijk de rollen en verantwoordelijkheden van elk individu en elke afdeling met betrekking tot IT-services. Dit zorgt voor een hogere productiviteit, lagere kosten en een grotere tevredenheid onder eindgebruikers.

2. Planning

De projectleiders evalueren de voorwaarden van het project, inclusief de berekening van arbeids- en materiaalkosten, om een tijdschema met doelstellingen te maken. Planning moet ook feedbackgebieden bevatten van belanghebbenden of iedereen die van de applicaties zal profiteren. De reikwijdte van het project moet duidelijk worden gedefinieerd, het doel van de applicatie moet worden geschetst en de grenzen die nodig zijn om te voorkomen dat het project zich uitbreidt buiten de reikwijdte of verschuift.

Afbeelding met de verschillende onderdelen van de software development life cycle.

3. Vereisten definiëren

De volgende stap is het definiëren en documenteren van vereisten en het vragen van goedkeuring van de belanghebbenden. Definieer wat de applicatie moet doen, welke functies er moeten worden opgenomen en welke obstakels er onderweg zijn. Resources moeten ook worden geïdentificeerd en in het project worden ingebouwd om vereisten te definiëren.

4. Ontwerp en prototyping

Voor SDLC is een ontwerpstap nodig die in een model weergeeft hoe de applicatie werkt en wat de aspecten van het ontwerp zijn. Enkele aspecten zijn:

  • UI: Hoe klanten met de software omgaan en hoe de software op bepaalde inputs moet reageren.
  • Programmering: De programmeertaal die wordt gebruikt, evenals de manier waarop de software problemen zal oplossen en taken zal uitvoeren.
  • Beveiliging: De maatregelen die worden genomen om ervoor te zorgen dat de applicatie is beveiligd. Dit omvat SSL-codering, wachtwoordbeveiliging en veilige gegevensopslag.
  • Communicatie: Definieer hoe de applicatie communiceert met andere bedrijfsmiddelen, zoals een centrale server.
  • Architectuur: Omvat werkwijzen uit de branche, alle sjablonen, het algehele ontwerp en specifieke programmeertalen.
  • Platforms: Geeft een overzicht van het platform waarop de software wordt gehost, zoals Apple, Windows, Android of Linux.

Nadat het ontwerp is gedefinieerd, kan een prototype van een vroege versie van de software worden gemaakt om een globaal idee te geven van hoe een applicatie eruit zal zien, hoe deze zal reageren en wat deze kan doen. Dit is de fase waarin programmeurs feedback van belanghebbenden ontvangen om de applicatie goed te keuren. Prototyping is veel goedkoper dan het aanbrengen van wijzigingen in de ontwikkelingsfase.

5. Softwareontwikkeling

Dit is de fase van SDLC waarin het programma zelf wordt geschreven, met één ontwikkelaar of een groot team waarin iedereen aan verschillende onderdelen van de ontwikkeling werkt. SDLC kan anticiperen op problemen in het softwareontwikkelingsproces die de productie kunnen vasthouden, zoals wachten op testresultaten of het compileren van code.

6. Testen

Applicaties moeten voortdurend worden getest om er zeker van te zijn dat ze goed samenwerken, omdat softwareontwikkeling vaak wordt opgesplitst in kleinere projecten die worden uitgevoerd door afzonderlijke personen en teams. Zorg ervoor dat elke functie naar behoren werkt en dat elk onderdeel van de applicatie goed communiceert met andere onderdelen. Dit vermindert het aantal fouten dat gebruikers kunnen tegenkomen bij het gebruik van de applicatie, en leidt tot een hoger gebruikspercentage en een betere gebruikerstevredenheid.

7. Implementatie

Wanneer het testen is voltooid, wordt een applicatie geïmplementeerd , waardoor deze beschikbaar is voor gebruikers. Deze stap van het proces kan handmatig of automatisch worden uitgevoerd, afhankelijk van de complexiteit en behoeften van de applicatie.

8. Proces en onderhoud

Nadat de applicatie is geïmplementeerd en wordt gebruikt, worden in de laatste fase bugs die tijdens het testen gemist zijn ontdekt en opgelost. Dit kan een eigen iteratief proces starten.

Er zijn verschillende benaderingen voor softwareontwikkeling, die genoeg uiteenlopen om in behoeften van elke organisatie te voorzien.

Watervalmodel

Net zoals een waterval in een richting stroomt, is SDLC met watervalmodel een lineair model dat de softwareontwikkeling vanaf het begin doorloopt en vervolgens elke stap volgt. Maar om naar de volgende stap te gaan, moet de huidige stap eerst volledig zijn afgerond. Waterval-SDLC helpt een bedrijf de continuïteit en haalbaarheid van elke stap van het proces te analyseren, waardoor knelpunten of silo's kunnen worden voorkomen.

Agile

De Agile-methode is sterk gericht op input en beleving van gebruikers, waarmee veel problemen kunnen worden opgelost die zijn ontstaan door oudere applicaties die moeilijk in gebruik waren. De software reageert tijdens het flexibele proces zeer snel op feedback en zorgt ervoor dat software sneller wordt uitgebracht om te voldoen aan een veranderende en snelle markt.

Iteratief

Softwareontwikkelaars maken snel een eerste versie van de software, die vervolgens in kleine iteraties wordt verbeterd. Dit is een benadering die vaak wordt gebruikt in grotere applicaties die kan helpen om de applicatie sneller uit te rollen om aan een bedrijfsbehoefte te voldoen.

DevOps

DevOps lijkt sterk op agile en streeft ernaar de bruikbaarheid en relevantie van een applicatie te verbeteren die is ontwikkeld door feedback van de softwaregebruikers te verzamelen tijdens de ontwerp- en implementatiefasen. En dat allemaal met behulp van actieve samenwerking en communicatie tussen leden van een team dat is samengesteld om alle aspecten van een product te behandelen. Dit team omvat vertegenwoordiging voor operationele rollen op het gebied van informatietechnologie, evenals ontwikkeling, testen en beveiliging.

Spiraalmodel

Het spiraalmodel maakt gebruik van de iteratieve benadering van andere modellen in combinatie met sequentiële processen zoals te zien is in het watervalmodel. Dit maakt incrementele releases en verfijning door elke stap van de spiraal mogelijk terwijl de ontwikkeling elke stap van het proces herhaaldelijk doorloopt.

V-model

Het V-model, ook wel het verificatie- en validatiemodel genoemd, benadert de stappen opeenvolgend, maar in een "v"-vorm. Het is een uitbreiding van de watervalbenadering die testen omvat die rechtstreeks zijn gekoppeld aan elke fase van de ontwikkeling in plaats van testen in één fase.

Big bang

Er is zeer weinig planning en er zijn zeer weinig processen betrokken bij het big bang-model. Het proces begint met de benodigde financiering en resources, waarna software wordt uitgevoerd die hopelijk voldoet aan de eisen van de klant. Dit model wordt meestal gebruikt voor zeer kleine projecten met zeer kleine teams die minder formele structuur en processen nodig hebben.

SDLC biedt vooraf een gecentraliseerd doel waar iedereen mee kan instemmen dat voor iedereen te begrijpen is. Er is een duidelijk ontwikkelingsplan, inclusief resources en bijbehorende kosten, en rollen kunnen worden toegewezen om een goede uitvoering van het plan te garanderen.

Source Control

Source Control houdt alle code op één locatie om de werkcode te beveiligen. Dit kan een fysieke locatie zijn of een virtuele locatie waar gebruikers zich kunnen aanmelden bij een versleutelde cloudomgeving.

Continuous Integration

Zorg ervoor dat elk onderdeel van het element consistent compatibel is gedurende de gehele levenscyclus. Continuous Integration zorgt ervoor dat alle teamleden conflicten en duplicaten voorkomen door vergelijkbare programmeertalen en bibliotheken te gebruiken.

SDLC-beheersystemen

Voeg transparantie toe aan systemen in elke fase van het project en in het hele project. SDLC-beheersystemen regelen elke stap van het traject en voegen analyses, werkbeheersystemen en bugtracking toe die delen van de levenscyclus die niet effectief worden uitgevoerd, kunnen verbeteren.

De software development life cycle is een uitstekend proces dat teams kan helpen bij het ontwikkelen en implementeren van software, inclusief de noodzakelijke oplossingen, door gebruik te maken van best practices en methodes.

Functionaliteit die meegroeit met uw bedrijf

Breid DevOps-succes uit binnen de hele onderneming. Ga voor een snellere aanpak zonder risico en voorkom frictie tussen IT-operations en -ontwikkeling.

Contact
Demo