Wat is een Configuration Management Database (CMDB)?

Een Configuration Management Database (CMDB) is een centrale opslagplaats die fungeert als een datawarehouse, waarin informatie over uw IT-omgeving wordt opgeslagen. Ze is een speciaal ontwikkelde database voor configuratiebeheer.

Een CMDB biedt een gemeenschappelijke plaats voor het opslaan van gegevens die zijn gekoppeld aan IT-bedrijfsmiddelen en configuratie-items (CI's). De fundamentele bouwsteen van een CMDB is de CI. Een CI staat voor een item onder configuratiebeheer, zoals een router, een server, een toepassing, een virtuele machine, een container of zelfs een logische constructie zoals een portefeuille. Tools voor het importeren van gegevens worden gewoonlijk gebruikt om CI's in de omgeving te identificeren en deze over te brengen naar de CMDB. Sommige IT-teams kunnen ook handmatige tools gebruiken om hun CMDB up-to-date te houden, maar dit is geen goede gewoonte omdat deze niet schaalbaar is en er fouten kunnen optreden - duplicaten en niet-noodzakelijke CI's. Zodra alle informatie is verzameld en geïntegreerd, moet deze worden gecontroleerd op nauwkeurigheid en consistentie en moeten eventuele gegevenshiaten worden geïdentificeerd en opgelost.

Om een CMDB optimaal te laten functioneren, moet deze uiterst nauwkeurig blijven, reden waarom er voortdurend updates noodzakelijk zijn, die in het ideale geval geautomatiseerd worden uitgevoerd.

Afbeelding die laat zien hoe een CMDB werkt.

Een van de belangrijkste voordelen van een CMDB is dat deze alle gegevens samenbundelt die binnen de onderneming in silo's zijn opgedeeld en die nodig zijn om IT uit te voeren. Ze brengt deze allemaal op één plaats samen. Daardoor krijgt IT Operations zicht op alle IT-resources in de onderneming. Het voorkomt dat gegevens worden opgedeeld over meerdere verschillende locaties. Een CMDB helpt IT-teams op een verschillende manieren, waarvan er hier slechts een paar volgen: ze helpt uitval te voorkomen, de tijd die nodig is om een storing te verhelpen aanzienlijk te verminderen, aan de regelgeving te blijven voldoen, beveiligings- en auditboetes te voorkomen, belangrijke servicecontexten te begrijpen bij het nemen van beslissingen, wat ten goede komt aan risicoanalyse en -rapportage, en om softwarelicenties en cloudkosten bij te houden.

In de planningsfase

CMDB helpt technologiemanagers bij het plannen op zowel gedetailleerd niveau met asset management als op hoog niveau met bedrijfsarchitectuur.

Activiteiten

De belangrijkste ITSM-praktijken worden verbeterd door CMDB, inclusief incident-, wijzigings- en probleembeheer.

CMDB kan de risicobeoordeling bij verandermanagement verbeteren door te anticiperen op welke systemen en gebruikers het meest worden beïnvloed. Het helpt ook bij de naleving door teams te helpen bij het beheren van audittrails en controles.

CMDB beïnvloedt incidentbeheer door de veranderingen en hoofdoorzaken van een incident te identificeren en sneller tot een oplossing te komen. Incidentrecords worden gekoppeld aan hun CI's, waarmee teams incidenten in de loop van de tijd kunnen volgen in combinatie met de bedrijfsmiddelen die door het incident worden beïnvloed.

Probleembeheer profiteert van CMDB omdat het helpt bij de analyse van de hoofdoorzaak, waardoor teams sneller bij de oorzaak van een probleem kunnen komen. Het ondersteunt ook proactief beheer door teams te helpen bij het identificeren van bedrijfsmiddelen die een upgrade nodig hebben om servicekosten en uitvaltijd te verlagen.

Boekhouding

Het is belangrijk om toepassings- en servicecodes te hebben in IT-financiën, omdat dit helpt bij het toewijzen van factureringsoverzichten en het beheren van andere financiën.

Naadloze dashboards

Integratie van dashboards met CI-meetwaarden en -analyses vereenvoudigt het volgen van de status van gegevens, de impact van wijzigingen, de patronen die leiden tot incidenten of problemen en de status van de CI's. Het geeft het operationele team realtime inzicht in het vorige incident of probleem en de voorgaande verandering met betrekking tot een CI, waardoor de tijd die nodig is om een probleem op te lossen aanzienlijk wordt verkort.

Toegangscontrole

Toegangscontroles bieden de mogelijkheid om zo nodig toegangsniveaus aan verschillende personen of teams te verstrekken en om in geval van incidenten of vragen eventuele wijzigingen terug te volgen naar hun bron.

Compliance

U krijgt gedetailleerde records voor zichtbaarheid die u zullen helpen bij audits. Inzichten in records omvatten de status van CI's, historische wijzigingen, controles en balansen en incidenten.

CI's en gegevenspopulaties maken

Dit wordt ondersteund door drie verschillende methoden: integraties, detectiehulpmiddelen en handmatige invoer waarmee alle IP-adressen binnen het netwerk van een organisatie worden gescand om software- en hardware-informatie te vinden. Met dit proces wordt een inventarisatie gemaakt van alle bedrijfsmiddelen en apparaten binnen een bedrijf, inclusief cloudresources.

Federatieve gegevenssets

Ondersteuning voor federatieve gegevenssets Bevat afstemming en normalisatie van CI's en de relevante gegevens ervan.

IT-servicetoewijzing

Een fysieke weergave van relaties en afhankelijkheden met betrekking tot een IT-service.

Ondanks de voor de hand liggende voordelen van CMDB, lukt het veel organisaties niet waarde te genereren met hun CMDB-oplossingen. Dit zijn slechts een paar van de redenen: handmatige processen die worden gebruikt om de CMDB te bouwen, gebrek aan mensen en processen om de kritieke gegevens te identificeren die naar de CMDB moeten worden verplaatst of gebrek aan geautomatiseerde tools om te garanderen dat de gegevens op de juiste plaats in de CMDB worden gezet. Dit betekent echter niet dat de technologie zelf gebreken heeft. Door de factoren te identificeren die belangrijk zijn, is het mogelijk om u voor te bereiden en de problemen te voorkomen die de effectiviteit van CMDB kunnen verminderen.

Nauwkeurigheid

Het kan moeilijk zijn om de nauwkeurigheid van een CMDB op peil te houden. Enkele van deze problemen zijn detectiehulpmiddelen die niet vaak genoeg actief zijn, afwezigheid van automatiseringsprotocollen of te veel afhankelijkheid van gegevensinvoer. Door u te richten op detectie binnen uw CMDB en die te optimaliseren, verbetert u de nauwkeurigheid.

Centralisatie

Hoewel een CMDB een centrale plaats is om gegevens te bekijken, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat alle gegevens van bedrijfsmiddelen uitsluitend in de CMDB moeten worden opgeslagen. Het wordt aanbevolen om gegevens van andere tools te gebruiken, zodat de meest relevante tool wordt gebruikt om elke case te ondersteunen.

Meerdere gegevensbronnen

Hoewel een CMDB fungeert als een gecentraliseerde opslagplaats voor informatie over IT-bedrijfsmiddelen, kunnen er soms te veel gegevensbronnen in de CMDB worden ingevoerd. Dit kan leiden tot verwarring en vertekende gegevens die moeilijk te categoriseren zijn.

Proces

Sommige organisaties hebben de indruk dat CMDB's oudere infrastructuur en software in kaart brengen en niet de nieuwere cloud- en software-infrastructuur. Het is belangrijk om te voorkomen dat het gesprek over wat ze precies doen u belet zich te focussen op de waarde van uw CI's in een tool die u een uitgebreid overzicht van uw technische ecosystemen biedt.

Relevantie

Sommige bedrijven beschouwen hun CMDB's als de enige bron van waarheid. Dit kan ertoe leiden dat organisaties al hun gegevens op die locatie proberen te combineren zonder rekening te houden met gebruiksscenario's en wat relevant is voor hun behoeften. Een CMDB zou alleen nuttige en doelgerichte gegevens moeten bevatten die processen ondersteunen. Zorg ervoor dat deze waarde, doelstelling, eigenaar en manieren definieert om alle gegevens bij te werken.

Teambetrokkenheid

Teambetrokkenheid is een van de belangrijkste factoren bij de integratie en het gebruik van nieuwe technologieën en processen, en of ze al dan niet succesvol zijn. Als uw organisatie en de betrokken mensen niet volledig betrokken zijn bij het succes van uw CMDB-oplossing, zal deze waarschijnlijk niet slagen.

Tools

Het is van cruciaal belang om de juiste tool te kiezen als u storingen wilt voorkomen. Sommige CMDB-tools zijn eenvoudigweg assetopslagruimten die gebaseerd zijn op tools voor het opsporen van oudere infrastructuren en die traag reageren op veranderingen. De beste CMDB-tools zijn tools die snel van oriëntatie kunnen veranderen en die rekening houden met nieuwe types bedrijfsmiddelen.

IT Asset Management (ITAM) is het boekhoudproces voor bedrijfsmiddelen gedurende hun levenscyclus. Dit omvat aanbesteding en inkoop, softwarelicentiebeheer, technologievernieuwing en waardering van bedrijfsmiddelen. ITAM houdt toezicht op meer financiële en contractuele componenten van bedrijfsmiddelen. CMDB is gericht op de gegevens die worden gebruikt om bedrijfsmiddelen te beheren gedurende de periode waarin deze in uw IT-omgeving actief en aanwezig zijn. Daartoe behoort ook het begrijpen van wat een dienst of bedrijfsmiddel inhoudt, hoe het wordt gebruikt en hoe het verband houdt met andere bedrijfsmiddelen en diensten.

Elke organisatie heeft verschillende gebruiksscenario's en doelen met CMDB's en die zouden de omvang van hun opzet moeten bepalen.

Technische entiteiten

Dit omvat toepassingssoftware, containers, virtuele machines, databases, besturingssystemen, hardware, poorten, bedrijfsservices, technische dienstverleners en netwerken.

Niet-technische entiteiten

Dit zijn gebruikers, organisaties, locaties, documenten, klanten en serviceovereenkomsten.

Een CMDB is alleen nuttig voor ITAM als die goed is geïntegreerd met ITAM-processen. De meeste CMDB's fungeren als een centrale opslagplaats voor configuratiegegevens, maar kunnen ook eenvoudig worden geïntegreerd met andere processen en hun gegevensopslagplaatsen. Sommige bevatten informatie over de apparaten die op een netwerk zijn aangesloten, evenals informatie over softwarecontracten en -licenties die aan ITAM zijn gekoppeld.

Door al deze gegevens in een CMDB op te slaan, kan informatie worden gegenereerd in één proces dat eenvoudig kan worden gezien door andere vergelijkbare processen. Deze sterke integratie verbetert die vergelijkbare en andere, daaraan gerelateerde, processen.

Een sterke integratie tussen CMDB en ITAM vermindert risico's, omdat deze de mogelijkheid heeft om de CPU, RAM, het IP-adres, het MAC-adres, enz. van een server te registreren. Zo kunnen eventuele waarschuwingssignalen worden geïdentificeerd als deze informatie onverwacht verandert. Als een scanprogramma een toepassing vindt die niet via de goedgekeurde kanalen is gegaan, kan dit een illegale of schadelijke toepassing zijn die wellicht kwetsbaarheden veroorzaakt.

Het Common Service Data Model (CSDM) draait om het correct uitvoeren van CMDB. Een CSDM is een centrale opslagplaats met standaard en consistente sets termen en hun definities. Het is een essentieel raamwerk van best practices voor CMDB-beheer en -modellering en kan met zijn gestandaardiseerde termen en definities richtlijnen bieden voor modellering. Met andere woorden, het is een backbone voor configuratie die een CMDB vanuit zakelijk en technisch perspectief verbindt met aanbevolen mappings en hun respectieve relaties.

Indien het correct wordt gebruikt, biedt CSDM inzicht in service- en toepassingsgegevens van verschillende domeinen, gecombineerd in één weergave, zodat u uw IT-strategie kunt configureren met een bedrijfsstrategie en de verschillende competenties. Een goede CMDB zorgt ook voor een snellere oplossing van incidenten, een betere beveiliging en een beter inzicht in de gevolgen van veranderingen.

Een IT-infrastructuurbibliotheek (ITIL) beschrijft processen voor asset- en configuratiebeheer, waarbij het einddoel het bijhouden van informatie over configuratie-items is. Deze informatie omvat lijsten met items en hun onderlinge relatie. ITIL geeft ook de onderliggende technische competenties weer die nodig zijn om bedrijfsmiddelen en configuratiebeheer te ondersteunen die meerdere CMDB's kunnen omvatten.

Bedrijven beginnen Agile en DevOps te omarmen, wat betekent dat CMDB een grotere rol zal gaan spelen bij het begrijpen van hun productieomgevingen en het nemen van real time beslissingen. Ook het SaaS-gebruik neemt toe en bedrijven moeten hun externe gegevensbronnen integreren in een CMDB om een totaalbeeld te krijgen van hun hybride IT-omgeving.

Capaciteiten die meegroeien met uw bedrijf

Met ServiceNow kunt u problemen voorzien voordat ze zich voordoen.

Loading spinner
Contact
Demo