Created with Sketch.

Recovery Email

Your account give you access to even more premium content, don't lose access to it. Provide a recovery email below.
 • Secondary E-mail

Creëer uw pilot

Begin met de training van uw burgerontwikkelaars. Leer hen over de regels en tools in een beheerste omgeving.
Citizen Development Pilot

Test ideeën en processen met een pilotproject. Begin klein en groei naarmate uw burgerontwikkelaars leren.

Pas goede governance toe terwijl u vaardigheden opbouwt.

Investeer in uw burgerontwikkelaars

Train uw burgerontwikkelaars in best practices en ServiceNow-mogelijkheden terwijl u voortdurende begeleiding biedt. Promoot gestandaardiseerde ontwikkelingsrichtlijnen om consistentie te garanderen binnen de uw community van burgerontwikkelaars en wanneer u aan uw pilot begint.

Zorg ervoor dat uw ontwikkelaars vertrouwd raken met de technologie. Uw Now Platform®-onderwijsaanbod zou het volgende moeten omvatten:

 • Oriëntatie
 • Overzicht van de mogelijkheden
 • Instructies voor toepassingsontwikkeling
 • Het gebruik van een persoonlijke ontwikkelaarsinstance
 • Praktische training en ondersteuning
 • Richtlijnen en beleid
 • Proces, ondersteuning en goedkeuringen

Neem trainingssessies op en maak ze on-demand beschikbaar. Zorg voor materialen en documentatie in combinatie met ServiceNow-trainingsmateriaal om uw burgerontwikkelaars voor te bereiden op het bouwen van hun eerste app op uw ontwikkelaarsportal.

Test ideeënvorming en uw vraagintakeproces als onderdeel van uw pilot. Met rollen en verantwoordelijkheden die al zijn gedefinieerd, moeten uw teams zich richten op belangrijke doelstellingen, waaronder:

 • Evaluatie van ideeën en eisen
 • Afweging van ideeën tegen bedrijfsprioriteiten
 • Business cases
 • Technische haalbaarheid
 • Potentiële kosten
 • Functieoverschrijdende synergieën
 • Gecontroleerde opening van het Now Platform voor het bedrijf

Ideeën kunnen het best worden beheerd via een portal waar burgerontwikkelaars hun appsuggesties kunnen indienen voor evaluatie en goedkeuring. De portal verzamelt de juiste hoeveelheid informatie om te zorgen voor afstemming op:

 • Bedrijfsbehoeften
 • Technische haalbaarheid
 • Gegevensvereisten
 • Demand Management

ServiceNow biedt een aanpasbare app-intakecatalogus als onderdeel van ons App Engine Studio-aanbod.

Activeer de tools die uw burgerontwikkelaars nodig zullen hebben. Dit betekent toegang tot alle tools, gegevens, beleidsregels en processen die nodig zijn om een app te maken. Zorg voor beveiliging en toegangscontrole volgens uw bedrijfsbeleid.

Toolsetcontroles en oriëntatie zijn al gebeurd als onderdeel van uw vroege opleiding. Uw burgerontwikkelaars kunnen binnen een of meer van de volgende ontwikkeltools werken:

Bied burgerontwikkelaars sjablonen van App Engine Studio om ze te helpen snel hun app te bouwen. Bied een bibliotheek met prestatie- en waardegerichte KPI's die kan worden gebruikt om de waarde van de app voor het bedrijf aan te tonen.

Wanneer uw pilotproject begint, moeten IT-beheerders en uw programmaeigenaar ondersteuningsmogelijkheden voor meerdere kanalen implementeren. Bouw een community voor burgerontwikkelaars op binnen Yammer, Slack, teams of het interne communicatiemiddel van uw keuze. Dit geeft uw IT-beheerders en burgerontwikkelaars een plek om regelmatig actief in te zijn en gemakkelijk in te communiceren, ongeacht hun fysieke locatie. Het maakt het ook mogelijk om vragen en inhoud doorzoekbaar te maken, zodat burgerontwikkelaars selfservice kunnen gebruiken en antwoorden kunnen vinden op veelgestelde vragen die al zijn beantwoord.

Het aanbieden van “kantoortijden” voor IT-beheerders is een goede manier om tijd in te delen voor de ondersteuning van uw burgerontwikkelaars. Een of twee speciale uren per week biedt:

 • Een forum om vragen in meer detail te stellen
 • Een manier om snel antwoorden te krijgen
 • Tijd vrij te houden voor IT met minder ad-hocverzoeken
 • Een bron van inhoud om zelfhulpdocumenten te maken

Betrokken en ondersteunde burgerontwikkelaars zullen vertrouwen krijgen in hun vaardigheden naarmate ze leren en zorgen voor een pilot en programma met meer succes.

The best use case should be your pilot.

Pilot de beste use case

Selecteer de use case die het beste overeenkomt met de criteria die uiteen zijn gezet in uw planningsproces.

Zet de professionals in

Laat uw professionele ontwikkelaars uw burgerontwikkelaars begeleiden en mentoren.

Previous Event Overlay. Next Event Overlay. Close Event Overlay.
Uw professionele ontwikkelaars spelen een belangrijke rol in de training van uw burgerontwikkelaars. Zij zullen als mentors dienen en begeleiding bieden bij:
 • Best practices
 • Codebeoordelingen
 • IT-beleid en -normen
 • Het voltooien van complexe aspecten van de app
Betrek ze bij de planning van uw programma en vooral in de pilotfase. In de pilotfase zullen uw burgerontwikkelaars beginnen met training over de tools en processen binnen uw organisatie.

Door samen te werken met professionele ontwikkelaars wordt een nieuwe laag ‘governance’ voor uw burgerontwikkelaars opgezet. Professionele ontwikkelaars kunnen alles bijsturen wat de burgerontwikkelaars mogelijk op de verkeerde weg kan zetten.

Vereenvoudig uw model

Gebruik bestaande organisatorische standaarden om governance vorm te geven.

Previous Event Overlay. Next Event Overlay. Close Event Overlay.
Gebruik uw huidige governancemodel als uitgangspunt en voeg eventuele wijzigingen of IT-toezicht toe die nodig zijn voor uw burgerontwikkelaars. Zakelijke gebruikers kunnen zich overweldigd voelen door ingrijpende governance en intensieve goedkeuringscycli. Om de deelname aan programma's te stimuleren, kunt u overwegen een “light” model te creëren dat in uw pilot kan worden gebruikt en specifiek de burgerontwikkelaars kan dienen.

Zorg voor interesse en innovatie met een governancemodel dat het volgende mogelijk maakt:
 • IT-evaluatie en toewijzing van projecten
 • IT-beoordelingen van sandbox-testen
 • IT-toezicht op implementatie in de productie
 • Ontwikkeling van vaardigheden voor burgerontwikkelaars

Verfijn uw processen

Maak plannen voor onvoorziene gebeurtenissen en repeteer uw processen wanneer u uw pilot start.

Previous Event Overlay. Next Event Overlay. Close Event Overlay.
Wees gereed om uw governance- en programmaplannen bij te werken en te wijzigen wanneer u aan uw pilot begint. Besteed nu tijd aan het bespreken en vaststellen van standaarden, zodat ze later geen probleem zullen zijn.

Overweeg uw proces dat door governance wordt beïnvloed en bedenk waar mogelijk wijzigingen nodig zijn:
 • Ideeën opdoen
 • Ontwikkelingsproces
 • Releasebeheer

Start uw pilot

Itereer, test uw governance, en schaal en verfijn.

Previous Event Overlay. Next Event Overlay. Close Event Overlay.
Start uw piloot met een project-kickoff. Zorg dat alle deelnemers op het juiste niveau zitten wat betreft verwachtingen, tijdschema's, locaties voor hulp en de doelen van de pilot. Vraag uw teams om feedback om uw programma en processen te verbeteren. Volg dit op met documentatie over uw proces om te verzekeren dat u het volgende begrijpt:
 • Governance
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Referenties
 • Naamgevingsconventies voor applicaties en componenten
 • Normen voor gebruikerservaring (UX)
 • Beperkingen voor het delen van gegevens en integratieregels
 • Beveiligingsrichtlijnen
 • Onderhoud en auditing
 • Testen van protocollen en tools
 • Trainingsvereisten
Dit is het moment dat IT-beheerders hun vangrails kunnen testen. Naarmate de pilot vordert, moet het team evalueren of de governance op het juiste niveau is en eventuele benodigde aanpassingen doorvoeren.

IT-beheerders zullen het beveiligingsmodel en de toolsets blijven activeren en de handmatige DevOps-processen blijven beheren terwijl de pilot doorgaat.
Make SAP ERP accessible to all with a better UX

Geen code, geen probleem

Medtronic heeft een burgerontwikkelingsprogramma opgezet om de capaciteit voor appontwikkeling te vergroten en de digitale transformatie te versnellen.

Bring new employee experiences to life

Uitstekend in excellence

Verbeter de snelheid en beheer risico's met een ServiceNow Center of Excellence and Innovation (CoEI).

Bring new employee experiences to life

Praat met een expert

Succes begint hier. Bouw uw burgerontwikkelingsprogramma op met behulp van ServiceNow.

How CIOs are shaping the future of work

Zie de volgende stap

Leer hoe u uw burgerontwikkelingsprogramma kunt schalen.