Wat is hyperautomation?

HyperAutomation maakt gebruik van verschillende technologieën om de automatiseringsmogelijkheden snel uit te breiden naar elk IT- of bedrijfsproces dat redelijkerwijs kan worden geautomatiseerd.

Automatisering is een groeiende noodzaak voor bedrijven, waardoor organisaties van elke omvang en in elke branche de efficiëntie kunnen verhogen, de nauwkeurigheid kunnen verbeteren en waardevolle werknemers kunnen vrijmaken van tijdrovende taken. Maar nu de voordelen van automatisering zo algemeen erkend zijn, proberen bedrijven deze voordelen nu uit te breiden naar eerder niet-geautomatiseerde gebieden. Meer dan ooit begint de grens tussen wat wel en niet geautomatiseerd kan worden te vervagen. En nu de digitale business zich blijft ontwikkelen na de recente mondiale pandemie, is het duidelijk dat operationele efficiëntie, bedrijfsinformatie en de werknemersbeleving allemaal belangrijke onderscheidende factoren zijn geworden.

Hyperautomation vertegenwoordigt de volgende fase van digitale business, waarbij een omgeving wordt gecreëerd waarin organisaties meer kunnen doen met minder, terwijl ook de operationele zichtbaarheid wordt verbeterd en het werknemerstraject op elk belangrijk contactmoment wordt geoptimaliseerd.

Om deze doelen te bereiken, maakt hyperautomation gebruik van drie belangrijke principes:

Bedrijfsstrategie

Hyperautomation is een strategische noodzaak dat het bedrijf zoveel mogelijk wordt geautomatiseerd om de efficiëntie te optimaliseren. Dit leidt tot lagere bedrijfskosten.

End-to-end-benadering

Hyperautomation biedt een end-to-end-beeld van processen en taken, waardoor besluitvormers de zichtbaarheid en inzichten krijgen die ze nodig hebben om het bedrijf voortdurend te verbeteren en operationele risico's te verminderen.

Mensen staan centraal

Hyperautomation evolueert de manier waarop mensen werken, waardoor ze een grotere positieve impact kunnen hebben en tegelijkertijd hun beleving kunnen verbeteren. Dit bevordert niet alleen een betere retentie van werknemers, maar ook een hogere omzetgroei.

Hyperautomation is in wezen automatisering die verder wordt doorgevoerd. Beide concepten omvatten de toepassing van slimme technologieën om essentiële taken uit te voeren zonder de noodzaak van handmatige, menselijke interventie. Maar waar automatisering op kleine schaal plaatsvindt, per afzonderlijk proces, omvat hyperautomation meerdere automatiseringstools en -oplossingen, zoals AI, machinetraining en robotic process automation, om uitgebreide automatiseringsinitiatieven te creëren.

Hyperautomation voegt een laag technologie toe die zowel de automatiseringsmogelijkheden van een bedrijf als de verfijning van de automatisering zelf uitbreidt.

De toename van hyperautomation is een direct antwoord op problemen die bedrijfsorganisaties teisteren:

Stijgende bedrijfskosten

De implementatie van nieuw beleid en nieuwe veiligheids- en beveiligingsmaatregelen na de mondiale pandemie COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat de bedrijfskosten van bedrijven over de hele wereld omhoog zijn geschoten. Hyperautomation helpt overtollige operationele kosten te voorkomen, zodat organisaties binnen de vastgestelde budgetten kunnen blijven functioneren.

Onderbenut menselijk potentieel

Een groot deel van de tijd van de werknemer wordt vaak besteed aan het uitvoeren van alledaagse, repetitieve, maar toch essentiële taken. Hyperautomation neemt deze verantwoordelijkheden weg van de schouders van werknemers en geeft hen de vrijheid zich te concentreren op uitdagender werk en hun talenten binnen het bedrijf te aan te scherpen en te ontwikkelen.

Gefragmenteerde klantbeleving

Met zoveel opties voor mogelijke contactmomenten wordt het klanttraject minder lineair en steeds gefragmenteerd. Hyperautomation geeft bedrijven de mogelijkheid om hun kopers te volgen door het doolhof van beschikbare kanalen, en ze te blijven begeleiden bij elke stap van het proces.

Gebrek aan bedrijfsflexibiliteit

De recente omstandigheden hebben aangetoond dat bedrijven snel moeten kunnen reageren op nieuwe gebeurtenissen als ze willen overleven. Hyperautomation stelt organisaties in staat snel te schalen in reactie nieuwe vereisten, waardoor ze zich gemakkelijker kunnen aanpassen aan dynamische markten.

Hyperautomation heeft het vermogen om belangrijke processen in hele organisaties te stroomlijnen, zodat bedrijven met optimale operationele efficiëntie kunnen werken. Dit betekent dat bedrijven die hyperautomation omarmen over de hele linie verbeteringen kunnen verwachten. Deze voordelen vallen doorgaans onder ten minste één van drie categorieën:

Betere belevingen

Hyperautomation verhoogt de omzet en neemt ook veel tijdrovende, repetitieve taken weg van werknemers. Het resultaat is een verbeterde beleving voor alle betrokkenen.

Betere bedrijfsinformatie

Hyperautomation en gegevensanalyse gaan hand in hand, waardoor organisaties de taken die ze automatiseren beter kunnen volgen en analyseren. Dit bevordert betere, nauwkeurigere inzichten en prognoses, waardoor een groot deel van de risico's die kenmerkend zijn voor moderne bedrijven wordt verkleind.

Grotere efficiëntie

Het meest voor de hand liggende voordeel is dat een verbeterde efficiëntie de bedrijfsopbrengsten op twee manieren beïnvloedt: Ten eerste wordt er bezuinigd op de operationele kosten, waardoor organisaties onnodige uitgaven kunnen terugdringen. In de tweede plaats geeft het werknemers de macht om meer te bereiken, wat leidt tot een hoger rendement.

Hoewel specifieke initiatieven voor hyperautomation verschillende vormen kunnen aannemen, hebben ze meestal wel bepaalde gedeelde kenmerken:

Toegankelijkheid

Hyperautomation is ontworpen om complexiteit te verminderen en gebruiksgemak te garanderen. Als zodanig is het gebaseerd op low-code tools, zodat mensen zonder programmeerachtergrond nog steeds gebruik kunnen maken van door het bedrijfsleven geleide automatisering.

Co-creatie

Omdat het afhankelijk is van de input van meerdere teams en afdelingen vraagt hyperautomation om een betere coördinatie tussen IT en andere bedrijfsonderdelen.

Integratie

Hyperautomation is de samenvoeging van vele verschillende digitale technologieën die in wezen elk bedrijfssysteem omvatten en integreren. Dit stelt organisaties in staat om voorbij de beperkte voordelen van individuele technologieën te gaan en toegang te krijgen tot big-picture-data en -inzichten.

Gebruiksvriendelijkheid

Door de goede toegankelijkheid en het feit dat het gemakkelijk kan worden geïntegreerd in bestaande systemen, wordt hyperautomation binnen bedrijven omarmd.

ROI

Op de juiste manier geïmplementeerde oplossingen voor hyperautomation bieden een beter inzicht in gegevens, een optimale implementatie van resources en lagere kosten, voor een beter rendement op investeringen.

De toolbox voor hyperautomation omvat vele geavanceerde technologieën die samenwerken om niet alleen belangrijke processen te automatiseren, maar ook om bedrijven te helpen bij het selecteren van taken die voor automatisering in aanmerking komen en bij het verbeteren van de manier waarop die taken worden uitgevoerd. In plaats van belangrijke taken af te zonderen, kunnen organisaties automatiseringsoplossingen toepassen op vrijwel elk aspect van hun bedrijf, en het volledige scala aan mensen, processen en tools beheren in hun onderlinge interactie binnen de gehele onderneming - en dat alles vanuit één enkel gegevensmodel.

Technologieën die essentieel zijn voor hyperautomation zijn onder meer:

Discovery-tools

Discovery-tools geven bedrijven een duidelijk beeld van hoe bestaande processen en taakuitvoeringsmechanismen eruit zien en hoe ze presteren. Door deze gegevens visueel voor te stellen, helpen deze tools besluitvormers te bepalen of gevestigde processen naar wens functioneren en kunnen ze zelfs nieuwe, onbenutte automatiseringsmogelijkheden opsporen die in de huidige systemen verborgen zijn.

Automatiseringstools

Zoals de naam al suggereert, omvat hyperautomation diverse automatiseringstools, zoals workflow-automatisering, low-code apps, integratie, RPAen documentverwerking. Dit stelt bedrijven in staat om handmatig of inefficiënt werk te benaderen met geschikte technologie, die in staat is de problemen in kwestie aan te pakken en tegelijkertijd de technische vaardigheden van de gebruiker in te passen.

AI-tools

Hyperautomation maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) die speciaal is ontworpen voor automatisering en biedt tal van mogelijkheden, waaronder intelligente modellen voor besluitvorming, Virtual Agents, digitalisering van documentgegevens, verwerking van natuurlijke taal, en ondersteunde app-ontwikkeling.

Machine learning

Machine Learning (ML) wordt vaak gebruikt in combinatie met AI-tools en maakt gebruik van computeralgoritmen om systemen in staat te stellen de nauwkeurigheid en functionaliteit in de loop der tijd automatisch te verbeteren. ML helpt ervoor te zorgen dat hyperautomation niet alleen effectief blijft, maar ook effectiever wordt bij voortdurend gebruik.

Optimalisatietools

Zelfs de meest geavanceerde automatisering moet gemeten en geëvalueerd worden. Met optimalisatietools kunnen bedrijven de prestaties van hun hyperautomation-oplossingen volgen en deze vergelijken met vooraf vastgestelde KPI's om inefficiënte processen, prestatieproblemen en onbenutte kansen te identificeren. Deze tools omvatten prestatieanalyses, procesoptimalisatie en continu verbeteringsmanagement.

Zoals eerder gezegd zou hyperautomation in de meeste bedrijfstakken en in veel gebruiksscenario's mogelijk aan het werk kunnen worden gezet. Meer in het bijzonder is hyperautomation breed geïmplementeerd op de volgende gebieden:

  • Leveringsketen
  • Bankwezen en financiën
  • Detailhandel
  • Verzekeraar
  • Gezondheidszorg
  • Productie
  • Publieke sector
  • Life sciences

Hoewel de voordelen van hyperautomation (verbeterde klantbelevingen, verbeterde bedrijfsinformatie en optimale operationele efficiëntie) aanzienlijk zijn, brengt deze aanpak ook bepaalde uitdagingen met zich mee. Hier behandelen we mogelijke problemen waar elk bedrijf zich bewust van moet zijn als het gaat om hyperautomation:

Resources/vaardigheden

Automatiseringsinspanningen worden vaak met argusogen bekeken, en hyperautomation vormt daarop geen uitzondering. Werknemers kunnen bang zijn dat ze worden vervangen, en in organisaties kan het idee bestaan dat ze niet beschikken over de juiste ervaring, resources of hoogwaardige gegevens om automatisering op zo'n grote schaal effectief te implementeren. Bedrijven kunnen deze zorgen wegnemen door trainingsprogramma's aan te bieden om alle betrokkenen voor te bereiden en best practices te delen voor een succesvolle implementatie van hyperautomation.

Productkeuze

Nu de behoefte aan automatisering gestaag groeit, vertoont ook de IT-markt een opleving in automatiseringsproducten. Als gevolg daarvan hebben veel bedrijven het gevoel dat ze verdrinken in opties, zonder dat duidelijk is aan welke ze zich moeten binden. Hoewel dit frustrerend is, zal dit probleem zichzelf waarschijnlijk mettertijd oplossen, aangezien fusies en overnames het aantal beschikbare producten zullen verfijnen, zodat er producten overblijven die het meest geschikt zijn voor specifieke taken.

Buy-in

Om het even welk initiatief van hyperautomation zal de steun van het hoogste management vereisen. Helaas, als de bestuurskamer niet overtuigd is, kan dat een schijnbaar ondoordringbare barricade opwerpen. Door een top-down benadering te kiezen en eerst de steun van het management te verwerven, kan dit probleem in een vroeg stadium worden opgelost. Het rendement van de eerste hyperautomation-programma's zal dan helpen om in de hele organisatie een positieve perceptie te creëren.

Voorspellen

Gezien de vele bewezen voordelen van automatisering is het niet moeilijk te veronderstellen dat een overstap naar hyperautomation zal resulteren in een potentieel aanzienlijk rendement. Voor een bedrijf kan het moeilijk zijn om nauwkeurig te berekenen wat die opbrengsten precies zullen zijn, zowel wat betreft tastbare als niet-tastbare opbrengsten. Eén manier om het rendement van hyperautomation te berekenen is door elke taak afzonderlijk te bekijken. Neem de huidige kosten voor het uitvoeren van de taak over een bepaalde tijdsperiode en bereken vervolgens hoeveel het zou kosten om een automatiseringsoplossing op te zetten en te gebruiken om die taak gedurende dezelfde periode uit te voeren. Door de twee getallen met elkaar te vergelijken, krijgt u een duidelijker beeld van de potentiële ROI.

Hyperautomation is de toepassing van automatisering in een hele organisatie, waardoor in wezen elk proces dat wordt uitgevoerd wordt verbeterd. Dit maakt hyperautomation tot een grootschalige onderneming, met alle mogelijke hindernissen en valkuilen die een dergelijk project met zich meebrengt. Hier zijn verschillende tips om een succesvolle overgang te garanderen:

Identificeer duidelijk de bedrijfsdoelen

Als niet duidelijk is waarom een bedrijf overstapt op hyperautomation is er weinig motivatie om digitale transformatie te stimuleren. Door de tijd te nemen om precies te identificeren en te documenteren wat ze hopen te bereiken, kunnen organisaties effectiever plannen maken voor hyperautomation en ervoor zorgen dat de daaruit voortkomende opbrengsten in lijn zijn met de doelstellingen.

Onderzoek de beschikbare oplossingen grondig

Er zijn momenteel veel hyperautomation-oplossingen beschikbaar, maar dat betekent niet per se dat elke optie het juiste antwoord is voor elk gebruikscenario. Voordat bedrijven iets specifieks gaan doen, moeten ze grondig onderzoek doen. Dit houdt niet alleen in dat individuele tools moeten worden doorgelicht, maar ook dat concurrenten in de sector moeten worden onderzocht om te zien waar zij al gebruik van maken.

Plannen voor toekomstige groei

De hyperautomation-oplossing van een organisatie moet mee kunnen groeien en evolueren met de organisatie. Bij de selectie van tools moet worden nagegaan hoe effectief ze zullen zijn, niet alleen om aan de huidige behoeften te voldoen, maar ook om te voorzien in de verwachte behoeften na toekomstige groei.

Zet de mens centraal

In de kern gaat hyperautomation niet over machines of programma's, maar over mensen en hun manier van werken. Met deze realiteit in het achterhoofd moeten bedrijven mensen centraal stellen in hun hyperautomation-initiatieven, zich richten op het uitbreiden van menselijke activiteiten en werknemers de juiste ondersteuning bieden om beter te presteren en meer te bereiken.

Hyperautomation is klaar om een nieuw tijdperk in de zakelijke mogelijkheden te introduceren. Maar hoewel dit tijdperk kan worden aangedreven door intelligente technologieën, zal het worden gebouwd rond mensen.

ServiceNow, de leider op het gebied van enterprise service management-oplossingen, loopt voorop in deze revolutie. Door uitgebreide low-code automatiseringsoplossingen te bieden, geeft ServiceNow de mensen die de experts zijn meer mogelijkheden, en plaatst automatiseringsinnovatie in de handen van degenen die er het meeste mee kunnen doen. Simpel gezegd, we democratiseren digitale transformatie, openen de bestuurdersstoel voor meer dan alleen professionele ontwikkelaars, en geven normale werknemers de mogelijkheid om zich te richten op het verbeteren van het werk waar ze van houden.

Op basis van het bekroonde Now Platform® is ServiceNow de ideale partner in het bereiken van succesvolle hyperautomation. Gebruik digitale workflows om essentiële processen en technologieën met elkaar te verbinden en uw mensen te houden waar ze thuishoren: in het centrum van alles.

Ontdek hoe ServiceNow u kan helpen uw digitale transformatie te stimuleren.

Capaciteiten die meegroeien met uw bedrijf

Het Now Platform bevat kernfuncties waarmee u workflows snel en efficiënt kunt digitaliseren en op grote schaal kunt uitvoeren.

Contact
Demo